Generalitat de Catalunya
Curs
2017-2018

Contingut

Dret/Universitat Oberta de Catalunya (Barcelona)

Universitat: Universitat Oberta de Catalunya

Afegir
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en dret per la Universitat Oberta de Catalunya
Branca de coneixement principal:Ciències socials i jurídiques
Objectius de l'estudi

Donar a conèixer i ensenyar, interpretar i aplicar els principis bàsics de l'ordenament jurídic i els seus diferents nivells normatius, amb la capacitat d'adaptar-se a l'entorn global actual canviant i de pluralisme jurídic.

Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Anual
Modalitat:Modalitat a distància
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Català100%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries138.0
Optatives36.0
Treball fi de grau6.0
Total240.0
Accés i notes de tall
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • · Dret |    Places orientatives:2000
On s'imparteix
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
(Centre propi)
Av. del Tibidabo, 39-43
08035  Barcelona
Telèfon: 902 14 11 41
Fax: 93 417 64 95


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat
 • Capacitat de cerca, obtenció i ús de les fonts jurídiques (legals, jurisprudencials i doctrinals).
 • Comprensió de les diverses formes de creació del dret, l'evolució històrica i la realitat actual.
 • Identificació dels principis jurídics i de les institucions jurídiques específiques per a cada àmbit disciplinari.
 • Interpretació dels textos jurídics des d'una perspectiva interdisciplinària en què s'utilitzin els principis jurídics com a eina d'anàlisi.
 • Aplicació dels principis del dret i la normativa jurídica a supòsits fàctics.
 • Interpretació i aplicació de l'ordenament jurídic d'acord amb els valors ètics.
 • Coneixements de negociació, argumentació i mediació en l'entorn professional.
 • Desenvolupament d'un discurs jurídic que estigui estructurat correctament, tant des del punt de vista oral com des de l'escrit.
 • Anàlisi crítica de l'ordenament jurídic.
 • Anàlisi de la realitat social des d'una perspectiva del dret com a sistema regulador de les relacions socials.
Sortides professionals
 • Advocacia (amb la formació addicional necessària).
 • Funció pública (amb l'aprovació dels processos selectius corresponents).
 • Administració de justícia (amb l'aprovació dels processos selectius corresponents).
 • Organitzacions internacionals.
 • Assessoria jurídica.
 • Accés a notaries, registres i carrera judicial (amb la formació addicional necessària i l'aprovació dels processos selectius corresponents).
Perspectives de futur de la titulació

Les professions jurídiques tradicionals estan sotmeses des de fa uns anys a transformacions profundes, com a conseqüència de l'ús intensiu de les tecnologies de la informació i del coneixement en el nou paradigma que suposa la societat de la informació.

Els coneixements de dret, juntament amb el coneixement de diverses llengües, l'ús d'eines telemàtiques, la formació en tècniques de negociació, l'estudi de les noves disciplines jurídiques que deriven de la societat de la informació i la realització de pràctiques fan que els graduats i les graduades estiguin capacitats per participar activament en el mercat laboral i convertir en oportunitats els reptes que comporten aquestes transformacions.

Institucions d'interès
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya
http://www.gencat.net/justicia
Ministeri de Justícia. Govern d'Espanya
http://www.mjusticia.gob.es
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
http://www.gencat.net/dogc
BOE - Butlletí Oficial de l'Estat
http://www.boe.es/index.php?id=ca
V/Lex
Portal especialitzat en dret que ofereix un completa informació sobre contractes i formularis, llibres i revistes, legislació, notícies, guies d'aprenentatge, convenis col·lectius, jurisprudència i jurisdiccions de diversos països.
http://vlex.es/
Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya
http://www.cicac.cat
Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona
http://www.icpb.es
Unió d'Advocats d'Europa
Portal en anglès d'una associació especialitzada en advocacia que pretén la unió dels advocats de la Unió Europea en l'adopció d'enfocaments comuns de diferents àrees jurídiques. Ofereix informació i articles relacionats amb la pràctica del dret, agenda d'esdeveniments, revista electrònica, enllaços d'interès, etc.
http://www.uae.lu
Col·legi Notarial de Catalunya
http://www.notariosdecataluña.org
UNICRI - Institut Interregional del les Nacions Unides per la Investigació del Crim i la Justícia
http://www.unicri.it/
Porta 22
Espai de noves ocupacions
http://w27.bcn.cat/porta22/cat
Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal | Sobre gencat | Enquesta