Generalitat de Catalunya
Curs
2015-2016

Contingut

Biotecnologia/Facultat de Biologia (Barcelona)

Universitat:Universitat de Barcelona

Afegir al llibre
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en biotecnologia per la Universitat de Barcelona
Branca de coneixement principal:Ciències
Mencions:Biotecnologia/ Biotecnologia molecular
Objectius de l'estudi
 • Formar professionals preparats per atendre la demanda de les empreses biotecnològiques i per accedir a estudis de postgrau de l'àrea.
 • Formar l'estudiantat en les aplicacions de la biotecnologia per a la sostenibilitat de sistemes de producció i bioremediació del medi, així com en els aspectes bàsics de la legislació, la gestió i la comercialització de productes i serveis biotecnològics, a més de fomentar l'esperit emprenedor, la transferència de coneixement i l'elaboració de patents.
 • Proporcionar formació i habilitats per al desenvolupament de la investigació biotecnològica (tecnologies i estratègies de frontera) de cara a una posterior aplicació.
 • Donar a conèixer mètodes i tècniques de gestió tant a escala d'investigació com d'empresa (elaboració i gestió de projectes R+D+I).
 • Fomentar la implicació en el treball de laboratori segur i propiciar el coneixement d'aspectes ètics i bioètics de l'àrea.
Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Anual
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Castellà20%
Català80%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries114.0
Optatives54.0
Treball fi de grau12.0
Total240.0
Període de pràctiques:
12.0 crèdits optatius.
Com s'accedeix
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • Biotecnologia
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2015-2016 :11.55     | Codi PIN:11004     | Places orientatives:80
 • Biotecnologia (internacional)| Codi PIN:14009| Places orientatives:5
On s'imparteix
Facultat de Biologia (UB)
(Centre propi)
Campus de la Diagonal Portal del Coneixement
Av. Diagonal, 645
08028  Barcelona
www.ub.edu/biologia
Telèfon: 93 402 10 86
Fax: 93 330 71 57


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat
 • Aplicar el coneixement dels processos moleculars i cel·lulars implicats en patologies per dissenyar nous agents terapèutics.
 • Aplicar les tècniques d'enginyeria genètica o enginyeria cel·lular en funció de l'objectiu final.
 • Capacitat per dissenyar i executar un protocol complet de purificació i anàlisi d'una molècula, un orgànul o una fracció cel·lular.
 • Capacitat per buscar, obtenir i interpretar la informació de les principals bases de dades genòmiques, proteòmiques, transcriptòmiques i metabolòmiques, i també per utilitzar les eines bioinformàtiques de manera adequada a cada problema.
 • Capacitat per buscar informació sobre les principals bases de dades sobre patents i elaborar la memòria de sol·licitud d'una patent sobre un producte biotecnològic.
 • Capacitat per detectar les necessitats del mercat en biotecnologia i les possibles àrees d'innovació.
Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades
 • Indústries farmacèutiques, biomèdiques i veterinàries.
 • Centres d'investigació de nous processos biotecnològics.
 • Indústries de producció de material biològic (enzims, anticossos, enginyeria de proteïnes, antibiòtics, vitamines, etc.).
 • Indústries químiques, realitzant processos d'enginyeria química i processos sostenibles.
 • Indústries alimentàries, en àmbits de producció d'aliments i d'estudi de la conservació i el processament.
 • Indústries i explotacions agrícoles.
 • Empreses privades de sectors afins, en àrees d'optimització de processos biotecnològics, identificació vegetal i anàlisi de pedigrí amb marcadors moleculars.
 • Indústries biotecnològiques de materials i nanobiotecnologia.
 • Empreses de producció primària (ramaderes, vegetals, d'aqüicultura, de biomedicina o de teràpia molecular).
 • Empreses mediambientals, en tasques de bioremediació, control de plagues o assessorament ambiental.
 • Empreses de gestió d'R+D o de patents.
Avís legal| Sobre gencat