Posa't a prova

Llengua catalana

Fonètica i ortografia

Pregunta número 3372 (1/38)

Trieu el mot que completaríeu amb una E:


Resposta

Salta