Generalitat de Catalunya
Curs
2016-2017

Contingut

Biotecnologia/Facultat d'Enologia (Tarragona)

Universitat:Universitat Rovira i Virgili

Afegir
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en biotecnologia per la Universitat Rovira i Virgili
Branca de coneixement principal:Ciències
Mencions:Biotecnologia biomèdica/ Biotecnologia d'aliments
Objectius de l'estudi

Es pretén que l'estudiantat, quan acabi, disposi de les eines conceptuals, manuals i tècniques per millorar processos industrials i desenvolupar nous processos basant-se en el coneixement i la millora de les transformacions que fan els éssers vius i amb aplicacions a diverses àrees: alimentació, sanitat, química i agricultura, principalment. L'objectiu de la formació dels biotecnòlegs i biotecnòlogues és triple:

 • Tenir un bon coneixement del funcionament dels éssers vius.
 • Saber aplicar coneixements tecnològics a aquesta base biològica.
 • Aplicar tots aquests coneixements per obtenir i millorar productes i serveis d'origen biològic.

Es volen formar professionals capaços de respondre a les necessitats de la societat i el mercat laboral, als diferents àmbits d'investigació, desenvolupament, producció, gestió i educació relacionats amb els sistemes biològics, és a dir, uns professionals amb una formació pluridisciplinària en el coneixement dels sistemes biològics i la seva producció industrial, amb nocions de gestió empresarial, d'aspectes legals i ètics.

Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Anual
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès5%
Castellà25%
Català70%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries141.0
Optatives30.0
Treball fi de grau9.0
Total240.0
Període de pràctiques:
12.0 crèdits obligatoris.
Tronc comú amb altres titulacions
TitulacióCrèdits compartits
Bioquímica i biologia molecular120.0
Accés i notes de tall
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • · Biotecnologia
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2016-2017 :10,617     |    Codi PIN:71006     |    Places orientatives:40
  • · Bioquímica i biologia molecular / Biotecnologia (simultaneïtat)
   • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2016-2017 :12,446     |    Codi PIN:71054     |    Places orientatives:10
   • · Biotecnologia / Enginyeria informàtica (simultaneïtat)
    • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2016-2017 :10,784     |    Codi PIN:71056     |    Places orientatives:10
    Observacions

    Pots consultar les convalidacions dels cicles formatius de grau superior de les simultaneïtats d'estudis a l'enllaç: Convalidacions de crèdits de CFGS (graus amb simultaneïtat)

    On s'imparteix
    Facultat d'Enologia (URV)
    (Centre propi)
    Campus Sescelades
    C. de Marcel·lí Domingo, s/n
    43007  Tarragona
    www.fe.urv.cat
    Telèfon: 977 55 86 00
    Fax: 977 55 86 86


    Món laboral
    Competències a assolir per l'estudiantat
    • Aplicació de coneixements bàsics de matemàtiques i física a les biociències moleculars.
    • Coneixement i aplicació de manera adequada de les bases de la química general i la química orgànica a les biociències moleculars.
    • Coneixement de bioquímica, cinètica i mecanismes dels enzims, el metabolisme i la seva regulació.
    • Coneixement i comprensió, de forma integrada, dels organismes a escala molecular, cel·lular i metabòlica.
    • Coneixement dels principis, la instrumentació i les aplicacions de les principals tècniques d'anàlisi i separació de biomolècules, a més de les tècniques de cultiu de microorganismes i de cèl·lules d'organismes pluricel·lulars.
    • Disseny i aplicació de protocols experimentals de laboratori dels àmbits de la biotecnologia, especialment químics, bioquímics, microbiològics i de la biologia molecular, i valoració de riscos i elements de seguretat.
    • Cerca, obtenció, anàlisi i interpretació de la informació de les principals bases de dades biològiques i d'altres bases de tipus bibliogràfic.
    • Anàlisi i interpretació adequada de les dades i els resultats experimentals propis de la biotecnologia mitjançat tècniques estadístiques.
    • Coneixement profund dels microorganismes procariotes i eucariotes, els virus, la diversitat de metabolismes presents als procariotes i les possibilitats d'aprofitament biotecnològic.
    • Aplicació dels coneixements bàsics d'estructura i funció dels organismes pluricel·lulars en l'obtenció de productes biotecnològics.
    • Aplicació adequada de la diversitat de tècniques i metodologies d'ADN recombinant per dissenyar estratègies d'enginyeria genètica cel·lular per produir proteïnes homòlogues o heteròlogues, o de cèl·lules capaces d'actuar com a biocatalitzadors.
    • Identificació i desenvolupament de les operacions unitàries d'enginyeria bioquímica, integració amb els fonaments biològics, i aplicació al disseny de bioreactors i als processos de separació.
    • Identificació de les possibilitats de transferència de biotecnologia a partir de l'experimentació bàsica i l'escalat de processos, tenint en compte els paràmetres econòmics, racionalitzant els de matèria i energia i minimitzant els impactes ambientals.
    • Valoració de l'impacte socioeconòmic i les implicacions biòtiques dels diferents processos biotecnològics, i assegurament de les disposicions legals vigents.
    • Coneixement de la diversitat de processos i productes biotecnològics existents i els avenços recents, explicació i comunicació a auditoris diversos.
    Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades
    • Indústries del sector de l'alimentació
    • Indústries farmacèutiques
    • Centres de recerca
    • Empreses o institucions relacionats amb el medi ambient
    Sortides professionals

    Les persones graduades exerceixen la seva professió aplicant els coneixements dels organismes, les cèl·lules o les biomolècules a la producció de béns i serveis en sectors molt diversos, com ara l'alimentari o el farmacèutic, entre d'altres.

    Aquesta titulació les capacita per portar a terme el control analític dels processos bioquímics, el disseny de bioreactors, el desenvolupament d'aplicacions tecnològiques dels processos bioquímics en el sector alimentari, químic, cosmètic, farmacèutic i sanitari, o l'assessorament en bioremediació.

    Poden desenvolupar les seves activitats tant en l'Administració i organismes públics com en empreses privades, i també en la docència.

    Institucions d'interès
    ASBTEC - Associació de Biotecnòlegs de Catalunya
    http://www.asbtec.org/
    FEBiotec - Federació Espanyola de Biotecnòlegs
    http://www.febiotec.es/
    CNB - Centre Nacional de Biotecnologia
    http://www.cnb.csic.es/index.php/es/
    ASEBIO - Associació Espanyola de Bioempreses
    Agrupa empreses, associacions, fundacions, universitats, centres tecnològics i d'investigació que desenvolupen les seves activitats de manera directa o indirecta en relació amb la biotecnologia a Espanya.
    http://www.asebio.com
    Bio - Organització Biotecnològica Industrial
    Portal en anglès de l'organització biotecnològica més gran del món. Proporciona als seus membres suport jurídic, desenvolupament de negocis i serveis de comunicacions, i participa en la recerca i el desenvolupament innovadors de l'assistència sanitària, els productes agrícoles, i la biotecnologia industrial i ambiental.
    http://www.bio.org
    EuropaBio - Associació Europea de Bioindústries
    Portal en anglès d'una organització europea que promou l'assistència sanitària i industrial des d'una perspectiva biotecnològica i de consum de cultius utilitzant biotecnologia verda. El portal ofereix notícies, informació sectorial, reportatges, vídeos, enllaços d'interès, seguiment a les xarxes socials, etc.
    http://www.europabio.org
    DECHEMA - Associació per a l'Enginyeria Química i la Biotecnologia
    Portal d'una societat científica i tècnica sense ànim de lucre membres, els membres de la qual són científics, enginyers, empreses, organitzacions i instituts de recerca, que te la missió de promoure i donar suport a la recerca i el desenvolupament en tecnologia química i biotecnologia.
    http://www.dechema.de
    SEBBM - Societat Espanyola de Bioquímica i Biologia Molecular
    http://www.sebbm.es
    Institució CERCA. Centres de Recerca de Catalunya
    http://cerca.cat
    CSIC - Consell Superior d'Investigacions Científiques. Ministeri d'Economia i Competitivitat. Govern d'Espanya
    http://www.csic.es
    CDTI - Centre per el Desenvolupament Tecnològic Industrial
    Portal d'una entitat pública empresarial dependent del Ministeri de Ciència i Innovació que té la missió de prestar una atenció integral a l'empresa innovadora. Ofereix notícies, esdeveniments, beques i premis, ofertes de treball, enllaços d'interès, publicacions, serveis, informació sobre la financiació de projectes i la seva internacionalització, etc.
    http://www.cdti.es/index.asp?TR=C&IDR=1687
    gmo answers
    Portal, en anglès, on s'informa dels organismes genèticament alterats, aliments, agricultura i biotecnologia.
    http://gmoanswers.com
    Porta 22
    Espai de noves ocupacions
    http://w27.bcn.cat/porta22/cat
    Els estudis amb * estan en procés de validació
    Avís legal| Sobre gencat| Enquesta