Generalitat de Catalunya
Curs
2014-2015

Contingut

Enginyeria química/Escola Politècnica Superior (Girona)

Universitat:Universitat de Girona

Afegir al llibre
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en enginyeria química per la Universitat de Girona
Branca de coneixement principal:Enginyeria i arquitectura
Objectius de l'estudi

Oferir als titulats i titulades habilitats i aptituds per exercir la professió d'enginyer/a tècnic/a industrial, incidint especialment en la formació que capacita per a la seva activitat en l'àmbit de l'enginyeria química.

Estudis que s'extingeixen amb la impartició d'aquest grau
UniversitatCentreEstudi
UdGEscola Politècnica SuperiorEnginyeria tècnica industrial, especialitat en química industrial
Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Semestral
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès3%
Castellà7%
Català90%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries140.0
Optatives40.0
Total240.0
Període de pràctiques:
15.0 crèdits optatius.
Tronc comú amb altres titulacions
TitulacióCrèdits compartits
Enginyeria mecànica93.0
Enginyeria electrònica industrial i automàtica99.0
Aquesta titulació habilita per exercir la següent professió regulada: Enginyer/a tècnic/a industrial
Com s'accedeix
Ofertes
 • Enginyeria química
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2014-2015 :5.0     | Codi PIN:81023     | Places orientatives:40
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
 • Família:Química| Cicle formatiu:Indústries de procés químic
  AssignaturaCrèdits reconeguts
  Organització i gestió d'empreses6.0
  Experimentació en química II3.0
  Anàlisi química6.0
  Termotècnia aplicada6.0
  Enginyeria fluidomecànica6.0
  Electrònica i control6.0
  Fonaments de química6.0
  Tècniques instrumentals d'anàlisi química5.0
  Experimentació en enginyeria química I5.0
  Experimentació en química I6.0

 • Família:Química| Cicle formatiu:Anàlisi i control
  AssignaturaCrèdits reconeguts
  Anàlisi química6.0
  Fonaments de química6.0
  Anàlisi aplicada a la indústria5.0
  Experimentació en química I i II9.0
  Tècniques instrumentals en anàlisi química5.0
  Processos de química industrial5.0

 • Família:Química| Cicle formatiu:Química industrial (CFGS-LOE)
  AssignaturaCrèdits reconeguts
  Electrònica i control6.0
  Anàlisi química6.0
  Experimentació en química I i II9.0
  Enginyeria fluidomecànica6.0
  Fonaments de química6.0
  Termotècnia aplicada6.0
  Experimentació en enginyeria química I5.0
  Tècniques instrumentals en anàlisi química5.0
  Organització i gestió d'empreses6.0

 • Família:Química| Cicle formatiu:Laboratori d'anàlisi i control de qualitat (CFGS-LOE)
  AssignaturaCrèdits reconeguts
  Tècniques instrumentals en anàlisi química5.0
  Anàlisi aplicada a la indústria5.0
  Fonaments de química6.0
  Experimentació en química I i II9.0
  Organització i gestió d'empreses6.0
  Anàlisi química6.0
  Processos de química industrial5.0

 • Família:Química| Cicle formatiu:Química ambiental
  AssignaturaCrèdits reconeguts
  Fonaments de química6.0
  Química ecològica5.0
  Anàlisi química6.0
  Tècniques instrumentals en anàlisi química5.0
  Tecnologies de protecció del medi ambient5.0
  Experimentació en química I i II9.0

 • Família:Indústries alimentàries| Cicle formatiu:Indústria alimentària
  AssignaturaCrèdits reconeguts
  Experimentació en química I i II9.0
  Fonaments de química6.0
  Tècniques instrumentals en anàlisi química5.0
  Organització i gestió d'empreses6.0
  Tecnologies de protecció del medi ambient5.0
  Anàlisi química6.0

 • Família:Química| Cicle formatiu:Indústries de procés de pasta i paper
  AssignaturaCrèdits reconeguts
  Experimentació en química I i II9.0
  Termotècnia aplicada6.0
  Anàlisi química6.0
  Tecnologies químiques especials5.0
  Fonaments de química6.0
  Enginyeria fluidomecànica6.0
  Tècniques instrumentals en anàlisi química5.0
  Experimentació en enginyeria química I5.0
  Organització i gestió d'empreses6.0

On s'imparteix
Escola Politècnica Superior (UdG)
(Centre propi)
Campus Montilivi
17071  Girona
www.udg.edu/eps
Telèfon: 972 41 84 20
Fax: 972 41 83 99


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat establertes a la normativa
 • Capacitat per a la redacció, la signatura i el desenvolupament de projectes en l'àmbit de l'enginyeria industrial que tinguin com a objecte la construcció, reforma, reparació, conservació, enderroc, fabricació, instal·lació, muntatge o explotació d'estructures, equips mecànics, instal·lacions energètiques, instal·lacions elèctriques i electròniques, instal·lacions i plantes industrials i processos de fabricació i automatització.
 • Capacitat per a la direcció de les activitats objecte dels projectes d'enginyeria descrits en l'apartat anterior.
 • Coneixement en matèries bàsiques i tecnològiques, que els capaciti per a l'aprenentatge de nous mètodes i teories, i els doti de versatilitat per adaptar-se a noves situacions.
 • Capacitat per resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat, raonament crític i per comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses en el camp de l'enginyeria industrial.
 • Coneixements per realitzar mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, planificacions de tasques i altres treballs anàlegs.
 • Capacitat per a l'ús d'especificacions, reglaments i normes de compliment obligatori.
 • Capacitat per analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques.
 • Capacitat per aplicar els principis i mètodes de la qualitat.
 • Capacitat d'organització i planificació en l'àmbit de l'empresa, i altres institucions i organitzacions.
 • Capacitat per treballar en un entorn multilingüe i multidisciplinari.
 • Coneixement, comprensió i capacitat per aplicar la legislació necessària en l'exercici de la professió d'enginyer tècnic industrial.
Sortides professionals
 • Direcció de  projectes en l'àmbit de l'enginyeria industrial, especialment orientats cap al disseny, direcció i gestió d'indústries (químiques, agroalimentàries, farmacèutiques, etc.) i d'instal·lacions on es realitzin processos o tractaments per evitar la contaminació ambiental.
 • Assessoria en temes de seguretat i higiene industrial, qualitat i protecció del medi ambient, on s'hauran d'aplicar els coneixements sobre les normatives vigents en cada àmbit.
 • Disseny, control i gestió de les indústries químiques i els processos de fabricació.
 • Exercici de la docència en diversos graus d'acord a la normativa vigent i per dirigir tota classe d'indústries o explotacions.
Institucions d'interès
CO-LaN - Xarxa de Laboratoris Cape-Open
Portal d'una associació industrial i acadèmica que promou la interacció oberta de processos de simulació de programari. Ofereix informació, notícies, bloc, eines específiques, revista de l'associació, recursos, baixades de programari, catàlegs, serveis de suport, enllaços d'interès, fòrums, etc.
http://www.colan.org
Engineers Australia
Portal en anglès, especialitzat en enginyeria, que ofereix informació, notícies, serveis, esdeveniments, desenvolupament professional, publicacions, etc.
http://www.engineersaustralia.org.au
raci - Reial Institut Australià de Química
Portal d'una institució que defensa i promou l'ensenyament de la química a tots els nivells educatius i ajuda els interessos dels professionals de la química. El portal ofereix informació per seccions, notícies, formació, centre de recursos, ofertes de treball, cerques per paraules clau, enllaços d'interès, esdeveniments, premis, etc.
http://www.raci.org.au
Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal| Sobre gencat