Posa't a prova

Llengua catalana

Sintaxi

Pregunta número 3331 (1/64)

Indiqueu quina és la funció sintàctica dels constituents subratllats.
Us convé un augment de sou.


Resposta

Salta