Generalitat de Catalunya
Curs
2015-2016

Contingut

Pedagogia/Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia (Tarragona)

Universitat:Universitat Rovira i Virgili

Afegir al llibre
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en pedagogia per la Universitat Rovira i Virgili
Branca de coneixement principal:Ciències socials i jurídiques
Mencions:Educació inclusiva/ Formació de formadors/ Formació en entorns tecnològics
Objectius de l'estudi

Formar professionals amb els coneixements científics i pràctics necessaris per comprendre, interpretar, analitzar i desenvolupar els sistemes i els processos educatius. L'alumnat també haurà d'adquirir habilitats bàsiques per avaluar els processos d'ensenyament i aprenentatge en un marc socioeducatiu plural.

Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Anual
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Castellà20%
Català80%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries141.0
Optatives30.0
Treball fi de grau9.0
Total240.0
Període de pràctiques:
21.0 crèdits obligatoris.
Tronc comú amb altres titulacions
TitulacióCrèdits compartits
Educació social120.0
Com s'accedeix
Ofertes
 • Pedagogia
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2015-2016 :7.306     | Codi PIN:71020     | Places orientatives:40
  • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
   • Nom de l'assignaturaCoeficient
    Anatomia aplicada0.1
    Anàlisi musical0.1
    Arts escèniques0.1
    Biologia0.1
    Ciències de la Terra i mediambientals0.1
    Cultura audiovisual0.1
    Dibuix artístic0.1
    Dibuix tècnic0.1
    Disseny0.1
    Economia0.1
    Economia de l'empresa0.1
    Física0.1
    Geografia0.2
    Grec0.1
    Història de l'art0.1
    Història de la música i de la dansa0.1
    Història del món contemporani0.1
    Literatura castellana0.1
    Literatura catalana0.1
    Literatura universal0.1
    Llatí0.1
    Llenguatge i pràctica musical0.1
    Matemàtiques0.2
    Matemàtiques aplicades ciències socials0.2
    Química0.1
    Tècniques d'expressió graficoplàstica0.1
    Volum0.1
On s'imparteix
Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia (URV)
(Centre propi)
Campus Sescelades
Ctra. de Valls, s/n
43007  Tarragona
www.fcep.urv.es
Telèfon: 977 55 80 98
Fax: 977 55 80 55


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat
 • Coneixement de les bases teòriques, evolutives i socioculturals del desenvolupament humà.
 • Coneixement dels processos històrics de l'educació en l'àmbit autonòmic, estatal i internacional.
 • Coneixement de les bases teòriques i epistemològiques dels processos educatius i formatius.
 • Coneixement dels principis i dels fonaments de la teoria del currículum i dels processos d'ensenyament-aprenentatge.
 • Coneixement dels principis i dels models d'orientació educativa, escolar i professional en contextos educatius diversos.
 • Coneixement, disseny i desenvolupament de mètodes d'avaluació.
 • Disseny i avaluació de programes d'intervenció i d'orientació pedagògica.
 • Detecció i diagnosi de necessitats educatives.
 • Disseny i desenvolupament de processos d'investigació aplicats a diferents contextos i amb enfocaments metodològics diversos.
 • Disseny i avaluació de recursos didàctics, materials i programes de formació per a diferents col·lectius, etapes i àrees curriculars.
 • Coordinació del disseny, l'aplicació i l'avaluació de programes d'educació i de formació mitjançant les tecnologies de la informació i de la comunicació (aprenentatge electrònic).
 • Assessorament en processos educatius.
Sortides professionals
 • Docència: ensenyament secundari, especialment el vinculat amb les àrees de psicopedagogia i, més concretament, en l'especialitat d'orientació psicopedagògica i professional derivada del màster en formació del professorat de secundària.
 • Orientació acadèmica, vocacional, professional i personal.
 • Direcció, coordinació i assessorament: direcció de centres, renovació pedagògica i formació continuada.
 • Disseny i coordinació de programes.
 • Disseny, desenvolupament i producció de materials educatius i didàctics.
 • Assessorament en programes educatius.
 • Assessorament en educació en l'àmbit de l'Administració pública, vinculat als serveis educatius en l'especificitat de la pedagogia.
Avís legal| Sobre gencat