Generalitat de Catalunya
Curs
2016-2017

Contingut

Enginyeria química/Escola Politècnica Superior (Girona)

Universitat:Universitat de Girona

Afegir
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en enginyeria química per la Universitat de Girona
Branca de coneixement principal:Enginyeria i arquitectura
Objectius de l'estudi

Proporcionar a l'estudiantat les habilitats i les aptituds necessàries per exercir la professió d'enginyer/a tècnic/a industrial, incidint especialment en la formació que capacita per a l'activitat en l'àmbit de l'enginyeria química.

Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Semestral
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès3%
Castellà7%
Català90%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries140.0
Optatives40.0
Total240.0
Període de pràctiques:
15.0 crèdits optatius.
Tronc comú amb altres titulacions
TitulacióCrèdits compartits
Enginyeria mecànica93.0
Enginyeria electrònica industrial i automàtica99.0
Aquesta titulació habilita per exercir la següent professió regulada: Enginyer/a tècnic/a industrial
Accés i notes de tall
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
 • Família:Química| Cicle formatiu:Laboratori d'anàlisi i control de qualitat (CFGS-LOE)
  AssignaturaCrèdits reconeguts
  Anàlisi química6.0
  Fonaments de química6.0
  Anàlisi aplicada a la indústria5.0
  Tècniques instrumentals en anàlisi química5.0
  Organització i gestió d'empreses6.0
  Experimentació en química I i II9.0
  Processos de química industrial5.0

 • Família:Química| Cicle formatiu:Química industrial (CFGS-LOE)
  AssignaturaCrèdits reconeguts
  Experimentació en química I i II9.0
  Organització i gestió d'empreses6.0
  Experimentació en enginyeria química I5.0
  Enginyeria fluidomecànica6.0
  Anàlisi química6.0
  Fonaments de química6.0
  Electrònica i control6.0
  Tècniques instrumentals en anàlisi química5.0
  Termotècnia aplicada6.0

 • Família:Química| Cicle formatiu:Indústries de procés de pasta i paper
  AssignaturaCrèdits reconeguts
  Experimentació en enginyeria química I5.0
  Tècniques instrumentals en anàlisi química5.0
  Fonaments de química6.0
  Termotècnia aplicada6.0
  Organització i gestió d'empreses6.0
  Anàlisi química6.0
  Experimentació en química I i II9.0
  Enginyeria fluidomecànica6.0
  Tecnologies químiques especials5.0

 • Família:Química| Cicle formatiu:Anàlisi i control
  AssignaturaCrèdits reconeguts
  Tècniques instrumentals en anàlisi química5.0
  Experimentació en química I i II9.0
  Fonaments de química6.0
  Anàlisi química6.0
  Processos de química industrial5.0
  Anàlisi aplicada a la indústria5.0

 • Família:Indústries alimentàries| Cicle formatiu:Indústria alimentària
  AssignaturaCrèdits reconeguts
  Experimentació en química I i II9.0
  Organització i gestió d'empreses6.0
  Tècniques instrumentals en anàlisi química5.0
  Fonaments de química6.0
  Anàlisi química6.0
  Tecnologies de protecció del medi ambient5.0

 • Família:Química| Cicle formatiu:Química ambiental
  AssignaturaCrèdits reconeguts
  Anàlisi química6.0
  Experimentació en química I i II9.0
  Química ecològica5.0
  Tecnologies de protecció del medi ambient5.0
  Tècniques instrumentals en anàlisi química5.0
  Fonaments de química6.0

 • Família:Química| Cicle formatiu:Indústries de procés químic
  AssignaturaCrèdits reconeguts
  Electrònica i control6.0
  Anàlisi química6.0
  Experimentació en química II3.0
  Enginyeria fluidomecànica6.0
  Tècniques instrumentals d'anàlisi química5.0
  Fonaments de química6.0
  Termotècnia aplicada6.0
  Experimentació en enginyeria química I5.0
  Organització i gestió d'empreses6.0
  Experimentació en química I6.0

Ofertes
 • · Enginyeria química
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2016-2017 :5     |    Codi PIN:81023     |    Places orientatives:40
  • · Enginyeria química (internacional)|    Codi PIN:84015|    Places orientatives:10
   On s'imparteix
   Escola Politècnica Superior (UdG)
   (Centre propi)
   Campus Montilivi
   17071  Girona
   www.udg.edu/eps
   Telèfon: 972 41 84 20
   Fax: 972 41 83 99


   Món laboral
   Competències a assolir per l'estudiantat establertes a la normativa
   • Capacitat per a la redacció, la signatura i el desenvolupament de projectes en l'àmbit de l'enginyeria industrial que tinguin com a objecte la construcció, reforma, reparació, conservació, enderroc, fabricació, instal·lació, muntatge o explotació d'estructures, equips mecànics, instal·lacions energètiques, instal·lacions elèctriques i electròniques, instal·lacions i plantes industrials i processos de fabricació i automatització.
   • Capacitat per a la direcció de les activitats objecte dels projectes d'enginyeria descrits en l'apartat anterior.
   • Coneixement en matèries bàsiques i tecnològiques, que els capaciti per a l'aprenentatge de nous mètodes i teories, i els doti de versatilitat per adaptar-se a noves situacions.
   • Capacitat per resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat, raonament crític i per comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses en el camp de l'enginyeria industrial.
   • Coneixements per realitzar mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, planificacions de tasques i altres treballs anàlegs.
   • Capacitat per a l'ús d'especificacions, reglaments i normes de compliment obligatori.
   • Capacitat per analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques.
   • Capacitat per aplicar els principis i mètodes de la qualitat.
   • Capacitat d'organització i planificació en l'àmbit de l'empresa, i altres institucions i organitzacions.
   • Capacitat per treballar en un entorn multilingüe i multidisciplinari.
   • Coneixement, comprensió i capacitat per aplicar la legislació necessària en l'exercici de la professió d'enginyer tècnic industrial.
   Sortides professionals
   • Direcció de projectes en l'àmbit de l'enginyeria industrial, especialment orientats cap al disseny, la direcció i la gestió d'indústries (químiques, agroalimentàries, farmacèutiques, etc.) i d'instal·lacions on es realitzin processos o tractaments per evitar la contaminació ambiental.
   • Assessoria en temes de seguretat i higiene industrial, qualitat i protecció del medi ambient.
   • Disseny, control i gestió de les indústries químiques i els processos de fabricació.
   • Docència.
   Institucions d'interès
   Consell de Col·legis d'Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya
   http://www.ccetic.cat
   FeiQue - Federació Empresarial de la Indústria Química Espanyola
   http://www.feique.org
   ANQUE - Associació Nacional de Químics d'Espanya / Consell General de Col·legis de Químics d'Espanya
   http://www.anque.es
   IchemE - Institució d'Enginyers Químics. Avançar en l'Enginyeria Química a Escala Mundial
   Portal en anglès d'una organització de professionals amb experiència rellevant en enginyeria química, que ofereix informació, notícies, esdeveniments, formació, cursos presencials i no presencials, publicacions, fòrums, recursos, eines i serveis, enllaços d'interès, etc.
   http://www.icheme.org
   Enginyers Industrials d'Espanya
   http://www.ingenierosindustriales.net
   DECHEMA - Associació per a l'Enginyeria Química i la Biotecnologia
   Portal d'una societat científica i tècnica sense ànim de lucre membres, els membres de la qual són científics, enginyers, empreses, organitzacions i instituts de recerca, que te la missió de promoure i donar suport a la recerca i el desenvolupament en tecnologia química i biotecnologia.
   http://www.dechema.de
   cefic - Consell Europeu de la Indústria Química
   És l'organització de les indústries químiques d'Europa, que té la missió de mantenir i desenvolupar la indústria química a Europa i de millorar contínuament totes les seves activitats, inclosos la seguretat, la salut i el desenvolupament ambiental.
   http://www.cefic.be
   COGITI - Consell General de l'Enginyeria Tècnica Industrial
   http://www.cogiti.es
   Agència de Residus de Catalunya
   http://www20.gencat.cat/portal/site/arc
   SCI - Associació de la Indústria Química. Quan la ciència s'uneix amb el negoci
   Portal en anglès especialitzat en la indústria i la ciència químiques que ofereix notícies, informació sobre esdeveniments, publicacions, revista C&I, fòrum dividit en seccions, serveis, etc.
   http://www.soci.org
   CDTI - Centre per el Desenvolupament Tecnològic Industrial
   Portal d'una entitat pública empresarial dependent del Ministeri de Ciència i Innovació que té la missió de prestar una atenció integral a l'empresa innovadora. Ofereix notícies, esdeveniments, beques i premis, ofertes de treball, enllaços d'interès, publicacions, serveis, informació sobre la financiació de projectes i la seva internacionalització, etc.
   http://www.cdti.es/index.asp?TR=C&IDR=1687
   AlChE - Institut Americà d'Enginyers Químics. La Casa Global dels Enginyers Químics
   http://www.aiche.org
   Recerca Química
   Portal especialitzat que ofereix serveis, ofertes de treball, notícies, enllaços d'interès i solucions per a les diverses àrees que formen el món de la química.
   http://www.chemicalsearch.co.uk
   IUPAC - Unió Internacional de la Química Pura i Aplicada
   Portal en anglès, d'una organització científica internacional no governamental, que contribueix a l'avenç de les ciències químiques i a l'aplicació de la química al servei de la humanitat. Ofereix projectes, publicacions, recursos electrònics, eines per a totes les àrees de la química, notícies, conferències, enllaços d'interès, etc.
   http://www.iupac.org
   Porta 22
   Espai de noves ocupacions
   http://w27.bcn.cat/porta22/cat
   Els estudis amb * estan en procés de validació
   Avís legal| Sobre gencat| Enquesta