Generalitat de Catalunya
Curs
2016-2017

Contingut

Enginyeria química/Escola d'Enginyeria (Cerdanyola del Vallès)

Universitat:Universitat Autònoma de Barcelona

Afegir
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en enginyeria química per la Universitat Autònoma de Barcelona
Branca de coneixement principal:Enginyeria i arquitectura
Mencions:Enginyeria ambiental/ Enginyeria bioquímica/ Enginyeria de materials/ Enginyeria de processos químics
Objectius de l'estudi

L'enginyeria química és una branca de l'enginyeria implicada en els processos en què la matèria experimenta un canvi de composició, de contingut energètic o d'estat físic, en els procediments per processar la matèria, en els productes resultants del processament i en la seva aplicació per aconseguir objectius útils.

Aquesta titulació pretén formar professionals en el disseny de processos i de productes, tenint en compte la concepció, el càlcul, la construcció, la posada en marxa i l'explotació d'equips i d'instal·lacions on s'efectuïn processos en què la matèria experimenti canvis de composició, estat o contingut energètic característics de la indústria química i d'altres sectors relacionats.

Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Semestral
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Castellà10%
Català90%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries120.0
Optatives45.0
Treball fi de grau15.0
Total240.0
Període de pràctiques:
9.0 crèdits optatius.
Aquesta titulació habilita per exercir la següent professió regulada: Enginyer/a tècnic/a industrial
Accés i notes de tall
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • · Enginyeria química
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2016-2017 :5,932     |    Codi PIN:21090     |    Places orientatives:80
  On s'imparteix
  Escola d'Enginyeria (UAB)
  (Centre propi)
  Campus de Bellaterra
  Edifici Q
  08193  Cerdanyola del Vallès
  www.uab.es/escola-enginyeria
  Telèfon: 93 581 30 49
  Fax: 93 581 34 43


  Món laboral
  Competències a assolir per l'estudiantat establertes a la normativa
  • Capacitat per a la redacció, la signatura i el desenvolupament de projectes en l'àmbit de l'enginyeria industrial que tinguin com a objecte la construcció, reforma, reparació, conservació, enderroc, fabricació, instal·lació, muntatge o explotació d'estructures, equips mecànics, instal·lacions energètiques, instal·lacions elèctriques i electròniques, instal·lacions i plantes industrials i processos de fabricació i automatització.
  • Capacitat per a la direcció de les activitats objecte dels projectes d'enginyeria descrits en l'apartat anterior.
  • Coneixement en matèries bàsiques i tecnològiques, que els capaciti per a l'aprenentatge de nous mètodes i teories, i els doti de versatilitat per adaptar-se a noves situacions.
  • Capacitat per resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat, raonament crític i per comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses en el camp de l'enginyeria industrial.
  • Coneixements per realitzar mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, planificacions de tasques i altres treballs anàlegs.
  • Capacitat per a l'ús d'especificacions, reglaments i normes de compliment obligatori.
  • Capacitat per analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques.
  • Capacitat per aplicar els principis i mètodes de la qualitat.
  • Capacitat d'organització i planificació en l'àmbit de l'empresa, i altres institucions i organitzacions.
  • Capacitat per treballar en un entorn multilingüe i multidisciplinari.
  • Coneixement, comprensió i capacitat per aplicar la legislació necessària en l'exercici de la professió d'enginyer tècnic industrial.
  Química industrial
  • Coneixements sobre balanços de matèria i energia, biotecnologia, transferència de matèria, operacions de separació, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i valoració i transformació de primeres matèries i recursos energètics.
  • Capacitat per a l'anàlisi, el disseny, la simulació i l'optimització de processos i productes.
  • Capacitat per al disseny i la gestió de procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.
  • Capacitat per dissenyar, gestionar i operar procediments de simulació, control i instrumentació de processos químics.
  Sortides professionals
  • Enginyer/a de processos en les indústries químiques i petroquímiques, farmacèutiques, alimentàries i biotecnològiques.
  • Enginyer/a de processos de tecnologies mediambientals.
  • Director/a i tècnic/a en laboratoris i instituts d'R+D+I.
  • Director/a de producció.
  • Auditor/a, assessor/a i pèrit/a.
  • Docent.
  • Exercici lliure de la professió.
  Institucions d'interès
  Consell de Col·legis d'Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya
  http://www.ccetic.cat
  FeiQue - Federació Empresarial de la Indústria Química Espanyola
  http://www.feique.org
  ANQUE - Associació Nacional de Químics d'Espanya / Consell General de Col·legis de Químics d'Espanya
  http://www.anque.es
  IchemE - Institució d'Enginyers Químics. Avançar en l'Enginyeria Química a Escala Mundial
  Portal en anglès d'una organització de professionals amb experiència rellevant en enginyeria química, que ofereix informació, notícies, esdeveniments, formació, cursos presencials i no presencials, publicacions, fòrums, recursos, eines i serveis, enllaços d'interès, etc.
  http://www.icheme.org
  Enginyers Industrials d'Espanya
  http://www.ingenierosindustriales.net
  DECHEMA - Associació per a l'Enginyeria Química i la Biotecnologia
  Portal d'una societat científica i tècnica sense ànim de lucre membres, els membres de la qual són científics, enginyers, empreses, organitzacions i instituts de recerca, que te la missió de promoure i donar suport a la recerca i el desenvolupament en tecnologia química i biotecnologia.
  http://www.dechema.de
  cefic - Consell Europeu de la Indústria Química
  És l'organització de les indústries químiques d'Europa, que té la missió de mantenir i desenvolupar la indústria química a Europa i de millorar contínuament totes les seves activitats, inclosos la seguretat, la salut i el desenvolupament ambiental.
  http://www.cefic.be
  COGITI - Consell General de l'Enginyeria Tècnica Industrial
  http://www.cogiti.es
  Agència de Residus de Catalunya
  http://www20.gencat.cat/portal/site/arc
  SCI - Associació de la Indústria Química. Quan la ciència s'uneix amb el negoci
  Portal en anglès especialitzat en la indústria i la ciència químiques que ofereix notícies, informació sobre esdeveniments, publicacions, revista C&I, fòrum dividit en seccions, serveis, etc.
  http://www.soci.org
  CDTI - Centre per el Desenvolupament Tecnològic Industrial
  Portal d'una entitat pública empresarial dependent del Ministeri de Ciència i Innovació que té la missió de prestar una atenció integral a l'empresa innovadora. Ofereix notícies, esdeveniments, beques i premis, ofertes de treball, enllaços d'interès, publicacions, serveis, informació sobre la financiació de projectes i la seva internacionalització, etc.
  http://www.cdti.es/index.asp?TR=C&IDR=1687
  AlChE - Institut Americà d'Enginyers Químics. La Casa Global dels Enginyers Químics
  http://www.aiche.org
  Recerca Química
  Portal especialitzat que ofereix serveis, ofertes de treball, notícies, enllaços d'interès i solucions per a les diverses àrees que formen el món de la química.
  http://www.chemicalsearch.co.uk
  IUPAC - Unió Internacional de la Química Pura i Aplicada
  Portal en anglès, d'una organització científica internacional no governamental, que contribueix a l'avenç de les ciències químiques i a l'aplicació de la química al servei de la humanitat. Ofereix projectes, publicacions, recursos electrònics, eines per a totes les àrees de la química, notícies, conferències, enllaços d'interès, etc.
  http://www.iupac.org
  Porta 22
  Espai de noves ocupacions
  http://w27.bcn.cat/porta22/cat
  Els estudis amb * estan en procés de validació
  Avís legal| Sobre gencat| Enquesta