Generalitat de Catalunya
Curs
2016-2017

Contingut

Traducció i interpretació/Facultat de Traducció i Interpretació (Barcelona)

Universitat:Universitat Pompeu Fabra

Afegir
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en traducció i interpretació per la Universitat Pompeu Fabra
Branca de coneixement principal:Arts i humanitats
Objectius de l'estudi

Oferir una formació moderna i posar èmfasi en els aspectes més rellevants de la formació filològica (gramàtica, tradició literària, etc.) i de les noves disciplines lingüístiques (anàlisi del discurs, terminologia, lingüística computacional).

Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Anual
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès33%
Castellà33%
Català34%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques62.0
Obligatòries122.0
Optatives48.0
Treball fi de grau8.0
Total240.0
Accés i notes de tall
Criteris d'admissió
DescripcióNivell d'importància
Prova d'aptitud personal (PAP)Obligatori
Prova de nivell de llengua anglesaPreferent
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • · Traducció i interpretació -Alemany / Francès / Llengua de signes catalana-
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2016-2017 :5.0     |    Codi PIN:41040     |    Places orientatives:70
  • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
   • Nom de l'assignaturaCoeficient
    Anàlisi musical0.1
    Anatomia aplicada0.1
    Arts escèniques0.1
    Cultura audiovisual0.1
    Dibuix artístic0.1
    Dibuix tècnic0.1
    Disseny0.1
    Economia0.1
    Economia de l'empresa0.1
    Geografia0.1
    Grec0.2
    Història de la música i de la dansa0.1
    Història de l'art0.1
    Història del món contemporani0.1
    Literatura castellana0.2
    Literatura catalana0.2
    Literatura universal0.2
    Llatí0.2
    Llenguatge i pràctica musical0.1
    Matemàtiques aplicades ciències socials0.1
    Tècniques d'expressió graficoplàstica0.1
    Volum0.1
  • · Traducció i interpretació -Anglès-
   • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2016-2017 :6.939     |    Codi PIN:41006     |    Places orientatives:85
   • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
    • Nom de l'assignaturaCoeficient
     Anàlisi musical0.1
     Anatomia aplicada0.1
     Arts escèniques0.1
     Cultura audiovisual0.1
     Dibuix artístic0.1
     Dibuix tècnic0.1
     Disseny0.1
     Economia0.1
     Economia de l'empresa0.1
     Geografia0.1
     Grec0.2
     Història de la música i de la dansa0.1
     Història de l'art0.1
     Història del món contemporani0.1
     Literatura castellana0.2
     Literatura catalana0.2
     Literatura universal0.2
     Llatí0.2
     Llenguatge i pràctica musical0.1
     Matemàtiques aplicades ciències socials0.1
     Tècniques d'expressió graficoplàstica0.1
     Volum0.1
   • · Grau Obert, Programa de (agrupació)
    • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2016-2017 :11.284     |    Codi PIN:41050     |    Places orientatives:30
    • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
     • Nom de l'assignaturaCoeficient
      Anàlisi musical0.1
      Anatomia aplicada0.1
      Arts escèniques0.1
      Biologia0.2
      Ciències de la Terra i mediambientals0.2
      Cultura audiovisual0.2
      Dibuix artístic0.2
      Dibuix tècnic0.2
      Disseny0.2
      Economia0.1
      Economia de l'empresa0.2
      Electrotècnia0.2
      Física0.2
      Geografia0.2
      Grec0.2
      Història de la música i de la dansa0.1
      Història de l'art0.2
      Història del món contemporani0.1
      Literatura castellana0.2
      Literatura catalana0.2
      Literatura universal0.2
      Llatí0.2
      Llenguatge i pràctica musical0.1
      Matemàtiques0.2
      Matemàtiques aplicades ciències socials0.2
      Química0.2
      Tècniques d'expressió graficoplàstica0.1
      Tecnologia industrial0.2
      Volum0.1
    • · Llengües aplicades / Traducció i interpretació -Anglès- (simultaneïtat)
     • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2016-2017 :5.0     |    Codi PIN:41054     |    Places orientatives:15
     • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
      • Nom de l'assignaturaCoeficient
       Anàlisi musical0.1
       Anatomia aplicada0.1
       Arts escèniques0.1
       Cultura audiovisual0.1
       Dibuix artístic0.1
       Dibuix tècnic0.1
       Disseny0.1
       Economia0.1
       Economia de l'empresa0.1
       Geografia0.1
       Grec0.2
       Història de la música i de la dansa0.1
       Història de l'art0.1
       Història del món contemporani0.1
       Literatura castellana0.2
       Literatura catalana0.2
       Literatura universal0.2
       Llatí0.2
       Llenguatge i pràctica musical0.1
       Matemàtiques aplicades ciències socials0.1
       Tècniques d'expressió graficoplàstica0.1
       Volum0.1
     • · Traducció i interpretació -Alemany / Francès / Llengua de signes catalana- (internacional)|    Codi PIN:44016|    Places orientatives:5
      Observacions

      El grau obert permet cursar assignatures de diferents estudis de grau durant el primer any i el primer trimestre del segon any.

      On s'imparteix
      Facultat de Traducció i Interpretació (UPF)
      (Centre propi)
      Campus de la Comunicació Poblenou
      Edifici Roc Boronat
      C. de Roc Boronat, 138
      08018  Barcelona
      www.upf.edu/factii
      Telèfon: 93 542 24 32
      Fax: 93 542 24 49


      Món laboral
      Competències a assolir per l'estudiantat
      • Domini escrit i oral de la llengua o les llengües pròpies.
      • Domini receptiu i productiu, oral i escrit, de dues llengües estrangeres.
      • Coneixement de les cultures i les civilitzacions estrangeres.
      • Coneixements especialitzats en un o més àmbits temàtics.
      • Capacitat per traduir textos de tipus general i textos especialitzats en almenys un àmbit temàtic.
      • Capacitat per fer interpretació d'enllaç.
      • Reflexió sobre el funcionament del llenguatge i la traducció.
      • Utilització d'eines informàtiques aplicades a la mediació lingüística, incloent-hi el domini de la traducció assistida i la localització.
      • Habilitat per cercar i gestionar informació i documentació.
      • Coneixements sobre aspectes professionals, legals i econòmics de la traducció i la interpretació.
      • Edició i revisió de textos.
      • Disseny i gestió de projectes lingüístics.
      Sortides professionals
      • Traducció de textos d'àmbit general.
      • Traducció de textos d'un àmbit concret: jurídic, econòmic, científic, humanístic, literari, audiovisual, etc.
      • Interpretació de llengua de signes catalana.
      • Interpretació en entorns laborals i socials.
      • Revisió i correcció de textos en llengua materna i estrangera.
      • Docència i recerca en idiomes.
      • Localització de programari i altres productes informàtics.
      Institucions d'interès
      aptic - Associació Professional de Traductors i Intèrprets de Catalunya
      http://www.aptic.cat
      Asetrad - Associació Espanyola de Traductors, Correctors i Intèrprets
      http://www.asetrad.org
      APETI - Associació Professional Espanyola de Traductors i Intèrprets
      http://www.apeti.org.es
      ATIJC - Associació de Traductors i Intèrprets Jurats de Catalunya
      http://www.atijc.com
      Nl - Consorci per a la Normalització Lingüística
      http://www.cpnl.cat
      Institut Cervantes
      Portal d'una institució pública que es dedica a la promoció, l'ensenyament i la difusió de la llengua i la cultura espanyola i hispanoamericana. Ofereix formació general i especial en llengua espanyola i de les altres llengües cooficials a Espanya, suport als hispanistes, informació sobre fires, publicacions, catàleg, biblioteca electrònica, ofertes de treball, xarxa social, enllaços d'interès, etc.
      http://www.cervantes.es
      Reial Acadèmia Espanyola
      http://www.rae.es
      La linterna del traductor
      Revista electrònica especialitzada en la traducció, la correcció i la interpretació.
      http://www.lalinternadeltraductor.org
      .puntoycoma, - Butlletí dels traductors espanyols de les institucions de la Unió Europea
      http://ec.europa.eu/translation/bulletins/puntoycoma/numeros.html
      TranslatorsCafé.com. On els lingüistes i els seus clients es troben
      Portal en anglès, especialitzat en serveis i recursos lingüístics, amb directoris de lingüistes, traductors, intèrprets i agencies de traducció. Ofereix documents de treball, fòrums de discussió, avaluacions d'agències de traducció, ofertes de treball, etc.
      http://www.translatorscafe.com
      The Linguist List. Comunitat de Lingüística Internacional en Línia
      Portal on els lingüistes poden discutir temes lingüístics i intercanviar informació. Ofereix ofertes de treball, enllaços d'interès, cerques terminològiques, informació, publicacions, projectes, etc.
      http://www.linguistlist.org
      Linguapax
      Portal d'una organització internacional no governamental amb seu a Barcelona, que té com a objectiu la promoció de la pau a través del respecte a la diversitat lingüística i a l'educació plurilingüe.
      http://www.linguapax.net
      Porta 22
      Espai de noves ocupacions
      http://w27.bcn.cat/porta22/cat
      Els estudis amb * estan en procés de validació
      Avís legal| Sobre gencat| Enquesta