Generalitat de Catalunya
Curs
2015-2016

Contingut

Traducció i interpretació/Facultat de Traducció i Interpretació (Barcelona)

Universitat:Universitat Pompeu Fabra

Afegir al llibre
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en traducció i interpretació per la Universitat Pompeu Fabra
Branca de coneixement principal:Arts i humanitats
Objectius de l'estudi

Oferir una formació moderna i posar èmfasi en els aspectes més rellevants de la formació filològica (gramàtica, tradició literària, etc.) i de les noves disciplines lingüístiques (anàlisi del discurs, terminologia, lingüística computacional).

Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Anual
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès33%
Castellà33%
Català34%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques62.0
Obligatòries122.0
Optatives48.0
Treball fi de grau8.0
Total240.0
Com s'accedeix
Criteris d'admissió
DescripcióNivell d'importància
Prova d'aptitud personal (PAP)Obligatori
Prova de nivell de llengua anglesaPreferent
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • Traducció i interpretació -Alemany / Francès / Llengua de signes catalana-
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2015-2016 :5.0     | Codi PIN:41040     | Places orientatives:70
  • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
   • Nom de l'assignaturaCoeficient
    Anàlisi musical0.1
    Anatomia aplicada0.1
    Arts escèniques0.1
    Cultura audiovisual0.1
    Dibuix artístic0.1
    Dibuix tècnic0.1
    Disseny0.1
    Economia0.1
    Economia de l'empresa0.1
    Geografia0.1
    Grec0.2
    Història de la música i de la dansa0.1
    Història de l'art0.1
    Història del món contemporani0.1
    Literatura castellana0.2
    Literatura catalana0.2
    Literatura universal0.2
    Llatí0.2
    Llenguatge i pràctica musical0.1
    Matemàtiques aplicades ciències socials0.1
    Tècniques d'expressió graficoplàstica0.1
    Volum0.1
 • Traducció i interpretació -Anglès-
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2015-2016 :5.47     | Codi PIN:41006     | Places orientatives:100
  • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
   • Nom de l'assignaturaCoeficient
    Anàlisi musical0.1
    Anatomia aplicada0.1
    Arts escèniques0.1
    Cultura audiovisual0.1
    Dibuix artístic0.1
    Dibuix tècnic0.1
    Disseny0.1
    Economia0.1
    Economia de l'empresa0.1
    Geografia0.1
    Grec0.2
    Història de la música i de la dansa0.1
    Història de l'art0.1
    Història del món contemporani0.1
    Literatura castellana0.2
    Literatura catalana0.2
    Literatura universal0.2
    Llatí0.2
    Llenguatge i pràctica musical0.1
    Matemàtiques aplicades ciències socials0.1
    Tècniques d'expressió graficoplàstica0.1
    Volum0.1
 • Grau Obert, Programa de (agrupació)
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2015-2016 :11.454     | Codi PIN:41050    
  • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
   • Nom de l'assignaturaCoeficient
    Anàlisi musical0.1
    Anatomia aplicada0.1
    Arts escèniques0.1
    Biologia0.2
    Ciències de la Terra i mediambientals0.2
    Cultura audiovisual0.2
    Dibuix artístic0.2
    Dibuix tècnic0.2
    Disseny0.2
    Economia0.1
    Economia de l'empresa0.2
    Electrotècnia0.2
    Física0.2
    Geografia0.2
    Grec0.2
    Història de la música i de la dansa0.1
    Història de l'art0.2
    Història del món contemporani0.1
    Literatura castellana0.2
    Literatura catalana0.2
    Literatura universal0.2
    Llatí0.2
    Llenguatge i pràctica musical0.1
    Matemàtiques0.2
    Matemàtiques aplicades ciències socials0.2
    Química0.2
    Tècniques d'expressió graficoplàstica0.1
    Tecnologia industrial0.2
    Volum0.1
 • Traducció i interpretació -Alemany / Francès / Llengua de signes catalana- (internacional)| Codi PIN:44016| Places orientatives:5
 • Traducció i interpretació -Anglès- (internacional)| Codi PIN:44017| Places orientatives:5
Observacions

El grau obert permet cursar assignatures de diferents estudis de grau durant el primer any i el primer trimestre del segon any.

On s'imparteix
Facultat de Traducció i Interpretació (UPF)
(Centre propi)
Campus de la Comunicació Poblenou
Edifici Roc Boronat
C. de Roc Boronat, 138
08018  Barcelona
www.upf.edu/factii
Telèfon: 93 542 24 32
Fax: 93 542 24 49


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat
 • Domini escrit i oral de la llengua o les llengües pròpies.
 • Domini receptiu i productiu, oral i escrit, de dues llengües estrangeres.
 • Coneixement de les cultures i les civilitzacions estrangeres.
 • Coneixements especialitzats en un o més àmbits temàtics.
 • Capacitat per traduir textos de tipus general i textos especialitzats en almenys un àmbit temàtic.
 • Capacitat per fer interpretació d'enllaç.
 • Reflexió sobre el funcionament del llenguatge i la traducció.
 • Utilització d'eines informàtiques aplicades a la mediació lingüística, incloent-hi el domini de la traducció assistida i la localització.
 • Habilitat per cercar i gestionar informació i documentació.
 • Coneixements sobre aspectes professionals, legals i econòmics de la traducció i la interpretació.
 • Edició i revisió de textos.
 • Disseny i gestió de projectes lingüístics.
Sortides professionals
 • Traducció de textos d'àmbit general.
 • Traducció de textos d'un àmbit concret: jurídic, econòmic, científic, humanístic, literari, audiovisual, etc.
 • Interpretació de llengua de signes catalana.
 • Interpretació en entorns laborals i socials.
 • Revisió i correcció de textos en llengua materna i estrangera.
 • Docència i recerca en idiomes.
 • Localització de programari i altres productes informàtics.
Avís legal| Sobre gencat