Generalitat de Catalunya
Curs
2016-2017

Contingut

Audiovisual i multimèdia/Escola Universitària de Realització Audiovisual i Multimèdia (ERAM) (Salt)

Universitat: Universitat de Girona

Afegir
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en audiovisual i multimèdia per la Universitat de Girona
Branca de coneixement principal:Ciències socials i jurídiques
Objectius de l'estudi

Formar professionals amb un perfil polivalent, multidisciplinari i transversal, que integrin l'àmbit audiovisual i el multimèdia. Aquest objectiu es concreta en un pla d'estudis que combina coneixements de base generalista amb coneixements de caràcter especialitzat i orientats a l'exercici professional. Així mateix, es dóna tanta rellevància a l'adquisició de competències i tècniques pròpies del sector com al foment de la creativitat.

Com s'imparteix
Preu privat fixat per la universitat o pel centre.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Semestral
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès5%
Català95%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries136.0
Optatives29.0
Treball fi de grau15.0
Total240.0
Període de pràctiques:
10.0 crèdits obligatoris.
Accés i notes de tall
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • · Audiovisual i multimèdia
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2016-2017 :7,022     |    Codi PIN:81005     |    Places orientatives:50
  • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
   • Nom de l'assignaturaCoeficient
    Anàlisi musical0.2
    Anatomia aplicada0.1
    Arts escèniques0.1
    Biologia0.1
    Ciències de la Terra i mediambientals0.1
    Cultura audiovisual0.2
    Dibuix artístic0.2
    Dibuix tècnic0.1
    Disseny0.2
    Economia0.1
    Economia de l'empresa0.2
    Física0.1
    Geografia0.1
    Grec0.1
    Història de la música i de la dansa0.1
    Història de l'art0.2
    Història del món contemporani0.1
    Literatura castellana0.1
    Literatura catalana0.1
    Literatura universal0.1
    Llatí0.1
    Llenguatge i pràctica musical0.1
    Matemàtiques0.1
    Matemàtiques aplicades ciències socials0.1
    Química0.1
    Tècniques d'expressió graficoplàstica0.1
    Volum0.1
 • · Audiovisual i multimèdia (internacional)
  • |    Codi PIN:84033     |    Places orientatives:10
  • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
   • Nom de l'assignaturaCoeficient
    Anàlisi musical0.2
    Anatomia aplicada0.1
    Arts escèniques0.1
    Biologia0.1
    Ciències de la Terra i mediambientals0.1
    Cultura audiovisual0.2
    Dibuix artístic0.2
    Dibuix tècnic0.1
    Disseny0.2
    Economia0.1
    Economia de l'empresa0.2
    Física0.1
    Geografia0.1
    Grec0.1
    Història de la música i de la dansa0.1
    Història de l'art0.2
    Història del món contemporani0.1
    Literatura castellana0.1
    Literatura catalana0.1
    Literatura universal0.1
    Llatí0.1
    Llenguatge i pràctica musical0.1
    Matemàtiques0.1
    Matemàtiques aplicades ciències socials0.1
    Química0.1
    Tècniques d'expressió graficoplàstica0.1
    Volum0.1
On s'imparteix
Escola Universitària de Realització Audiovisual i Multimèdia (ERAM) (UdG)
(Centre adscrit)
Factoria Cultural Coma Cros - F3C
C. de Sant Antoni, 1
17190  Salt
www.eram.cat
Telèfon: 972 40 22 58


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat
 • Ideació de continguts i desenvolupament creatiu.
 • Realització de continguts expressius i artístics, i desenvolupament de l'escriptura i de propostes narratives.
 • Coneixement dels processos tècnics i artístics, ja sigui en àrees específiques o amb caràcter polivalent, i destresa en utilitzar-los.
 • Utilització de les tècniques de processament digital per a la conversió de formats i suports, així com d'aplicacions interactives.
 • Capacitat per trobar solucions que garanteixin la transferència dels missatges audiovisuals, tenint en compte la seva viabilitat tecnicoproductiva.
 • Capacitat de recerca i avaluació documental.
 • Capacitat de planificació de la producció.
 • Disseny de solucions gràfiques.
 • Desenvolupament de polítiques d'innovació i de comunicació de l'empresa en l'àmbit de la identitat corporativa.
 • Creació de projectes audiovisuals.
 • Disseny de qualsevol tipus de suport gràfic de comunicació.
Sortides professionals
 • Tècnics/tècniques en mitjans audiovisuals.
 • Dissenyadors/ores audiovisuals i multimèdia (aplicacions interactives, com ara webs i videojocs, suports gràfics de comunicació o imatge corporativa).
 • Directors/ores i realitzadors/ores en els mitjans audiovisuals (cinematogràfic, televisiu, videogràfic, publicitari i multimèdia).
Perspectives de futur de la titulació

Les tecnologies de la informació i la comunicació han incorporat elements d'ús quotidià al nostre entorn, els quals són presents en tots els àmbits de la vida. En aquest sentit, també la comunicació audiovisual s'ha convertit en un aspecte important d'innovació tecnològica.

A partir dels processos de liberalització i desregulació del sector i de la creixent consolidació de les indústries audiovisuals, les produccions audiovisuals han esdevingut cada vegada més fonamentals en la formació cultural i de valors.

En l'àmbit de la comunicació audiovisual, és tan important la creació del missatge com la seva transmissió, que requereix tècniques i instruments que s'han d'adaptar als suports, als continguts i a la forma de recepció. Actualment, l'expressió multimèdia s'associa no només als nous mitjans de comunicació, sinó també a la integració dels diferents mitjans audiovisuals. La interrelació de les matèries expressives, com el disseny, els textos, la música, les imatges, el so, el vídeo o les animacions, possibilita la interacció de l'espectador amb el missatge.

El repte dels futurs professionals serà integrar els diversos continguts, provinents d'àmbits molt diferents, amb els nous mitjans en procés de canvi continu, i es requerirà, per tant, un perfil polivalent i en evolució constant.

Institucions d'interès
Col·legi Professional de l'Audiovisual de Catalunya
http://www.cpac.cat
audiovisuales.com
http://www.audiovisuales.com
AEVI - Associació Espanyola de Videojocs
http://www.aevi.org.es
Associació espanyola d'empreses desenvolupadores de videojocs i programari d'entreteniment
http://www.dev.org.es/index.php
FICOD - Foro Internacional de Continguts Digitals. Ministeri de Indústria, Energia i Turisme. Govern d'Espanya.
http://www.ficod.es
Territori TC creatiu
http://www.territoriocreativo.es
CAC - Consell de l'Audiovisual de Catalunya
http://www.cac.cat
Academiatv. de las ciències i les arts de televisió. Academia de les Ciències i les Arts de Televisió.
http://academiatv.es
Associació Empresarial de Publicitat
http://www.associaciopublicitat.com
Fàbriques de creació de Barcelona
http://fabriquesdecreacio.bcn.cat/ca
desarrolloweb.com
http://www.desarrolloweb.com
Stratos punt de trobada de desenvolupadors
http://www.stratos-ad.com/
mosaic. Universitat Oberta de Catalunya
http://mosaic.uoc.edu
3D WIRE Revista On line d'Animació, Videojocs i New Media
http://www.3dwire.es/
Porta 22
Espai de noves ocupacions
http://w27.bcn.cat/porta22/cat
Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal | Sobre gencat | Enquesta