Generalitat de Catalunya
Curs
2017-2018

Contingut

Geografia, ordenació del territori i gestió del medi ambient/Facultat de Lletres (Girona)

Universitat: Universitat de Girona

Afegir
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en geografia, ordenació del territori i gestió del medi ambient per la Universitat de Girona
Branca de coneixement principal:Arts i humanitats
Objectius de l'estudi

Proporcionar una formació bàsica en geografia amb una especialització en ordenació del territori i gestió del medi ambient. L'estudi ofereix un enfocament aplicat, amb tallers i pràcticums des dels primers cursos i amb un gran pes de les pràctiques externes i del treball final de grau.

Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Semestral
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès7%
Català93%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries132.0
Optatives36.0
Treball fi de grau12.0
Total240.0
Període de pràctiques:
12.0 crèdits obligatoris.
Tronc comú amb altres titulacions
TitulacióCrèdits compartits
Llengua i literatura catalanes90.0
Comunicació cultural90.0
Història de l'art90.0
Llengua i literatura espanyoles90.0
Història90.0
Filosofia90.0
Accés i notes de tall
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • · Geografia, Ordenació del Territori i Gestió del Medi Ambient
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2017-2018 :5     |    Codi PIN:81026     |    Places orientatives:40
  • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
   • Nom de l'assignaturaCoeficient
    Anatomia Aplicada0.1
    Anàlisi Musical0.1
    Arts Escèniques0.1
    Cultura Audiovisual0.1
    Dibuix Artístic0.2
    Dibuix Tècnic0.1
    Disseny0.1
    Economia0.1
    Economia de l'Empresa0.1
    Geografia0.2
    Grec0.1
    Història de l'Art0.2
    Història de la Música i de la Dansa0.1
    Història del Món Contemporani0.1
    Història i Fonaments de les Arts0.2
    Literatura Castellana0.1
    Literatura Catalana0.1
    Literatura Universal0.1
    Llatí0.1
    Llenguatge i Pràctica Musical0.1
    Matemàtiques Aplicades Ciències Socials0.2
    Tècniques d'Expressió Graficoplàstica0.1
    Volum0.1
On s'imparteix
Facultat de Lletres (UdG)
(Centre propi)
Campus Barri Vell
Pl. de Josep Ferrater i Móra, 1
17071  Girona
www.udg.edu/fll
Telèfon: 972 41 82 20
Fax: 972 41 82 30


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat
 • Comprensió de les relacions entre la societat i el medi
 • capacitat per analitzar un espai concret
 • domini de les tecnologies d'informació geogràfica
 • coneixement de les eines de planificació i gestió territorial i ambiental
 • capacitat de participació en projectes de desenvolupament territorial
Sortides professionals
 • Tècnic/a d'anàlisi, planificació i gestió del territori i del medi ambient
 • tècnic/a de mobilitat
 • tècnic/a de sistemes d'informació geogràfica i elaboració de mapes
 • tècnic/a de desenvolupament local
 • gestor/a d'espais naturals
 • investigador/a de temes socioeconòmics i demogràfics
 • docent de geografia
Perspectives de futur de la titulació

Un estudi recent sobre sortides professionals dut a terme per un cercle empresarial valorava dels estudis de geografia la flexibilitat que dóna a les persones que s'hi titulen el fet de poder exercir diferents funcions i, malgrat que la demanda del mercat laboral no fos molt alta, es considerava superior a la d'altres titulacions. No obstant això, es preveia que la demanda creixeria en els propers anys.

Últimament, apareixen als diaris demandes de geògrafs i geògrafes en relació amb el coneixement de la cartografia automàtica i els sistemes d'informació geogràfica, i també entorn de l'anàlisi i la prospecció de mercats nacionals i internacionals.

Els empresaris i les empresàries, tant en empreses privades com en institucions públiques, cerquen persones amb bones possibilitats d'adaptar-se a nous reptes, que tinguin coneixements bàsics i aplicables, capacitat de treballar en equip, domini d'idiomes i d'informàtica, que hagin viatjat i hagin estat en altres països, etc. Les persones titulades en geografia que s'han preparat adequadament són ben acceptades perquè posseeixen àmpliament aquestes qualitats.

Personal directiu d'empreses relacionades amb les tecnologies de la informació valorava dels geògrafs i geògrafes la seva versatilitat i la capacitat per manejar, sintetitzar i sincronitzar molta informació i variada, i per ordenar-la de manera intel·ligible.

Darrerament s'han format també consultories en qüestions relacionades amb la geografia aplicada, i hi ha professionals lliures que actuen com a consultors en temes d'ordenació del territori, transports, urbanisme, plans de desenvolupament local, turisme, etc.

Les administracions públiques continuaran necessitant geògrafs i geògrafes com a professionals experts en el territori, igual com passa en altres països europeus on, als serveis de planejament territorial, al costat d'arquitectes urbanistes i d'economistes, sempre hi ha geògrafs i geògrafes. Als Països Baixos, per exemple, la planificació territorial es considera una tasca gairebé exclusiva dels geògrafs i geògrafes. A França mateix, les associacions professionals d'urbanisme agrupen arquitectes i geògrafs i geògrafes, entre altres persones titulades. Al Regne Unit, a les oficines de planejament dels comtats, és normal la presència de professionals de la geografia.

Institucions d'interès
Col·legi de Geògrafs
http://www.geografos.org
AGE - Associació de Geògrafs Espanyols. Una associació al servei de la difusió de la Geografia
http://www.age-geografia.es
ICC - Institut Cartogràfic de Catalunya
http://www.icc.es
Institut Geogràfic Nacional. Ministeri de Foment. Govern d'Espanya
http://www.ign.es/ign/main/index.do?locale=ca
ICTJA - Institut de Ciències de la Terra Jaume Almera. Ministeri d'Economia i Competitivitat. Govern d'Espanya
http://www.ictja.csic.es
Departament de Territori i Sostenibilitat
http://territori.gencat.cat/ca
IDEC - Infraestructura de Dades Espacials de Catalunya
http://www.geoportal.cat/
Xarxa de Custòdia del Territori
http://www.xct.cat/ca/
APE - Associació espanyola de paisatgistes
http://www.aepaisajistas.org/
APEVC - Associació de professionals d'espais verds de Catalunya
http://apevc.com/
L'Observatori del Paisatge de Catalunya
http://www.catpaisatge.net
Porta 22
Espai de noves ocupacions
http://w27.bcn.cat/porta22/cat
Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal | Sobre gencat | Enquesta