Generalitat de Catalunya
Curs
2015-2016

Contingut

Ciències de l'activitat física i de l'esport/Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes (Vic)

Universitat:Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya

Afegir al llibre
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en ciències de l'activitat física i de l'esport per la Universitat de Vic
Branca de coneixement principal:Ciències socials i jurídiques
Objectius de l'estudi
 • Formar especialistes de l'activitat física i de l'esport que siguin els màxims experts en les ciències del moviment humà i puguin destacar i transmetre els valors implícits (educatius, saludables, de joc net i de constància).
 • Formar professionals capaços de desenvolupar la pràctica docent amb el màxim rigor possible: confeccionar programes educatius i d'oci, conèixer les possibilitats formatives dels diferents esports, realitzar programacions esportives i desenvolupar sessions tècniques, tàctiques i físiques específiques dels diversos esports.
Com s'imparteix
Preu privat fixat per la universitat.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Anual
Modalitat:Modalitat presencial
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries132.0
Optatives42.0
Treball fi de grau6.0
Total240.0
Període de pràctiques:
18.0 crèdits obligatoris.
Com s'accedeix
Criteris d'admissió
DescripcióNivell d'importància
Prova d'aptitud personal (PAP)Obligatori
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • Ciències de l'activitat física i de l'esport
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2014-2015 :5.786     | Codi PIN:91001     | Places orientatives:100
  • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
   • Nom de l'assignaturaCoeficient
    Anàlisi musical0.1
    Anatomia aplicada0.1
    Arts escèniques0.1
    Biologia0.2
    Ciències de la Terra i mediambientals0.1
    Cultura audiovisual0.1
    Dibuix artístic0.1
    Dibuix tècnic0.1
    Disseny0.1
    Economia0.1
    Economia de l'empresa0.1
    Física0.2
    Geografia0.2
    Grec0.1
    Història de la música i de la dansa0.1
    Història de l'art0.1
    Història del món contemporani0.1
    Literatura castellana0.2
    Literatura catalana0.2
    Literatura universal0.2
    Llatí0.1
    Llenguatge i pràctica musical0.1
    Matemàtiques0.2
    Matemàtiques aplicades ciències socials0.2
    Química0.2
    Tècniques d'expressió graficoplàstica0.1
    Volum0.1
On s'imparteix
Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes (UVic-UCC)
(Centre propi)
Campus de Miramarges
Edifici F
C. de la Sagrada Família, 7
08500  Vic
www.uvic.es/centres/FETCH


Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes (UVic-UCC)
(Centre propi)
Campus de Miramarges
Edifici B
C. de Miramarges, s/n
08500  Vic
www.uvic.es/centres/FETCH


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat
 • Comunicació i expressió a través del cos, com a recurs que cal desenvolupar en la pràctica professional.
 • Actituds i valors que afavoreixin l'adherència a la pràctica regular de l'activitat física i en destaquin els efectes formatius i saludables.
 • Coneixement de les característiques específiques dels diferents esports i el context sociocultural en què s'emmarquen.
 • Planificació, desenvolupament i avaluació de programes d'educació física i esport.
 • Selecció i aplicació de les estratègies, les tècniques, les tecnologies i els mètodes més adequats per millorar els processos i els programes esportius.
 • Coneixement de l'organització i el funcionament dels centres educatius, esportius, de salut i de lleure vinculats a la pràctica o la promoció de l'activitat física i de l'esport.
 • Assessorament i gestió de les dinàmiques individuals i de grup d'equips esportius.
 • Coneixement tecnològic relatiu a l'activitat física i l'esport.
Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades
 • Activitat física i salut
 • lleure d'activitat física i esport
Sortides professionals
 • Professor/a d'educació física (cursant el màster universitari en formació del professorat).
 • entrenador/a esportiu/iva
 • gestor/a esportiu/iva
Perspectives de futur de la titulació

Segons les informacions disponibles, tot sembla indicar que el sector de l'esport encara es troba en plena fase de creixement. D'una banda, algunes tasques que en temps anteriors eren desenvolupades de forma altruista, ara s'estan professionalitzant gràcies a la demanda creixent que hi ha per gaudir d'uns serveis esportius de qualitat. De l'altra, l'esport ha esdevingut un producte de consum, objecte d'interessos comercials, industrials, mediàtics... Per aquest motiu, està entrant de ple en els circuits de l'economia de mercat.

Ara bé, el mercat de treball de l'esport, com tots els mercats de treball, té unes particularitats que s'han d'entendre per poder realitzar-hi una tasca professional amb satisfacció. Cal molta capacitat d'adaptació al canvi, imaginació, tenir un perfil molt individualitzat que diferenciï cada persona titulada de les altres, ganes de treballar, il·lusió, saber que hi ha la competència de persones d'altres llicenciatures que, per altres camins, també han arribat amb bona preparació al món de l'esport.

Cal, per tant, fer una titulació amb vocació, aprofitant tots els recursos per formar-se amb perfils molt característics i diferents dels altres, treballant intensament per adquirir, al mateix temps, una bona formació bàsica pròpia d'una persona amb llicenciatura universitària.

Institucions d'interès
Col·legi de Llicenciats en Educació Física i Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport de Catalunya
http://www.coplefc.com
Secretaria General de l'Esport
http://esports.gencat.cat/ca
CSD - Consell Superior d'Esports
http://www.csd.mec.es
CAR - Centre d'Alt Rendiment Català
http://www.arcat.cat
Ministeri d'Educació, Cultura i Esport. Govern d'Espanya
http://www.mcu.es
ACPE - Associació Catalana de Psicologia de l'Esport
http://www.acpe.cat
ACGEP - Gestors Esportius de Catalunya
http://www.acgep.cat/ca
UCEC - Unió de Consell Esportius de Catalunya
http://www.ucec.cat/
AEISAD - Associació Espanyola d'Investigació Social Aplicada a l'Esport
http://www.aeisad.org/
iusport
Portal especialitzat amb múltiples recursos, informació, legislació i enllaços per a juristes, tècnics i agents esportius al voltant del fet esportiu des d'una perspectiva jurídica.
http://www.iusport.es
Porta 22
Espai de noves ocupacions
http://w27.bcn.cat/porta22/cat
Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal| Sobre gencat