Generalitat de Catalunya
Curs
2017-2018

Contingut

Teràpia ocupacional/Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar (Vic)

Universitat: Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya

Afegir
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en teràpia ocupacional per la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya
Branca de coneixement principal:Ciències de la salut
Objectius de l'estudi

Formar professionals amb capacitat per promoure, mantenir o recuperar la salut, millorar la qualitat de vida i rehabilitar o readaptar les capacitats de les persones per tal que assoleixin el màxim nivell d'autonomia personal per mitjà de models, metodologies i actuacions que utilitzen l'ocupació i l'entorn amb finalitat terapèutica d'inclusió social.

Com s'imparteix
Preu privat fixat per la universitat o pel centre.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Anual
Modalitat:Modalitat presencial i semipresencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès6%
Català94%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries154.0
Optatives18.0
Treball fi de grau8.0
Total240.0
Període de pràctiques:
40.0 crèdits obligatoris.
Aquesta titulació habilita per exercir la següent professió regulada: Terapeuta ocupacional
Accés i notes de tall
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • · Teràpia Ocupacional
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2017-2018 :5     |    Codi PIN:91016     |    Places orientatives:40
On s'imparteix
Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar (UVic-UCC)
(Centre propi)
Campus de Miramarges
Edifici B
C. de Miramarges, s/n
08500  Vic
www.uvic.es/centres/FCSB


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat establertes a la normativa

- Autonomia professional i responsabilitat:

 • Reconèixer els elements essencials de la professió de terapeuta ocupacional, incloent-hi els principis ètics, les responsabilitats legals, l'exercici professional centrat en individus i poblacions, respectant-ne l'autonomia i el secret professional.
 • Conèixer les organitzacions nacionals i internacionals de salut, així com els entorns i els condicionants dels diferents sistemes de salut.
 • Obtenir i utilitzar dades epidemiològiques i valorar tendències i riscos per fonamentar la presa de decisions sobre salut.
 • Reconèixer les pròpies limitacions i la necessitat de mantenir i actualitzar la seva competència professional, donant importància especialment a l'aprenentatge de manera autònoma de nous coneixements i tècniques i a la motivació per la qualitat.
 • Conèixer, valorar críticament i saber emprar les fonts d'informació per obtenir, organitzar, interpretar i comunicar la informació científica, sanitària, sociosanitària i social, preservant la confidencialitat de les dades.

- Coneixements de teràpia ocupacional:

 • Comprendre els fonaments conceptuals de la naturalesa ocupacional de l'ésser humà i l'acompliment de les seves ocupacions al llarg del cicle vital.
 • Comprendre i reconèixer la interrelació entre els conceptes de benestar, salut, ocupació significativa, dignitat i participació.
 • Comprendre i reconèixer la importància dels factors contextuals com a determinants de disfunció ocupacional.
 • Reconèixer els determinants de salut en la població, els recursos i equips multiprofessionals i les accions de prevenció, manteniment i promoció de la salut, tant individualment com comunitàriament.Realitzar l'avaluació i l'adaptació de l'entorn per promoure la participació en ocupacions significatives en les diferents facetes de la vida diària, l'autonomia personal i la qualitat de vida.

- Procés de teràpia ocupacional i raonament professional:

 • Obtenir i elaborar, amb la informació rellevant, la història de l'acompliment ocupacional al llarg de tot el procés.
 • Portar a terme l'avaluació ocupacional, determinar la planificació i establir la intervenció de teràpia ocupacional, utilitzant el potencial terapèutic de l'ocupació significativa, a través de l'ús de l'activitat, amb el consentiment i la participació dels individus i poblacions.
 • Conèixer, seleccionar i aplicar les teories apropiades, els marcs de referència teòrics, els models i mètodes de pràctica de teràpia ocupacional per triar o restablir l'ocupació significativa, segons les necessitats de salut d'individus i poblacions.
 • Col·laborar amb grups i comunitats per promoure la salut i el benestar dels seus membres mitjançant la participació en l'ocupació significativa.
 • Comprendre els fonaments d'acció, indicacions i eficàcia de les intervencions de teràpia ocupacional, basant-se en l'evidència científica disponible.

- Relacions professionals, clíniques i comunitàries:

 • Reconèixer la influència de les diferències individuals, religioses, culturals, així com dels costums sobre l'ocupació i la participació.
 • Adquirir i desenvolupar habilitats, destreses i experiència pràctica en el context sociosanitari i comunitari.
 • Adquirir coneixements bàsics de gestió i millora de la qualitat dels serveis de teràpia ocupacional.
 • Desenvolupar la pràctica professional amb respecte a altres professionals, adquirint habilitats de treball en equip.

- Habilitats de comunicació:

 • Escoltar de manera activa, obtenir i sintetitzar informació pertinent sobre els problemes i les demandes ocupacionals dels individus i poblacions, i comprendre el contingut d'aquesta informació.
 • Establir una comunicació interpersonal assertiva amb tots els interlocutors que siguin rellevants durant el procés de teràpia ocupacional.
 • Elaborar i redactar històries i altres registres de teràpia ocupacional, de manera comprensible, tant per a públic especialitzat com no especialitzat.Transmetre informació oral i escrita, tant a públic especialitzat com no especialitzat.
Competències a assolir per l'estudiantat específiques per a aquesta universitat
 • Coneixements per proporcionar una atenció adequada a les persones i les famílies que viuen situacions complexes com a conseqüència de la pèrdua de llocs de treball, i els seus efectes socials, econòmics i de salut.
 • Realització d'orientacions sobre com s'ha d'afrontar una recerca amb èxit, d'una nova oportunitat laboral, i facilitació de la incorporació al mercat de treball de les persones excloses o que s'han vist privades de continuar la seva vida professional.
Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades
 • Rehabilitació física o sensorial: permet accedir a serveis de rehabilitació d'hospitals de segon i tercer nivell, públics o concertats, mútues laborals i d'accidents, centres d'atenció primària de salut que disposen de serveis de rehabilitació, centres o serveis sociosanitaris, empreses que proporcionen rehabilitació a domicili, centres o serveis d'informació, orientació i assessorament per a l'autonomia personal, empreses que desenvolupen tecnologia assistida i productes de disseny per a tothom, equips de valoració de la dependència, programes comunitaris i de cooperació, o exercici privat.
 • Atenció a la gent gran: permet accedir a centres o serveis sociosanitaris, programes d'atenció domiciliària, programes de suport a cuidadors de llarga durada, serveis socials especialitzats (centres de dia i residències), serveis d'estimulació cognitiva i programes comunitaris.
 • Atenció a les persones amb problemes de salut mental i drogodependències: programes a domicili (PSI), hospitals de dia, unitats d'internament, centres de dia, habitatges tutelats, residències, centres especials de treball, equips de valoració de la dependència, programes comunitaris i associacions de familiars.

L'estudiantat que hagi cursat la menció de prevenció i atenció a les situacions de cronicitat estarà més capacitat per accedir a centres, serveis o programes destinats a l'atenció de les persones amb condicions de cronicitat i malalties de llarga durada, tant en el sistema de salut com en el de serveis socials especialitzats, i tant pel que fa a les situacions d'origen físic, sensorial, psíquic o cognitiu.

Sortides professionals

Professió regulada de terapeuta ocupacional.

Institucions d'interès
COTOCOC - Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya
http://www.cotoc.cat
www.APETO.com - Associació Professional Espanyola de Terapeutes Ocupacionals
http://www.apeto.com
COTEC - Comitè Europeu de Terapeutes Ocupacionals
Portal d'una organització d'associacions de països europeus que promou el coneixement i l'estudi de la teràpia ocupacional. El portal ofereix informació, notícies, documents, eines per a professionals, enllaços d'interès, etc.
http://cotec-europe.org
WFOT - Federació Mundial de Terapeutes Ocupacionals
Portal en anglès, especialitzat en teràpia ocupacional, que ofereix informació, articles, butlletins, arxius per categories, notícies, esdeveniments, programes educatius, escoles i enllaços d'interès classificats per països, ofertes de treball, centre de documentació electrònic, formació no presencial, etc.
http://www.wfot.org.au
TO - Terapia-ocupacional.com - el portal en espanyol de teràpia ocupacional
http://www.terapia-ocupacional.com
TOG - Revista Teràpia Ocupacional Galicia
http://www.revistatog.com
Porta 22
Espai de noves ocupacions
http://w27.bcn.cat/porta22/cat
Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal | Sobre gencat | Enquesta