Generalitat de Catalunya
Curs
2015-2016

Contingut

Bioquímica i biologia molecular/Facultat de Química (Tarragona)

Universitat:Universitat Rovira i Virgili

Afegir al llibre
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en bioquímica i biologia molecular per la Universitat Rovira i Virgili
Branca de coneixement principal:Ciències
Mencions:Bioquímica clínica i forense/ Nutrició molecular
Objectius de l'estudi

Formar professionals que siguin capaços de:

 • Discernir i avaluar els diferents mecanismes moleculars i les transformacions químiques responsables d'un procés biològic.
 • Desenvolupar una percepció clara de les situacions que són diferents i les que mostren analogies, la qual permeti aplicar solucions conegudes a problemes nous.
 • Dominar el treball al laboratori, la instrumentació i els mètodes experimentals més emprats.
 • Realitzar experiments i dissenyar aplicacions de forma independent, i descriure, quantificar, analitzar i avaluar críticament els resultats obtinguts.
 • Estar familiaritzats amb la literatura científica i tècnica de la seva àrea, percebre clarament els avenços actuals i els possibles desenvolupaments futurs.
 • Entendre les implicacions ètiques, socials, econòmiques i ambientals de l'activitat professional de la seva àrea de treball.
Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet i temps parcial
Període lectiu:Anual
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Castellà10%
Català90%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries135.0
Optatives30.0
Treball fi de grau15.0
Total240.0
Període de pràctiques:
12.0 crèdits obligatoris.
Tronc comú amb altres titulacions
TitulacióCrèdits compartits
Biotecnologia120.0
Com s'accedeix
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • Bioquímica i biologia molecular
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2015-2016 :10.878     | Codi PIN:71005     | Places orientatives:40
 • Bioquímica i biologia molecular / Biotecnologia (simultaneïtat)
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2015-2016 :12.554     | Codi PIN:71054     | Places orientatives:10
On s'imparteix
Facultat de Química (URV)
(Centre propi)
Campus Sescelades
C. de Marcel·lí Domingo, s/n
43007  Tarragona
www.fq.urv.cat
Telèfon: 977 55 86 00
Fax: 977 55 82 37


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat
 • Comprensió i aplicació dels coneixements bàsics de física, matemàtiques i química a la bioquímica i la biologia molecular.
 • Capacitat per descriure les bases bioquímiques, moleculars i estructurals del funcionament dels éssers vius.
 • Coneixement avançat de la bioquímica, cinètica i mecanismes dels enzims, i també del metabolisme i la seva regulació.
 • Coneixement i comprensió de manera integrada dels organismes a escala molecular, cel·lular i metabòlica.
 • Coneixement dels principis, la instrumentació i les aplicacions de les principals tècniques de bioquímica i biologia molecular.
 • Disseny i aplicació de protocols experimentals de laboratori, especialment en els àmbits bioquímics, microbiològics i de biologia molecular, i valoració dels seus riscos i elements de seguretat.
 • Capacitat per buscar, obtenir, analitzar i interpretar la informació de les principals bases de dades biològiques (genòmiques, transcriptòmiques, proteòmiques, metabolòmiques, taxonòmiques i d'altres), així com de dades bibliogràfiques, i també capacitat per usar les eines bioinformàtiques bàsiques.
 • Anàlisi i interpretació adequada de dades i resultats experimentals propis del camp científic.
 • Coneixement estructural i funcional de les molècules que formen els éssers vius: components bàsics i estructures polimèriques.
 • Capacitat per apreciar la complexitat i la diversitat dels organismes a través de l'estudi de les seves molècules i cèl·lules i els seus processos fisiològics, així com de la seva genètica i evolució.
 • Capacitat per apreciar la potencialitat i la velocitat dels canvis en bioquímica.
 • Capacitat per treballar de manera adequada en un laboratori bioquímic (incloent-hi tasques de seguretat, manipulació i eliminació de residus, i registre anotat d'activitats).
 • Capacitat per aplicar coneixements moleculars a la interpretació fisiològica del funcionament normal o patològic de l'organisme.
 • Descripció de la manera com els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn.
Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades
 • Indústries bioquímiques
 • hospitals i laboratoris clínics
 • investigació
Sortides professionals
 • Investigador/a a universitats, centres d'investigació públics i privats, i departaments d'R+D+I d'empreses del sector farmacèutic, químic, alimentari, sanitari i cosmètic.
 • Tècnic/a en empreses desenvolupant aplicacions tecnològiques dels processos bioquímics en el sector alimentari, químic, cosmètic, farmacèutic i sanitari.
 • Tècnic/a de laboratori realitzant estudis bioquímics, genètics, immunològics o microbiològics, i aplicant-los al diagnòstic clínic.
 • Tècnic/a de producció i desenvolupament de productes nous.
 • Tècnic/a de tractament d'aigües i de valoració de residus.
 • Tècnic/a comercial en empreses biotecnològiques i del sector biosanitari (anàlisi clínica, diagnòstic molecular, i desenvolupament i seguiment de noves teràpies).
Institucions d'interès
Col·legi de Biòlegs de Catalunya
http://www.cbcat.net
Col·legi Oficial de Biòlegs
http://www.cob.es
Societat Catalana de Biologia
http://blogs.iec.cat/scb/
SEBBM - Societat Espanyola de Bioquímica i Biologia Molecular
http://www.sebbm.es
SEQC - Societat Espanyola de Bioquímica Clínica i Patologia Molecular
http://www.seqc.es
EuCheMS - Associació Europea per a les Ciències Químiques i Moleculars
Portal en anglès d'una associació que reuneix altres organitzacions europees relacionades amb el món de la química, i que té com a objectiu proporcionar una veu única sobre assumptes científics. Ofereix notícies, esdeveniments, enllaços d'interès, informació dividida per temàtiques químiques, publicacions, etc.
http://www.euchems.org
Societat Bioquímica
http://www.biochemistry.org
EMBL - Laboratori de Biologia Molecular Europeu
http://www.embl.de/
CO-LaN - Xarxa de Laboratoris Cape-Open
Portal d'una associació industrial i acadèmica que promou la interacció oberta de processos de simulació de programari. Ofereix informació, notícies, bloc, eines específiques, revista de l'associació, recursos, baixades de programari, catàlegs, serveis de suport, enllaços d'interès, fòrums, etc.
http://www.colan.org
DECHEMA - Associació per a l'Enginyeria Química i la Biotecnologia
Portal d'una societat científica i tècnica sense ànim de lucre membres, els membres de la qual són científics, enginyers, empreses, organitzacions i instituts de recerca, que te la missió de promoure i donar suport a la recerca i el desenvolupament en tecnologia química i biotecnologia.
http://www.dechema.de
Porta 22
Espai de noves ocupacions
http://w27.bcn.cat/porta22/cat
Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal| Sobre gencat