Generalitat de Catalunya
Curs
2016-2017

Contingut

Pedagogia/Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia (Tarragona)

Universitat:Universitat Rovira i Virgili

Afegir
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en pedagogia per la Universitat Rovira i Virgili
Branca de coneixement principal:Ciències socials i jurídiques
Mencions:Educació inclusiva/ Formació de formadors/ Formació en entorns tecnològics
Objectius de l'estudi

Formar professionals amb els coneixements científics i pràctics necessaris per comprendre, interpretar, analitzar i desenvolupar els sistemes i els processos educatius. L'alumnat també haurà d'adquirir habilitats bàsiques per avaluar els processos d'ensenyament i aprenentatge en un marc socioeducatiu plural.

Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Anual
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Castellà20%
Català80%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries141.0
Optatives30.0
Treball fi de grau9.0
Total240.0
Període de pràctiques:
21.0 crèdits obligatoris.
Tronc comú amb altres titulacions
TitulacióCrèdits compartits
Educació social120.0
Accés i notes de tall
Ofertes
 • · Pedagogia
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2016-2017 :7.367     |    Codi PIN:71020     |    Places orientatives:40
  • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
   • Nom de l'assignaturaCoeficient
    Anàlisi musical0.1
    Anatomia aplicada0.1
    Arts escèniques0.1
    Biologia0.1
    Ciències de la Terra i mediambientals0.1
    Cultura audiovisual0.1
    Dibuix artístic0.1
    Dibuix tècnic0.1
    Disseny0.1
    Economia0.1
    Economia de l'empresa0.1
    Física0.1
    Geografia0.2
    Grec0.1
    Història de la música i de la dansa0.1
    Història de l'art0.1
    Història del món contemporani0.1
    Literatura castellana0.1
    Literatura catalana0.1
    Literatura universal0.1
    Llatí0.1
    Llenguatge i pràctica musical0.1
    Matemàtiques0.2
    Matemàtiques aplicades ciències socials0.2
    Química0.1
    Tècniques d'expressió graficoplàstica0.1
    Volum0.1
  On s'imparteix
  Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia (URV)
  (Centre propi)
  Campus Sescelades
  Ctra. de Valls, s/n
  43007  Tarragona
  www.fcep.urv.es
  Telèfon: 977 55 80 98
  Fax: 977 55 80 55


  Món laboral
  Competències a assolir per l'estudiantat
  • Coneixement de les bases teòriques, evolutives i socioculturals del desenvolupament humà.
  • Coneixement dels processos històrics de l'educació en l'àmbit autonòmic, estatal i internacional.
  • Coneixement de les bases teòriques i epistemològiques dels processos educatius i formatius.
  • Coneixement dels principis i dels fonaments de la teoria del currículum i dels processos d'ensenyament-aprenentatge.
  • Coneixement dels principis i dels models d'orientació educativa, escolar i professional en contextos educatius diversos.
  • Coneixement, disseny i desenvolupament de mètodes d'avaluació.
  • Disseny i avaluació de programes d'intervenció i d'orientació pedagògica.
  • Detecció i diagnosi de necessitats educatives.
  • Disseny i desenvolupament de processos d'investigació aplicats a diferents contextos i amb enfocaments metodològics diversos.
  • Disseny i avaluació de recursos didàctics, materials i programes de formació per a diferents col·lectius, etapes i àrees curriculars.
  • Coordinació del disseny, l'aplicació i l'avaluació de programes d'educació i de formació mitjançant les tecnologies de la informació i de la comunicació (aprenentatge electrònic).
  • Assessorament en processos educatius.
  Sortides professionals
  • Docència: ensenyament secundari, especialment el vinculat amb les àrees de psicopedagogia i, més concretament, en l'especialitat d'orientació psicopedagògica i professional derivada del màster en formació del professorat de secundària.
  • Orientació acadèmica, vocacional, professional i personal.
  • Direcció, coordinació i assessorament: direcció de centres, renovació pedagògica i formació continuada.
  • Disseny i coordinació de programes.
  • Disseny, desenvolupament i producció de materials educatius i didàctics.
  • Assessorament en programes educatius.
  • Assessorament en educació en l'àmbit de l'Administració pública, vinculat als serveis educatius en l'especificitat de la pedagogia.
  Institucions d'interès
  Col·legi Oficial de Pedagogs de Catalunya
  http://www.pedagogs.cat
  ACPO - Associació Catalana de Psicopedagogia i Orientació
  http://www.acpo.cat
  COPOE - Confederació d'Organitzacions de Psicopedagogia i Orientació d'Espanya
  Portal informatiu i de serveis, especialitzat en psicopedagogia i orientació, amb recursos, publicacions i fòrums.
  http://www.copoe.org
  Departament d'Ensenyament. Generalitat de Catalunya
  http://ensenyament.gencat.cat/ca
  XTEC - Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya. Departament d'Ensenyament. Generalitat de Catalunya
  http://www.xtec.cat
  Revista d'Educació. Ministeri d'Educació, Cultura i Esport. Govern d'Espanya
  http://www.revistaeducacion.educacion.es
  ACPEAH - Associació Catalana de Professionals d'Educació en l'Àmbit Hospitalari
  http://www.acpeah.org
  ACO - Associació Catalana d'Orientació
  http://www.acorientacio.org
  Associació Internacional Montessori
  Pàgina web en anglès que ofereix recursos d'orientació, formació i diverses publicacions en l'àmbit de la pedagogia Montessori.
  http://www.montessori-ami.org
  Porta 22
  Espai de noves ocupacions
  http://w27.bcn.cat/porta22/cat
  Els estudis amb * estan en procés de validació
  Avís legal| Sobre gencat| Enquesta