Generalitat de Catalunya
Curs
2016-2017

Contingut

Enginyeria en organització industrial/Escola d'Enginyeria d'Igualada (Igualada)

Universitat:Universitat Politècnica de Catalunya

Afegir
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en enginyeria en organització industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya
Branca de coneixement principal:Enginyeria i arquitectura
Objectius de l'estudi

Dotar els titulats i les titulades d'una formació simultània en tecnologia industrial i en gestió empresarial que els proporcioni una bona perspectiva per a:

 • Analitzar processos productius i organitzatius de l'àmbit industrial i de serveis, i proposar millores en aquests processos per incrementar-ne l'eficiència.
 • Promoure processos d'innovació de productes i de millora continuada de la qualitat, tenint en compte la competitivitat i la sostenibilitat a partir de l'aplicació dels models organitzatius, els recursos, els serveis i els processos tecnològics més adequats a cada empresa.
Com s'imparteix
Preu privat fixat per la universitat o pel centre.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Quadrimestral
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès20%
Castellà5%
Català75%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries126.0
Optatives30.0
Treball fi de grau24.0
Total240.0
Període de pràctiques:
12.0 crèdits optatius.
Accés i notes de tall
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • · Enginyeria en organització industrial / Enginyeria química (agrupació)
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2016-2017 :5     |    Codi PIN:31068     |    Places orientatives:80
  On s'imparteix
  Escola d'Enginyeria d'Igualada (UPC)
  (Centre adscrit)
  Av. del Pla de la Massa, 8
  08712  Igualada


  Món laboral
  Competències a assolir per l'estudiantat
  • Coneixement, organització i administració d'empreses de producció i de serveis, així com 'altres institucions en totes les àrees funcionals i dimensions: tècnica, organitzativa, financera i humana, amb una forta dimensió emprenedora i d'innovació.
  • Assessorament, projecció, funcionament, manteniment i millora de sistemes, estructures, instal·lacions, sistemes de producció, processos i dispositius amb finalitats pràctiques, econòmiques i financeres.
  • Visió integral de l'empresa, tant des del punt de vista estratègic com operatiu, amb la finalitat de conduir l'empresa cap a la millora continuada de la qualitat.
  • Gestió, avaluació i millora dels sistemes d'informació basats en tecnologies de la informació i les telecomunicacions.
  • Coneixements bàsics en ciències, tecnologia, direcció d'operacions, producció i gestió d'empreses.
  • Actitud proactiva i emprenedora que faciliti la creació de la pròpia empresa o bé l'expansió de les empreses per a les quals es treballi amb noves línies de negoci.
  Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades
  • Direcció d'operacions: en la planificació, la gestió, el control i la coordinació del flux dels materials i la informació associada, des dels proveïdors fins al client final.
  • Gestió de projectes: en la gestió d'un procés de disseny, la redacció, el pressupost, la planificació, el desenvolupament i el control, la coordinació dels recursos i els equips, per mitjà d'activitats orientades al desenvolupament i la millora dels productes i els serveis.
  • Administració i direcció d'empreses: en la concepció i l'aplicació de polítiques, estratègies i objectius, en la gestió de recursos de personal, materials, economicofinancers i en la gestió de la qualitat.
  • Gestió de la innovació: en l'impuls i la gestió del canvi, per mitjà de la gestió del coneixement i la vigilància tecnològica per detectar oportunitats i per promoure el desenvolupament de nous productes, serveis, processos, negocis, etc.
  • Consultoria i gestió del coneixement: en l'aplicació dels coneixements i de les habilitats de l'enginyeria d'organitzacions adreçades a la transferència de coneixement i d'experiències que facilitin la formació, l'aprenentatge, la millora i l'actualització de la capacitat tecnològica de les empreses.

  La formació, tecnològica i gestora alhora, proporciona una gran versatilitat professional que permet incorporar-se en un ventall molt divers de sectors: paper, farmacèutic, sanitari, químic, metal·lúrgic, d'automoció, adober, energètic, de gestió d'aigües, alimentari, logístic, consultories i assessories, màrqueting, disseny industrial, etc.

  Sortides professionals

  Des del punt de vista professional, aquests graduats i graduades obtindran un perfil de tècnic/a o directiu/iva d'empreses industrials i de serveis. En aquestes empreses podran treballar en diverses àrees, des de la gestió de recursos humans fins a la direcció de diferents departaments de l'empresa relacionats amb la producció, la logística, la innovació tecnològica, la qualitat, la sostenibilitat o els sistemes d'informació, per posar-ne alguns exemples.

  Perspectives de futur de la titulació

  Un estudi realitzat recentment per la Fundació Observatori per a la Societat de la Informació de Catalunya (FOBSIC) posa de manifest que mentre que la necessitat de professionals en enginyeria s'incrementarà a un ritme de l'1,2% anual en els propers anys, la disminució de titulats és del 3%, fet que crearà una diferència entre l'oferta i la demanda d'un 4,2% anual. Això ens condueix a un escenari previst per al 2015 en el qual Catalunya tindria, si no s'adoptessin les mesures necessàries, un dèficit de prop de 25.000 professionals en enginyeria.

  Aquesta titulació ajudarà a esmenar aquest dèficit d'enginyers. També aportarà un perfil molt sol·licitat per les empreses del sector industrial i del sector serveis, contribuint així a la seva competitivitat i a la creació de noves empreses en el nostre país.

  Institucions d'interès
  AINGOI - Associació d'Enginyers en Organització Industrial
  http://www.aingoi.com
  Departament d'Empresa i Coneixement. Generalitat de Catalunya
  http://empresaiocupacio.gencat.cat/ca/inici/index.html
  ACC1Ó - Agència de suport a la competitivitat de l'empresa catalana. Generalitat de Catalunya
  http://www.acc1o.cat
  Direcció General de la Política de la Petita i Mitjana Empresa. Ministerio d'Indústria, Energia i Turisme. Govern d'Espanya
  http://www.ipyme.org
  apd - Associació per al Progrés de la Direcció. El saber connecta
  http://www.apd.es
  aedipe - Associació Catalana Direcció de Recursos Humans
  http://www.aedipecatalunya.com/
  ENISA - Empresa Nacional d'Innovació. Ministeri d'Industria, Energia i Turisme. Govern d'Espanya
  http://www.enisa.es
  CDTI - Centre per el Desenvolupament Tecnològic Industrial
  Portal d'una entitat pública empresarial dependent del Ministeri de Ciència i Innovació que té la missió de prestar una atenció integral a l'empresa innovadora. Ofereix notícies, esdeveniments, beques i premis, ofertes de treball, enllaços d'interès, publicacions, serveis, informació sobre la financiació de projectes i la seva internacionalització, etc.
  http://www.cdti.es/index.asp?TR=C&IDR=1687
  Cotec - Fundació per a la innovació tecnològica
  http://www.cotec.es
  CEOE - Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials
  http://www.ceoe.es
  aeca.es - Associació Espanyola de Comptabilitat i Administració d'Empreses. Investigació capdavantera en gestió empresarial
  http://www.aeca.es
  AENOR - Associació Espanyola de Normalització i Certificació
  http://www.ca.aenor.es/aenor/inicio/home/home.asp
  Porta 22
  Espai de noves ocupacions
  http://w27.bcn.cat/porta22/cat
  Els estudis amb * estan en procés de validació
  Avís legal| Sobre gencat| Enquesta