Generalitat de Catalunya
Curs
2015-2016

Contingut

Enginyeria de sistemes audiovisuals/Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica de Telecomunicació La Salle (Barcelona)

Universitat:Universitat Ramon Llull

Afegir al llibre
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en enginyeria de sistemes audiovisuals per la Universitat Ramon Llull
Branca de coneixement principal:Enginyeria i arquitectura
Branca de coneixement secundària:Ciències socials i jurídiques
Objectius de l'estudi

Formar professionals amb una base tecnològica i científica àmplia i sòlida perquè estiguin preparats per dirigir i realitzar les tasques pròpies de totes les fases del cicle de vida de sistemes, aplicacions i productes en l'àmbit de les TIC en general, i del sector audiovisual i de l'acústica en particular. Els coneixements multidisciplinaris que s'hi imparteixen garanteixen l'exercici de la professió, tot tenint en compte la seva dimensió humana, econòmica, social, legal i ètica.

Com s'imparteix
Preu privat fixat per la universitat.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Semestral
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès10%
Castellà10%
Català80%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries152.0
Optatives12.0
Treball fi de grau16.0
Total240.0
Període de pràctiques:
4.0 crèdits obligatoris.
12.0 crèdits optatius.
Tronc comú amb altres titulacions
TitulacióCrèdits compartits
Enginyeria informàtica108.0
Enginyeria telemàtica108.0
Enginyeria de sistemes de telecomunicació108.0
Enginyeria electrònica de telecomunicació108.0
Enginyeria en organització de les tecnologies de la informació i la comunicació108.0
Aquesta titulació habilita per exercir la següent professió regulada: Enginyer/a tècnic/a de telecomunicació
Com s'accedeix
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • Enginyeria de sistemes audiovisuals / Enginyeria de sistemes de telecomunicació / Enginyeria electrònica de telecomunicació / Enginyeria en organització de les TIC / Enginyeria informàtica / Enginyeria multimèdia / Enginyeria telemàtica| Places orientatives:35
 • Enginyeria de sistemes audiovisuals/Enginyeria de sistemes de telecomunicació/Enginyeria electrònica de telecomunicació/Enginyeria en organització de les TIC/Enginyeria informàtica/Enginyeria multimèdia/Enginyeria telemàtica (internacional)| Codi PIN:54315| Places orientatives:4
On s'imparteix
Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica de Telecomunicació La Salle (URL)
(Centre propi)
Edifici Sant Jordi
Pg. de la Bonanova, 8
08022  Barcelona
Telèfon: 93 290 24 32
Fax: 93 290 24 16


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat establertes a la normativa
 • Capacitat per redactar, desenvolupar i signar projectes en l'àmbit de l'enginyeria de telecomunicació que tinguin com a objecte la concepció i el desenvolupament o l'explotació de xarxes, serveis i aplicacions de telecomunicació i electrònica.
 • Coneixement, comprensió i capacitat per aplicar la legislació necessària durant el desenvolupament de la professió d'enginyer tècnic de telecomunicació i facilitat per a l'ús d'especificacions, reglaments i normes de compliment obligatori.
 • Coneixement de matèries bàsiques i tecnologies que el capaciti per a l'aprenentatge de nous mètodes i tecnologies, i que, a més, el doti d'una gran versatilitat per adaptar-se a noves situacions.
 • Capacitat per resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat, i també per comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses, comprenent la responsabilitat ètica i professional de l'activitat de l'enginyer tècnic de telecomunicació.
 • Coneixements per realitzar mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, planificació de tasques i altres treballs anàlegs en el seu àmbit específic de la telecomunicació.
 • Facilitat per a l'ús d'especificacions, reglaments i normes de compliment obligatori.
 • Capacitat per analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques.
 • Conèixer i aplicar elements bàsics d'economia i de gestió de recursos humans, organització i planificació de projectes, així com de legislació, regulació i normalització en les telecomunicacions.
 • Capacitat per treballar en un grup multidisciplinari i en un entorn multilingüe, i també per comunicar, tant per escrit com de forma oral, coneixements, procediments, resultats i idees relacionades amb les telecomunicacions i l'electrònica.
Competències a assolir per l'estudiantat específiques per a aquesta universitat
 • Coneixements científics, tecnològics i socioeconòmics.
 • Capacitat per analitzar, especificar, dissenyar, crear, implementar, transformar, processar, explotar, difondre i gestionar serveis audiovisuals i informació multimèdia, instal·lacions de televisió, àudio i vídeo, producció i gravació de senyals d'àudio i vídeo, control del soroll i les vibracions, i instal·lacions de megafonia i enginyeria acústica, entre d'altres.
Sortides professionals
 • Dissenyador/a d'infraestructures de telecomunicació i radioenllaços.
 • Tècnic/a d'instal·lacions de TV, vídeo i so.
 • Tècnic/a de difusió i continuïtat, condicionament acústic o acústica mediambiental.
 • Desenvolupador/a de nous productes d'àudio i vídeo.
 • Productor/a de continguts audiovisuals.
 • Gestor/a de projectes.
 • Consultor/a.
Institucions d'interès
Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics de Telecomunicació
http://www.coitt.es/
Avís legal| Sobre gencat