Generalitat de Catalunya
Curs
2017-2018

Contingut

Llengües romàniques i les seves literatures/Facultat de Filologia (Barcelona)

Universitat: Universitat de Barcelona

Afegir
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en llengües romàniques i les seves literatures per la Universitat de Barcelona
Branca de coneixement principal:Arts i humanitats
Objectius de l'estudi

Després d'una època definida per l'especialització creixent del saber, el nou context sociocultural, marcat per la globalització, i acadèmic, definit per la convergència europea, apunta a la necessitat de recuperar la vocació universalista pròpia dels studia humanitatis.

En aquest context, aquest estudi pretén:

 • Formar l'estudiantat amb unes competències múltiples i transversals en l'àrea de les cultures lingüístiques i literàries d'àmbit romànic.
 • Remodelar i actualitzar els tradicionals estudis de filologia romànica per adaptar-los a les noves demandes de la societat.
 • Situar les llengües i literatures romàniques en un marc complex, en la seva unitat i diversitat, i ensenyar a abordar de forma crítica les particularitats de cadascuna d'aquestes realitats lingüístiques i culturals.
Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet i temps parcial
Període lectiu:Semestral
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Castellà12%
Català46%
Francès12%
Gallec7%
Italià15%
Portuguès8%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries144.0
Optatives30.0
Treball fi de grau6.0
Total240.0
Període de pràctiques:
6.0 crèdits optatius.
Accés i notes de tall
Ofertes
 • · Llengües Romàniques i les seves Literatures
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2017-2018 :5     |    Codi PIN:11082     |    Places orientatives:40
  • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
   • Nom de l'assignaturaCoeficient
    Anatomia Aplicada0.1
    Anàlisi Musical0.1
    Arts Escèniques0.1
    Cultura Audiovisual0.1
    Dibuix Artístic0.1
    Dibuix Tècnic0.1
    Disseny0.1
    Economia0.1
    Economia de l'Empresa0.1
    Geografia0.1
    Grec0.2
    Història de l'Art0.1
    Història de la Música i de la Dansa0.1
    Història del Món Contemporani0.1
    Història i Fonaments de les Arts0.1
    Literatura Castellana0.2
    Literatura Catalana0.2
    Literatura Universal0.2
    Llatí0.2
    Llenguatge i Pràctica Musical0.1
    Matemàtiques Aplicades Ciències Socials0.1
    Tècniques d'Expressió Graficoplàstica0.1
    Volum0.1
On s'imparteix
Facultat de Filologia (UB)
(Centre propi)
Campus d'Humanitats
Gran via de les Corts Catalanes, 585
08007  Barcelona
www.ub.edu/filologia
Telèfon: 93 403 55 83
Fax: 93 403 55 96


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat
 • Coneixement de la norma de la llengua espanyola o catalana i capacitat per crear textos escrits i discursos orals que tinguin en compte tant la diversitat lingüística com els diferents registres i gèneres.
 • Coneixement lingüístic i de les tècniques filològiques necessari per a la comprensió de textos llatins.
 • Coneixement de l'evolució històrica de la literatura i de la seva articulació en gèneres literaris per situar les obres més importants en el seu context literari i per fer valoracions dins del conjunt de la tradició literària.
 • Coneixement del fenomen lingüístic i de la seva estructura i evolució, i capacitat per aplicar-lo a l'anàlisi de les llengües utilitzant la terminologia específica.
 • Capacitat per analitzar i interpretar, des d'una perspectiva comparada, diacrònica i sincrònica, les llengües i les literatures romàniques.
 • Coneixement teòric i pràctic de dues llengües de l'àmbit romànic i capacitat d'usar-les per a finalitats diferents (assessorament i correcció lingüística, traducció de textos, comprensió i redacció de textos, ensenyament de llengües i creació de materials didàctics per a l'ensenyament de llengües).
 • Coneixement de la història de la literatura i de la cultura de dos àmbits lingüístics per elaborar un discurs crític sobre temes i aspectes d'aquestes literatures i cultures des d'enfocaments metodològics múltiples.
 • Capacitat per situar en el seu context històric els textos literaris en llengües romàniques i per analitzar-ne les característiques formals i valorar la seva qualitat estètica i la seva funció cultural.
 • Aplicació de les tècniques d'edició filològica de textos literaris i lingüístics d'àmbit romànic.
Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades
 • Ensenyament
 • món editorial
 • gestió cultural
 • recerca
Sortides professionals
 • Ensenyament universitari i recerca en l'àmbit de la literatura i la lingüística.
 • Ensenyament primari i secundari.
 • Ensenyament de llengües hispàniques a l'estranger.
 • Traducció i mediació culturals.
 • Producció cultural per a editorials i revistes culturals: confecció de ressenyes, redacció de guions, treballs de síntesi i de fons, crítica literària i cultural.
 • Gestió de llibreries (control de vendes, previsió d'estocs), valoració de llibres antics, subhastes.
 • Organització d'actes relacionats amb la cultura: exposicions, cursos, seminaris i actes culturals de tot tipus.
 • Aspectes diversos de l'àmbit editorial com ara l'avaluació d'originals, la correcció d'estil o de proves, la redacció en treballs de conjunt, els serveis de composició, la producció, la premsa, el màrqueting, etc.
Perspectives de futur de la titulació

Avui en dia, el coneixement de diverses llengües i la capacitat d'interpretar, confrontar i fer dialogar realitats culturals diverses es revelen com a essencials per copsar la complexitat del món que ens envolta i per adaptar-se a un mercat laboral que reclama als professionals mobilitat, versatilitat i capacitat d'adaptació a àmbits molt diversos. En el cas concret de la societat catalana, a més a més, el bilingüisme que la caracteritza i la seva llarga vocació cosmopolita i europeista fan que esdevingui l'espai natural perfecte per acollir una titulació acadèmica plurilingüe profundament arrelada en la complexitat i la varietat cultural d'Europa. Aquesta situació crea una necessitat urgent de traductors i mediadors lingüístics i culturals, un mercat de treball en què les persones titulades en aquest estudi, pel seu domini de les llengües de l'Europa mediterrània, s'adaptaran amb gran facilitat. 

Institucions d'interès
Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya
http://www.cdl.cat
aptic - Associació Professional de Traductors i Intèrprets de Catalunya
http://www.aptic.cat
Institut Cervantes
Portal d'una institució pública que es dedica a la promoció, l'ensenyament i la difusió de la llengua i la cultura espanyola i hispanoamericana. Ofereix formació general i especial en llengua espanyola i de les altres llengües cooficials a Espanya, suport als hispanistes, informació sobre fires, publicacions, catàleg, biblioteca electrònica, ofertes de treball, xarxa social, enllaços d'interès, etc.
http://www.cervantes.es
ACEC - Associació Col·legial d'Escriptors de Catalunya
http://www.acec-web.org
Reial Acadèmia Espanyola
http://www.rae.es
Gremi d'Editors de Catalunya
http://www.gremieditorscat.es
Linguapax
Portal d'una organització internacional no governamental amb seu a Barcelona, que té com a objectiu la promoció de la pau a través del respecte a la diversitat lingüística i a l'educació plurilingüe.
http://www.linguapax.net
The Linguist List. Comunitat de Lingüística Internacional en Línia
Portal on els lingüistes poden discutir temes lingüístics i intercanviar informació. Ofereix ofertes de treball, enllaços d'interès, cerques terminològiques, informació, publicacions, projectes, etc.
http://www.linguistlist.org
eoi barcelona drassanes. Departament d'Ensenyament. Generalitat de Catalunya
És un ens públic destinat a l'aprenentatge de llengües per a persones adultes amb la finalitat de desenvolupar la capacitat de l'alumnat en l'ús efectiu de l'idioma com a vehicle de comunicació general.
http://www.eoibd.cat
.puntoycoma, - Butlletí dels traductors espanyols de les institucions de la Unió Europea
http://ec.europa.eu/translation/bulletins/puntoycoma/numeros.html
La linterna del traductor
Revista electrònica especialitzada en la traducció, la correcció i la interpretació.
http://www.lalinternadeltraductor.org
TranslatorsCafé.com. On els lingüistes i els seus clients es troben
Portal en anglès, especialitzat en serveis i recursos lingüístics, amb directoris de lingüistes, traductors, intèrprets i agencies de traducció. Ofereix documents de treball, fòrums de discussió, avaluacions d'agències de traducció, ofertes de treball, etc.
http://www.translatorscafe.com
Porta 22
Espai de noves ocupacions
http://w27.bcn.cat/porta22/cat
Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal | Sobre gencat | Enquesta