Generalitat de Catalunya
Curs
2014-2015

Contingut

Química/Facultat de Química (Tarragona)

Universitat:Universitat Rovira i Virgili

Afegir al llibre
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en química per la Universitat Rovira i Virgili
Branca de coneixement principal:Ciències
Mencions:Química industrial i aplicada/ Química per la recerca i el desenvolupament
Objectius de l'estudi

Formar professionals amb:

 • Una base sòlida i equilibrada de coneixements químics i habilitats pràctiques, que els permeti valorar les aplicacions de la química en diferents contextos.
 • Habilitat per aplicar els coneixements químics, teòrics i pràctics a la resolució de problemes en química.
 • Capacitat per valorar la importància de la química en el context industrial, econòmic, mediambiental i social.
 • Una base de coneixements i habilitats que permeti continuar els estudis en àrees especialitzades de la química o àrees interdisciplinàries.
Estudis que s'extingeixen amb la impartició d'aquest grau
UniversitatCentreEstudi
URVFacultat de QuímicaQuímica
Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet i temps parcial
Període lectiu:Anual
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès5%
Castellà10%
Català85%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries138.0
Optatives30.0
Treball fi de grau12.0
Total240.0
Període de pràctiques:
12.0 crèdits obligatoris.
Com s'accedeix
Ofertes
 • Química
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2014-2015 :5.0     | Codi PIN:71024     | Places orientatives:80
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
 • Família:Química| Cicle formatiu:Anàlisi i control
  AssignaturaCrèdits reconeguts
  Temes especials de química analítica3.0
  Economia i gestió d'empreses3.0
  Pràctiques externes12.0
  Anàlisi instrumental9.0
  Química analítica6.0
  Enginyeria de processos3.0
  Química de polímers3.0
  Seguretat i higiene en el treball3.0
  Avaluació i control de la qualitat3.0

 • Família:Química| Cicle formatiu:Indústries de procés químic
  AssignaturaCrèdits reconeguts
  Avaluació i control de la qualitat3.0
  Enginyeria química6.0
  Seguretat i higiene en el treball3.0
  Enginyeria de processos3.0
  Pràctiques externes12.0
  Economia i gestió d'empreses3.0
  Temes especials de química analítica3.0

 • Família:Química| Cicle formatiu:Química ambiental
  AssignaturaCrèdits reconeguts
  Pràctiques externes12.0
  Temes especials de química analítica3.0
  Economia i gestió d'empreses3.0
  Seguretat i higiene en el treball3.0
  Avaluació i control de la qualitat3.0
  Anàlisi i control ambiental3.0

On s'imparteix
Facultat de Química (URV)
(Centre propi)
Campus Sescelades
C. de Marcel·lí Domingo, s/n
43007  Tarragona
www.fq.urv.cat
Telèfon: 977 55 86 00
Fax: 977 55 82 37


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat
 • Coneixement i aplicació dels aspectes principals de la terminologia química, la nomenclatura, els termes, els convenis i les unitats.
 • Coneixement dels principis fisicoquímics fonamentals que regeixen la química i les relacions amb les diferents àrees de la química.
 • Coneixement dels principals elements i compostos orgànics i inorgànics, així com de les biomolècules: les propietats, les rutes sintètiques, la caracterització i la reactivitat.
 • Extracció d'informació química de qualitat sobre objectes naturals i artificials mitjançant el coneixement dels processos de mesura en l'àmbit de la química.
 • Valoració de la importància de l'impacte de la química en la vida: indústria, medi ambient, farmàcia, salut, agroalimentació, etc.
 • Coneixement de les operacions unitàries de la indústria química i d'altres de relacionades.
 • Relació entre les propietats macroscòpiques i les propietats d'àtoms i molècules individuals, incloses les macromolècules (naturals i sintètiques), els polímers, els col·loides i altres materials.
 • Coneixement i comprensió per a l'aplicació pràctica dels fets essencials, els conceptes, els principis i les teories de la química.
 • Identificació i resolució de problemes qualitatius i quantitatius amb un enfocament estratègic.
 • Habilitat per a la feina al laboratori: realització de procediments químics documentats (síntesi i anàlisi), monitoratge de propietats químiques, processos i canvis, documentació de tota la feina duta a terme i gestió de riscos.
 • Habilitat per a l'ús adequat de la instrumentació química estàndard.
 • Habilitat per als càlculs numèrics i la interpretació de les dades experimentals, amb un èmfasi especial en la precisió i l'exactitud.
Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades
 • Empreses en què es realitzin processos químics: indústria farmacèutica, indústria alimentària, tecnologies del medi ambient, química, petroquímica, automoció, empreses de serveis, indústria paperera, tèxtil, etc.
 • Equips d'R+D+I per desenvolupar i aplicar nous productes i processos químics, tecnologies d'aprofitament de matèries primeres i processos de tractament i de reaprofitament de residus industrials.
 • Comercial.
 • Administració pública.
Sortides professionals
 • Tècnic/a de laboratori (agroalimentari, de medi ambient, industrial, sanitari, legal...).
 • Tècnic/a en control de qualitat de processos industrials.
 • Tècnic/a de producció.
 • Tècnic/a de medi ambient.
 • Tècnic/a en prevenció de riscos laborals.
 • Tècnic/a en les administracions públiques.
 • Delegat/ada o representant comercial.
Institucions d'interès
Chemistry for Life
Portal informatiu en anglès especialitzat en l'àmbit de la química, amb recursos per a l'aprenentatge i el desenvolupament del coneixement científic.
http://www.chemforlife.org
Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal| Sobre gencat