Generalitat de Catalunya
Curs
2016-2017

Contingut

Educació social/Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes (Vic)

Universitat:Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya

Afegir
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en educació social per la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya
Branca de coneixement principal:Ciències socials i jurídiques
Objectius de l'estudi

Formar professionals capaços de:

 • Desenvolupar accions socioeducatives dirigides a infants, joves i adults, tenint en compte els seus interessos i necessitats en la societat actual.
 • Esdevenir agents dinamitzadors de grups socials mitjançant estratègies educatives per tal d'ajudar les persones a comprendre el seu entorn social, polític, econòmic i cultural, i a integrar-se com a ciutadanes i ciutadans de ple dret.
Com s'imparteix
Preu privat fixat per la universitat.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Anual
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès10%
Català90%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries141.0
Optatives30.0
Treball fi de grau9.0
Total240.0
Període de pràctiques:
42.0 crèdits obligatoris.
Accés i notes de tall
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • · Educació social
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2016-2017 :5.0     |    Codi PIN:91010     |    Places orientatives:50
  • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
   • Nom de l'assignaturaCoeficient
    Anàlisi musical0.1
    Anatomia aplicada0.1
    Arts escèniques0.1
    Biologia0.1
    Ciències de la Terra i mediambientals0.1
    Cultura audiovisual0.1
    Dibuix artístic0.1
    Dibuix tècnic0.1
    Disseny0.1
    Economia0.1
    Economia de l'empresa0.2
    Física0.1
    Geografia0.2
    Grec0.1
    Història de la música i de la dansa0.1
    Història de l'art0.1
    Història del món contemporani0.1
    Literatura castellana0.1
    Literatura catalana0.1
    Literatura universal0.1
    Llatí0.1
    Llenguatge i pràctica musical0.1
    Matemàtiques0.2
    Matemàtiques aplicades ciències socials0.2
    Química0.1
    Tècniques d'expressió graficoplàstica0.1
    Volum0.1
  On s'imparteix
  Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes (UVic-UCC)
  (Centre propi)
  Campus de Miramarges
  Edifici C
  C. de Miquel Martí Pol, 7
  08500  Vic
  www.uvic.es/centres/FETCH


  Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes (UVic-UCC)
  (Centre propi)
  Campus de Miramarges
  Edifici D
  C. de Miquel Martí Pol, 7
  08500  Vic
  www.uvic.es/centres/FETCH


  Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes (UVic-UCC)
  (Centre propi)
  Campus de Miramarges
  Edifici F
  C. de la Sagrada Família, 7
  08500  Vic
  www.uvic.es/centres/FETCH


  Món laboral
  Competències a assolir per l'estudiantat
  • Coneixement dels col·lectius participants i destinataris dels diferents àmbits d'actuació de l'educació social (persona, grup, comunitat, etc.) amb estratègies participatives i de transformació que permetin socialitzar, integrar i promoure socialment, i que facilitin la convivència cívica.
  • Competències, habilitats, recursos i tècniques d'ús comú en la professió amb la finalitat de dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes, programes o projectes socioeducatius que donin resposta a les necessitats i les demandes de les persones i de la societat en general.
  • Domini de competències, habilitats, recursos i tècniques pròpies de la professió que permetin analitzar, organitzar i gestionar institucions socioeducatives que promoguin el treball en xarxa en la societat.
  • Capacitat crítica i responsabilitat ètica en la recerca i l'acció social i educativa, que ajudi a la reflexió sobre la pràctica de la professió que troba la seva raó de ser en les accions de la vida quotidiana i en els processos de canvi social.
  Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades

  En l'àmbit de les persones adultes:

  • l'educació de les persones adultes
  • l'acció educativa amb persones grans
  • el treball educatiu amb persones que han tingut problemes amb la justícia o amb drogodependències
  • el treball educatiu amb persones que es troben en situació de discapacitat

  En l'àmbit de la infància i de la joventut:

  • el treball educatiu amb infants i joves en situació de desemparament
  • l'acció educativa en el lleure, que complementa l'educació formal
  • el treball educatiu amb famílies

  I en l'àmbit del desenvolupament comunitari:

  • les accions educatives vinculades a la comunitat
  • les accions educatives relacionades amb l'animació sociocultural
  Sortides professionals

  Educador/a social.

  Perspectives de futur de la titulació

  La societat actual està afectada per la globalització creixent en tots els camps de l'activitat humana, l'augment de les relacions internacionals, l'impacte del multiculturalisme i la interculturalitat, el risc de la desigualtat i la necessitat d'afavorir la inclusió social de tots els col·lectius.

  Aquestes exigències emergents i canviants requereixen professionals que actuïn com a agents dinamitzadors de grups socials mitjançant estratègies educatives que ajudin les persones a comprendre el seu entorn social, polític, econòmic i cultural, i a integrar-se com a ciutadans de ple dret. Bona part d'aquests professionals són les educadores i els educadors socials.

  Institucions d'interès
  Col·legi Oficial d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya
  http://www.ceesc.es
  eduso.net. El Portal de l'Educació Social
  http://www.eduso.net
  ICSW - Consell Internacional del Benestar Social. Una Organització Mundial que Promou el Desenvolupament Social
  http://www.icsw.org
  Departament de Treball, Afers Socials i Família. Generalitat de Catalunya
  http://benestar.gencat.cat/ca/inici/index.html
  Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya
  http://www.gencat.net/justicia
  margen. Temes de Treball Social i Ciències Socials
  http://www.margen.org
  Fundació Pere Tarrés
  És una entitat no lucrativa d'acció social i educativa amb la finalitat de promoure l'educació en el lleure d'infants i joves, i que ofereix formació, recerca i consultoria, serveis, butlletins i publicacions, programes per a escoles, etc.
  http://www.peretarres.org
  dincat - Discapacitat Intel·lectual Catalunya
  http://www.dincat.cat/ca
  Fundació Jaume Bofill
  És una fundació que s'ocupa de promoure iniciatives que facilitin el coneixement de la societat i que impulsin accions que contribueixin a la supressió de les desigualtats i a l'extensió de l'educació i de la cultura. Ofereix diferents recursos: publicacions, notícies, enllaços d'interès, catàleg d'estudis, vídeos, etc.
  http://www.fbofill.cat
  ACIM - Associació Catalana per la Infància Maltractada
  http://www.acim.cat
  aA - Associació Catalana d'Atenció Precoç
  http://acap.cat
  ACO - Associació Catalana d'Orientació
  http://www.acorientacio.org
  Porta 22
  Espai de noves ocupacions
  http://w27.bcn.cat/porta22/cat
  Els estudis amb * estan en procés de validació
  Avís legal| Sobre gencat| Enquesta