Generalitat de Catalunya
Curs
2015-2016

Contingut

Bioquímica i biologia molecular/Facultat de Química (Tarragona)

Universitat:Universitat Rovira i Virgili

Afegir al llibre
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en bioquímica i biologia molecular per la Universitat Rovira i Virgili
Branca de coneixement principal:Ciències
Mencions:Bioquímica clínica i forense/ Nutrició molecular
Objectius de l'estudi

Formar professionals que siguin capaços de:

 • Discernir i avaluar els diferents mecanismes moleculars i les transformacions químiques responsables d'un procés biològic.
 • Desenvolupar una percepció clara de les situacions que són diferents i les que mostren analogies, la qual permeti aplicar solucions conegudes a problemes nous.
 • Dominar el treball al laboratori, la instrumentació i els mètodes experimentals més emprats.
 • Realitzar experiments i dissenyar aplicacions de forma independent, i descriure, quantificar, analitzar i avaluar críticament els resultats obtinguts.
 • Estar familiaritzats amb la literatura científica i tècnica de la seva àrea, percebre clarament els avenços actuals i els possibles desenvolupaments futurs.
 • Entendre les implicacions ètiques, socials, econòmiques i ambientals de l'activitat professional de la seva àrea de treball.
Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet i temps parcial
Període lectiu:Anual
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Castellà10%
Català90%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries135.0
Optatives30.0
Treball fi de grau15.0
Total240.0
Període de pràctiques:
12.0 crèdits obligatoris.
Tronc comú amb altres titulacions
TitulacióCrèdits compartits
Biotecnologia120.0
Com s'accedeix
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • Bioquímica i biologia molecular
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2015-2016 :10.878     | Codi PIN:71005     | Places orientatives:40
 • Bioquímica i biologia molecular / Biotecnologia (simultaneïtat)
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2015-2016 :12.554     | Codi PIN:71054     | Places orientatives:10
On s'imparteix
Facultat de Química (URV)
(Centre propi)
Campus Sescelades
C. de Marcel·lí Domingo, s/n
43007  Tarragona
www.fq.urv.cat
Telèfon: 977 55 86 00
Fax: 977 55 82 37


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat
 • Comprensió i aplicació dels coneixements bàsics de física, matemàtiques i química a la bioquímica i la biologia molecular.
 • Capacitat per descriure les bases bioquímiques, moleculars i estructurals del funcionament dels éssers vius.
 • Coneixement avançat de la bioquímica, cinètica i mecanismes dels enzims, i també del metabolisme i la seva regulació.
 • Coneixement i comprensió de manera integrada dels organismes a escala molecular, cel·lular i metabòlica.
 • Coneixement dels principis, la instrumentació i les aplicacions de les principals tècniques de bioquímica i biologia molecular.
 • Disseny i aplicació de protocols experimentals de laboratori, especialment en els àmbits bioquímics, microbiològics i de biologia molecular, i valoració dels seus riscos i elements de seguretat.
 • Capacitat per buscar, obtenir, analitzar i interpretar la informació de les principals bases de dades biològiques (genòmiques, transcriptòmiques, proteòmiques, metabolòmiques, taxonòmiques i d'altres), així com de dades bibliogràfiques, i també capacitat per usar les eines bioinformàtiques bàsiques.
 • Anàlisi i interpretació adequada de dades i resultats experimentals propis del camp científic.
 • Coneixement estructural i funcional de les molècules que formen els éssers vius: components bàsics i estructures polimèriques.
 • Capacitat per apreciar la complexitat i la diversitat dels organismes a través de l'estudi de les seves molècules i cèl·lules i els seus processos fisiològics, així com de la seva genètica i evolució.
 • Capacitat per apreciar la potencialitat i la velocitat dels canvis en bioquímica.
 • Capacitat per treballar de manera adequada en un laboratori bioquímic (incloent-hi tasques de seguretat, manipulació i eliminació de residus, i registre anotat d'activitats).
 • Capacitat per aplicar coneixements moleculars a la interpretació fisiològica del funcionament normal o patològic de l'organisme.
 • Descripció de la manera com els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn.
Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades
 • Indústries bioquímiques
 • hospitals i laboratoris clínics
 • investigació
Sortides professionals
 • Investigador/a a universitats, centres d'investigació públics i privats, i departaments d'R+D+I d'empreses del sector farmacèutic, químic, alimentari, sanitari i cosmètic.
 • Tècnic/a en empreses desenvolupant aplicacions tecnològiques dels processos bioquímics en el sector alimentari, químic, cosmètic, farmacèutic i sanitari.
 • Tècnic/a de laboratori realitzant estudis bioquímics, genètics, immunològics o microbiològics, i aplicant-los al diagnòstic clínic.
 • Tècnic/a de producció i desenvolupament de productes nous.
 • Tècnic/a de tractament d'aigües i de valoració de residus.
 • Tècnic/a comercial en empreses biotecnològiques i del sector biosanitari (anàlisi clínica, diagnòstic molecular, i desenvolupament i seguiment de noves teràpies).
Avís legal| Sobre gencat