Generalitat de Catalunya
Curs
2014-2015

Contingut

Traducció i interpretació/Facultat de Traducció i Interpretació (Barcelona)

Universitat:Universitat Pompeu Fabra

Afegir al llibre
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en traducció i interpretació per la Universitat Pompeu Fabra
Branca de coneixement principal:Arts i humanitats
Objectius de l'estudi

Oferir una formació moderna i posar èmfasi en els aspectes més rellevants de la formació filològica (gramàtica, tradició literària, etc.) i de les noves disciplines lingüístiques (anàlisi del discurs, terminologia, lingüística computacional).

Estudis que s'extingeixen amb la impartició d'aquest grau
UniversitatCentreEstudi
UPFFacultat de Traducció i InterpretacióTraducció i interpretació (alemany)
UPFFacultat de Traducció i InterpretacióTraducció i interpretació (anglès)
UPFFacultat de Traducció i InterpretacióTraducció i interpretació (francès)
Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Anual
Modalitat:Modalitat presencial
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques62.0
Obligatòries122.0
Optatives48.0
Treball fi de grau8.0
Total240.0
Com s'accedeix
Criteris d'admissió
DescripcióNivell d'importància
Prova d'aptitud personal (PAP)Obligatori
Prova de nivell de llengua anglesaPreferent
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • Traducció i interpretació -Alemany / Francès / Llengua de signes catalana-
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2014-2015 :5.0     | Codi PIN:41040     | Places orientatives:70
  • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
   • Nom de l'assignaturaCoeficient
    Anàlisi musical0.1
    Anatomia aplicada0.1
    Arts escèniques0.1
    Cultura audiovisual0.1
    Dibuix artístic0.1
    Dibuix tècnic0.1
    Disseny0.1
    Economia0.1
    Economia de l'empresa0.1
    Geografia0.1
    Grec0.2
    Història de la música i de la dansa0.1
    Història de l'art0.1
    Història del món contemporani0.1
    Literatura castellana0.2
    Literatura catalana0.2
    Literatura universal0.2
    Llatí0.2
    Llenguatge i pràctica musical0.1
    Matemàtiques aplicades ciències socials0.1
    Tècniques d'expressió graficoplàstica0.1
    Volum0.1
 • Traducció i interpretació -Anglès-
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2014-2015 :7.666     | Codi PIN:41006     | Places orientatives:100
  • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
   • Nom de l'assignaturaCoeficient
    Anàlisi musical0.1
    Anatomia aplicada0.1
    Arts escèniques0.1
    Cultura audiovisual0.1
    Dibuix artístic0.1
    Dibuix tècnic0.1
    Disseny0.1
    Economia0.1
    Economia de l'empresa0.1
    Geografia0.1
    Grec0.2
    Història de la música i de la dansa0.1
    Història de l'art0.1
    Història del món contemporani0.1
    Literatura castellana0.2
    Literatura catalana0.2
    Literatura universal0.2
    Llatí0.2
    Llenguatge i pràctica musical0.1
    Matemàtiques aplicades ciències socials0.1
    Tècniques d'expressió graficoplàstica0.1
    Volum0.1
On s'imparteix
Facultat de Traducció i Interpretació (UPF)
(Centre propi)
Campus de la Comunicació Poblenou
Edifici Roc Boronat
C. de Roc Boronat, 138
08018  Barcelona
www.upf.edu/factii
Telèfon: 93 542 24 32
Fax: 93 542 24 49


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat
 • Domini escrit i oral de la llengua o les llengües pròpies.
 • Domini receptiu i productiu, oral i escrit, de dues llengües estrangeres.
 • Coneixement de les cultures i les civilitzacions estrangeres.
 • Coneixements especialitzats en un o més àmbits temàtics.
 • Capacitat per traduir textos de tipus general i textos especialitzats en almenys un àmbit temàtic.
 • Capacitat per fer interpretació d'enllaç.
 • Reflexió sobre el funcionament del llenguatge i la traducció.
 • Utilització d'eines informàtiques aplicades a la mediació lingüística, incloent-hi el domini de la traducció assistida i la localització.
 • Habilitat per cercar i gestionar informació i documentació.
 • Coneixements sobre aspectes professionals, legals i econòmics de la traducció i la interpretació.
 • Edició i revisió de textos.
 • Disseny i gestió de projectes lingüístics.
Sortides professionals
 • Traducció de textos d'àmbit general.
 • Traducció de textos d'un àmbit concret: jurídic, econòmic, científic, humanístic, literari, audiovisual, etc.
 • Interpretació de llengua de signes catalana.
 • Interpretació en entorns laborals i socials.
 • Revisió i correcció de textos en llengua materna i estrangera.
 • Docència i recerca en idiomes.
 • Localització de programari i altres productes informàtics.
Institucions d'interès
aptic - Associació Professional de Traductors i Intèrprets de Catalunya
http://www.aptic.cat
Asetrad - Associació Espanyola de Traductors, Correctors i Intèrprets
http://www.asetrad.org
APETI - Associació Professional Espanyola de Traductors i Intèrprets
http://www.apeti.org.es
ATIJC - Associació de Traductors i Intèrprets Jurats de Catalunya
http://www.atijc.com
CUSC - Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació
http://www.ub.es/cusc
Gremi d'Editors de Catalunya
http://www.gremieditorscat.es
sgae - Societat General d'Autors i Editors
http://www.sgae.cat
Nl - Consorci per a la Normalització Lingüística
http://www.cpnl.cat
La linterna del traductor
Revista electrònica especialitzada en la traducció, la correcció i la interpretació.
http://www.lalinternadeltraductor.org
.puntoycoma, - Butlletí dels traductors espanyols de les institucions de la Unió Europea
http://ec.europa.eu/translation/bulletins/puntoycoma/numeros.html
ACEC - Associació Col·legial d'Escriptors de Catalunya
http://www.acec-web.org
ACE - Associació Col·legial d'Escriptors d'Espanya
http://www.acescritores.com
The Linguist List. Comunitat de Lingüística Internacional en Línia
Portal on els lingüistes poden discutir temes lingüístics i intercanviar informació. Ofereix ofertes de treball, enllaços d'interès, cerques terminològiques, informació, publicacions, projectes, etc.
http://www.linguistlist.org
TranslatorsCafé.com. On els lingüistes i els seus clients es troben
Portal en anglès, especialitzat en serveis i recursos lingüístics, amb directoris de lingüistes, traductors, intèrprets i agencies de traducció. Ofereix documents de treball, fòrums de discussió, avaluacions d'agències de traducció, ofertes de treball, etc.
http://www.translatorscafe.com
LINGUAMÓN - Casa de les Llengües
És un organisme governamental, integrat per la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona, que té la missió d'acostar el món de les llengües als ciutadans, fer viure i difondre la riquesa lingüística de manera positiva a la societat i crear consciència per la sostenibilitat de la diversitat lingüística. Ofereix serveis especialitzats i recursos que s'adrecen a especialistes, organismes i empreses, per a la gestió del multilingüisme.
http://www.linguamon.cat
Linguapax
Portal d'una organització internacional no governamental amb seu a Barcelona, que té com a objectiu la promoció de la pau a través del respecte a la diversitat lingüística i a l'educació plurilingüe.
http://www.linguapax.net
Eldígoras
Portal especialitzat en llengua espanyola, literatura i art, que ofereix informació, notícies, articles, activitats, blocs, enllaços de centres, associacions i editorials, formació, centres d'ensenyament, fòrums, exercicis lingüístics, propostes, revistes, enllaços d'interès, recursos, etc.
http://www.eldigoras.com
GELA - Grup d'Estudi de Llengües Amenaçades
http://www.gela.cat
Porta 22
Espai de noves ocupacions
http://w27.bcn.cat/porta22/cat
Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal| Sobre gencat