Generalitat de Catalunya
Curs
2014-2015

Contingut

Publicitat i relacions públiques/Facultat d'Empresa i Comunicació (Vic)

Universitat:Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya

Afegir al llibre
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en publicitat i relacions públiques per la Universitat de Vic
Branca de coneixement principal:Ciències socials i jurídiques
Mencions:Comunicació global/ Negocis i comunicació/ Publicitat/ Relacions públiques
Objectius de l'estudi

Formar professionals amb un coneixement disciplinari ampli, basat en totes les àrees, els nivells, els mitjans i els llenguatges que integren la comunicació publicitària i les relacions públiques, des de les formes tradicionals ―anuncis gràfics o espots televisius― fins als nous formats interactius en línia o el màrqueting mòbil. Els graduats i les graduades obtenen una visió multidisciplinària i global del món, i una visió molt particularitzada dels processos de la comunicació publicitària i de les relacions públiques.

Com s'imparteix
Preu privat fixat per la universitat.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Anual
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès19%
Català81%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries141.0
Optatives30.0
Treball fi de grau9.0
Total240.0
Període de pràctiques:
12.0 crèdits obligatoris.
Com s'accedeix
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • Publicitat i relacions públiques
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2014-2015 :5.0     | Codi PIN:91015     | Places orientatives:50
  • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
   • Nom de l'assignaturaCoeficient
    Anàlisi musical0.1
    Anatomia aplicada0.1
    Arts escèniques0.1
    Biologia0.1
    Ciències de la Terra i mediambientals0.1
    Cultura audiovisual0.2
    Dibuix artístic0.1
    Dibuix tècnic0.1
    Disseny0.2
    Economia0.1
    Economia de l'empresa0.2
    Física0.1
    Geografia0.1
    Grec0.1
    Història de la música i de la dansa0.1
    Història de l'art0.1
    Història del món contemporani0.1
    Literatura castellana0.2
    Literatura catalana0.2
    Literatura universal0.2
    Llatí0.1
    Llenguatge i pràctica musical0.1
    Matemàtiques0.2
    Matemàtiques aplicades ciències socials0.2
    Química0.1
    Tècniques d'expressió graficoplàstica0.1
    Volum0.1
On s'imparteix
Facultat d'Empresa i Comunicació (UVic-UCC)
(Centre privat)
Campus de Miramarges
Edifici B
C. de Miramarges, s/n
08500  Vic
www.uvic.es/centres/FEC


Facultat d'Empresa i Comunicació (UVic-UCC)
(Centre privat)
Campus de Miramarges
Edifici F
C. de la Sagrada Família, 7
08500  Vic
www.uvic.es/centres/FEC
Telèfon: 93 881 61 69
Fax: 93 889 10 63


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat
 • Coneixements dels fonaments teòrics i de la metodologia de recerca de la comunicació publicitària i les relacions públiques, i també domini dels sistemes de significació no lingüístics (gràfic, audiovisual i multimèdia).
 • Coneixements del context cultural, professional, sociològic, econòmic i històric de la professió.
 • Pràctica professional dotada de respecte pels valors dels drets fonamentals, de la cultura de pau i democràtics, i també de l'ètica, la qualitat i el rigor.
 • Capacitat per fer servir els instruments, els recursos, les eines i les metodologies de treball que assegurin poder dur a terme les tasques quotidianes de la professió.
 • Iniciació en el disseny i la gestió d'estratègies globals de comunicació publicitària i institucional, de marca i de les relacions públiques, així com en els aspectes comunicatius i empresarials amb perfil internacional.
Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades
 • Departaments creatius
 • departaments de comptes
 • departaments de publicitat
 • mitjans de comunicació
 • universitats
Sortides professionals
 • Redactor/a o director/a d'art, dissenyador/a, productor/a gràfic/a i audiovisual en departaments creatius.
 • Director/a, supervisor/a executiu/iva de comptes, planificador/a estratègic/a, director/a de producte en departaments de comptes.
 • Responsable del departament de publicitat, cap de comunicació, de relacions públiques, de protocol.
 • Especialista en mitjans com a investigador/a, planificador/a i comprador/a d'espais en mitjans de comunicació.
 • Docent, investigador/a en publicitat i relacions públiques en universitats.
Perspectives de futur de la titulació

La publicitat no deixa d'evolucionar contínuament. D'una banda, la sofisticació del missatge (escrit i audiovisual), cada cop més ajustat a públics objectiu més concrets; de l'altra, la utilització de suports tecnològicament nous (internet); a més de la «publicitat sota llindar» (below the line), amb l'aparició del producte integrat en una sèrie de televisió, o en una pel·lícula, fan d'aquest un sector professional actiu i amb projecció clara de futur.

Les relacions públiques estan, a l'Estat espanyol, molt lluny d'arribar al seu sostre professional. Als països anglosaxons, i especialment als Estats Units, fa dècades que empreses i institucions van adonar-se de les seves possibilitats.

En alguns sectors econòmics del nostre país tot just estem «descobrint» les seves aplicacions, però precisament per aquest motiu caldran professionals degudament preparats per respondre a aquestes necessitats: relacions públiques en el sector sanitari, esportiu o institucional són tendències a l'alça, de la mateixa forma que les organitzacions no lucratives descobreixen tècniques de relacions públiques que els són de gran utilitat.

Institucions d'interès
Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya
http://www.colpublirp.com
ADECEC - Associació d'Empreses Consultores en Relacions Públiques i Comunicació
http://www.adecec.com
adigital - Associació Espanyola de l'Economia Digital
http://www.adigital.org
aedemo - associació espanyola d'estudis de mercat, màrqueting i opinió
http://www.aedemo.es
AIMC - Associació per a la Investigació de Mitjans de Comunicació
http://www.aimc.es
Associació Empresarial de Publicitat
http://www.associaciopublicitat.com
anunciantes - Associació Espanyola d'Anunciants. Comunicar per crear valor
http://www.anunciantes.com
md - marketingdirecto.com
Portal d'informació i serveis de màrqueting, publicitat i mitjans de comunicació
http://www.marketingdirecto.com
AIRP - Associació d'Investigadors en Relacions Públiques
http://airrpp.org
aerco - psm - Associació Espanyola de Responsables de Comunitat i Professionals Social Media
http://www.aercomunidad.org
Porta 22
Espai de noves ocupacions
http://w27.bcn.cat/porta22/cat
Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal| Sobre gencat