Generalitat de Catalunya
Curs
2015-2016

Contingut

Enginyeria en organització industrial/Escola d'Enginyeria d'Igualada (Igualada)

Universitat:Universitat Politècnica de Catalunya

Afegir al llibre
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en enginyeria en organització industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya
Branca de coneixement principal:Enginyeria i arquitectura
Objectius de l'estudi

Dotar els titulats i les titulades d'una formació simultània en tecnologia industrial i en gestió empresarial que els proporcioni una bona perspectiva per a:

 • Analitzar processos productius i organitzatius de l'àmbit industrial i de serveis, i proposar millores en aquests processos per incrementar-ne l'eficiència.
 • Promoure processos d'innovació de productes i de millora continuada de la qualitat, tenint en compte la competitivitat i la sostenibilitat a partir de l'aplicació dels models organitzatius, els recursos, els serveis i els processos tecnològics més adequats a cada empresa.
Com s'imparteix
Preu privat fixat per la universitat.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Quadrimestral
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès20%
Castellà5%
Català75%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries126.0
Optatives30.0
Treball fi de grau24.0
Total240.0
Període de pràctiques:
12.0 crèdits optatius.
Com s'accedeix
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • Enginyeria en organització industrial / Enginyeria química (agrupació)
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2015-2016 :5.0     | Codi PIN:31068     | Places orientatives:80
On s'imparteix
Escola d'Enginyeria d'Igualada (UPC)
(Centre adscrit)
Pl. del Rei, 15
08700  Igualada
www.eei.upc.edu/3web/cat/index.htm
Telèfon: 93 803 53 00
Fax: 93 803 15 89


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat
 • Coneixement, organització i administració d'empreses de producció i de serveis, així com 'altres institucions en totes les àrees funcionals i dimensions: tècnica, organitzativa, financera i humana, amb una forta dimensió emprenedora i d'innovació.
 • Assessorament, projecció, funcionament, manteniment i millora de sistemes, estructures, instal·lacions, sistemes de producció, processos i dispositius amb finalitats pràctiques, econòmiques i financeres.
 • Visió integral de l'empresa, tant des del punt de vista estratègic com operatiu, amb la finalitat de conduir l'empresa cap a la millora continuada de la qualitat.
 • Gestió, avaluació i millora dels sistemes d'informació basats en tecnologies de la informació i les telecomunicacions.
 • Coneixements bàsics en ciències, tecnologia, direcció d'operacions, producció i gestió d'empreses.
 • Actitud proactiva i emprenedora que faciliti la creació de la pròpia empresa o bé l'expansió de les empreses per a les quals es treballi amb noves línies de negoci.
Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades
 • Direcció d'operacions: en la planificació, la gestió, el control i la coordinació del flux dels materials i la informació associada, des dels proveïdors fins al client final.
 • Gestió de projectes: en la gestió d'un procés de disseny, la redacció, el pressupost, la planificació, el desenvolupament i el control, la coordinació dels recursos i els equips, per mitjà d'activitats orientades al desenvolupament i la millora dels productes i els serveis.
 • Administració i direcció d'empreses: en la concepció i l'aplicació de polítiques, estratègies i objectius, en la gestió de recursos de personal, materials, economicofinancers i en la gestió de la qualitat.
 • Gestió de la innovació: en l'impuls i la gestió del canvi, per mitjà de la gestió del coneixement i la vigilància tecnològica per detectar oportunitats i per promoure el desenvolupament de nous productes, serveis, processos, negocis, etc.
 • Consultoria i gestió del coneixement: en l'aplicació dels coneixements i de les habilitats de l'enginyeria d'organitzacions adreçades a la transferència de coneixement i d'experiències que facilitin la formació, l'aprenentatge, la millora i l'actualització de la capacitat tecnològica de les empreses.

La formació, tecnològica i gestora alhora, proporciona una gran versatilitat professional que permet incorporar-se en un ventall molt divers de sectors: paper, farmacèutic, sanitari, químic, metal·lúrgic, d'automoció, adober, energètic, de gestió d'aigües, alimentari, logístic, consultories i assessories, màrqueting, disseny industrial, etc.

Sortides professionals

Des del punt de vista professional, aquests graduats i graduades obtindran un perfil de tècnic/a o directiu/iva d'empreses industrials i de serveis. En aquestes empreses podran treballar en diverses àrees, des de la gestió de recursos humans fins a la direcció de diferents departaments de l'empresa relacionats amb la producció, la logística, la innovació tecnològica, la qualitat, la sostenibilitat o els sistemes d'informació, per posar-ne alguns exemples.

Perspectives de futur de la titulació

Un estudi realitzat recentment per la Fundació Observatori per a la Societat de la Informació de Catalunya (FOBSIC) posa de manifest que mentre que la necessitat de professionals en enginyeria s'incrementarà a un ritme de l'1,2% anual en els propers anys, la disminució de titulats és del 3%, fet que crearà una diferència entre l'oferta i la demanda d'un 4,2% anual. Això ens condueix a un escenari previst per al 2015 en el qual Catalunya tindria, si no s'adoptessin les mesures necessàries, un dèficit de prop de 25.000 professionals en enginyeria.

Aquesta titulació ajudarà a esmenar aquest dèficit d'enginyers. També aportarà un perfil molt sol·licitat per les empreses del sector industrial i del sector serveis, contribuint així a la seva competitivitat i a la creació de noves empreses en el nostre país.

Institucions d'interès
AINGOI - Associació d'Enginyers en Organització Industrial
http://www.aingoi.com
Avís legal| Sobre gencat