Generalitat de Catalunya
Curs
2017-2018

Contingut

Podran accedir als estudis de màster universitari:

  • Estudiants en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o expedit per una institució d'educació superior de l'EEES.
  • Estudiants en possessió d'un títol universitari aliè a l'EEES que hagin obtingut l'homologació a un títol que hi tingui accés o, sense homologació, amb la comprovació prèvia per part de la universitat que aquests estudis corresponen a un nivell de formació equivalent als títols estatals de grau i que faculten en el país que va expedir el títol per accedir a estudis de màster.
    L'acceptació en un màster universitari no significa pas el reconeixement ni l'homologació del títol previ, però, un cop superats els estudis, el títol de màster que s'obtingui sí que tindrà plena validesa oficial.

Pensa que les universitats poden establir requisits específics i criteris de valoració de mèrits per a l'admissió en alguns màsters.

Per a més informació, pots consultar els webs de les universitats.

Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal | Sobre gencat | Enquesta