Generalitat de Catalunya
Curs
2017-2018

Contingut

Periodisme/Facultat d'Empresa i Comunicació (Vic)

Universitat: Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya

Afegir
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en periodisme per la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya
Branca de coneixement principal:Ciències socials i jurídiques
Mencions: Negocis i comunicació / Periodisme cultural / Periodisme polític, econòmic i institucional
Objectius de l'estudi

Formar professionals amb un coneixement disciplinari ampli, basat en totes les àrees, nivells, mitjans i llenguatges que integren la comunicació periodística. Es tracta d'un domini multidisciplinari que va des de les formes tradicionals ―la premsa escrita, la ràdio, la televisió, les agències de notícies i els gabinets de comunicació― fins a les noves formes interactives de comunicació en línia o mòbil. Les persones graduades tindran una visió global del món i dels processos d'informació, amb una atenció particular a la convergència dels mitjans i els llenguatges.Com s'imparteix
Preu privat fixat per la universitat o pel centre.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Anual
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès19%
Català81%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries141.0
Optatives30.0
Treball fi de grau9.0
Total240.0
Període de pràctiques:
12.0 crèdits obligatoris.
Accés i notes de tall
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • · Periodisme
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2017-2018 :5     |    Codi PIN:91014     |    Places orientatives:55
  • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
   • Nom de l'assignaturaCoeficient
    Anatomia Aplicada0.1
    Anàlisi Musical0.1
    Arts Escèniques0.1
    Biologia0.1
    Ciències de la Terra i mediambientals / Geologia0.1
    Cultura Audiovisual0.2
    Dibuix Artístic0.1
    Dibuix Tècnic0.1
    Disseny0.1
    Economia0.1
    Economia de l'Empresa0.1
    Física0.1
    Geografia0.2
    Grec0.1
    Història de l'Art0.1
    Història de la Música i de la Dansa0.1
    Història del Món Contemporani0.1
    Història i Fonaments de les Arts0.1
    Literatura Castellana0.2
    Literatura Catalana0.2
    Literatura Universal0.2
    Llatí0.1
    Llenguatge i Pràctica Musical0.1
    Matemàtiques0.2
    Matemàtiques Aplicades Ciències Socials0.2
    Química0.1
    Tècniques d'Expressió Graficoplàstica0.1
    Volum0.1
On s'imparteix
Facultat d'Empresa i Comunicació (UVic-UCC)
(Centre propi)
Campus de Miramarges
Edifici F
C. de la Sagrada Família, 7
08500  Vic
www.uvic.es/centres/FEC
Telèfon: 93 881 61 69
Fax: 93 889 10 63


Facultat d'Empresa i Comunicació (UVic-UCC)
(Centre propi)
Campus de Miramarges
Edifici B
C. de Miramarges, s/n
08500  Vic
www.uvic.es/centres/FEC


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat
 • Interès per l'actualitat i pels esdeveniments locals, nacionals i mundials.
 • Coneixements del context cultural, professional, sociològic, econòmic i històric de la professió.
 • Recerca, contrastació, jerarquització, anàlisi, síntesi i comunicació amb criteri de la informació periodística.
 • Obtenció d'informació exclusiva a partir de fonts pròpies.
 • Habilitat per comunicar-se en el llenguatge propi de cadascun dels mitjans (premsa, fotografia, ràdio, televisió), així com en les formes combinades (multimèdia i suports digitals a la xarxa).
 • Capacitat per fer exposicions raonades i coherents, per formular preguntes intel·ligents i per fer bones entrevistes.
 • Habilitat per expressar-se amb fluïdesa i eficàcia comunicativa en les llengües pròpies, de manera oral i escrita, sabent aprofitar els recursos més adequats dels diferents mitjans de comunicació.
 • Realització de les tasques periodístiques principals desenvolupades a partir d'àrees temàtiques, aplicant gèneres i procediments periodístics.
 • Coneixement dels processos informatius i comunicatius, així com dels principals corrents i teories que els formalitzen i els critiquen des d'un punt de vista conceptual metodològic i investigador.
 • Coneixement de l'estat del món i la seva evolució històrica recent per comprendre'n els paràmetres bàsics (polítics, econòmics, sociològics i culturals).
 • Coneixement de l'impacte social de les tecnologies informatives i ús dels sistemes i recursos informàtics amb finalitats periodístiques i aplicacions interactives.
 • Habilitats per al disseny en els mitjans de comunicació.
Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades
 • Premsa
 • agències
 • ràdio i televisió
 • gabinets de comunicació
 • periodisme a internet
Sortides professionals
 • Redactor/a d'informació periodística en qualsevol suport.
 • Redactor/a o responsable de premsa o comunicació institucional.
 • Investigador/a, docent i consultor/a de comunicació.
 • Gestor/a de portals i editor/a de continguts.
 • Reporter/a de premsa o de mitjans audiovisuals.
 • Conductor/a, presentador/a o editor/a d'un programa informatiu.
 • Responsable de continguts d'un mitjà periodístic.
Perspectives de futur de la titulació

El sector de la comunicació experimenta una expansió i una diversificació constants, de manera que les possibilitats i el tipus de feines per als graduats i graduades en periodisme estan en constant evolució. Els periodistes i les periodistes han de tenir una actitud permanent d'aprenentatge i actualització de coneixements.

Institucions d'interès
Col·legi de Periodistes de Catalunya
http://www.periodistes.org
Associació de Periodistes Europeus
http://www.apeuropeos.org
am - Associació d'Agències de Mitjans
http://www.agenciasdemedios.com
AIMC - Associació per a la Investigació de Mitjans de Comunicació
http://www.aimc.es
CAC - Consell de l'Audiovisual de Catalunya
http://www.cac.cat
FCIC - Fundació Consell de la Informació de Catalunya
http://www.periodistes.org/fcic
Societat Catalana de Comunicació. Institut d'Estudis Catalans
http://scc.iec.cat
FICOD - Foro Internacional de Continguts Digitals. Ministeri de Indústria, Energia i Turisme. Govern d'Espanya.
http://www.ficod.es
Academiatv. de las ciències i les arts de televisió. Academia de les Ciències i les Arts de Televisió.
http://academiatv.es
aerco - psm - Associació Espanyola de Responsables de Comunitat i Professionals Social Media
http://www.aercomunidad.org
Porta 22
Espai de noves ocupacions
http://w27.bcn.cat/porta22/cat
Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal | Sobre gencat | Enquesta