Generalitat de Catalunya
Curs
2016-2017

Contingut

Enginyeria de sistemes de telecomunicació/Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica de Telecomunicació La Salle (Barcelona)

Universitat:Universitat Ramon Llull

Afegir
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en enginyeria de sistemes de telecomunicació per la Universitat Ramon Llull
Branca de coneixement principal:Enginyeria i arquitectura
Branca de coneixement secundària:Ciències socials i jurídiques
Objectius de l'estudi

Formar professionals amb una base tecnològica i científica àmplia i sòlida que els prepari per dirigir i realitzar les tasques pròpies de totes les fases del cicle de vida de sistemes, aplicacions i productes en l'àmbit de les TIC en general, i del sector de les telecomunicacions en particular. Els coneixements multidisciplinaris que s'hi imparteixen garanteixen l'exercici de la professió, tot tenint en compte la seva dimensió humana, econòmica, social, legal i ètica.

Com s'imparteix
Preu privat fixat per la universitat o pel centre.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Semestral
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès10%
Castellà10%
Català80%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries152.0
Optatives12.0
Treball fi de grau16.0
Total240.0
Període de pràctiques:
4.0 crèdits obligatoris.
12.0 crèdits optatius.
Tronc comú amb altres titulacions
TitulacióCrèdits compartits
Enginyeria electrònica de telecomunicació108.0
Enginyeria informàtica108.0
Enginyeria en organització de les tecnologies de la informació i la comunicació108.0
Enginyeria telemàtica108.0
Enginyeria de sistemes audiovisuals108.0
Aquesta titulació habilita per exercir la següent professió regulada: Enginyer/a tècnic/a de telecomunicació
Accés i notes de tall
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • · Enginyeria de sistemes audiovisuals / Enginyeria de sistemes de telecomunicació / Enginyeria electrònica de telecomunicació / Enginyeria en organització de les TIC / Enginyeria informàtica / Enginyeria multimèdia / Enginyeria telemàtica|    Places orientatives:35
  • · Enginyeria de sistemes audiovisuals/Enginyeria de sistemes de telecomunicació/Enginyeria electrònica de telecomunicació/Enginyeria en organització de les TIC/Enginyeria informàtica/Enginyeria multimèdia/Enginyeria telemàtica (internacional)|    Codi PIN:54315|    Places orientatives:4
   On s'imparteix
   Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica de Telecomunicació La Salle (URL)
   (Centre propi)
   Edifici Sant Jordi
   Pg. de la Bonanova, 8
   08022  Barcelona
   Telèfon: 93 290 24 32
   Fax: 93 290 24 16


   Món laboral
   Competències a assolir per l'estudiantat establertes a la normativa
   • Capacitat per redactar, desenvolupar i signar projectes en l'àmbit de l'enginyeria de telecomunicació que tinguin com a objecte la concepció i el desenvolupament o l'explotació de xarxes, serveis i aplicacions de telecomunicació i electrònica.
   • Coneixement, comprensió i capacitat per aplicar la legislació necessària durant el desenvolupament de la professió d'enginyer tècnic de telecomunicació i facilitat per a l'ús d'especificacions, reglaments i normes de compliment obligatori.
   • Coneixement de matèries bàsiques i tecnologies que el capaciti per a l'aprenentatge de nous mètodes i tecnologies, i que, a més, el doti d'una gran versatilitat per adaptar-se a noves situacions.
   • Capacitat per resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat, i també per comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses, comprenent la responsabilitat ètica i professional de l'activitat de l'enginyer tècnic de telecomunicació.
   • Coneixements per realitzar mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, planificació de tasques i altres treballs anàlegs en el seu àmbit específic de la telecomunicació.
   • Facilitat per a l'ús d'especificacions, reglaments i normes de compliment obligatori.
   • Capacitat per analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques.
   • Conèixer i aplicar elements bàsics d'economia i de gestió de recursos humans, organització i planificació de projectes, així com de legislació, regulació i normalització en les telecomunicacions.
   • Capacitat per treballar en un grup multidisciplinari i en un entorn multilingüe, i també per comunicar, tant per escrit com de forma oral, coneixements, procediments, resultats i idees relacionades amb les telecomunicacions i l'electrònica.
   Competències a assolir per l'estudiantat específiques per a aquesta universitat

   Disseny, anàlisi, implementació, explotació i gestió d'un sistema, un component o un procés de l'àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació, com ara circuits i subsistemes de radiofreqüència, equips de transmissió i recepció, sistemes de comunicacions guiades i no guiades, xarxes, programari i serveis de telecomunicació, equips i sistemes electrònics, equips locals i instal·lacions relacionades amb el món audiovisual.

   Sortides professionals
   • Director/a i gestor/a de projectes.
   • Dissenyador/a de sistemes.
   • Administrador/a de xarxes telemàtiques i de radiocomunicacions.
   • Consultor/a.
   • Tècnic/a de manteniment de maquinari.
   • Tècnic/a de desenvolupament de programari, sistemes de telefonia i formació.
   Institucions d'interès
   Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics i Pèrits de Telecomunicació de Catalunya
   http://www.coettc.com
   Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics de Telecomunicació
   http://www.coitt.es/
   ASTEL - Associació d'Empreses Operadores i de Serveis de Telecomunicació
   http://www.astel.es
   AMETIC -Associació d'Empreses d'Electrònica, Tecnologies de la Informació, Telecomunicacions i Continguts Digitals
   Portal especialitzat en electrònica, tecnologies de la informació, telecomunicacions i continguts digitals, que ofereix activitats, notícies, butlletí corporatiu, revista electrònica sectorial, serveis, publicacions, enllaços d'interès, etc.
   http://www.ametic.es
   CTTC - Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya
   http://www.cttc.es/
   AHCIET - Associació Hispanoamericana de Centres d'Investigació i Empreses de Telecomunicacions
   http://www.ahciet.net
   ITU - Unió Internacional de Telecomunicacions
   Portal d'un organisme de les Nacions Unides especialitzat en les tecnologies de la informació i la comunicació, que desenvolupa les seves activitats en els sectors de les radiocomunicacions, la normalització i el desenvolupament de les telecomunicacions. Ofereix informació, esdeveniments, publicacions, estadístiques, etc.
   http://www.itu.ch
   CESICAT. Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya
   https://www.cesicat.cat/
   Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació. Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. Govern d'Espanya
   http://www.minetur.gob.es/telecomunicaciones/ca-es/Paginas/index.aspx
   CENELEC - Comitè Europeu de Normalització Electrotècnica
   http://www.cenelec.eu
   ETSI - Institut Europeu de Normalització de les Telecomunicacions. Estàndards mundials
   http://www.etsi.org
   iasa - Associació Internacional d'Arxius Sonors i Audiovisuals
   http://www.iasa-web.org
   AENOR - Associació Espanyola de Normalització i Certificació
   http://www.ca.aenor.es/aenor/inicio/home/home.asp
   Porta 22
   Espai de noves ocupacions
   http://w27.bcn.cat/porta22/cat
   Els estudis amb * estan en procés de validació
   Avís legal| Sobre gencat| Enquesta