Generalitat de Catalunya
Curs
2017-2018

Contingut

Enginyeria química/Escola Politècnica Superior (Girona)

Universitat: Universitat de Girona

Afegir
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en enginyeria química per la Universitat de Girona
Branca de coneixement principal:Enginyeria i arquitectura
Objectius de l'estudi

Proporcionar a l'estudiantat les habilitats i les aptituds necessàries per exercir la professió d'enginyer/a tècnic/a industrial, incidint especialment en la formació que capacita per a l'activitat en l'àmbit de l'enginyeria química.

Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Semestral
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès3%
Castellà7%
Català90%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries140.0
Optatives40.0
Total240.0
Període de pràctiques:
15.0 crèdits optatius.
Tronc comú amb altres titulacions
TitulacióCrèdits compartits
Enginyeria electrònica industrial i automàtica99.0
Enginyeria mecànica93.0
Aquesta titulació habilita per exercir la següent professió regulada: Enginyer/a tècnic/a industrial
Accés i notes de tall
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
 • Família:Química | Cicle formatiu:Química industrial (CFGS-LOE)
  AssignaturaCrèdits reconeguts
  Experimentació en enginyeria química I5.0
  Anàlisi química6.0
  Electrònica i control6.0
  Tècniques instrumentals en anàlisi química5.0
  Termotècnia aplicada6.0
  Fonaments de química6.0
  Experimentació en química I i II9.0
  Organització i gestió d'empreses6.0
  Enginyeria fluidomecànica6.0

 • Família:Química | Cicle formatiu:Indústries de procés químic
  AssignaturaCrèdits reconeguts
  Enginyeria fluidomecànica6.0
  Experimentació en química II3.0
  Termotècnia aplicada6.0
  Organització i gestió d'empreses6.0
  Fonaments de química6.0
  Experimentació en química I6.0
  Experimentació en enginyeria química I5.0
  Anàlisi química6.0
  Tècniques instrumentals d'anàlisi química5.0
  Electrònica i control6.0

 • Família:Química | Cicle formatiu:Anàlisi i control
  AssignaturaCrèdits reconeguts
  Anàlisi química6.0
  Experimentació en química I i II9.0
  Tècniques instrumentals en anàlisi química5.0
  Processos de química industrial5.0
  Anàlisi aplicada a la indústria5.0
  Fonaments de química6.0

 • Família:Química | Cicle formatiu:Laboratori d'anàlisi i control de qualitat (CFGS-LOE)
  AssignaturaCrèdits reconeguts
  Fonaments de química6.0
  Organització i gestió d'empreses6.0
  Experimentació en química I i II9.0
  Anàlisi química6.0
  Tècniques instrumentals en anàlisi química5.0
  Anàlisi aplicada a la indústria5.0
  Processos de química industrial5.0

 • Família:Indústries alimentàries | Cicle formatiu:Indústria alimentària
  AssignaturaCrèdits reconeguts
  Fonaments de química6.0
  Experimentació en química I i II9.0
  Anàlisi química6.0
  Organització i gestió d'empreses6.0
  Tecnologies de protecció del medi ambient5.0
  Tècniques instrumentals en anàlisi química5.0

 • Família:Química | Cicle formatiu:Química ambiental
  AssignaturaCrèdits reconeguts
  Tecnologies de protecció del medi ambient5.0
  Experimentació en química I i II9.0
  Química ecològica5.0
  Tècniques instrumentals en anàlisi química5.0
  Anàlisi química6.0
  Fonaments de química6.0

 • Família:Química | Cicle formatiu:Indústries de procés de pasta i paper
  AssignaturaCrèdits reconeguts
  Anàlisi química6.0
  Organització i gestió d'empreses6.0
  Termotècnia aplicada6.0
  Experimentació en química I i II9.0
  Tecnologies químiques especials5.0
  Experimentació en enginyeria química I5.0
  Tècniques instrumentals en anàlisi química5.0
  Fonaments de química6.0
  Enginyeria fluidomecànica6.0

Ofertes
 • · Enginyeria Química
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2017-2018 :5     |    Codi PIN:81023     |    Places orientatives:40
  • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
   • Nom de l'assignaturaCoeficient
    Biologia0.1
    Ciències de la Terra i mediambientals / Geologia0.1
    Dibuix Tècnic0.2
    Disseny0.1
    Economia0.1
    Economia de l'Empresa0.1
    Electrotècnia0.1
    Física0.2
    Matemàtiques0.2
    Química0.2
    Tecnologia Industrial0.2
On s'imparteix
Escola Politècnica Superior (UdG)
(Centre propi)
Campus Montilivi
17071  Girona
www.udg.edu/eps
Telèfon: 972 41 84 20
Fax: 972 41 83 99


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat establertes a la normativa
 • Capacitat per a la redacció, la signatura i el desenvolupament de projectes en l'àmbit de l'enginyeria industrial que tinguin com a objecte la construcció, reforma, reparació, conservació, enderroc, fabricació, instal·lació, muntatge o explotació d'estructures, equips mecànics, instal·lacions energètiques, instal·lacions elèctriques i electròniques, instal·lacions i plantes industrials i processos de fabricació i automatització.
 • Capacitat per a la direcció de les activitats objecte dels projectes d'enginyeria descrits en l'apartat anterior.
 • Coneixement en matèries bàsiques i tecnològiques, que els capaciti per a l'aprenentatge de nous mètodes i teories, i els doti de versatilitat per adaptar-se a noves situacions.
 • Capacitat per resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat, raonament crític i per comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses en el camp de l'enginyeria industrial.
 • Coneixements per realitzar mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, planificacions de tasques i altres treballs anàlegs.
 • Capacitat per a l'ús d'especificacions, reglaments i normes de compliment obligatori.
 • Capacitat per analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques.
 • Capacitat per aplicar els principis i mètodes de la qualitat.
 • Capacitat d'organització i planificació en l'àmbit de l'empresa, i altres institucions i organitzacions.
 • Capacitat per treballar en un entorn multilingüe i multidisciplinari.
 • Coneixement, comprensió i capacitat per aplicar la legislació necessària en l'exercici de la professió d'enginyer tècnic industrial.
Sortides professionals
 • Direcció de projectes en l'àmbit de l'enginyeria industrial, especialment orientats cap al disseny, la direcció i la gestió d'indústries (químiques, agroalimentàries, farmacèutiques, etc.) i d'instal·lacions on es realitzin processos o tractaments per evitar la contaminació ambiental.
 • Assessoria en temes de seguretat i higiene industrial, qualitat i protecció del medi ambient.
 • Disseny, control i gestió de les indústries químiques i els processos de fabricació.
 • Docència.
Institucions d'interès
Consell de Col·legis d'Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya
http://www.ccetic.cat
FeiQue - Federació Empresarial de la Indústria Química Espanyola
http://www.feique.org
ANQUE - Associació Nacional de Químics d'Espanya / Consell General de Col·legis de Químics d'Espanya
http://www.anque.es
IchemE - Institució d'Enginyers Químics. Avançar en l'Enginyeria Química a Escala Mundial
Portal en anglès d'una organització de professionals amb experiència rellevant en enginyeria química, que ofereix informació, notícies, esdeveniments, formació, cursos presencials i no presencials, publicacions, fòrums, recursos, eines i serveis, enllaços d'interès, etc.
http://www.icheme.org
Enginyers Industrials d'Espanya
http://www.ingenierosindustriales.net
DECHEMA - Associació per a l'Enginyeria Química i la Biotecnologia
Portal d'una societat científica i tècnica sense ànim de lucre membres, els membres de la qual són científics, enginyers, empreses, organitzacions i instituts de recerca, que te la missió de promoure i donar suport a la recerca i el desenvolupament en tecnologia química i biotecnologia.
http://www.dechema.de
cefic - Consell Europeu de la Indústria Química
És l'organització de les indústries químiques d'Europa, que té la missió de mantenir i desenvolupar la indústria química a Europa i de millorar contínuament totes les seves activitats, inclosos la seguretat, la salut i el desenvolupament ambiental.
http://www.cefic.be
COGITI - Consell General de l'Enginyeria Tècnica Industrial
http://www.cogiti.es
Agència de Residus de Catalunya
http://www20.gencat.cat/portal/site/arc
SCI - Associació de la Indústria Química. Quan la ciència s'uneix amb el negoci
Portal en anglès especialitzat en la indústria i la ciència químiques que ofereix notícies, informació sobre esdeveniments, publicacions, revista C&I, fòrum dividit en seccions, serveis, etc.
http://www.soci.org
CDTI - Centre per el Desenvolupament Tecnològic Industrial
Portal d'una entitat pública empresarial dependent del Ministeri de Ciència i Innovació que té la missió de prestar una atenció integral a l'empresa innovadora. Ofereix notícies, esdeveniments, beques i premis, ofertes de treball, enllaços d'interès, publicacions, serveis, informació sobre la financiació de projectes i la seva internacionalització, etc.
http://www.cdti.es/index.asp?TR=C&IDR=1687
AlChE - Institut Americà d'Enginyers Químics. La Casa Global dels Enginyers Químics
http://www.aiche.org
Recerca Química
Portal especialitzat que ofereix serveis, ofertes de treball, notícies, enllaços d'interès i solucions per a les diverses àrees que formen el món de la química.
http://www.chemicalsearch.co.uk
IUPAC - Unió Internacional de la Química Pura i Aplicada
Portal en anglès, d'una organització científica internacional no governamental, que contribueix a l'avenç de les ciències químiques i a l'aplicació de la química al servei de la humanitat. Ofereix projectes, publicacions, recursos electrònics, eines per a totes les àrees de la química, notícies, conferències, enllaços d'interès, etc.
http://www.iupac.org
Porta 22
Espai de noves ocupacions
http://w27.bcn.cat/porta22/cat
Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal | Sobre gencat | Enquesta