Generalitat de Catalunya
Curs
2015-2016

Contingut

Educació social/Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes (Vic)

Universitat:Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya

Afegir al llibre
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en educació social per la Universitat de Vic
Branca de coneixement principal:Ciències socials i jurídiques
Objectius de l'estudi

Formar professionals capaços de:

 • Desenvolupar accions socioeducatives dirigides a infants, joves i adults, tenint en compte els seus interessos i necessitats en la societat actual.
 • Esdevenir agents dinamitzadors de grups socials mitjançant estratègies educatives per tal d'ajudar les persones a comprendre el seu entorn social, polític, econòmic i cultural, i a integrar-se com a ciutadanes i ciutadans de ple dret.
Estudis que s'extingeixen amb la impartició d'aquest grau
UniversitatCentreEstudi
UVicFacultat d'EducacióEducació social
Com s'imparteix
Preu privat fixat per la universitat.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Anual
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès10%
Català90%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries141.0
Optatives30.0
Treball fi de grau9.0
Total240.0
Període de pràctiques:
42.0 crèdits obligatoris.
Com s'accedeix
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • Educació social
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2014-2015 :5.0     | Codi PIN:91010     | Places orientatives:50
  • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
   • Nom de l'assignaturaCoeficient
    Anàlisi musical0.1
    Anatomia aplicada0.1
    Arts escèniques0.1
    Biologia0.1
    Ciències de la Terra i mediambientals0.1
    Cultura audiovisual0.1
    Dibuix artístic0.1
    Dibuix tècnic0.1
    Disseny0.1
    Economia0.1
    Economia de l'empresa0.2
    Física0.1
    Geografia0.2
    Grec0.1
    Història de la música i de la dansa0.1
    Història de l'art0.1
    Història del món contemporani0.1
    Literatura castellana0.1
    Literatura catalana0.1
    Literatura universal0.1
    Llatí0.1
    Llenguatge i pràctica musical0.1
    Matemàtiques0.2
    Matemàtiques aplicades ciències socials0.2
    Química0.1
    Tècniques d'expressió graficoplàstica0.1
    Volum0.1
On s'imparteix
Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes (UVic-UCC)
(Centre propi)
Campus de Miramarges
Edifici F
C. de la Sagrada Família, 7
08500  Vic
www.uvic.es/centres/FETCH


Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes (UVic-UCC)
(Centre propi)
Campus de Miramarges
Edifici D
C. de Miquel Martí Pol, 7
08500  Vic
www.uvic.es/centres/FETCH


Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes (UVic-UCC)
(Centre propi)
Campus de Miramarges
Edifici C
C. de Miquel Martí Pol, 7
08500  Vic
www.uvic.es/centres/FETCH


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat
 • Coneixement dels col·lectius participants i destinataris dels diferents àmbits d'actuació de l'educació social (persona, grup, comunitat, etc.) amb estratègies participatives i de transformació que permetin socialitzar, integrar i promoure socialment, i que facilitin la convivència cívica.
 • Competències, habilitats, recursos i tècniques d'ús comú en la professió amb la finalitat de dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes, programes o projectes socioeducatius que donin resposta a les necessitats i les demandes de les persones i de la societat en general.
 • Domini de competències, habilitats, recursos i tècniques pròpies de la professió que permetin analitzar, organitzar i gestionar institucions socioeducatives que promoguin el treball en xarxa en la societat.
 • Capacitat crítica i responsabilitat ètica en la recerca i l'acció social i educativa, que ajudi a la reflexió sobre la pràctica de la professió que troba la seva raó de ser en les accions de la vida quotidiana i en els processos de canvi social.
Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades

En l'àmbit de les persones adultes:

 • l'educació de les persones adultes
 • l'acció educativa amb persones grans
 • el treball educatiu amb persones que han tingut problemes amb la justícia o amb drogodependències
 • el treball educatiu amb persones que es troben en situació de discapacitat

En l'àmbit de la infància i de la joventut:

 • el treball educatiu amb infants i joves en situació de desemparament
 • l'acció educativa en el lleure, que complementa l'educació formal
 • el treball educatiu amb famílies

I en l'àmbit del desenvolupament comunitari:

 • les accions educatives vinculades a la comunitat
 • les accions educatives relacionades amb l'animació sociocultural
Sortides professionals

Educador/a social.

Perspectives de futur de la titulació

La societat actual està afectada per la globalització creixent en tots els camps de l'activitat humana, l'augment de les relacions internacionals, l'impacte del multiculturalisme i la interculturalitat, el risc de la desigualtat i la necessitat d'afavorir la inclusió social de tots els col·lectius.

Aquestes exigències emergents i canviants requereixen professionals que actuïn com a agents dinamitzadors de grups socials mitjançant estratègies educatives que ajudin les persones a comprendre el seu entorn social, polític, econòmic i cultural, i a integrar-se com a ciutadans de ple dret. Bona part d'aquests professionals són les educadores i els educadors socials.

Institucions d'interès
Col·legi Oficial d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya
http://www.ceesc.es
eduso.net. El Portal de l'Educació Social
http://www.eduso.net
ICSW - Consell Internacional del Benestar Social. Una Organització Mundial que Promou el Desenvolupament Social
http://www.icsw.org
Departament de Benestar Social i Família. Generalitat de Catalunya
http://www20.gencat.cat/portal/site/bsf?newLang=ca_ES
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya
http://www.gencat.net/justicia
margen. Temes de Treball Social i Ciències Socials
http://www.margen.org
Fundació Pere Tarrés
És una entitat no lucrativa d'acció social i educativa amb la finalitat de promoure l'educació en el lleure d'infants i joves, i que ofereix formació, recerca i consultoria, serveis, butlletins i publicacions, programes per a escoles, etc.
http://www.peretarres.org
Webespecial.com - El Portal de l'Educació Especial
Portal dedicat a l'educació especial i a la discapacitat amb recursos, informació, buscadors, fòrums, programari educatiu i especial, etc.
http://www.webespecial.com
dincat - Discapacitat Intel·lectual Catalunya
http://www.dincat.cat/ca
ACIM - Associació Catalana per la Infància Maltractada
http://www.acim.cat
ACO - Associació Catalana d'Orientació
http://www.acorientacio.org
Porta 22
Espai de noves ocupacions
http://w27.bcn.cat/porta22/cat
Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal| Sobre gencat