Generalitat de Catalunya
Curs
2017-2018

Contingut

Periodisme/Facultat de Comunicació (Barcelona)

Universitat: Universitat Pompeu Fabra

Afegir
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en periodisme per la Universitat Pompeu Fabra
Branca de coneixement principal:Ciències socials i jurídiques
Branca de coneixement secundària:Arts i humanitats
Objectius de l'estudi

Formar professionals capaços de:

 • Desenvolupar l'exercici del periodisme en qualsevol mitjà d'informació i comunicació.
 • Afrontar els canvis previsibles que hi haurà en el món de la comunicació, tant des de la perspectiva dels usos socials com des de la perspectiva tecnològica.
 • Suscitar actituds crítiques respecte del sistema de mitjans que existeix en el nostre entorn sociopolític, així com respecte dels processos de producció de la informació i de l'exercici professional.
Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Trimestral
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès10%
Castellà40%
Català50%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries118.0
Optatives52.0
Treball fi de grau10.0
Total240.0
Període de pràctiques:
14.0 crèdits obligatoris.

L'estudiantat realitzarà aquestes pràctiques de caràcter obligatori en un mitjà de comunicació del territori català. S'incorporarà a la redacció d'una secció concreta i posarà a la pràctica la tasca periodística en les mateixes condicions de la realitat professional.

L'estudiantat desenvoluparà les pràctiques per mitjà de feines i exercicis pràctics individuals supervisats amb tutories presencials.

En l'avaluació dels resultats es tindrà en compte la feina individual realitzada, a més d'una exposició o demostració que s'haurà de dur a terme.Accés i notes de tall
Ofertes
 • · Periodisme
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2017-2018 :11,79     |    Codi PIN:41025     |    Places orientatives:80
  • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
   • Nom de l'assignaturaCoeficient
    Anatomia Aplicada0.1
    Anàlisi Musical0.1
    Arts Escèniques0.1
    Biologia0.1
    Ciències de la Terra i mediambientals / Geologia0.1
    Cultura Audiovisual0.2
    Dibuix Artístic0.1
    Dibuix Tècnic0.1
    Disseny0.1
    Economia0.1
    Economia de l'Empresa0.1
    Física0.1
    Geografia0.2
    Grec0.1
    Història de l'Art0.1
    Història de la Música i de la Dansa0.1
    Història del Món Contemporani0.1
    Història i Fonaments de les Arts0.1
    Literatura Castellana0.2
    Literatura Catalana0.2
    Literatura Universal0.2
    Llatí0.1
    Llenguatge i Pràctica Musical0.1
    Matemàtiques0.2
    Matemàtiques Aplicades Ciències Socials0.2
    Química0.1
    Tècniques d'Expressió Graficoplàstica0.1
    Volum0.1
 • · Grau Obert, Programa de (Agrupació)
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2017-2018 :11,69     |    Codi PIN:41050     |    Places orientatives:30
  • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
   • Nom de l'assignaturaCoeficient
    Anatomia Aplicada0.1
    Anàlisi Musical0.1
    Arts Escèniques0.1
    Biologia0.2
    Ciències de la Terra i mediambientals / Geologia0.2
    Cultura Audiovisual0.2
    Dibuix Artístic0.2
    Dibuix Tècnic0.2
    Disseny0.2
    Economia0.1
    Economia de l'Empresa0.2
    Electrotècnia0.2
    Física0.2
    Geografia0.2
    Grec0.2
    Història de l'Art0.2
    Història de la Música i de la Dansa0.1
    Història del Món Contemporani0.1
    Història i Fonaments de les Arts0.2
    Literatura Castellana0.2
    Literatura Catalana0.2
    Literatura Universal0.2
    Llatí0.2
    Llenguatge i Pràctica Musical0.1
    Matemàtiques0.2
    Matemàtiques Aplicades Ciències Socials0.2
    Química0.2
    Tecnologia Industrial0.2
    Tècniques d'Expressió Graficoplàstica0.1
    Volum0.1
On s'imparteix
Facultat de Comunicació  (UPF)
(Centre propi)
Campus de la Comunicació Poblenou
Edifici Roc Boronat
C. de Roc Boronat, 138
08018  Barcelona
www.upf.edu/facom
Telèfon: 93 542 23 94
Fax: 93 542 23 02


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat
 • Coneixement dels processos informatius i comunicatius, així com de les principals teories que els formalitzen i els critiquen.
 • Coneixement de l'evolució històrica de les modalitats i tradicions periodístiques en els diversos mitjans.
 • Coneixement de l'estat del món i de la seva evolució històrica recent.
 • Capacitat d'ideació, planificació i execució de projectes informatius o comunicatius.
 • Capacitat i habilitat per executar les principals tasques periodístiques en les diverses àrees temàtiques. 
Sortides professionals
 • Informació periodística (redactor/a, reporter/a, presentador/a, directiu/iva, etc.).
 • Comunicació institucional.
 • Consultoria i assessoria.
 • Docència.
 • Investigació.
Institucions d'interès
Col·legi de Periodistes de Catalunya
http://www.periodistes.org
Associació de Periodistes Europeus
http://www.apeuropeos.org
am - Associació d'Agències de Mitjans
http://www.agenciasdemedios.com
AIMC - Associació per a la Investigació de Mitjans de Comunicació
http://www.aimc.es
CAC - Consell de l'Audiovisual de Catalunya
http://www.cac.cat
FCIC - Fundació Consell de la Informació de Catalunya
http://www.periodistes.org/fcic
Societat Catalana de Comunicació. Institut d'Estudis Catalans
http://scc.iec.cat
FICOD - Foro Internacional de Continguts Digitals. Ministeri de Indústria, Energia i Turisme. Govern d'Espanya.
http://www.ficod.es
Academiatv. de las ciències i les arts de televisió. Academia de les Ciències i les Arts de Televisió.
http://academiatv.es
aerco - psm - Associació Espanyola de Responsables de Comunitat i Professionals Social Media
http://www.aercomunidad.org
Porta 22
Espai de noves ocupacions
http://w27.bcn.cat/porta22/cat
Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal | Sobre gencat | Enquesta