Generalitat de Catalunya
Curs
2017-2018

Contingut

Bioquímica i biologia molecular/Facultat de Química (Tarragona)

Universitat: Universitat Rovira i Virgili

Afegir
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en bioquímica i biologia molecular per la Universitat Rovira i Virgili
Branca de coneixement principal:Ciències
Mencions: Bioquímica clínica i forense / Nutrició molecular
Objectius de l'estudi

Formar professionals que siguin capaços de:

 • Discernir i avaluar els diferents mecanismes moleculars i les transformacions químiques responsables d'un procés biològic.
 • Desenvolupar una percepció clara de les situacions que són diferents i les que mostren analogies, la qual permeti aplicar solucions conegudes a problemes nous.
 • Dominar el treball al laboratori, la instrumentació i els mètodes experimentals més emprats.
 • Realitzar experiments i dissenyar aplicacions de forma independent, i descriure, quantificar, analitzar i avaluar críticament els resultats obtinguts.
 • Estar familiaritzats amb la literatura científica i tècnica de la seva àrea, percebre clarament els avenços actuals i els possibles desenvolupaments futurs.
 • Entendre les implicacions ètiques, socials, econòmiques i ambientals de l'activitat professional de la seva àrea de treball.
Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet i temps parcial
Període lectiu:Anual
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Castellà10%
Català90%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries135.0
Optatives30.0
Treball fi de grau15.0
Total240.0
Període de pràctiques:
12.0 crèdits obligatoris.
Tronc comú amb altres titulacions
TitulacióCrèdits compartits
Biotecnologia120.0
Accés i notes de tall
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • · Bioquímica i Biologia Molecular
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2017-2018 :11,05     |    Codi PIN:71005     |    Places orientatives:40
 • · Bioquímica i Biologia Molecular / Biotecnologia (Simultaneïtat)
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2017-2018 :12,614     |    Codi PIN:71054     |    Places orientatives:10
On s'imparteix
Facultat de Química (URV)
(Centre propi)
Campus Sescelades
C. de Marcel·lí Domingo, s/n
43007  Tarragona
www.fq.urv.cat
Telèfon: 977 55 86 00
Fax: 977 55 82 37


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat
 • Comprensió i aplicació dels coneixements bàsics de física, matemàtiques i química a la bioquímica i la biologia molecular.
 • Capacitat per descriure les bases bioquímiques, moleculars i estructurals del funcionament dels éssers vius.
 • Coneixement avançat de la bioquímica, cinètica i mecanismes dels enzims, i també del metabolisme i la seva regulació.
 • Coneixement i comprensió de manera integrada dels organismes a escala molecular, cel·lular i metabòlica.
 • Coneixement dels principis, la instrumentació i les aplicacions de les principals tècniques de bioquímica i biologia molecular.
 • Disseny i aplicació de protocols experimentals de laboratori, especialment en els àmbits bioquímics, microbiològics i de biologia molecular, i valoració dels seus riscos i elements de seguretat.
 • Capacitat per buscar, obtenir, analitzar i interpretar la informació de les principals bases de dades biològiques (genòmiques, transcriptòmiques, proteòmiques, metabolòmiques, taxonòmiques i d'altres), així com de dades bibliogràfiques, i també capacitat per usar les eines bioinformàtiques bàsiques.
 • Anàlisi i interpretació adequada de dades i resultats experimentals propis del camp científic.
 • Coneixement estructural i funcional de les molècules que formen els éssers vius: components bàsics i estructures polimèriques.
 • Capacitat per apreciar la complexitat i la diversitat dels organismes a través de l'estudi de les seves molècules i cèl·lules i els seus processos fisiològics, així com de la seva genètica i evolució.
 • Capacitat per apreciar la potencialitat i la velocitat dels canvis en bioquímica.
 • Capacitat per treballar de manera adequada en un laboratori bioquímic (incloent-hi tasques de seguretat, manipulació i eliminació de residus, i registre anotat d'activitats).
 • Capacitat per aplicar coneixements moleculars a la interpretació fisiològica del funcionament normal o patològic de l'organisme.
 • Descripció de la manera com els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn.
Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades
 • Indústries bioquímiques
 • hospitals i laboratoris clínics
 • investigació
Sortides professionals
 • Investigador/a a universitats, centres d'investigació públics i privats, i departaments d'R+D+I d'empreses del sector farmacèutic, químic, alimentari, sanitari i cosmètic.
 • Tècnic/a en empreses desenvolupant aplicacions tecnològiques dels processos bioquímics en el sector alimentari, químic, cosmètic, farmacèutic i sanitari.
 • Tècnic/a de laboratori realitzant estudis bioquímics, genètics, immunològics o microbiològics, i aplicant-los al diagnòstic clínic.
 • Tècnic/a de producció i desenvolupament de productes nous.
 • Tècnic/a de tractament d'aigües i de valoració de residus.
 • Tècnic/a comercial en empreses biotecnològiques i del sector biosanitari (anàlisi clínica, diagnòstic molecular, i desenvolupament i seguiment de noves teràpies).
Institucions d'interès
Col·legi de Biòlegs de Catalunya
http://www.cbcat.net
Col·legi Oficial de Biòlegs
http://www.cob.es
Societat Catalana de Biologia
http://blogs.iec.cat/scb/
SEBBM - Societat Espanyola de Bioquímica i Biologia Molecular
http://www.sebbm.es
SEQC - Sociedad Española de Medicina de Laboratorio
http://www.seqc.es
EuCheMS - Associació Europea per a les Ciències Químiques i Moleculars
Portal en anglès d'una associació que reuneix altres organitzacions europees relacionades amb el món de la química, i que té com a objectiu proporcionar una veu única sobre assumptes científics. Ofereix notícies, esdeveniments, enllaços d'interès, informació dividida per temàtiques químiques, publicacions, etc.
http://www.euchems.org
Societat Bioquímica
http://www.biochemistry.org
EMBL - Laboratori de Biologia Molecular Europeu
http://www.embl.de/
DECHEMA - Associació per a l'Enginyeria Química i la Biotecnologia
Portal d'una societat científica i tècnica sense ànim de lucre membres, els membres de la qual són científics, enginyers, empreses, organitzacions i instituts de recerca, que te la missió de promoure i donar suport a la recerca i el desenvolupament en tecnologia química i biotecnologia.
http://www.dechema.de
Institució CERCA. Centres de Recerca de Catalunya
http://cerca.cat
CSIC - Consell Superior d'Investigacions Científiques. Ministeri d'Economia i Competitivitat. Govern d'Espanya
http://www.csic.es
Porta 22
Espai de noves ocupacions
http://w27.bcn.cat/porta22/cat
Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal | Sobre gencat | Enquesta