Generalitat de Catalunya
Curs
2015-2016

Contingut

Periodisme/Facultat de Comunicació (Barcelona)

Universitat:Universitat Pompeu Fabra

Afegir al llibre
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en periodisme per la Universitat Pompeu Fabra
Branca de coneixement principal:Ciències socials i jurídiques
Branca de coneixement secundària:Arts i humanitats
Objectius de l'estudi

Formar professionals capaços de:

 • Desenvolupar l'exercici del periodisme en qualsevol mitjà d'informació i comunicació.
 • Afrontar els canvis previsibles que hi haurà en el món de la comunicació, tant des de la perspectiva dels usos socials com des de la perspectiva tecnològica.
 • Suscitar actituds crítiques respecte del sistema de mitjans que existeix en el nostre entorn sociopolític, així com respecte dels processos de producció de la informació i de l'exercici professional.
Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Trimestral
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès10%
Castellà40%
Català50%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques78.0
Obligatòries104.0
Optatives52.0
Treball fi de grau6.0
Total240.0
Període de pràctiques:
18.0 crèdits obligatoris.

L'estudiantat realitzarà aquestes pràctiques de caràcter obligatori en un mitjà de comunicació del territori català. S'incorporarà a la redacció d'una secció concreta i posarà a la pràctica la tasca periodística en les mateixes condicions de la realitat professional.

L'estudiantat desenvoluparà les pràctiques per mitjà de feines i exercicis pràctics individuals supervisats amb tutories presencials.

En l'avaluació dels resultats es tindrà en compte la feina individual realitzada, a més d'una exposició o demostració que s'haurà de dur a terme.Com s'accedeix
Ofertes
 • Periodisme
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2015-2016 :11.72     | Codi PIN:41025     | Places orientatives:80
  • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
   • Nom de l'assignaturaCoeficient
    Anatomia aplicada0.1
    Anàlisi musical0.1
    Arts escèniques0.1
    Biologia0.1
    Ciències de la Terra i mediambientals0.1
    Cultura audiovisual0.2
    Dibuix artístic0.1
    Dibuix tècnic0.1
    Disseny0.1
    Economia0.1
    Economia de l'empresa0.1
    Física0.1
    Geografia0.2
    Grec0.1
    Història de l'art0.1
    Història de la música i de la dansa0.1
    Història del món contemporani0.1
    Literatura castellana0.2
    Literatura catalana0.2
    Literatura universal0.2
    Llatí0.1
    Llenguatge i pràctica musical0.1
    Matemàtiques0.2
    Matemàtiques aplicades ciències socials0.2
    Química0.1
    Tècniques d'expressió graficoplàstica0.1
    Volum0.1
 • Grau Obert, Programa de (agrupació)
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2015-2016 :11.454     | Codi PIN:41050    
  • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
   • Nom de l'assignaturaCoeficient
    Anatomia aplicada0.1
    Anàlisi musical0.1
    Arts escèniques0.1
    Biologia0.2
    Ciències de la Terra i mediambientals0.2
    Cultura audiovisual0.2
    Dibuix artístic0.2
    Dibuix tècnic0.2
    Disseny0.2
    Economia0.1
    Economia de l'empresa0.2
    Electrotècnia0.2
    Física0.2
    Geografia0.2
    Grec0.2
    Història de l'art0.2
    Història de la música i de la dansa0.1
    Història del món contemporani0.1
    Literatura castellana0.2
    Literatura catalana0.2
    Literatura universal0.2
    Llatí0.2
    Llenguatge i pràctica musical0.1
    Matemàtiques0.2
    Matemàtiques aplicades ciències socials0.2
    Química0.2
    Tecnologia industrial0.2
    Tècniques d'expressió graficoplàstica0.1
    Volum0.1
Observacions

El grau obert permet cursar assignatures de diferents estudis de grau durant el primer any i el primer trimestre del segon any.

On s'imparteix
Facultat de Comunicació  (UPF)
(Centre propi)
Campus de la Comunicació Poblenou
Edifici Roc Boronat
C. de Roc Boronat, 138
08018  Barcelona
www.upf.edu/facom
Telèfon: 93 542 23 94
Fax: 93 542 23 02


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat
 • Coneixement dels processos informatius i comunicatius, així com de les principals teories que els formalitzen i els critiquen.
 • Coneixement de l'evolució històrica de les modalitats i tradicions periodístiques en els diversos mitjans.
 • Coneixement de l'estat del món i de la seva evolució històrica recent.
 • Capacitat d'ideació, planificació i execució de projectes informatius o comunicatius.
 • Capacitat i habilitat per executar les principals tasques periodístiques en les diverses àrees temàtiques. 
Sortides professionals
 • Informació periodística (redactor/a, reporter/a, presentador/a, directiu/iva, etc.).
 • Comunicació institucional.
 • Consultoria i assessoria.
 • Docència.
 • Investigació.
Avís legal| Sobre gencat