Generalitat de Catalunya
Curs
2016-2017

Contingut

Biotecnologia/Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària (Lleida)

Universitat:Universitat de Lleida

Afegir
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en biotecnologia per la Universitat de Lleida
Branca de coneixement principal:Ciències
Objectius de l'estudi

Formar professionals de la biotecnologia amb capacitat per obtenir i transformar productes d'interès humà, utilitzant les tècniques modernes de la biotecnologia i la genètica molecular, i també organismes vius o de compostos obtinguts dels organismes esmentats. La formació adquirida en el grau servirà de base per a la capacitació professional dels titulats i titulades, que podrà ser complementada i ampliada en màsters d'especialització en diversos àmbits (biomèdic, de producció vegetal i animal, medi ambient i indústria alimentària).

Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Semestral
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès5%
Castellà45%
Català50%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries126.0
Optatives48.0
Treball fi de grau6.0
Total240.0
Període de pràctiques:
12.0 crèdits obligatoris.

Les pràctiques externes es duran a terme en una empresa o una institució relacionada amb la biotecnologia. Tractaran sobre un tema integrador de les competències de la titulació que desenvoluparà l'estudiant sota la direcció d'un tutor o una tutora de la universitat i un altre de l'empresa. Aquest tema serà d'interès per a l'empresa i es concretarà en el pla de treball que s'acordarà a l'inici entre el tutor o la tutora, la persona representant de l'empresa i l'estudiant.

Tronc comú amb altres titulacions
TitulacióCrèdits compartits
Ciències biomèdiques90.0
Accés i notes de tall
Ofertes
 • · Biotecnologia
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2016-2017 :10.071     |    Codi PIN:61005     |    Places orientatives:50
  • · Biotecnologia (internacional)|    Codi PIN:64003|    Places orientatives:10
   On s'imparteix
   Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària (UdL)
   (Centre propi)
   Campus d'ETSEA
   Edificis 3
   Av. de l' Alcalde Rovira Roure, 191
   25198  Lleida
   www.etsea.udl.es
   Telèfon: 973 70 25 00
   Fax: 973 23 82 64


   Món laboral
   Competències a assolir per l'estudiantat
   • Coneixement i aplicació dels fonaments biològics, químics i fisicomatemàtics.
   • Comprensió i utilització de les tècniques i els procediments propis de l'activitat professional.
   • Coneixement i valoració dels aspectes socials i econòmics dels avenços i les aplicacions biotecnològiques.
   • Documentació, comunicació oral i escrita, utilització de les TIC, etc.
   • Coneixement dels principals àmbits d'aplicació de la biotecnologia.
   Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades

   Institucions públiques o empreses biotecnològiques vinculades a la producció vegetal i animal, el medi ambient, la indústria alimentària o la biomedicina.

   Sortides professionals

   L'activitat professional es podrà desenvolupar en els camps de la investigació, el desenvolupament, la fabricació i la comercialització de productes biotecnològics, l'assessorament legal, científic i tècnic, i l'activitat docent vinculada a l'àmbit d'especialització o en laboratoris de diagnòstic biotecnològic.

   Institucions d'interès
   ASBTEC - Associació de Biotecnòlegs de Catalunya
   http://www.asbtec.org/
   FEBiotec - Federació Espanyola de Biotecnòlegs
   http://www.febiotec.es/
   CNB - Centre Nacional de Biotecnologia
   http://www.cnb.csic.es/index.php/es/
   ASEBIO - Associació Espanyola de Bioempreses
   Agrupa empreses, associacions, fundacions, universitats, centres tecnològics i d'investigació que desenvolupen les seves activitats de manera directa o indirecta en relació amb la biotecnologia a Espanya.
   http://www.asebio.com
   Bio - Organització Biotecnològica Industrial
   Portal en anglès de l'organització biotecnològica més gran del món. Proporciona als seus membres suport jurídic, desenvolupament de negocis i serveis de comunicacions, i participa en la recerca i el desenvolupament innovadors de l'assistència sanitària, els productes agrícoles, i la biotecnologia industrial i ambiental.
   http://www.bio.org
   EuropaBio - Associació Europea de Bioindústries
   Portal en anglès d'una organització europea que promou l'assistència sanitària i industrial des d'una perspectiva biotecnològica i de consum de cultius utilitzant biotecnologia verda. El portal ofereix notícies, informació sectorial, reportatges, vídeos, enllaços d'interès, seguiment a les xarxes socials, etc.
   http://www.europabio.org
   DECHEMA - Associació per a l'Enginyeria Química i la Biotecnologia
   Portal d'una societat científica i tècnica sense ànim de lucre membres, els membres de la qual són científics, enginyers, empreses, organitzacions i instituts de recerca, que te la missió de promoure i donar suport a la recerca i el desenvolupament en tecnologia química i biotecnologia.
   http://www.dechema.de
   SEBBM - Societat Espanyola de Bioquímica i Biologia Molecular
   http://www.sebbm.es
   Institució CERCA. Centres de Recerca de Catalunya
   http://cerca.cat
   CSIC - Consell Superior d'Investigacions Científiques. Ministeri d'Economia i Competitivitat. Govern d'Espanya
   http://www.csic.es
   CDTI - Centre per el Desenvolupament Tecnològic Industrial
   Portal d'una entitat pública empresarial dependent del Ministeri de Ciència i Innovació que té la missió de prestar una atenció integral a l'empresa innovadora. Ofereix notícies, esdeveniments, beques i premis, ofertes de treball, enllaços d'interès, publicacions, serveis, informació sobre la financiació de projectes i la seva internacionalització, etc.
   http://www.cdti.es/index.asp?TR=C&IDR=1687
   gmo answers
   Portal, en anglès, on s'informa dels organismes genèticament alterats, aliments, agricultura i biotecnologia.
   http://gmoanswers.com
   Porta 22
   Espai de noves ocupacions
   http://w27.bcn.cat/porta22/cat
   Els estudis amb * estan en procés de validació
   Avís legal| Sobre gencat| Enquesta