Generalitat de Catalunya
Curs
2014-2015

Contingut

Enginyeria química/Escola d'Enginyeria (Cerdanyola del Vallès)

Universitat:Universitat Autònoma de Barcelona

Afegir al llibre
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en enginyeria química per la Universitat Autònoma de Barcelona
Branca de coneixement principal:Enginyeria i arquitectura
Mencions:Enginyeria ambiental/ Enginyeria bioquímica/ Enginyeria de materials/ Enginyeria de processos químics
Objectius de l'estudi

L'enginyeria química és una branca de l'enginyeria implicada en els processos on la matèria experimenta un canvi de composició, de contingut energètic o d'estat físic, en els procediments per processar la matèria, en els productes resultants del processament i en la seva aplicació per aconseguir objectius útils.

Aquesta titulació pretén formar professionals en el disseny de processos i de productes, tenint en compte la concepció, el càlcul, la construcció, la posada en marxa i l'operació d'equips i d'instal·lacions on s'efectuïn processos on la matèria experimenti canvis en la seva composició, estat o contingut energètic característics de la indústria química i d'altres sectors relacionats.

Estudis que s'extingeixen amb la impartició d'aquest grau
UniversitatCentreEstudi
UABEscola d'Enginyeria (Bellaterra)Enginyeria química
UABEscola d'Enginyeria (Bellaterra)Enginyeria tècnica industrial, especialitat en química industrial
Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Semestral
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Castellà10%
Català90%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries120.0
Optatives45.0
Treball fi de grau15.0
Total240.0
Període de pràctiques:
9.0 crèdits optatius.
Aquesta titulació habilita per exercir la següent professió regulada: Enginyer/a tècnic/a industrial
Com s'accedeix
Ofertes
 • Enginyeria química
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2014-2015 :6.156     | Codi PIN:21090     | Places orientatives:80
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
On s'imparteix
Escola d'Enginyeria (UAB)
(Centre propi)
Campus de Bellaterra
Edifici Q
08193  Cerdanyola del Vallès
www.uab.es/escola-enginyeria
Telèfon: 93 581 30 49
Fax: 93 581 34 43


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat establertes a la normativa
 • Capacitat per a la redacció, la signatura i el desenvolupament de projectes en l'àmbit de l'enginyeria industrial que tinguin com a objecte la construcció, reforma, reparació, conservació, enderroc, fabricació, instal·lació, muntatge o explotació d'estructures, equips mecànics, instal·lacions energètiques, instal·lacions elèctriques i electròniques, instal·lacions i plantes industrials i processos de fabricació i automatització.
 • Capacitat per a la direcció de les activitats objecte dels projectes d'enginyeria descrits en l'apartat anterior.
 • Coneixement en matèries bàsiques i tecnològiques, que els capaciti per a l'aprenentatge de nous mètodes i teories, i els doti de versatilitat per adaptar-se a noves situacions.
 • Capacitat per resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat, raonament crític i per comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses en el camp de l'enginyeria industrial.
 • Coneixements per realitzar mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, planificacions de tasques i altres treballs anàlegs.
 • Capacitat per a l'ús d'especificacions, reglaments i normes de compliment obligatori.
 • Capacitat per analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques.
 • Capacitat per aplicar els principis i mètodes de la qualitat.
 • Capacitat d'organització i planificació en l'àmbit de l'empresa, i altres institucions i organitzacions.
 • Capacitat per treballar en un entorn multilingüe i multidisciplinari.
 • Coneixement, comprensió i capacitat per aplicar la legislació necessària en l'exercici de la professió d'enginyer tècnic industrial.
Química industrial
 • Coneixements sobre balanços de matèria i energia, biotecnologia, transferència de matèria, operacions de separació, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i valoració i transformació de primeres matèries i recursos energètics.
 • Capacitat per a l'anàlisi, el disseny, la simulació i l'optimització de processos i productes.
 • Capacitat per al disseny i la gestió de procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.
 • Capacitat per dissenyar, gestionar i operar procediments de simulació, control i instrumentació de processos químics.
Sortides professionals
 • Enginyer/a de processos a les indústries químiques i petroquímiques, farmacèutiques, alimentàries i biotecnològiques
 • enginyer/a de processos de tecnologies mediambientals
 • director/a i tècnic/a en laboratoris i instituts de R+D+I
 • director/a de producció
 • auditor/a, assessor/a i pèrit
 • docent
 • exercici lliure de la professió.
Institucions d'interès
DECHEMA - Associació per a l'Enginyeria Química i la Biotecnologia
Portal d'una societat científica i tècnica sense ànim de lucre membres, els membres de la qual són científics, enginyers, empreses, organitzacions i instituts de recerca, que te la missió de promoure i donar suport a la recerca i el desenvolupament en tecnologia química i biotecnologia.
http://www.dechema.de
FeiQue - Federació Empresarial de la Indústria Química Espanyola
http://www.feique.org
ANQUE - Associació Nacional de Químics d'Espanya / Consell General de Col·legis de Químics d'Espanya
http://www.anque.es
SCI - Associació de la Indústria Química. Quan la ciència s'uneix amb el negoci
Portal en anglès especialitzat en la indústria i la ciència químiques que ofereix notícies, informació sobre esdeveniments, publicacions, revista C&I, fòrum dividit en seccions, serveis, etc.
http://www.soci.org
cefic - Consell Europeu de la Indústria Química
És l'organització de les indústries químiques d'Europa, que té la missió de mantenir i desenvolupar la indústria química a Europa i de millorar contínuament totes les seves activitats, inclosos la seguretat, la salut i el desenvolupament ambiental.
http://www.cefic.be
IchemE - Institució d'Enginyers Químics. Avançar en l'Enginyeria Química a Escala Mundial
Portal en anglès d'una organització de professionals amb experiència rellevant en enginyeria química, que ofereix informació, notícies, esdeveniments, formació, cursos presencials i no presencials, publicacions, fòrums, recursos, eines i serveis, enllaços d'interès, etc.
http://www.icheme.org
Chemical Engineering
Portal especialitzat en enginyeria química, on s'ofereixen notícies, informació sobre enginyeria, disseny i construcció relacionats amb processos químics, ofertes de treball, conferències, revista electrònica, seminaris, etc.
http://www.che.com
IUPAC - Unió Internacional de la Química Pura i Aplicada
Portal en anglès, d'una organització científica internacional no governamental, que contribueix a l'avenç de les ciències químiques i a l'aplicació de la química al servei de la humanitat. Ofereix projectes, publicacions, recursos electrònics, eines per a totes les àrees de la química, notícies, conferències, enllaços d'interès, etc.
http://www.iupac.org
Reial Societat de Química
Portal d'una organització europea que promou l'avenç de les ciències químiques, i que ofereix informació, publicacions, desenvolupament educatiu i professional, llibreria virtual, centre d'informació, conferències, esdeveniments, bases de dades, etc.
http://www.rsc.org
Agència de Residus de Catalunya
http://www20.gencat.cat/portal/site/arc
GDCh - Societat Química Alemanya
Portal d'una organització que té l'objectiu de promoure i desenvolupar la recerca i el coneixement de la química i que ofereix informació, serveis, fòrum, enllaços d'interès, publicacions, esdeveniments, etc.
http://www.gdch.de
raci - Reial Institut Australià de Química
Portal d'una institució que defensa i promou l'ensenyament de la química a tots els nivells educatius i ajuda els interessos dels professionals de la química. El portal ofereix informació per seccions, notícies, formació, centre de recursos, ofertes de treball, cerques per paraules clau, enllaços d'interès, esdeveniments, premis, etc.
http://www.raci.org.au
Chemical Search
Portal especialitzat que ofereix serveis, ofertes de treball, notícies, enllaços d'interès i solucions per a les diverses àrees que formen el món de la química.
http://www.chemicalsearch.co.uk
AlChE - Institut Americà d'Enginyers Químics. La Casa Global dels Enginyers Químics
http://www.aiche.org
essenscia. On la química s'uneix a la ciència de la vida
Portal especialitzat en el sector de la química i de les ciències de la vida, que ofereix notícies, informació per sectors professionals, publicacions, ofertes de treball, enllaços d'interès, cerques per companyies, sectors d'activitats, publicacions, etc.
http://www.essenscia.be/en
BCIT Chemistry - El Centre de Recursos Químics
http://nobel.scas.bcit.ca/resource
Polymer-Search.com
Portal d'un directori i motor de recerca dedicat a la indústria dels polímers, amb informació específica sobre plàstics, gomes, adhesius, manufactura i processos industrials.
http://www.polymer-search.com
Porta 22
Espai de noves ocupacions
http://w27.bcn.cat/porta22/cat
Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal| Sobre gencat