Generalitat de Catalunya
Curs
2016-2017

Contingut

Enginyeria de sistemes de telecomunicació/Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica de Telecomunicació La Salle (Barcelona)

Universitat:Universitat Ramon Llull

Afegir
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en enginyeria de sistemes de telecomunicació per la Universitat Ramon Llull
Branca de coneixement principal:Enginyeria i arquitectura
Branca de coneixement secundària:Ciències socials i jurídiques
Objectius de l'estudi

Formar professionals amb una base tecnològica i científica àmplia i sòlida que els prepari per dirigir i realitzar les tasques pròpies de totes les fases del cicle de vida de sistemes, aplicacions i productes en l'àmbit de les TIC en general, i del sector de les telecomunicacions en particular. Els coneixements multidisciplinaris que s'hi imparteixen garanteixen l'exercici de la professió, tot tenint en compte la seva dimensió humana, econòmica, social, legal i ètica.

Com s'imparteix
Preu privat fixat per la universitat o pel centre.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Semestral
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès10%
Castellà10%
Català80%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries152.0
Optatives12.0
Treball fi de grau16.0
Total240.0
Període de pràctiques:
4.0 crèdits obligatoris.
12.0 crèdits optatius.
Tronc comú amb altres titulacions
TitulacióCrèdits compartits
Enginyeria de sistemes audiovisuals108.0
Enginyeria informàtica108.0
Enginyeria telemàtica108.0
Enginyeria electrònica de telecomunicació108.0
Enginyeria en organització de les tecnologies de la informació i la comunicació108.0
Aquesta titulació habilita per exercir la següent professió regulada: Enginyer/a tècnic/a de telecomunicació
Accés i notes de tall
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • · Enginyeria de sistemes audiovisuals / Enginyeria de sistemes de telecomunicació / Enginyeria electrònica de telecomunicació / Enginyeria en organització de les TIC / Enginyeria informàtica / Enginyeria multimèdia / Enginyeria telemàtica|    Places orientatives:35
  • · Enginyeria de sistemes audiovisuals/Enginyeria de sistemes de telecomunicació/Enginyeria electrònica de telecomunicació/Enginyeria en organització de les TIC/Enginyeria informàtica/Enginyeria multimèdia/Enginyeria telemàtica (internacional)|    Codi PIN:54315|    Places orientatives:4
   On s'imparteix
   Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica de Telecomunicació La Salle (URL)
   (Centre propi)
   Edifici Sant Jordi
   Pg. de la Bonanova, 8
   08022  Barcelona
   Telèfon: 93 290 24 32
   Fax: 93 290 24 16


   Món laboral
   Competències a assolir per l'estudiantat establertes a la normativa
   • Capacitat per redactar, desenvolupar i signar projectes en l'àmbit de l'enginyeria de telecomunicació que tinguin com a objecte la concepció i el desenvolupament o l'explotació de xarxes, serveis i aplicacions de telecomunicació i electrònica.
   • Coneixement, comprensió i capacitat per aplicar la legislació necessària durant el desenvolupament de la professió d'enginyer tècnic de telecomunicació i facilitat per a l'ús d'especificacions, reglaments i normes de compliment obligatori.
   • Coneixement de matèries bàsiques i tecnologies que el capaciti per a l'aprenentatge de nous mètodes i tecnologies, i que, a més, el doti d'una gran versatilitat per adaptar-se a noves situacions.
   • Capacitat per resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat, i també per comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses, comprenent la responsabilitat ètica i professional de l'activitat de l'enginyer tècnic de telecomunicació.
   • Coneixements per realitzar mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, planificació de tasques i altres treballs anàlegs en el seu àmbit específic de la telecomunicació.
   • Facilitat per a l'ús d'especificacions, reglaments i normes de compliment obligatori.
   • Capacitat per analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques.
   • Conèixer i aplicar elements bàsics d'economia i de gestió de recursos humans, organització i planificació de projectes, així com de legislació, regulació i normalització en les telecomunicacions.
   • Capacitat per treballar en un grup multidisciplinari i en un entorn multilingüe, i també per comunicar, tant per escrit com de forma oral, coneixements, procediments, resultats i idees relacionades amb les telecomunicacions i l'electrònica.
   Competències a assolir per l'estudiantat específiques per a aquesta universitat

   Disseny, anàlisi, implementació, explotació i gestió d'un sistema, un component o un procés de l'àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació, com ara circuits i subsistemes de radiofreqüència, equips de transmissió i recepció, sistemes de comunicacions guiades i no guiades, xarxes, programari i serveis de telecomunicació, equips i sistemes electrònics, equips locals i instal·lacions relacionades amb el món audiovisual.

   Sortides professionals
   • Director/a i gestor/a de projectes.
   • Dissenyador/a de sistemes.
   • Administrador/a de xarxes telemàtiques i de radiocomunicacions.
   • Consultor/a.
   • Tècnic/a de manteniment de maquinari.
   • Tècnic/a de desenvolupament de programari, sistemes de telefonia i formació.
   Institucions d'interès
   Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics i Pèrits de Telecomunicació de Catalunya
   http://www.coettc.com
   Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics de Telecomunicació
   http://www.coitt.es/
   ASTEL - Associació d'Empreses Operadores i de Serveis de Telecomunicació
   http://www.astel.es
   AMETIC -Associació d'Empreses d'Electrònica, Tecnologies de la Informació, Telecomunicacions i Continguts Digitals
   Portal especialitzat en electrònica, tecnologies de la informació, telecomunicacions i continguts digitals, que ofereix activitats, notícies, butlletí corporatiu, revista electrònica sectorial, serveis, publicacions, enllaços d'interès, etc.
   http://www.ametic.es
   CTTC - Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya
   http://www.cttc.es/
   AHCIET - Associació Hispanoamericana de Centres d'Investigació i Empreses de Telecomunicacions
   http://www.ahciet.net
   ITU - Unió Internacional de Telecomunicacions
   Portal d'un organisme de les Nacions Unides especialitzat en les tecnologies de la informació i la comunicació, que desenvolupa les seves activitats en els sectors de les radiocomunicacions, la normalització i el desenvolupament de les telecomunicacions. Ofereix informació, esdeveniments, publicacions, estadístiques, etc.
   http://www.itu.ch
   CESICAT. Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya
   https://www.cesicat.cat/
   Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació. Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. Govern d'Espanya
   http://www.minetur.gob.es/telecomunicaciones/ca-es/Paginas/index.aspx
   CENELEC - Comitè Europeu de Normalització Electrotècnica
   http://www.cenelec.eu
   ETSI - Institut Europeu de Normalització de les Telecomunicacions. Estàndards mundials
   http://www.etsi.org
   iasa - Associació Internacional d'Arxius Sonors i Audiovisuals
   http://www.iasa-web.org
   AENOR - Associació Espanyola de Normalització i Certificació
   http://www.ca.aenor.es/aenor/inicio/home/home.asp
   Porta 22
   Espai de noves ocupacions
   http://w27.bcn.cat/porta22/cat
   Els estudis amb * estan en procés de validació
   Avís legal| Sobre gencat| Enquesta