Generalitat de Catalunya
Curs
2015-2016

Contingut

Comunicació cultural/Facultat de Lletres (Girona)

Universitat:Universitat de Girona

Afegir al llibre
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en comunicació cultural per la Universitat de Girona
Branca de coneixement principal:Arts i humanitats
Objectius de l'estudi

Integrar en un mateix projecte l'anàlisi dels fonaments de la cultura contemporània i l'impacte dels mitjans de comunicació en la societat actual. Per això, els mitjans de comunicació, les produccions culturals més variades i les icones audiovisuals del nostre món seran objecte d'anàlisi i crítica en diferents mòduls del grau. Es pretén, per tant, formar professionals polivalents i amb criteri, amb la finalitat de fer compatible el consum reflexiu de la cultura amb les habilitats i les competències tècniques més necessàries en la societat actual.

Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Semestral
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès10%
Castellà10%
Català80%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries114.0
Optatives54.0
Treball fi de grau12.0
Total240.0
Període de pràctiques:
12.0 crèdits optatius.
Tronc comú amb altres titulacions
TitulacióCrèdits compartits
Filosofia90.0
Llengua i literatura catalanes90.0
Llengua i literatura espanyoles90.0
Història90.0
Geografia, ordenació del territori i gestió del medi ambient90.0
Història de l'art90.0
Com s'accedeix
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • Comunicació cultural
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2015-2016 :6.452     | Codi PIN:81012     | Places orientatives:50
  • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
   • Nom de l'assignaturaCoeficient
    Anàlisi musical0.2
    Anatomia aplicada0.1
    Arts escèniques0.1
    Cultura audiovisual0.2
    Dibuix artístic0.2
    Dibuix tècnic0.1
    Disseny0.2
    Economia0.1
    Economia de l'empresa0.1
    Geografia0.2
    Grec0.2
    Història de la música i de la dansa0.1
    Història de l'art0.2
    Història del món contemporani0.1
    Literatura castellana0.2
    Literatura catalana0.2
    Literatura universal0.2
    Llatí0.2
    Llenguatge i pràctica musical0.1
    Matemàtiques aplicades ciències socials0.1
    Tècniques d'expressió graficoplàstica0.1
    Volum0.1
 • Comunicació cultural (internacional)| Codi PIN:84006| Places orientatives:5
On s'imparteix
Facultat de Lletres (UdG)
(Centre propi)
Campus Barri Vell
Pl. de Josep Ferrater i Móra, 1
17071  Girona
www.udg.edu/fll
Telèfon: 972 41 82 20
Fax: 972 41 82 30


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat
 • Anàlisi crítica de les diferents produccions culturals.
 • Avaluació de la sostenibilitat de les propostes i les actuacions en l'àmbit dels estudis culturals i la comunicació.
 • Reflexió sobre la funció i el sentit ètic dels professionals de la comunicació en el món contemporani.
 • Capacitat de comunicació oral i escrita eficaç, coherent i adequada als destinataris, mitjançant discursos orals o escrits cohesionats, comprensibles i correctes.
 • Formulació de noves propostes (originals i creatives) per enfrontar-se a problemes coneguts o nous.
 • Selecció i utilització significativa de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per a les activitats habituals de les professions de l'àmbit de la comunicació i la cultura.
 • Treball en equip i desenvolupament dels rols propis del treball cooperatiu (col·laboració, lideratge, discussió i reflexió compartida).
Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades

L'exercici professional es pot dur a terme en diferents contextos: nacional, internacional, local i comarcal, vinculats a la comunicació i la cultura, sobretot en gabinets de premsa i de comunicació.

Sortides professionals
 • Periodisme cultural en diferents mitjans i suports.
 • Gestió cultural.
 • Creació de continguts en entorns digitals i multimèdia, o transferència de continguts especialitzats en diferents entorns.
Avís legal| Sobre gencat