Generalitat de Catalunya
Curs
2014-2015

Contingut

Traducció i interpretació/Facultat de Traducció i Interpretació (Barcelona)

Universitat:Universitat Pompeu Fabra

Afegir al llibre
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en traducció i interpretació per la Universitat Pompeu Fabra
Branca de coneixement principal:Arts i humanitats
Objectius de l'estudi

Oferir una formació moderna i posar èmfasi en els aspectes més rellevants de la formació filològica (gramàtica, tradició literària, etc.) i de les noves disciplines lingüístiques (anàlisi del discurs, terminologia, lingüística computacional).

Estudis que s'extingeixen amb la impartició d'aquest grau
UniversitatCentreEstudi
UPFFacultat de Traducció i InterpretacióTraducció i interpretació (alemany)
UPFFacultat de Traducció i InterpretacióTraducció i interpretació (anglès)
UPFFacultat de Traducció i InterpretacióTraducció i interpretació (francès)
Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Modalitat:Modalitat presencial
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques62.0
Obligatòries122.0
Optatives48.0
Treball fi de grau8.0
Total240.0
Com s'accedeix
Criteris d'admissió
DescripcióNivell d'importància
Prova d'aptitud personal (PAP)Obligatori
Prova de nivell de llengua anglesaPreferent
Ofertes
 • Traducció i interpretació-Alemany/Francès/Llengua de signes catalana-
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2014-2015 :5.0     | Codi PIN:41040     | Places orientatives:70
  • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
   • Nom de l'assignaturaCoeficient
    Anàlisi musical0.1
    Anatomia aplicada0.1
    Arts escèniques0.1
    Cultura audiovisual0.1
    Dibuix artístic0.1
    Dibuix tècnic0.1
    Disseny0.1
    Economia0.1
    Economia de l'empresa0.1
    Geografia0.1
    Grec0.2
    Història de la música i de la dansa0.1
    Història de l'art0.1
    Història del món contemporani0.1
    Literatura castellana0.2
    Literatura catalana0.2
    Literatura universal0.2
    Llatí0.2
    Llenguatge i pràctica musical0.1
    Matemàtiques aplicades ciències socials0.1
    Tècniques d'expressió graficoplàstica0.1
    Volum0.1
 • Traducció i interpretació-Anglès-
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2014-2015 :7.666     | Codi PIN:41006     | Places orientatives:100
  • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
   • Nom de l'assignaturaCoeficient
    Anàlisi musical0.1
    Anatomia aplicada0.1
    Arts escèniques0.1
    Cultura audiovisual0.1
    Dibuix artístic0.1
    Dibuix tècnic0.1
    Disseny0.1
    Economia0.1
    Economia de l'empresa0.1
    Geografia0.1
    Grec0.2
    Història de la música i de la dansa0.1
    Història de l'art0.1
    Història del món contemporani0.1
    Literatura castellana0.2
    Literatura catalana0.2
    Literatura universal0.2
    Llatí0.2
    Llenguatge i pràctica musical0.1
    Matemàtiques aplicades ciències socials0.1
    Tècniques d'expressió graficoplàstica0.1
    Volum0.1
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
On s'imparteix
Facultat de Traducció i Interpretació (UPF)
(Centre propi)
Campus de la Comunicació Poblenou
Edifici Roc Boronat
C. de Roc Boronat, 138
08018  Barcelona
www.upf.edu/factii
Telèfon: 93 542 24 32
Fax: 93 542 24 49


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat
 • Domini escrit i oral de la llengua o les llengües pròpies.
 • Domini receptiu i productiu, oral i escrit, de dues llengües estrangeres.
 • Coneixement de les cultures i les civilitzacions estrangeres.
 • Coneixements especialitzats en un o més àmbits temàtics.
 • Capacitat per traduir textos de tipus general i textos especialitzats en almenys un àmbit temàtic.
 • Capacitat per fer interpretació d'enllaç.
 • Reflexió sobre el funcionament del llenguatge i la traducció.
 • Utilització d'eines informàtiques aplicades a la mediació lingüística, incloent-hi el domini de la traducció assistida i la localització.
 • Habilitat per cercar i gestionar informació i documentació.
 • Coneixements sobre aspectes professionals, legals i econòmics de la traducció i la interpretació.
 • Edició i revisió de textos.
 • Disseny i gestió de projectes lingüístics.
Sortides professionals
 • Traducció de textos d'àmbit general.
 • Traducció de textos d'un àmbit concret: jurídic, econòmic, científic, humanístic, literari, audiovisual, etc.
 • Interpretació de llengua de signes catalana.
 • Interpretació en entorns laborals i socials.
 • Revisió i correcció de textos en llengua materna i estrangera.
 • Docència i recerca en idiomes.
 • Localització de programari i altres productes informàtics.
Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal| Sobre gencat