Generalitat de Catalunya
Curs
2014-2015

Contingut

Geografia i ordenació del territori/Facultat de Turisme i Geografia (Vila-Seca)

Universitat:Universitat Rovira i Virgili

Afegir al llibre
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en geografia i ordenació del territori per la Universitat Rovira i Virgili
Branca de coneixement principal:Ciències socials i jurídiques
Mencions:Canvi climàtic i medi ambient/ Geografia del turisme. Gestió de les destinacions turístiques/ Història i història de l'art/ Planificació territorial i desenvolupament
Objectius de l'estudi
 • Formar professionals:
  • preparats per aplicar els coneixements teòrics, metodològics i instrumentals per a l'anàlisi integrada i la interpretació dels processos i els problemes espacials, i per elaborar diagnòstics i propostes territorials;
  • capacitats per interpretar la diversitat i la complexitat dels territoris i les interrelacions dels fenòmens naturals;
  • habilitats per actuar i intervenir en el territori i en la seva gestió a través de plans, programes, avaluacions i altres documents propis, reforçant el caràcter experimental i aplicat de la formació geogràfica;
  • dotats amb les habilitats específiques relacionades amb el coneixement de tècniques de treball, especialment les que es refereixen a l'obtenció, l'anàlisi, el tractament i la representació d'informació geogràfica i cartogràfica, l'anàlisi estadística i el treball de camp.
Estudis que s'extingeixen amb la impartició d'aquest grau
UniversitatCentreEstudi
URVFacultat de LletresGeografia
Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Anual
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès5%
Castellà10%
Català85%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries132.0
Optatives30.0
Treball fi de grau18.0
Total240.0
Període de pràctiques:
12.0 crèdits obligatoris.
Tronc comú amb altres titulacions
TitulacióCrèdits compartits
Turisme90.0
Com s'accedeix
Ofertes
 • Geografia i ordenació del territori
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2014-2015 :5.0     | Codi PIN:71015     | Places orientatives:40
  • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
   • Nom de l'assignaturaCoeficient
    Anàlisi musical0.1
    Anatomia aplicada0.1
    Arts escèniques0.1
    Biologia0.1
    Ciències de la Terra i mediambientals0.1
    Cultura audiovisual0.1
    Dibuix artístic0.1
    Dibuix tècnic0.1
    Disseny0.1
    Economia0.1
    Economia de l'empresa0.1
    Física0.1
    Geografia0.2
    Grec0.1
    Història de la música i de la dansa0.1
    Història de l'art0.1
    Història del món contemporani0.1
    Literatura castellana0.1
    Literatura catalana0.1
    Literatura universal0.1
    Llatí0.1
    Llenguatge i pràctica musical0.1
    Matemàtiques0.2
    Matemàtiques aplicades ciències socials0.2
    Química0.1
    Tècniques d'expressió graficoplàstica0.1
    Volum0.1
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
On s'imparteix
Facultat de Turisme i Geografia (URV)
(Centre propi)
Campus Vila-seca
C. de Joanot Martorell, 15
43480  Vila-Seca
www.euto.urv.cat
Telèfon: 977 39 52 94
Fax: 977 39 29 39


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat
 • Coneixement del marc legal, polític, administratiu i competencial de la professió.
 • Coneixement, comprensió i capacitat d'interpretació del territori interrelacionant el medi físic amb el social i l'humà.
 • Explicació de la diversitat del territori a diferents escales, i comprensió de les relacions espacials.
 • Explicació dels processos socioterritorials combinant la dimensió temporal i l'espacial.
 • Utilització de la informació geogràfica per a la descripció, l'anàlisi i la interpretació del territori.
 • Domini dels instruments de planificació, programació, projecció, anàlisi i diagnosi del territori.
 • Relació i síntesi de la informació geogràfica transversal, amb capacitat per comprendre el llenguatge d'altres especialistes per a l'anàlisi i el diagnòstic territorial.
 • Realització de les propostes d'ordenació, gestió territorial i localització de serveis, així com d'activitats a diferents escales.
 • Aplicació de tècniques de treball de camp i coneixement directe del territori per analitzar-lo i interpretar-lo.
 • Obtenció, anàlisi, expressió cartogràfica i interpretació d'informació territorial.
 • Creació, gestió i manteniment de bases de dades de caràcter territorial i realització del tractament geoestadístic.
 • Exposició i transmissió de coneixements geogràfics en els àmbits divulgatiu i científic utilitzant les tècniques de comunicació adequades.
 • Generació de sensibilitat i interès per les problemàtiques socials, territorials i ambientals.
 • Disseny i gestió de projectes en l'àmbit de la professió.
 • Comprensió de conceptes i coneixements bàsics de tècniques i mètodes bàsics en l'àmbit de les ciències socials i jurídiques, i capacitat per aplicar-los.
Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades
 • Ordenació del territori
 • urbanisme
 • planificació dels recursos patrimonials
 • desenvolupament local
 • agendes 21 locals
 • tecnologies de la informació geogràfiques
 • geomàrqueting
 • polítiques de planificació del sòl
Sortides professionals
 • Ús professional de les tecnologies de la informació geogràfica, i elaboració i interpretació de cartografia.
 • Elaboració d'estudis i propostes de demografia i anàlisi territorial de la població i dels processos socials i econòmics, i de polítiques públiques del territori.
 • Elaboració de treballs relacionats amb el paisatge, el medi ambient i els espais, els recursos i els riscos naturals.
 • Elaboració de plans d'ordenació territorial a qualsevol escala, a més de la confecció de plans de desenvolupament territorial, regional i local.
 • Anàlisi, planificació i gestió del territori, de la ciutat i de la mobilitat.
 • Desenvolupament de la recerca geogràfica, de caràcter bàsic i aplicat, i divulgació de la ciència geogràfica a través de qualsevol mitjà de comunicació.
 • Ensenyament de la geografia en qualsevol etapa de formació, amb els complements formatius que marqui la legislació vigent.
Institucions d'interès
Grup d'Investigació Mercator Tecnologíes de la GeoInformació. Universitat Politècnica de Madrid
Portal del grup d'investigació Mercator, que treballa amb tecnologies capaces de capturar, analitzar i visualitzar la informació geogràfica, i que pretén aconseguir l'establiment d'una infraestructura nacional de dades espacials sobre la base de diferents estratègies de treball i recerca. El portal ofereix enllaços d'interès i calendari d'esdeveniments.
http://www.upm.es/observatorio/vi/index.jsp?pageac=grupo.jsp&idGrupo=337
Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal| Sobre gencat