Generalitat de Catalunya
Curs
2016-2017

Contingut

Geografia i ordenació del territori/Facultat de Turisme i Geografia (Vila-Seca)

Universitat:Universitat Rovira i Virgili

Afegir
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en geografia i ordenació del territori per la Universitat Rovira i Virgili
Branca de coneixement principal:Ciències socials i jurídiques
Mencions:Canvi climàtic i medi ambient/ Geografia del turisme. Gestió de les destinacions turístiques/ Història i història de l'art/ Planificació territorial i desenvolupament local
Objectius de l'estudi
 • Formar professionals:
  • preparats per aplicar els coneixements teòrics, metodològics i instrumentals per a l'anàlisi integrada i la interpretació dels processos i els problemes espacials, i per elaborar diagnòstics i propostes territorials;
  • capacitats per interpretar la diversitat i la complexitat dels territoris i les interrelacions dels fenòmens naturals;
  • habilitats per actuar i intervenir en el territori i en la seva gestió a través de plans, programes, avaluacions i altres documents propis, reforçant el caràcter experimental i aplicat de la formació geogràfica;
  • dotats amb les habilitats específiques relacionades amb el coneixement de tècniques de treball, especialment les que es refereixen a l'obtenció, l'anàlisi, el tractament i la representació d'informació geogràfica i cartogràfica, l'anàlisi estadística i el treball de camp.
Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Anual
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès5%
Castellà10%
Català85%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries132.0
Optatives30.0
Treball fi de grau18.0
Total240.0
Període de pràctiques:
12.0 crèdits obligatoris.
Tronc comú amb altres titulacions
TitulacióCrèdits compartits
Turisme90.0
Accés i notes de tall
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • · Geografia i ordenació del territori
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2016-2017 :5     |    Codi PIN:71015     |    Places orientatives:40
  • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
   • Nom de l'assignaturaCoeficient
    Anatomia aplicada0.1
    Anàlisi musical0.1
    Arts escèniques0.1
    Biologia0.1
    Ciències de la Terra i mediambientals0.1
    Cultura audiovisual0.1
    Dibuix artístic0.1
    Dibuix tècnic0.1
    Disseny0.1
    Economia0.1
    Economia de l'empresa0.1
    Física0.1
    Geografia0.2
    Grec0.1
    Història de l'art0.1
    Història de la música i de la dansa0.1
    Història del món contemporani0.1
    Literatura castellana0.1
    Literatura catalana0.1
    Literatura universal0.1
    Llatí0.1
    Llenguatge i pràctica musical0.1
    Matemàtiques0.2
    Matemàtiques aplicades ciències socials0.2
    Química0.1
    Tècniques d'expressió graficoplàstica0.1
    Volum0.1
  On s'imparteix
  Facultat de Turisme i Geografia (URV)
  (Centre propi)
  Campus Vila-seca
  C. de Joanot Martorell, 15
  43480  Vila-Seca
  www.euto.urv.cat
  Telèfon: 977 39 52 94
  Fax: 977 39 29 39


  Món laboral
  Competències a assolir per l'estudiantat
  • Coneixement del marc legal, polític, administratiu i competencial de la professió.
  • Coneixement, comprensió i capacitat d'interpretació del territori interrelacionant el medi físic amb el social i l'humà.
  • Explicació de la diversitat del territori a diferents escales, i comprensió de les relacions espacials.
  • Explicació dels processos socioterritorials combinant la dimensió temporal i l'espacial.
  • Utilització de la informació geogràfica per a la descripció, l'anàlisi i la interpretació del territori.
  • Domini dels instruments de planificació, programació, projecció, anàlisi i diagnosi del territori.
  • Relació i síntesi de la informació geogràfica transversal, amb capacitat per comprendre el llenguatge d'altres especialistes per a l'anàlisi i el diagnòstic territorial.
  • Realització de les propostes d'ordenació, gestió territorial i localització de serveis, així com d'activitats a diferents escales.
  • Aplicació de tècniques de treball de camp i coneixement directe del territori per analitzar-lo i interpretar-lo.
  • Obtenció, anàlisi, expressió cartogràfica i interpretació d'informació territorial.
  • Creació, gestió i manteniment de bases de dades de caràcter territorial i realització del tractament geoestadístic.
  • Exposició i transmissió de coneixements geogràfics en els àmbits divulgatiu i científic utilitzant les tècniques de comunicació adequades.
  • Generació de sensibilitat i interès per les problemàtiques socials, territorials i ambientals.
  • Disseny i gestió de projectes en l'àmbit de la professió.
  • Comprensió de conceptes i coneixements bàsics de tècniques i mètodes bàsics en l'àmbit de les ciències socials i jurídiques, i capacitat per aplicar-los.
  Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades
  • Ordenació del territori
  • urbanisme
  • planificació dels recursos patrimonials
  • desenvolupament local
  • agendes 21 locals
  • tecnologies de la informació geogràfiques
  • geomàrqueting
  • polítiques de planificació del sòl
  Sortides professionals
  • Ús professional de les tecnologies de la informació geogràfica, i elaboració i interpretació de cartografia.
  • Elaboració d'estudis i propostes de demografia i anàlisi territorial de la població i dels processos socials i econòmics, i de polítiques públiques del territori.
  • Elaboració de treballs relacionats amb el paisatge, el medi ambient i els espais, els recursos i els riscos naturals.
  • Elaboració de plans d'ordenació territorial a qualsevol escala, a més de la confecció de plans de desenvolupament territorial, regional i local.
  • Anàlisi, planificació i gestió del territori, de la ciutat i de la mobilitat.
  • Desenvolupament de la recerca geogràfica, de caràcter bàsic i aplicat, i divulgació de la ciència geogràfica a través de qualsevol mitjà de comunicació.
  • Ensenyament de la geografia en qualsevol etapa de formació, amb els complements formatius que marqui la legislació vigent.
  Institucions d'interès
  Col·legi de Geògrafs
  http://www.geografos.org
  AGE - Associació de Geògrafs Espanyols. Una associació al servei de la difusió de la Geografia
  http://www.age-geografia.es
  ICC - Institut Cartogràfic de Catalunya
  http://www.icc.es
  Institut Geogràfic Nacional. Ministeri de Foment. Govern d'Espanya
  http://www.ign.es/ign/main/index.do?locale=ca
  ICTJA - Institut de Ciències de la Terra Jaume Almera. Ministeri d'Economia i Competitivitat. Govern d'Espanya
  http://www.ictja.csic.es
  Departament de Territori i Sostenibilitat
  http://territori.gencat.cat/ca
  IDEC - Infraestructura de Dades Espacials de Catalunya
  http://www.geoportal.cat/
  Xarxa de Custòdia del Territori
  http://www.xct.cat/ca/
  APE - Associació espanyola de paisatgistes
  http://www.aepaisajistas.org/
  APEVC - Associació de professionals d'espais verds de Catalunya
  http://apevc.com/
  L'Observatori del Paisatge de Catalunya
  http://www.catpaisatge.net
  Porta 22
  Espai de noves ocupacions
  http://w27.bcn.cat/porta22/cat
  Els estudis amb * estan en procés de validació
  Avís legal| Sobre gencat| Enquesta