Generalitat de Catalunya
Curs
2015-2016

Contingut

Ciències ambientals/Facultat de Biologia (Barcelona)

Universitat:Universitat de Barcelona

Afegir al llibre
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en ciències ambientals per la Universitat de Barcelona
Branca de coneixement principal:Ciències
Branca de coneixement secundària:Ciències socials i jurídiques
Mencions:Gestió del medi natural */ Tecnologia ambiental *
Objectius de l'estudi

Formar professionals amb una visió multidisciplinària i global de la problemàtica ambiental, enfocada des de diversos sectors del coneixement, i amb una orientació específica cap a la conservació i la gestió del medi i els recursos naturals en relació amb la salut de l'ecosistema, incloent-hi l'ésser humà.

Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Anual
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Castellà14%
Català86%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries126.0
Optatives42.0
Treball fi de grau12.0
Total240.0
Com s'accedeix
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • Ciències ambientals
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2015-2016 :9.04     | Codi PIN:11005     | Places orientatives:80
 • Ciències ambientals (internacional)| Codi PIN:14011| Places orientatives:5
On s'imparteix
Facultat de Biologia (UB)
(Centre propi)
Campus de la Diagonal Portal del Coneixement
Av. Diagonal, 645
08028  Barcelona
www.ub.edu/biologia
Telèfon: 93 402 10 86
Fax: 93 330 71 57


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat
 • Capacitat per coordinar treballs d'especialistes en diverses àrees.
 • Formació adequada en aspectes diversos del medi ambient, que capaciti per tractar la problemàtica ambiental amb rigor i de forma interdisciplinària, tenint en compte la resta de les problemàtiques socials i econòmiques.
 • Coneixement d'aspectes teòrics i pràctics de les ciències naturals i socials, així com de les eines necessàries per aplicar els coneixements a la pràctica.
 • Coneixements, tècniques i eines pràctiques necessaris per a l'exercici de la professió.
Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades
 • Docència i investigació
 • gestió del medi natural
 • sistemes de gestió de qualitat ambiental a l'empresa i a organitzacions
 • gestió ambiental en l'Administració
 • consultoria i avaluació de l'impacte ambiental
 • tecnologia ambiental
Institucions d'interès
ICM - Institut de Ciències del Mar
http://www.icm.csic.es/
Xarxa de Custòdia del Territori
http://www.xct.cat/ca/
Agència de Residus de Catalunya
http://www20.gencat.cat/portal/site/arc
Avís legal| Sobre gencat