Generalitat de Catalunya
Curs
2017-2018

Contingut

Enginyeria mecatrònica/Facultat de Ciències i Tecnologia (Vic)

Universitat: Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya

Afegir
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en enginyeria mecatrònica per la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya
Branca de coneixement principal:Enginyeria i arquitectura
Objectius de l'estudi

Formar professionals capaços d'integrar de manera interdisciplinària tècniques i coneixements de mecànica, electrònica, control i informàtica per tal de concebre noves maneres de produir i de desenvolupar nous productes, i dissenyar noves màquines.

Com s'imparteix
Preu privat fixat per la universitat o pel centre.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Anual
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès10%
Català90%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries138.0
Optatives30.0
Treball fi de grau12.0
Total240.0
Període de pràctiques:
6.0 crèdits obligatoris.
6.0 crèdits optatius.
Tronc comú amb altres titulacions
TitulacióCrèdits compartits
Enginyeria biomèdica132.0
Accés i notes de tall
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • · Enginyeria Mecatrònica
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2017-2018 :5     |    Codi PIN:91011     |    Places orientatives:40
  • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
   • Nom de l'assignaturaCoeficient
    Biologia0.1
    Ciències de la Terra i mediambientals / Geologia0.1
    Dibuix Tècnic0.2
    Disseny0.1
    Economia0.1
    Economia de l'Empresa0.1
    Electrotècnia0.1
    Física0.2
    Matemàtiques0.2
    Química0.1
    Tecnologia Industrial0.2
On s'imparteix
Facultat de Ciències i Tecnologia (UVic-UCC)
(Centre propi)
Campus Torre dels Frares
Edifici Torre dels Frares
C. de la Laura, 13
08500  Vic
www.uvic.es/centres/EPS
Telèfon: 93 881 55 19
Fax: 93 889 10 63


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat
 • Coneixements d'electrònica, control, informàtica i mecànica, integració i cerca de solucions que vagin més enllà de les que s'obtindrien amb cadascuna de les disciplines per separat.
 • Competències, habilitats, recursos i tècniques necessàries per realitzar el disseny, el desenvolupament i l'avaluació de projectes de l'àmbit d'aquesta enginyeria que responguin a les necessitats, les demandes i les expectatives de les persones i de la societat.
 • Organització, direcció i control del manteniment de sistemes productius.
 • Cerca de noves eines i metodologies, i capacitat d'autoaprenentatge.
Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades
 • Tecnològic
 • científic
 • empresarial
Sortides professionals
 • Desenvolupament, disseny, muntatge, fabricació i producció, en robòtica, automatització i sistemes electromecànics.
 • Disseny i anàlisi de l'automatització i el control de processos industrials.
 • Participació en àrees de gestió, organització, planificació, qualitat i comercials de les empreses relacionades amb aquest tipus d'activitats.
 • Recerca i transferència de tecnologia.
Institucions d'interès
Revista Automàtica i Instrumentació
http://www.automaticaeinstrumentacion.com
ISA - Societat Internacional d'Automàtica. Secció Espanyola
http://www.isa-spain.org
Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal | Sobre gencat | Enquesta