Generalitat de Catalunya
Curs
2014-2015

Contingut

Ciència i salut animal/Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària (Lleida)

Universitat:Universitat de Lleida

Afegir al llibre
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en ciència i salut animal per la Universitat de Lleida
Branca de coneixement principal:Ciències de la salut
Objectius de l'estudi
  • Formar especialistes en gestió d'animals de granja, especialment, pel que fa a la gestió tècnica, empresarial i sanitària d'empreses ramaderes i amb la finalitat d'obtenir productes segurs, de qualitat i econòmicament rendibles, en què es respecti el medi ambient.
  • Ajudar a entendre i aplicar els coneixements de la seva feina als diversos àmbits professionals de la titulació: sistemes i gestió de producció, tecnologies agroramaderes i sanitat animal.
Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Període lectiu:Anual
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès5%
Castellà45%
Català50%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries135.0
Optatives30.0
Treball fi de grau15.0
Total240.0
Com s'accedeix
Ofertes
  • Ciència i salut animal
    • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2014-2015 :8.25     | Codi PIN:61001     | Places orientatives:60
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
On s'imparteix
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària (UdL)
(Centre propi)
Campus d'ETSEA
Edificis 3
Av. de l' Alcalde Rovira Roure, 191
25198  Lleida
www.etsea.udl.es
Telèfon: 973 70 25 00
Fax: 973 23 82 64


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat

Coneixement sobre matèries bàsiques utilitzades en els sistemes de producció animal, ciència i tecnologia ramadera, sistemes de producció i gestió ramadera i de salut animal.

Sortides professionals
  • Gestor/a tècnic/a i sanitari/ària d'explotacions ramaderes
  • Tècnic/a d'empreses de serveis ramaders: manipulació d'animals, instal·lacions ramaderes, alimentació, millora genètica, reproducció, biotecnologia, etc.
  • Tècnic/a en estabularis i centres de recerca animal
Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal| Sobre gencat