Aquest catàleg sobre llibres de texts i manuals universitaris, ha estat vigent i actualitzat des de l'any 1995 fins al 2011

Secretaria d'Universitats i Recerca

Aquest catàleg sobre llibres de texts i manuals universitaris, ha estat vigent i actualitzat des de l'any 1995 fins al 2011