Generalitat de Catalunya
Curs
2015-2016

Contingut

Mestre d'educació primària/Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes (Vic)

Universitat:Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya

Afegir al llibre
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en mestre d'educació primària per la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya
Branca de coneixement principal:Ciències socials i jurídiques
Branca de coneixement secundària:Arts i humanitats
Mencions:Educació física/ Educació inclusiva i atenció a la diversitat/ Educació musical/ Interdisciplinarietat i didàctiques específiques/ Llengua anglesa
Objectius de l'estudi

Els estudis han de permetre comprendre la funció educativa dels mestres i de les mestres, així com dels centres educatius, en un context social i cultural complex. Caldrà que els futurs mestres i les futures mestres assumeixin la dimensió educadora des d'un marc de canvis constants, tant científics com pedagògics i socials.

Com s'imparteix
Preu privat fixat per la universitat.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Anual
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès18%
Català82%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries141.0
Optatives30.0
Treball fi de grau9.0
Total240.0
Període de pràctiques:
41.0 crèdits obligatoris.
Aquesta titulació habilita per exercir la següent professió regulada: Mestre en educació primària
Com s'accedeix
Criteris d'admissió
DescripcióNivell d'importància
Prova d'aptitud personal (PAP)Obligatori
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • Educació primària
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2015-2016 :5.0     | Codi PIN:91009     | Places orientatives:100
  • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
   • Nom de l'assignaturaCoeficient
    Anatomia aplicada0.1
    Anàlisi musical0.2
    Arts escèniques0.1
    Biologia0.2
    Ciències de la Terra i mediambientals0.2
    Cultura audiovisual0.1
    Dibuix artístic0.2
    Dibuix tècnic0.1
    Disseny0.1
    Economia0.1
    Economia de l'empresa0.1
    Física0.2
    Geografia0.2
    Grec0.2
    Història de l'art0.2
    Història de la música i de la dansa0.1
    Història del món contemporani0.1
    Literatura castellana0.2
    Literatura catalana0.2
    Literatura universal0.2
    Llatí0.2
    Llenguatge i pràctica musical0.1
    Matemàtiques0.2
    Matemàtiques aplicades ciències socials0.2
    Química0.2
    Tècniques d'expressió graficoplàstica0.1
    Volum0.1
 • Educació infantil / Educació primària (Pla de millora de la formació inicial de mestre - 5 anys) (Menció en Llengua anglesa) (simultaneïtat)
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2015-2016 :5.0     | Codi PIN:91030     | Places orientatives:40
  • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
   • Nom de l'assignaturaCoeficient
    Anatomia aplicada0.1
    Anàlisi musical0.2
    Arts escèniques0.1
    Biologia0.2
    Ciències de la Terra i mediambientals0.2
    Cultura audiovisual0.1
    Dibuix artístic0.2
    Dibuix tècnic0.1
    Disseny0.1
    Economia0.1
    Economia de l'empresa0.1
    Física0.2
    Geografia0.2
    Grec0.2
    Història de l'art0.2
    Història de la música i de la dansa0.1
    Història del món contemporani0.1
    Literatura castellana0.2
    Literatura catalana0.2
    Literatura universal0.2
    Llatí0.2
    Llenguatge i pràctica musical0.1
    Matemàtiques0.2
    Matemàtiques aplicades ciències socials0.2
    Química0.2
    Tècniques d'expressió graficoplàstica0.1
    Volum0.1
On s'imparteix
Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes (UVic-UCC)
(Centre propi)
Campus de Miramarges
Edifici C
C. de Miquel Martí Pol, 7
08500  Vic
www.uvic.es/centres/FETCH


Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes (UVic-UCC)
(Centre propi)
Campus de Miramarges
Edifici B
C. de Miramarges, s/n
08500  Vic
www.uvic.es/centres/FETCH


Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes (UVic-UCC)
(Centre propi)
Campus de Miramarges
Edifici F
C. de la Sagrada Família, 7
08500  Vic
www.uvic.es/centres/FETCH


Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes (UVic-UCC)
(Centre propi)
Campus de Miramarges
Edifici D
C. de Miquel Martí Pol, 7
08500  Vic
www.uvic.es/centres/FETCH


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat establertes a la normativa
 • Conèixer les àrees curriculars de l'educació primària, la relació interdisciplinària entre elles, els criteris d'avaluació i el cos de coneixements didàctics entorn dels procediments d'ensenyament i aprenentatge respectius.
 • Dissenyar, planificar i avaluar processos d'ensenyament i aprenentatge, tant individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre.
 • Abordar amb eficàcia situacions d'aprenentatge de llengües en contextos multiculturals i plurilingües. Fomentar la lectura i el comentari crític de textos dels diversos dominis científics i culturals continguts al currículum escolar.
 • Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i fer que atenguin a la igualtat de gènere, a l'equitat i al respecte als drets humans que constitueixen els valors de la formació ciutadana.
 • Fomentar la convivència dins i fora de l'aula, resoldre problemes de disciplina i contribuir a la resolució pacífica de conflictes. Estimular i valorar l'esforç, la constància i la disciplina personal en els estudiants.
 • Conèixer l'organització dels col·legis d'educació primària i la diversitat d'accions que comprèn el seu funcionament. Acomplir les funcions de tutoria i d'orientació amb els estudiants i les seves famílies, atenent a les necessitats educatives singulars dels estudiants. Assumir que l'exercici de la funció docent s'ha d'anar perfeccionant i adaptant als canvis científics, pedagògics i socials al llarg de la vida.
 • Col·laborar amb els diferents sectors de la comunitat educativa i de l'entorn social. Assumir la dimensió educadora de la funció docent i fomentar l'educació democràtica per a una ciutadania activa.
 • Mantenir una relació crítica i autònoma respecte dels sabers, els valors i les institucions socials públiques i privades.
 • Valorar la responsabilitat individual i col·lectiva en la consecució d'un futur sostenible.
 • Reflexionar sobre les pràctiques d'aula per innovar i millorar la tasca docent. Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu, i promoure'l entre els estudiants.
 • Conèixer i aplicar a les aules les tecnologies de la informació i la comunicació. Discernir selectivament la informació audiovisual que contribueixi als aprenentatges, a la formació cívica i a la riquesa cultural.
 • Comprendre la funció, les possibilitats i els límits de l'educació en la societat actual i les competències fonamentals que afecten els col·legis d'educació primària i els seus professionals. Conèixer models de millora de la qualitat amb aplicació en els centres educatius.
Competències a assolir per l'estudiantat específiques per a aquesta universitat
 • Promoció de l'aprenentatge de les diferents disciplines, des d'una perspectiva global, integradora, cognitiva, emocional, psicomotora, moral i evolutiva en contextos de diversitat, equitat i respecte als drets humans.
 • Foment de la convivència dins i fora de l'aula, abordatge de la resolució pacífica de conflictes, aprenentatge de la reflexió en grup sobre l'acceptació de normes i el respecte als altres, foment de l'educació democràtica per a una ciutadania activa i promoció de l'autonomia i la singularitat de cada alumne.
 • Coneixement i aplicació de les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Manteniment d'una relació crítica i autònoma respecte del saber, els valors i les institucions socials públiques i privades.
 • Reflexió sobre les pràctiques a l'aula per innovar i millorar la tasca docent.
Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades
 • Centres escolars de titularitat pública o privada
 • escoles d'educació especial
 • aules hospitalàries
 • escoles d'adults
 • escoles en circs
 • empreses dedicades a l'educació en àmbits no formals
 • serveis educatius de museus o altres institucions culturals
 • empreses dedicades a l'elaboració de materials educatius
Sortides professionals

Docent de primària.

Perspectives de futur de la titulació

La professió de mestre/a d'educació primària és molt antiga i seguirà tenint un futur infinit. El que canviarà seran els objectius concrets de la tasca diària dels mestres, les metodologies o els recursos educatius, però la professió de mestre, amb tots els canvis necessaris i desitjats, continuarà endavant.

Cal, a més, incentivar les activitats pedagògiques complementàries a l'escola, oferir-les amb més qualitat i estrènyer la seva relació amb els mestres de dins dels centres educatius. Per això calen professionals amb la titulació de mestre/a d'educació primària, amb iniciativa, empenta i imaginació.

Institucions d'interès
Avís legal| Sobre gencat