Generalitat de Catalunya
Curs
2017-2018

Contingut

Comunicació i indústries culturals/Facultat de Filologia (Barcelona)

Universitat: Universitat de Barcelona

Afegir
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en comunicació i indústries culturals per la Universitat de Barcelona
Branca de coneixement principal:Ciències socials i jurídiques
Branca de coneixement secundària:Arts i humanitats
Mencions: Comunicació / Indústries culturals
Objectius de l'estudi
 • Formar professionals, d'una banda, amb un coneixement bàsic i generalista dels principals esdeveniments i missatges que configuren el panorama actual dels mitjans de comunicació, les representacions escrites, icòniques i acústiques i la seva evolució i, de l'altra, amb un coneixement exhaustiu de les tècniques i els processos de creació i difusió de missatges en les seves diverses fases, i les interrelacions entre els subjectes de la comunicació.
 • Fomentar, entre els titulats i les titulades, la capacitat crítica, analítica i reflexiva en relació amb el fet comunicatiu, amb un coneixement humanístic, artístic i tècnic de les formes, els processos i les tendències de la comunicació oral, escrita, visual, audiovisual i multimèdia.
Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet i temps parcial
Període lectiu:Quadrimestral
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès5%
Castellà15%
Català80%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries132.0
Optatives36.0
Treball fi de grau12.0
Total240.0
Període de pràctiques:
24.0 crèdits obligatoris.
Accés i notes de tall
Ofertes
 • · Comunicació i Indústries Culturals
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2017-2018 :8,58     |    Codi PIN:11067     |    Places orientatives:120
  • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
   • Nom de l'assignaturaCoeficient
    Anatomia Aplicada0.1
    Anàlisi Musical0.1
    Arts Escèniques0.1
    Biologia0.1
    Ciències de la Terra i mediambientals / Geologia0.1
    Cultura Audiovisual0.2
    Dibuix Artístic0.1
    Dibuix Tècnic0.1
    Disseny0.2
    Economia0.1
    Economia de l'Empresa0.2
    Física0.1
    Geografia0.1
    Grec0.1
    Història de l'Art0.2
    Història de la Música i de la Dansa0.1
    Història del Món Contemporani0.1
    Història i Fonaments de les Arts0.2
    Literatura Castellana0.2
    Literatura Catalana0.2
    Literatura Universal0.2
    Llatí0.1
    Llenguatge i Pràctica Musical0.1
    Matemàtiques0.1
    Matemàtiques Aplicades Ciències Socials0.1
    Química0.1
    Tècniques d'Expressió Graficoplàstica0.1
    Volum0.1
On s'imparteix
Facultat de Filologia (UB)
(Centre propi)
Campus d'Humanitats
Gran via de les Corts Catalanes, 585
08007  Barcelona
www.ub.edu/filologia
Telèfon: 93 403 55 83
Fax: 93 403 55 96


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat
 • Coneixement de la història i les teories de la comunicació per utilitzar-lo en treballs d'estudi i anàlisi de la praxi comunicativa.
 • Utilització de metodologies bàsiques d'investigació i anàlisi de la comunicació.
 • Utilització del vocabulari, els codis i els conceptes inherents a la comunicació i a la pràctica professional.
 • Coneixement de la narrativa audiovisual i els elements de construcció del guió en diferents formats i mitjans per aplicar-los a l'estudi i la realització de produccions audiovisuals.
 • Coneixement de l'ètica i la deontologia professional i de l'ordenament jurídic de la informació que afecta la pràctica professional i la tasca del comunicador.
 • Coneixement del sector de la comunicació i els models de gestió.
 • Coneixement de l'estat del món, així com de la seva evolució històrica recent, a més de la comprensió dels seus paràmetres bàsics.
 • Utilització correcta de l'anglès com a forma d'expressió professional en els mitjans de comunicació.
 • Coneixements de cultura visual i de cultura digital per a la seva aplicació en les produccions culturals.
 • Comprensió dels discursos i de les tendències contemporànies de les arts visuals, audiovisuals i multimèdia.
 • Capacitat i habilitat per comunicar en el llenguatge propi de cadascun dels mitjans de comunicació.
 • Capacitat i habilitat per utilitzar tecnologies i tècniques informatives i comunicatives, en diferents mitjans o sistemes mediàtics combinats i interactius.
 • Capacitat i habilitat per dissenyar aspectes formals i estètics en mitjans escrits, gràfics, audiovisuals i digitals, i per utilitzar tècniques informàtiques per a la representació i la transmissió de fets i dades mitjançant sistemes infogràfics.
 • Capacitat i habilitat per fer ús de tècniques i processos de producció fotogràfica, i tècniques i processos de creació en el camp de la imatge fixa, especialment en entorns digitals.
 • Capacitat i habilitat per idear, planificar i dur a terme projectes informatius, comunicatius o de creació personal.
 • Capacitat i habilitat per buscar, seleccionar i jerarquitzar qualsevol tipus de font o document d'utilitat per a l'elaboració i el processament d'informació, i el seu aprofitament comunicatiu divulgatiu, persuasiu o de ficció o d'entreteniment o creació personal.
 • Capacitat i habilitat d'exposar raonadament idees a partir dels fonaments de la retòrica, de la psicologia de la comunicació i de les aportacions de les noves teories de l'argumentació.
Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades

Empreses dedicades a la comunicació i a les indústries culturals, principalment en els grans àmbits de:

 • premsa i publicacions periòdiques
 • indústria editorial
 • departaments de comunicació
 • sector audiovisual i multimèdia
Sortides professionals
 • Redactor/a d'informació periodística.
 • Responsable de comunicació institucional i/o empresarial.
 • Divulgador/a de continguts temàtics.
 • Editor/a de continguts culturals.
 • Gestor/a de portals i d'informació distribuïda en xarxes digitals.
 • Fotògraf/a.
 • Reporter/a gràfic/a.
 • Director/a, realitzador/a audiovisual i multimèdia.
 • Guionista audiovisual i multimèdia.
 • Productor/a audiovisual i multimèdia.
 • Editor/a i postproductor/a audiovisual.
 • Dissenyador/a de so i producció sonora.
 • Creatiu/iva, dissenyador/a gràfic audiovisual i en nous mitjans.
 • Artista dels mitjans.
 • Investigador/a, docent, consultor/a de comunicació, expert/a en estudis visuals.
Perspectives de futur de la titulació

L'àmbit de la comunicació, tradicionalment integrat pels sectors dels mitjans de comunicació i la indústria editorial, s'ha ampliat en els darrers anys amb sectors que estan obrint mercat en el disseny, l'art, la creació, el desenvolupament i la comercialització de continguts nous: les indústries culturals i creatives.

Dades del 2007 (Institut Nacional d'Estadística, 2007) indiquen que a Espanya hi ha 7.768 empreses dedicades a aquest camp, cosa que suposa que la indústria de continguts audiovisuals i multimèdia se situa al costat d'altres sectors com ara la biotecnologia i la farmàcia, el sector de les TIC o la indústria aeroespacial. La indústria de continguts digitals va donar feina a Espanya a 41.435 treballadors el 2009, xifra que representa el 0,23% del total de l'ocupació nacional, mentre que a Europa (Llibre verd de les indústries culturals i creatives, Comunitat Europea, 2010) les persones dedicades a aquest sector arriben a cinc milions i representen un 2,6% del PIB europeu.

Sens dubte, les pràctiques culturals s'estan transformant a gran velocitat juntament amb les noves formes de produir, transmetre i experimentar la cultura. La irrupció de les tecnologies de la informació i la comunicació i els canvis en els mitjans de comunicació i les indústries culturals ofereixen noves oportunitats als professionals de la comunicació perquè coneguin i facin servir els recursos tecnològics multimèdia i hipermèdia.

Així mateix, no podem oblidar que en les grans i mitjanes empreses, així com en les institucions, els departaments de comunicació van tenint cada vegada més importància i es configuren com un nou sector professional de futur.

Institucions d'interès
Col·legi de Periodistes de Catalunya
http://www.periodistes.org
Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya
http://www20.gencat.cat/portal/site/CulturaDepartament
Ministeri d'Educació, Cultura i Esport. Govern d'Espanya
http://www.mcu.es
Museus. Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya
http://cultura.gencat.net/museus
gc - associació de professionals de la gestió cultural de catalunya
http://www.gestorcultural.org
FEAGC - Federació Estatal d'Associacions de Gestors Culturals
http://www.federacion-agc.es
aegpc - Associació Espanyola per a la Gestió del Patrimoni Cultural
http://www.aegpc.org
AEM - Associació Espanyola de Museòlegs
http://www.museologia.net
Institut Català de les Empreses Culturals. Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya
http://goo.gl/Ti078
Societat Catalana de Comunicació. Institut d'Estudis Catalans
http://scc.iec.cat
arce - Associació de Revistes Culturals d'Espanya
http://www.arce.es
ADECEC - Associació d'Empreses Consultores en Relacions Públiques i Comunicació
http://www.adecec.com
Ateneu Barcelonès
http://www.ateneubcn.org
Universes in Universe
Portal informatiu sobre les arts visuals a diferents països d'Àfrica, Amèrica Llatina i Àsia que ofereix informació, publicacions, esdeveniments, projectes, directori d'artistes per països, institucions d'interès, etc.
http://universes-in-universe.org
Porta 22
Espai de noves ocupacions
http://w27.bcn.cat/porta22/cat
Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal | Sobre gencat | Enquesta