Generalitat de Catalunya
Curs
2016-2017

Contingut

Periodisme/Facultat de Comunicació (Barcelona)

Universitat:Universitat Pompeu Fabra

Afegir
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en periodisme per la Universitat Pompeu Fabra
Branca de coneixement principal:Ciències socials i jurídiques
Branca de coneixement secundària:Arts i humanitats
Objectius de l'estudi

Formar professionals capaços de:

 • Desenvolupar l'exercici del periodisme en qualsevol mitjà d'informació i comunicació.
 • Afrontar els canvis previsibles que hi haurà en el món de la comunicació, tant des de la perspectiva dels usos socials com des de la perspectiva tecnològica.
 • Suscitar actituds crítiques respecte del sistema de mitjans que existeix en el nostre entorn sociopolític, així com respecte dels processos de producció de la informació i de l'exercici professional.
Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Trimestral
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès10%
Castellà40%
Català50%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries118.0
Optatives52.0
Treball fi de grau10.0
Total240.0
Període de pràctiques:
14.0 crèdits obligatoris.

L'estudiantat realitzarà aquestes pràctiques de caràcter obligatori en un mitjà de comunicació del territori català. S'incorporarà a la redacció d'una secció concreta i posarà a la pràctica la tasca periodística en les mateixes condicions de la realitat professional.

L'estudiantat desenvoluparà les pràctiques per mitjà de feines i exercicis pràctics individuals supervisats amb tutories presencials.

En l'avaluació dels resultats es tindrà en compte la feina individual realitzada, a més d'una exposició o demostració que s'haurà de dur a terme.Accés i notes de tall
Ofertes
 • · Periodisme
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2016-2017 :11,678     |    Codi PIN:41025     |    Places orientatives:80
  • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
   • Nom de l'assignaturaCoeficient
    Anàlisi musical0.1
    Anatomia aplicada0.1
    Arts escèniques0.1
    Biologia0.1
    Ciències de la Terra i mediambientals0.1
    Cultura audiovisual0.2
    Dibuix artístic0.1
    Dibuix tècnic0.1
    Disseny0.1
    Economia0.1
    Economia de l'empresa0.1
    Física0.1
    Geografia0.2
    Grec0.1
    Història de la música i de la dansa0.1
    Història de l'art0.1
    Història del món contemporani0.1
    Literatura castellana0.2
    Literatura catalana0.2
    Literatura universal0.2
    Llatí0.1
    Llenguatge i pràctica musical0.1
    Matemàtiques0.2
    Matemàtiques aplicades ciències socials0.2
    Química0.1
    Tècniques d'expressió graficoplàstica0.1
    Volum0.1
  • · Grau Obert, Programa de (agrupació)
   • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2016-2017 :11,284     |    Codi PIN:41050     |    Places orientatives:30
   • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
    • Nom de l'assignaturaCoeficient
     Anàlisi musical0.1
     Anatomia aplicada0.1
     Arts escèniques0.1
     Biologia0.2
     Ciències de la Terra i mediambientals0.2
     Cultura audiovisual0.2
     Dibuix artístic0.2
     Dibuix tècnic0.2
     Disseny0.2
     Economia0.1
     Economia de l'empresa0.2
     Electrotècnia0.2
     Física0.2
     Geografia0.2
     Grec0.2
     Història de la música i de la dansa0.1
     Història de l'art0.2
     Història del món contemporani0.1
     Literatura castellana0.2
     Literatura catalana0.2
     Literatura universal0.2
     Llatí0.2
     Llenguatge i pràctica musical0.1
     Matemàtiques0.2
     Matemàtiques aplicades ciències socials0.2
     Química0.2
     Tècniques d'expressió graficoplàstica0.1
     Tecnologia industrial0.2
     Volum0.1
   • · Periodisme (internacional)
    • |    Codi PIN:44028     |    Places orientatives:5
    • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
     • Nom de l'assignaturaCoeficient
      Anàlisi musical0.1
      Anatomia aplicada0.1
      Arts escèniques0.1
      Biologia0.1
      Ciències de la Terra i mediambientals0.1
      Cultura audiovisual0.2
      Dibuix artístic0.1
      Dibuix tècnic0.1
      Disseny0.1
      Economia0.1
      Economia de l'empresa0.1
      Física0.1
      Geografia0.2
      Grec0.1
      Història de la música i de la dansa0.1
      Història de l'art0.1
      Història del món contemporani0.1
      Literatura castellana0.2
      Literatura catalana0.2
      Literatura universal0.2
      Llatí0.1
      Llenguatge i pràctica musical0.1
      Matemàtiques0.2
      Matemàtiques aplicades ciències socials0.2
      Química0.1
      Tècniques d'expressió graficoplàstica0.1
      Volum0.1
    Observacions

    El grau obert permet cursar assignatures de diferents estudis de grau durant el primer any i el primer trimestre del segon any.

    On s'imparteix
    Facultat de Comunicació  (UPF)
    (Centre propi)
    Campus de la Comunicació Poblenou
    Edifici Roc Boronat
    C. de Roc Boronat, 138
    08018  Barcelona
    www.upf.edu/facom
    Telèfon: 93 542 23 94
    Fax: 93 542 23 02


    Món laboral
    Competències a assolir per l'estudiantat
    • Coneixement dels processos informatius i comunicatius, així com de les principals teories que els formalitzen i els critiquen.
    • Coneixement de l'evolució històrica de les modalitats i tradicions periodístiques en els diversos mitjans.
    • Coneixement de l'estat del món i de la seva evolució històrica recent.
    • Capacitat d'ideació, planificació i execució de projectes informatius o comunicatius.
    • Capacitat i habilitat per executar les principals tasques periodístiques en les diverses àrees temàtiques. 
    Sortides professionals
    • Informació periodística (redactor/a, reporter/a, presentador/a, directiu/iva, etc.).
    • Comunicació institucional.
    • Consultoria i assessoria.
    • Docència.
    • Investigació.
    Institucions d'interès
    Col·legi de Periodistes de Catalunya
    http://www.periodistes.org
    Associació de Periodistes Europeus
    http://www.apeuropeos.org
    am - Associació d'Agències de Mitjans
    http://www.agenciasdemedios.com
    AIMC - Associació per a la Investigació de Mitjans de Comunicació
    http://www.aimc.es
    CAC - Consell de l'Audiovisual de Catalunya
    http://www.cac.cat
    FCIC - Fundació Consell de la Informació de Catalunya
    http://www.periodistes.org/fcic
    Societat Catalana de Comunicació. Institut d'Estudis Catalans
    http://scc.iec.cat
    FICOD - Foro Internacional de Continguts Digitals. Ministeri de Indústria, Energia i Turisme. Govern d'Espanya.
    http://www.ficod.es
    Academiatv. de las ciències i les arts de televisió. Academia de les Ciències i les Arts de Televisió.
    http://academiatv.es
    aerco - psm - Associació Espanyola de Responsables de Comunitat i Professionals Social Media
    http://www.aercomunidad.org
    Porta 22
    Espai de noves ocupacions
    http://w27.bcn.cat/porta22/cat
    Els estudis amb * estan en procés de validació
    Avís legal| Sobre gencat| Enquesta