Generalitat de Catalunya
Curs
2016-2017

Contingut

Biotecnologia/Facultat de Biologia (Barcelona)

Universitat:Universitat de Barcelona

Afegir
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en biotecnologia per la Universitat de Barcelona
Branca de coneixement principal:Ciències
Mencions:Biotecnologia/ Biotecnologia molecular
Objectius de l'estudi
 • Formar professionals preparats per atendre la demanda de les empreses biotecnològiques i per accedir a estudis de postgrau de l'àrea.
 • Formar l'estudiantat en les aplicacions de la biotecnologia per a la sostenibilitat de sistemes de producció i bioremediació del medi, així com en els aspectes bàsics de la legislació, la gestió i la comercialització de productes i serveis biotecnològics, a més de fomentar l'esperit emprenedor, la transferència de coneixement i l'elaboració de patents.
 • Proporcionar formació i habilitats per al desenvolupament de la investigació biotecnològica (tecnologies i estratègies de frontera) de cara a una posterior aplicació.
 • Donar a conèixer mètodes i tècniques de gestió tant a escala d'investigació com d'empresa (elaboració i gestió de projectes R+D+I).
 • Fomentar la implicació en el treball de laboratori segur i propiciar el coneixement d'aspectes ètics i bioètics de l'àrea.
Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Anual
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Castellà20%
Català80%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries114.0
Optatives54.0
Treball fi de grau12.0
Total240.0
Període de pràctiques:
12.0 crèdits optatius.
Accés i notes de tall
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • · Biotecnologia
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2016-2017 :11,528     |    Codi PIN:11004     |    Places orientatives:80
  • · Biotecnologia (internacional)|    Codi PIN:14009|    Places orientatives:5
   On s'imparteix
   Facultat de Biologia (UB)
   (Centre propi)
   Campus de la Diagonal Portal del Coneixement
   Av. Diagonal, 645
   08028  Barcelona
   www.ub.edu/biologia
   Telèfon: 93 402 10 86
   Fax: 93 330 71 57


   Món laboral
   Competències a assolir per l'estudiantat
   • Aplicar el coneixement dels processos moleculars i cel·lulars implicats en patologies per dissenyar nous agents terapèutics.
   • Aplicar les tècniques d'enginyeria genètica o enginyeria cel·lular en funció de l'objectiu final.
   • Capacitat per dissenyar i executar un protocol complet de purificació i anàlisi d'una molècula, un orgànul o una fracció cel·lular.
   • Capacitat per buscar, obtenir i interpretar la informació de les principals bases de dades genòmiques, proteòmiques, transcriptòmiques i metabolòmiques, i també per utilitzar les eines bioinformàtiques de manera adequada a cada problema.
   • Capacitat per buscar informació sobre les principals bases de dades sobre patents i elaborar la memòria de sol·licitud d'una patent sobre un producte biotecnològic.
   • Capacitat per detectar les necessitats del mercat en biotecnologia i les possibles àrees d'innovació.
   Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades
   • Indústries farmacèutiques, biomèdiques i veterinàries.
   • Centres d'investigació de nous processos biotecnològics.
   • Indústries de producció de material biològic (enzims, anticossos, enginyeria de proteïnes, antibiòtics, vitamines, etc.).
   • Indústries químiques, realitzant processos d'enginyeria química i processos sostenibles.
   • Indústries alimentàries, en àmbits de producció d'aliments i d'estudi de la conservació i el processament.
   • Indústries i explotacions agrícoles.
   • Empreses privades de sectors afins, en àrees d'optimització de processos biotecnològics, identificació vegetal i anàlisi de pedigrí amb marcadors moleculars.
   • Indústries biotecnològiques de materials i nanobiotecnologia.
   • Empreses de producció primària (ramaderes, vegetals, d'aqüicultura, de biomedicina o de teràpia molecular).
   • Empreses mediambientals, en tasques de bioremediació, control de plagues o assessorament ambiental.
   • Empreses de gestió d'R+D o de patents.
   Institucions d'interès
   ASBTEC - Associació de Biotecnòlegs de Catalunya
   http://www.asbtec.org/
   FEBiotec - Federació Espanyola de Biotecnòlegs
   http://www.febiotec.es/
   CNB - Centre Nacional de Biotecnologia
   http://www.cnb.csic.es/index.php/es/
   ASEBIO - Associació Espanyola de Bioempreses
   Agrupa empreses, associacions, fundacions, universitats, centres tecnològics i d'investigació que desenvolupen les seves activitats de manera directa o indirecta en relació amb la biotecnologia a Espanya.
   http://www.asebio.com
   Bio - Organització Biotecnològica Industrial
   Portal en anglès de l'organització biotecnològica més gran del món. Proporciona als seus membres suport jurídic, desenvolupament de negocis i serveis de comunicacions, i participa en la recerca i el desenvolupament innovadors de l'assistència sanitària, els productes agrícoles, i la biotecnologia industrial i ambiental.
   http://www.bio.org
   EuropaBio - Associació Europea de Bioindústries
   Portal en anglès d'una organització europea que promou l'assistència sanitària i industrial des d'una perspectiva biotecnològica i de consum de cultius utilitzant biotecnologia verda. El portal ofereix notícies, informació sectorial, reportatges, vídeos, enllaços d'interès, seguiment a les xarxes socials, etc.
   http://www.europabio.org
   DECHEMA - Associació per a l'Enginyeria Química i la Biotecnologia
   Portal d'una societat científica i tècnica sense ànim de lucre membres, els membres de la qual són científics, enginyers, empreses, organitzacions i instituts de recerca, que te la missió de promoure i donar suport a la recerca i el desenvolupament en tecnologia química i biotecnologia.
   http://www.dechema.de
   SEBBM - Societat Espanyola de Bioquímica i Biologia Molecular
   http://www.sebbm.es
   Institució CERCA. Centres de Recerca de Catalunya
   http://cerca.cat
   CSIC - Consell Superior d'Investigacions Científiques. Ministeri d'Economia i Competitivitat. Govern d'Espanya
   http://www.csic.es
   CDTI - Centre per el Desenvolupament Tecnològic Industrial
   Portal d'una entitat pública empresarial dependent del Ministeri de Ciència i Innovació que té la missió de prestar una atenció integral a l'empresa innovadora. Ofereix notícies, esdeveniments, beques i premis, ofertes de treball, enllaços d'interès, publicacions, serveis, informació sobre la financiació de projectes i la seva internacionalització, etc.
   http://www.cdti.es/index.asp?TR=C&IDR=1687
   gmo answers
   Portal, en anglès, on s'informa dels organismes genèticament alterats, aliments, agricultura i biotecnologia.
   http://gmoanswers.com
   Porta 22
   Espai de noves ocupacions
   http://w27.bcn.cat/porta22/cat
   Els estudis amb * estan en procés de validació
   Avís legal| Sobre gencat| Enquesta