Generalitat de Catalunya
Curs
2016-2017

Contingut

Enginyeria mecànica/Escola Politècnica Superior (Girona)

Universitat:Universitat de Girona

Afegir
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en enginyeria mecànica per la Universitat de Girona
Branca de coneixement principal:Enginyeria i arquitectura
Objectius de l'estudi

Proporcionar a l'estudiantat els coneixements i les competències per planificar, gestionar i dirigir projectes en l'àmbit de l'enginyeria industrial.

Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Semestral
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès3%
Castellà7%
Català90%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries125.0
Optatives40.0
Treball fi de grau15.0
Total240.0
Període de pràctiques:
15.0 crèdits optatius.
Tronc comú amb altres titulacions
TitulacióCrèdits compartits
Enginyeria electrònica industrial i automàtica93.0
Enginyeria química93.0
Aquesta titulació habilita per exercir la següent professió regulada: Enginyer/a tècnic/a industrial
Accés i notes de tall
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • · Enginyeria mecànica
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2016-2017 :5.0     |    Codi PIN:81022     |    Places orientatives:90
  • · Enginyeria mecànica (internacional)|    Codi PIN:84037|    Places orientatives:10
   On s'imparteix
   Escola Politècnica Superior (UdG)
   (Centre propi)
   Campus Montilivi
   17071  Girona
   www.udg.edu/eps
   Telèfon: 972 41 84 20
   Fax: 972 41 83 99


   Món laboral
   Competències a assolir per l'estudiantat establertes a la normativa
   • Capacitat per a la redacció, la signatura i el desenvolupament de projectes en l'àmbit de l'enginyeria industrial que tinguin com a objecte la construcció, reforma, reparació, conservació, enderroc, fabricació, instal·lació, muntatge o explotació d'estructures, equips mecànics, instal·lacions energètiques, instal·lacions elèctriques i electròniques, instal·lacions i plantes industrials i processos de fabricació i automatització.
   • Capacitat per a la direcció de les activitats objecte dels projectes d'enginyeria descrits en l'apartat anterior.
   • Coneixement en matèries bàsiques i tecnològiques, que els capaciti per a l'aprenentatge de nous mètodes i teories, i els doti de versatilitat per adaptar-se a noves situacions.
   • Capacitat per resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat, raonament crític i per comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses en el camp de l'enginyeria industrial.
   • Coneixements per realitzar mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, planificacions de tasques i altres treballs anàlegs.
   • Capacitat per a l'ús d'especificacions, reglaments i normes de compliment obligatori.
   • Capacitat per analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques.
   • Capacitat per aplicar els principis i mètodes de la qualitat.
   • Capacitat d'organització i planificació en l'àmbit de l'empresa, i altres institucions i organitzacions.
   • Capacitat per treballar en un entorn multilingüe i multidisciplinari.
   • Coneixement, comprensió i capacitat per aplicar la legislació necessària en l'exercici de la professió d'enginyer tècnic industrial.
   Sortides professionals

   Enginyer/a tècnic/a industrial:

   • En departaments d'enginyeria (en la creació de nous productes), en departaments de producció o en departaments de vendes (com a suport tècnic).
   • En la confecció de projectes d'enginyeria i estudis tècnics de valoracions, assessoraments i peritatges, entre d'altres, per compte propi.
   • Docència.
   Institucions d'interès
   Consell de Col·legis d'Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya
   http://www.ccetic.cat
   COGITI - Consell General de l'Enginyeria Tècnica Industrial
   http://www.cogiti.es
   Enginyers Industrials de Catalunya. Associació/Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya
   http://www.eic.cat
   Enginyers Industrials d'Espanya
   http://www.ingenierosindustriales.net
   ISA - Societat Internacional d'Automàtica. Secció Espanyola
   http://www.isa-spain.org
   Institut de l'Enginyeria d'Espanya
   http://www.iies.es
   Revista Automàtica i Instrumentació
   http://www.automaticaeinstrumentacion.com
   Federació Mundial de les Associacions d'Enginyers
   Portal d'una organització internacional no governamental que representa els interessos de l'enginyeria arreu del món i que ofereix informació, notícies, esdeveniments, arxius i documentació, enllaços d'interès, vídeos, etc.
   http://www.wfeo.org
   Porta 22
   Espai de noves ocupacions
   http://w27.bcn.cat/porta22/cat
   Els estudis amb * estan en procés de validació
   Avís legal| Sobre gencat| Enquesta