Generalitat de Catalunya
Curs
2015-2016

Contingut

Relacions laborals/Facultat de Dret (Barcelona)

Universitat:Universitat Pompeu Fabra

Afegir al llibre
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en relacions laborals per la Universitat Pompeu Fabra
Branca de coneixement principal:Ciències socials i jurídiques
Mencions:Empresarial */ Jurídic */ Polítiques sociolaborals *
Objectius de l'estudi

Formar l'estudiantat en tres perfils diferenciats i principals: jurídic, empresarial o de polítiques sociolaborals.

Aquests tres itineraris tenen uns objectius generals i comuns:

 • Capacitar l'estudiantat per aplicar les tecnologies de la informació i la comunicació en els diversos àmbits d'actuació.
 • Capacitar l'estudiantat per a l'aprenentatge autònom de nous coneixements i tècniques.
 • Capacitar l'estudiantat per a l'accés, amb garanties d'èxit raonables, a estudis posteriors especialitzats i de postgrau. 
Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Trimestral
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès10%
Castellà40%
Català50%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries126.0
Optatives48.0
Treball fi de grau6.0
Total240.0
Període de pràctiques:
14.0 crèdits obligatoris.
Com s'accedeix
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • Relacions laborals
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2015-2016 :5.944     | Codi PIN:41026     | Places orientatives:180
  • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
   • Nom de l'assignaturaCoeficient
    Anatomia aplicada0.1
    Anàlisi musical0.1
    Arts escèniques0.1
    Biologia0.1
    Ciències de la Terra i mediambientals0.1
    Cultura audiovisual0.1
    Dibuix artístic0.1
    Dibuix tècnic0.1
    Disseny0.1
    Economia0.1
    Economia de l'empresa0.2
    Física0.1
    Geografia0.1
    Grec0.1
    Història de l'art0.1
    Història de la música i de la dansa0.1
    Història del món contemporani0.1
    Literatura castellana0.1
    Literatura catalana0.1
    Literatura universal0.1
    Llatí0.1
    Llenguatge i pràctica musical0.1
    Matemàtiques0.2
    Matemàtiques aplicades ciències socials0.2
    Química0.1
    Tècniques d'expressió graficoplàstica0.1
    Volum0.1
 • Grau Obert, Programa de (agrupació)
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2015-2016 :11.454     | Codi PIN:41050    
  • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
   • Nom de l'assignaturaCoeficient
    Anatomia aplicada0.1
    Anàlisi musical0.1
    Arts escèniques0.1
    Biologia0.2
    Ciències de la Terra i mediambientals0.2
    Cultura audiovisual0.2
    Dibuix artístic0.2
    Dibuix tècnic0.2
    Disseny0.2
    Economia0.1
    Economia de l'empresa0.2
    Electrotècnia0.2
    Física0.2
    Geografia0.2
    Grec0.2
    Història de l'art0.2
    Història de la música i de la dansa0.1
    Història del món contemporani0.1
    Literatura castellana0.2
    Literatura catalana0.2
    Literatura universal0.2
    Llatí0.2
    Llenguatge i pràctica musical0.1
    Matemàtiques0.2
    Matemàtiques aplicades ciències socials0.2
    Química0.2
    Tecnologia industrial0.2
    Tècniques d'expressió graficoplàstica0.1
    Volum0.1
Observacions

El grau obert permet cursar assignatures de diferents estudis de grau durant el primer any i el primer trimestre del segon any.

On s'imparteix
Facultat de Dret (UPF)
(Centre propi)
Campus de la Ciutadella
Edifici Roger de Llúria
C. de Ramon Trias Fargas, 25-27
08005  Barcelona
www.upf.edu/fdret
Telèfon: 93 542 15 31
Fax: 93 542 19 34


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat
 • Assessorament i gestió de seguretat i protecció social
 • funcions de representació i negociació en les relacions laborals
 • elaboració d'estratègies organitzatives i de persones
 • comprensió de la relació entre processos socials i relacions laborals
Sortides professionals
 • Assessorament juridicolaboral i de protecció social tant com a professionals lliures com integrats en una empresa o organització empresarial o sindical.
 • Organització i direcció de persones, en el nucli d'organitzacions empresarials o d'altres institucions o associacions, normalment integrats en equips multiprofessionals de direcció o gestió.
 • Intervenció en el mercat de treball i el desenvolupament de polítiques sociolaborals, normalment a petició d'una administració pública o un agent social.
 • Consultoria i auditoria sociolaboral.
 • Docència en diversos àmbits de l'ensenyament.
 • Arbitratge i conciliació especialitzades en l'àmbit laboral.
 • Salut laboral i prevenció de riscos laborals.
Avís legal| Sobre gencat