Generalitat de Catalunya
Curs
2017-2018

Contingut

Estudis francesos/Facultat de Filosofia i Lletres (Cerdanyola del Vallès)

Interuniversitari

Universitat coordinadora: Universitat Autònoma de Barcelona

Universitats participants: Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Barcelona

Afegir
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en estudis francesos per la Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Barcelona
Branca de coneixement principal:Arts i humanitats
Mencions: Cultura i creació contemporània d'expressió francesa / Cultures i literatures romàniques medievals / Lingüística francesa aplicada
Objectius de l'estudi

Formar persones graduades capaces de satisfer les necessitats professionals que s'han generat a la societat actual, amb sòlids coneixements de la llengua francesa i relacionats amb els àmbits següents:

 • Edició i correcció de textos, tenint en compte els aspectes lingüístics, literaris i culturals.
 • Tecnologies lingüístiques.
 • Traducció o tradumàtica.
 • Comunicació multilingüe, mediació lingüística i turisme.
 • Didàctica per a públics específics.
 • Relacions internacionals.
 • Assessorament dels mitjans de comunicació, serveis culturals, etc.
Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Semestral
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Castellà5%
Català5%
Francès85%
Mobilitat obligatòria:Si
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries108.0
Optatives66.0
Treball fi de grau6.0
Total240.0
Període de pràctiques:
6.0 crèdits optatius.
Accés i notes de tall
Ofertes
 • · Estudis Francesos
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2017-2018 :5     |    Codi PIN:91904     |    Places orientatives:40
  • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
   • Nom de l'assignaturaCoeficient
    Anatomia Aplicada0.1
    Anàlisi Musical0.1
    Arts Escèniques0.1
    Cultura Audiovisual0.1
    Dibuix Artístic0.1
    Dibuix Tècnic0.1
    Disseny0.1
    Economia0.1
    Economia de l'Empresa0.1
    Geografia0.1
    Grec0.2
    Història de l'Art0.1
    Història de la Música i de la Dansa0.1
    Història del Món Contemporani0.1
    Història i Fonaments de les Arts0.1
    Literatura Castellana0.2
    Literatura Catalana0.2
    Literatura Universal0.2
    Llatí0.2
    Llenguatge i Pràctica Musical0.1
    Matemàtiques Aplicades Ciències Socials0.1
    Tècniques d'Expressió Graficoplàstica0.1
    Volum0.1
 • · Grau Obert en llengües, Programa de (agrupació)
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2017-2018 :5     |    Codi PIN:21116     |    Places orientatives:40
  • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
   • Nom de l'assignaturaCoeficient
    Anatomia Aplicada0.1
    Anàlisi Musical0.1
    Arts Escèniques0.1
    Cultura Audiovisual0.1
    Dibuix Artístic0.1
    Dibuix Tècnic0.1
    Disseny0.1
    Economia0.1
    Economia de l'Empresa0.1
    Geografia0.1
    Grec0.2
    Història de l'Art0.1
    Història de la Música i de la Dansa0.1
    Història del Món Contemporani0.1
    Història i Fonaments de les Arts0.1
    Literatura Castellana0.2
    Literatura Catalana0.2
    Literatura Universal0.2
    Llatí0.2
    Llenguatge i Pràctica Musical0.1
    Matemàtiques Aplicades Ciències Socials0.1
    Tècniques d'Expressió Graficoplàstica0.1
    Volum0.1
On s'imparteix
Facultat de Filologia (UB)
(Centre propi)
Campus d'Humanitats
Gran via de les Corts Catalanes, 585
08007  Barcelona
www.ub.edu/filologia
Telèfon: 93 403 55 83
Fax: 93 403 55 96


Facultat de Filosofia i Lletres (UAB)
(Centre propi)
Campus de Bellaterra
Edifici B
08193  Cerdanyola del Vallès
www.uab.es/lletres
Telèfon: 93 581 15 58
Fax: 93 581 20 01


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat
 • Coneixement avançat de la llengua francesa, especialment en els àmbits de la lingüística i la literatura, així com del seu context històric cultural, d'acord amb les principals obres de divulgació per a l'estudi i la recerca de primera línia en aquests camps.
 • Aplicació dels coneixements adquirits en les àrees professionals en què es requereixi una formació sòlida en la llengua francesa, especialment en els àmbits de la lingüística i la literatura, així com en el seu context històric cultural.
 • Localització i compilació de la informació, desenvolupament d'arguments i aplicació d'un raonament crític i plenament informat a les qüestions acadèmiques i professionals que afecten l'àrea de la filologia francesa en qualsevol de les seves branques: lingüística, literatura i cultura.
 • Transmissió de la informació i dels coneixements relatius a la formació rebuda, comunicació de conclusions de manera clara en llengua francesa a un públic no especialitzat, com també a un públic especialitzat.
Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades

La persona graduada podrà inserir-se laboralment a qualsevol país de la Unió Europea, en professions relacionades amb les llengües i el multilingüisme, com ara l'ensenyament de l'idioma francès, la mediació cultural i l'accés a professions altament qualificades en el món empresarial, les relacionades amb l'activitat turística i d'intercanvi cultural, etc.

Sortides professionals
 • Editor/a i corrector/a de textos
 • traductor/a
 • assessor/a de mitjans de comunicació
 • comunicador/a en el sector turístic o de les relacions internacionals
 • personal especialista en didàctica per a públics específics
 • personal de suport per a l'abordatge dels trastorns del llenguatge i la parla
 • mediador/a lingüístic/a
Institucions d'interès
Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya
http://www.cdl.cat
aptic - Associació Professional de Traductors i Intèrprets de Catalunya
http://www.aptic.cat
ACEC - Associació Col·legial d'Escriptors de Catalunya
http://www.acec-web.org
Institut Francès de Barcelona
Portal d'una institució cultural entre França i Catalunya, que té la missió d'ensenyar el francès com a llengua estrangera, per a tothom i per a tots els nivells, i de dur a terme tasques de difusió i de fòrum intercultural. Ofereix cursos, exàmens, centre de documentació multimèdia, serveis, estades lingüístiques, informació, esdeveniments, etc.
http://www.institutfrances.org
Linguapax
Portal d'una organització internacional no governamental amb seu a Barcelona, que té com a objectiu la promoció de la pau a través del respecte a la diversitat lingüística i a l'educació plurilingüe.
http://www.linguapax.net
The Linguist List. Comunitat de Lingüística Internacional en Línia
Portal on els lingüistes poden discutir temes lingüístics i intercanviar informació. Ofereix ofertes de treball, enllaços d'interès, cerques terminològiques, informació, publicacions, projectes, etc.
http://www.linguistlist.org
eoi barcelona drassanes. Departament d'Ensenyament. Generalitat de Catalunya
És un ens públic destinat a l'aprenentatge de llengües per a persones adultes amb la finalitat de desenvolupar la capacitat de l'alumnat en l'ús efectiu de l'idioma com a vehicle de comunicació general.
http://www.eoibd.cat
.puntoycoma, - Butlletí dels traductors espanyols de les institucions de la Unió Europea
http://ec.europa.eu/translation/bulletins/puntoycoma/numeros.html
La linterna del traductor
Revista electrònica especialitzada en la traducció, la correcció i la interpretació.
http://www.lalinternadeltraductor.org
TranslatorsCafé.com. On els lingüistes i els seus clients es troben
Portal en anglès, especialitzat en serveis i recursos lingüístics, amb directoris de lingüistes, traductors, intèrprets i agencies de traducció. Ofereix documents de treball, fòrums de discussió, avaluacions d'agències de traducció, ofertes de treball, etc.
http://www.translatorscafe.com
Dialnet
Portal d'una plataforma de recursos i serveis documentals que recopila i facilita l'accés a continguts científics a través d'alertes documentals i que permet el dipòsit de continguts amb text complert. Ofereix articles de revistes i d'obres col·lectives, tesis doctorals, llibres, cerques documentals i d'edicions de congressos, etc.
http://dialnet.unirioja.es
Porta 22
Espai de noves ocupacions
http://w27.bcn.cat/porta22/cat
Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal | Sobre gencat | Enquesta