Generalitat de Catalunya
Curs
2015-2016

Contingut

Biotecnologia/Facultat d'Enologia (Tarragona)

Universitat:Universitat Rovira i Virgili

Afegir al llibre
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en biotecnologia per la Universitat Rovira i Virgili
Branca de coneixement principal:Ciències
Mencions:Biotecnologia biomèdica/ Biotecnologia d'aliments
Objectius de l'estudi

Es pretén que l'estudiantat, quan acabi, disposi de les eines conceptuals, manuals i tècniques per millorar processos industrials i desenvolupar nous processos basant-se en el coneixement i la millora de les transformacions que fan els éssers vius i amb aplicacions a diverses àrees: alimentació, sanitat, química i agricultura, principalment. L'objectiu de la formació dels biotecnòlegs i biotecnòlogues és triple:

 • Tenir un bon coneixement del funcionament dels éssers vius.
 • Saber aplicar coneixements tecnològics a aquesta base biològica.
 • Aplicar tots aquests coneixements per obtenir i millorar productes i serveis d'origen biològic.

Es volen formar professionals capaços de respondre a les necessitats de la societat i el mercat laboral, als diferents àmbits d'investigació, desenvolupament, producció, gestió i educació relacionats amb els sistemes biològics, és a dir, uns professionals amb una formació pluridisciplinària en el coneixement dels sistemes biològics i la seva producció industrial, amb nocions de gestió empresarial, d'aspectes legals i ètics.

Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Anual
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès5%
Castellà25%
Català70%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries141.0
Optatives30.0
Treball fi de grau9.0
Total240.0
Període de pràctiques:
12.0 crèdits obligatoris.
Tronc comú amb altres titulacions
TitulacióCrèdits compartits
Bioquímica i biologia molecular120.0
Com s'accedeix
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • Biotecnologia
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2015-2016 :10.774     | Codi PIN:71006     | Places orientatives:40
 • Bioquímica i biologia molecular / Biotecnologia (simultaneïtat)
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2015-2016 :12.554     | Codi PIN:71054     | Places orientatives:10
 • Biotecnologia / Enginyeria informàtica (simultaneïtat)
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2015-2016 :10.219     | Codi PIN:71056     | Places orientatives:10
On s'imparteix
Facultat d'Enologia (URV)
(Centre propi)
Campus Sescelades
C. de Marcel·lí Domingo, s/n
43007  Tarragona
www.fe.urv.cat
Telèfon: 977 55 86 00
Fax: 977 55 86 86


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat
 • Aplicació de coneixements bàsics de matemàtiques i física a les biociències moleculars.
 • Coneixement i aplicació de manera adequada de les bases de la química general i la química orgànica a les biociències moleculars.
 • Coneixement de bioquímica, cinètica i mecanismes dels enzims, el metabolisme i la seva regulació.
 • Coneixement i comprensió, de forma integrada, dels organismes a escala molecular, cel·lular i metabòlica.
 • Coneixement dels principis, la instrumentació i les aplicacions de les principals tècniques d'anàlisi i separació de biomolècules, a més de les tècniques de cultiu de microorganismes i de cèl·lules d'organismes pluricel·lulars.
 • Disseny i aplicació de protocols experimentals de laboratori dels àmbits de la biotecnologia, especialment químics, bioquímics, microbiològics i de la biologia molecular, i valoració de riscos i elements de seguretat.
 • Cerca, obtenció, anàlisi i interpretació de la informació de les principals bases de dades biològiques i d'altres bases de tipus bibliogràfic.
 • Anàlisi i interpretació adequada de les dades i els resultats experimentals propis de la biotecnologia mitjançat tècniques estadístiques.
 • Coneixement profund dels microorganismes procariotes i eucariotes, els virus, la diversitat de metabolismes presents als procariotes i les possibilitats d'aprofitament biotecnològic.
 • Aplicació dels coneixements bàsics d'estructura i funció dels organismes pluricel·lulars en l'obtenció de productes biotecnològics.
 • Aplicació adequada de la diversitat de tècniques i metodologies d'ADN recombinant per dissenyar estratègies d'enginyeria genètica cel·lular per produir proteïnes homòlogues o heteròlogues, o de cèl·lules capaces d'actuar com a biocatalitzadors.
 • Identificació i desenvolupament de les operacions unitàries d'enginyeria bioquímica, integració amb els fonaments biològics, i aplicació al disseny de bioreactors i als processos de separació.
 • Identificació de les possibilitats de transferència de biotecnologia a partir de l'experimentació bàsica i l'escalat de processos, tenint en compte els paràmetres econòmics, racionalitzant els de matèria i energia i minimitzant els impactes ambientals.
 • Valoració de l'impacte socioeconòmic i les implicacions biòtiques dels diferents processos biotecnològics, i assegurament de les disposicions legals vigents.
 • Coneixement de la diversitat de processos i productes biotecnològics existents i els avenços recents, explicació i comunicació a auditoris diversos.
Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades
 • Indústries del sector de l'alimentació
 • Indústries farmacèutiques
 • Centres de recerca
 • Empreses o institucions relacionats amb el medi ambient
Sortides professionals

Les persones graduades exerceixen la seva professió aplicant els coneixements dels organismes, les cèl·lules o les biomolècules a la producció de béns i serveis en sectors molt diversos, com ara l'alimentari o el farmacèutic, entre d'altres.

Aquesta titulació les capacita per portar a terme el control analític dels processos bioquímics, el disseny de bioreactors, el desenvolupament d'aplicacions tecnològiques dels processos bioquímics en el sector alimentari, químic, cosmètic, farmacèutic i sanitari, o l'assessorament en bioremediació.

Poden desenvolupar les seves activitats tant en l'Administració i organismes públics com en empreses privades, i també en la docència.

Avís legal| Sobre gencat