Generalitat de Catalunya
Curs
2014-2015

Contingut

Ciència i salut animal/Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària (Lleida)

Universitat:Universitat de Lleida

Afegir al llibre
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en ciència i salut animal per la Universitat de Lleida
Branca de coneixement principal:Ciències de la salut
Objectius de l'estudi
 • Formar especialistes en gestió d'animals de granja, especialment, pel que fa a la gestió tècnica, empresarial i sanitària d'empreses ramaderes i amb la finalitat d'obtenir productes segurs, de qualitat i econòmicament rendibles, en què es respecti el medi ambient.
 • Ajudar a entendre i aplicar els coneixements de la seva feina als diversos àmbits professionals de la titulació: sistemes i gestió de producció, tecnologies agroramaderes i sanitat animal.
Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Anual
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès5%
Castellà45%
Català50%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries135.0
Optatives30.0
Treball fi de grau15.0
Total240.0
Com s'accedeix
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • Ciència i salut animal
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2014-2015 :8.25     | Codi PIN:61001     | Places orientatives:60
On s'imparteix
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària (UdL)
(Centre propi)
Campus d'ETSEA
Edificis 3
Av. de l' Alcalde Rovira Roure, 191
25198  Lleida
www.etsea.udl.es
Telèfon: 973 70 25 00
Fax: 973 23 82 64


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat
 • Coneixement de la importància i característiques de les diferents espècies animals, agrupacions racials i les seves aptituds productives per poder escollir el material genètic més adient en funció dels diferents objectius productius possibles.
 • Coneixement dels programes de millora genètica aplicats a les diferents espècies animals i capacitat per interpretar els catàlegs de valoració genètica dels animals per decidir els aparellaments més favorables.
 • Identificació dels diferents factors de producció i matèries primeres per a l'alimentació animal i la seva implicació en la producció animal intensiva i extensiva.
 • Coneixement del comportament de les diferents espècies i el seu control en condicions de llibertat, confinament i producció.
 • Coneixement del procés de reproducció dels animals, així com les tecnologies per a la seua manipulació i control.
 • Capacitat per dissenyar el pla de maneig dels animals d'una explotació ramadera i el pla d'utilització dels diferents factors de producció.
 • Capacitat per determinar les necessitats alimentàries dels animals, interpretar les fórmules de racionament i desenvolupar i gestionar correctament un programa d'alimentació del bestiar.
 • Coneixement i interpretació de l'estructura del sector productiu, del mercat i dels canals de comercialització de productes.
 • Coneixement de les alteracions de l'estructura i funció de l'organisme animal.
 • Coneixements de les diferents malalties animals, individuals i col·lectives, i les seues mesures de prevenció, amb especial èmfasi en les zoonosis i en les malalties de declaració obligatòria.
Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades
 • Explotacions ramaderes de qualsevol espècie animal, tant en sistemes intensius com a extensius, en produccions convencionals o ecològiques.
 • Empreses que treballin productes animals per al consum.
 • Fàbriques de pinsos i de components per a alimentació animal.
 • Emreses relacionades amb les instal·lacions ramaderes i disseny de materials.
 • Empreses farmacèutiques i de productes i instruments necessaris en la producció animal.
 • Empreses de selecció, reproducció i millora genètica
Sortides professionals
 • Gestor/a tècnic/a i sanitari/ària d'explotacions ramaderes
 • Tècnic/a d'empreses de serveis ramaders: manipulació d'animals, instal·lacions ramaderes, alimentació, millora genètica, reproducció, biotecnologia, etc.
 • Tècnic/a en estabularis i centres de recerca animal
Institucions d'interès
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Generalitat de Catalunya
http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR
Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi ambient. Govern d'Espanya
http://www.magrama.gob.es
JARC - Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya
http://www.jarc.es/
RuralCat. La comunitat virtual agroalimentària i del món rural
http://www.ruralcat.net
Agroterra. El Líder Mundial del Mercat Agrícola
Portal que ofereix recursos, noticies d'actualitat, ofertes de feina i mercat de compra/venda en l'àmbit agrari.
http://noticias.agroterra.com
Porta 22
Espai de noves ocupacions
http://w27.bcn.cat/porta22/cat
Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal| Sobre gencat