Generalitat de Catalunya
Curs
2017-2018

Contingut

Podran accedir als estudis de grau:

  • Estudiants que hagin superat les proves d'accés a la universitat (PAU) o assimilats.
  • Estudiants amb cicles formatius de grau superior, cicles formatius superiors d'arts plàstiques i disseny, i ensenyaments esportius de grau superiors o assimilats.
  • Persones amb titulació universitària o assimilades.
  • Estudiants que hagin superat les proves d'accés per a més grans de 25 anys.
  • Estudiants que hagin superat les proves d'accés per a més grans de 45 anys.
  • Persones més grans de 40 anys que acreditin una experiència professional o laboral determinada.   
  • Estudiants procedents de sistemes educatius dels estats membres de la Unió Europea i d'altres estats que hagin subscrit acords internacionals en règim de reciprocitat, i que compleixin els requisits acadèmics per accedir a les seves universitats.
  • Estudiants amb convalidació parcial d'estudis estrangers.
  • Estudiants en possessió de títols, diplomes o estudis equivalents al títol de batxiller del sistema educatiu espanyol, obtinguts o realitzats en sistemes educatius d'estats que no siguin membres de la Unió Europea o d'altres estats amb els quals no s'hagin subscrit acords internacionals per al reconeixement del títol de batxiller en règim de reciprocitat.

Per accedir al primer curs d'un estudi universitari de grau de qualsevol de les set universitats públiques de Catalunya i de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya, cal fer la preinscripció universitària mitjançant el web: https://accesnet.gencat.cat.

Per a més informació referent al procés de preinscripció universitària, pots consultar el web: 

http://universitatsirecerca.gencat.cat/ca/03_ambits_dactuacio/acces_i_admissio_a_la_universitat/preinscripcio_per_a_ les_universitats _publiques_i_universitat_de_vic

Per conèixer les convalidacions de crèdits a estudis de grau per als titulats de cicles formatius de grau superior o de cicles formatius d'arts plàstiques i disseny de grau superior pots consultar l'enllaç: http://www14.gencat.cat/qpq/AppJava/real/llistarGrauPerAcces.do?idioma=ca.

Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal | Sobre gencat | Enquesta