Generalitat de Catalunya
Curs
2015-2016

Contingut

Enginyeria informàtica/Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica de Telecomunicació La Salle (Barcelona)

Universitat:Universitat Ramon Llull

Afegir al llibre
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en enginyeria informàtica per la Universitat Ramon Llull
Branca de coneixement principal:Enginyeria i arquitectura
Branca de coneixement secundària:Ciències socials i jurídiques
Objectius de l'estudi

Formar l'estudiantat en el disseny i el desenvolupament d'aplicacions de programari i sistemes d'informació, i en el disseny d'arquitectures d'ordinadors, tant en el vessant d'administració de sistemes com en el de la gestió i l'explotació de les tecnologies de la informació.

Aquesta formació dóna a l'alumnat una base sòlida de coneixements interdisciplinaris que els posiciona com a punts clau en el desenvolupament de la societat de la informació i del coneixement. Tots aquests coneixements han de permetre l'exercici de la professió, però sempre tenint una consciència clara de la seva dimensió humana, econòmica, social, legal i ètica.

Com s'imparteix
Preu privat fixat per la universitat.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Semestral
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès10%
Castellà10%
Català80%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries152.0
Optatives12.0
Treball fi de grau16.0
Total240.0
Període de pràctiques:
4.0 crèdits obligatoris.
12.0 crèdits optatius.
Tronc comú amb altres titulacions
TitulacióCrèdits compartits
Enginyeria de sistemes de telecomunicació108.0
Enginyeria electrònica de telecomunicació108.0
Enginyeria de sistemes audiovisuals108.0
Enginyeria en organització de les tecnologies de la informació i la comunicació108.0
Enginyeria telemàtica108.0
Com s'accedeix
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
  • Enginyeria de sistemes audiovisuals / Enginyeria de sistemes de telecomunicació / Enginyeria electrònica de telecomunicació / Enginyeria en organització de les TIC / Enginyeria informàtica / Enginyeria multimèdia / Enginyeria telemàtica| Places orientatives:35
  • Enginyeria de sistemes audiovisuals/Enginyeria de sistemes de telecomunicació/Enginyeria electrònica de telecomunicació/Enginyeria en organització de les TIC/Enginyeria informàtica/Enginyeria multimèdia/Enginyeria telemàtica (internacional)| Codi PIN:54315| Places orientatives:4
On s'imparteix
Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica de Telecomunicació La Salle (URL)
(Centre propi)
Edifici Sant Jordi
Pg. de la Bonanova, 8
08022  Barcelona
Telèfon: 93 290 24 32
Fax: 93 290 24 16


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat
  • Creació i desenvolupament de sistemes i de productes de programari
  • organització i gestió de sistemes i de serveis informàtics en contextos empresarials
Sortides professionals
  • Desenvolupador/a de programari.
  • Tècnic/a de sistemes.
  • Administrador/a de bases de dades, de sistemes i de xarxes.
  • Tècnic/a de manteniment de maquinari.
  • Director/a i gestor/a de projectes informàtics.
  • Consultor/a i analista de sistemes. 
Perspectives de futur de la titulació

Avui en dia, el context professional de les TIC està marcat per una gran demanda de professionals i, paral·lelament, es pot constatar un interès creixent per consolidar la identitat professional informàtica.

En un context d'un creixement elevat de la informatització, de la connectivitat de les empreses, de les administracions públiques i de les llars de tothom, la formació de professionals en aquest sector és un factor decisiu per al progrés tecnològic i econòmic, i la cohesió social dels nostres països. Tanmateix, existeixen dades que indiquen que el futur pròxim seguirà marcat per un dèficit de professionals de TIC.

Avís legal| Sobre gencat