Generalitat de Catalunya
Curs
2014-2015

Contingut

Enginyeria química/Escola Politècnica Superior (Girona)

Universitat:Universitat de Girona

Afegir al llibre
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en enginyeria química per la Universitat de Girona
Branca de coneixement principal:Enginyeria i arquitectura
Objectius de l'estudi

Oferir als titulats i titulades habilitats i aptituds per exercir la professió d'enginyer/a tècnic/a industrial, incidint especialment en la formació que capacita per a la seva activitat en l'àmbit de l'enginyeria química.

Estudis que s'extingeixen amb la impartició d'aquest grau
UniversitatCentreEstudi
UdGEscola Politècnica SuperiorEnginyeria tècnica industrial, especialitat en química industrial
Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Semestral
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès3%
Castellà7%
Català90%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries140.0
Optatives40.0
Total240.0
Període de pràctiques:
15.0 crèdits optatius.
Tronc comú amb altres titulacions
TitulacióCrèdits compartits
Enginyeria mecànica93.0
Enginyeria electrònica industrial i automàtica99.0
Aquesta titulació habilita per exercir la següent professió regulada: Enginyer/a tècnic/a industrial
Com s'accedeix
Ofertes
 • Enginyeria química
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2014-2015 :5.0     | Codi PIN:81023     | Places orientatives:40
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
 • Família:Química| Cicle formatiu:Química ambiental
  AssignaturaCrèdits reconeguts
  Anàlisi química6.0
  Experimentació en química I i II9.0
  Tècniques instrumentals en anàlisi química5.0
  Química ecològica5.0
  Tecnologies de protecció del medi ambient5.0
  Fonaments de química6.0

 • Família:Química| Cicle formatiu:Laboratori d'anàlisi i control de qualitat (CFGS-LOE)
  AssignaturaCrèdits reconeguts
  Processos de química industrial5.0
  Fonaments de química6.0
  Anàlisi química6.0
  Organització i gestió d'empreses6.0
  Tècniques instrumentals en anàlisi química5.0
  Anàlisi aplicada a la indústria5.0
  Experimentació en química I i II9.0

 • Família:Química| Cicle formatiu:Indústries de procés de pasta i paper
  AssignaturaCrèdits reconeguts
  Termotècnia aplicada6.0
  Tècniques instrumentals en anàlisi química5.0
  Tecnologies químiques especials5.0
  Enginyeria fluidomecànica6.0
  Experimentació en enginyeria química I5.0
  Fonaments de química6.0
  Anàlisi química6.0
  Organització i gestió d'empreses6.0
  Experimentació en química I i II9.0

 • Família:Indústries alimentàries| Cicle formatiu:Indústria alimentària
  AssignaturaCrèdits reconeguts
  Anàlisi química6.0
  Tecnologies de protecció del medi ambient5.0
  Experimentació en química I i II9.0
  Tècniques instrumentals en anàlisi química5.0
  Organització i gestió d'empreses6.0
  Fonaments de química6.0

 • Família:Química| Cicle formatiu:Indústries de procés químic
  AssignaturaCrèdits reconeguts
  Electrònica i control6.0
  Experimentació en química II3.0
  Tècniques instrumentals d'anàlisi química5.0
  Anàlisi química6.0
  Termotècnia aplicada6.0
  Fonaments de química6.0
  Experimentació en enginyeria química I5.0
  Enginyeria fluidomecànica6.0
  Organització i gestió d'empreses6.0
  Experimentació en química I6.0

 • Família:Química| Cicle formatiu:Anàlisi i control
  AssignaturaCrèdits reconeguts
  Anàlisi aplicada a la indústria5.0
  Processos de química industrial5.0
  Experimentació en química I i II9.0
  Fonaments de química6.0
  Tècniques instrumentals en anàlisi química5.0
  Anàlisi química6.0

 • Família:Química| Cicle formatiu:Química industrial (CFGS-LOE)
  AssignaturaCrèdits reconeguts
  Fonaments de química6.0
  Experimentació en química I i II9.0
  Anàlisi química6.0
  Termotècnia aplicada6.0
  Tècniques instrumentals en anàlisi química5.0
  Electrònica i control6.0
  Enginyeria fluidomecànica6.0
  Experimentació en enginyeria química I5.0
  Organització i gestió d'empreses6.0

On s'imparteix
Escola Politècnica Superior (UdG)
(Centre propi)
Campus Montilivi
17071  Girona
www.udg.edu/eps
Telèfon: 972 41 84 20
Fax: 972 41 83 99


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat establertes a la normativa
 • Capacitat per a la redacció, la signatura i el desenvolupament de projectes en l'àmbit de l'enginyeria industrial que tinguin com a objecte la construcció, reforma, reparació, conservació, enderroc, fabricació, instal·lació, muntatge o explotació d'estructures, equips mecànics, instal·lacions energètiques, instal·lacions elèctriques i electròniques, instal·lacions i plantes industrials i processos de fabricació i automatització.
 • Capacitat per a la direcció de les activitats objecte dels projectes d'enginyeria descrits en l'apartat anterior.
 • Coneixement en matèries bàsiques i tecnològiques, que els capaciti per a l'aprenentatge de nous mètodes i teories, i els doti de versatilitat per adaptar-se a noves situacions.
 • Capacitat per resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat, raonament crític i per comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses en el camp de l'enginyeria industrial.
 • Coneixements per realitzar mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, planificacions de tasques i altres treballs anàlegs.
 • Capacitat per a l'ús d'especificacions, reglaments i normes de compliment obligatori.
 • Capacitat per analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques.
 • Capacitat per aplicar els principis i mètodes de la qualitat.
 • Capacitat d'organització i planificació en l'àmbit de l'empresa, i altres institucions i organitzacions.
 • Capacitat per treballar en un entorn multilingüe i multidisciplinari.
 • Coneixement, comprensió i capacitat per aplicar la legislació necessària en l'exercici de la professió d'enginyer tècnic industrial.
Sortides professionals
 • Direcció de  projectes en l'àmbit de l'enginyeria industrial, especialment orientats cap al disseny, direcció i gestió d'indústries (químiques, agroalimentàries, farmacèutiques, etc.) i d'instal·lacions on es realitzin processos o tractaments per evitar la contaminació ambiental.
 • Assessoria en temes de seguretat i higiene industrial, qualitat i protecció del medi ambient, on s'hauran d'aplicar els coneixements sobre les normatives vigents en cada àmbit.
 • Disseny, control i gestió de les indústries químiques i els processos de fabricació.
 • Exercici de la docència en diversos graus d'acord a la normativa vigent i per dirigir tota classe d'indústries o explotacions.
Institucions d'interès
AlChE - Institut Americà d'Enginyers Químics. La Casa Global dels Enginyers Químics
http://www.aiche.org
ANQUE - Associació Nacional de Químics d'Espanya / Consell General de Col·legis de Químics d'Espanya
http://www.anque.es
cefic - Consell Europeu de la Indústria Química
És l'organització de les indústries químiques d'Europa, que té la missió de mantenir i desenvolupar la indústria química a Europa i de millorar contínuament totes les seves activitats, inclosos la seguretat, la salut i el desenvolupament ambiental.
http://www.cefic.be
DECHEMA - Associació per a l'Enginyeria Química i la Biotecnologia
Portal d'una societat científica i tècnica sense ànim de lucre membres, els membres de la qual són científics, enginyers, empreses, organitzacions i instituts de recerca, que te la missió de promoure i donar suport a la recerca i el desenvolupament en tecnologia química i biotecnologia.
http://www.dechema.de
EuCheMS - Associació Europea per a les Ciències Químiques i Moleculars
Portal en anglès d'una associació que reuneix altres organitzacions europees relacionades amb el món de la química, i que té com a objectiu proporcionar una veu única sobre assumptes científics. Ofereix notícies, esdeveniments, enllaços d'interès, informació dividida per temàtiques químiques, publicacions, etc.
http://www.euchems.org
FeiQue - Federació Empresarial de la Indústria Química Espanyola
http://www.feique.org
FACS - Federació de les Societats Químiques Asiàtiques
Portal en anglès que promou l'avenç i el coneixement de la química i els interessos dels professionals de la química en la zona Àsia-Pacífic. Ofereix informació sobre projectes, esdeveniments, conferències, enllaços d'interès, premis, revista de la federació, etc.
http://www.facs-as.org
GDCh - Societat Química Alemanya
Portal d'una organització que té l'objectiu de promoure i desenvolupar la recerca i el coneixement de la química i que ofereix informació, serveis, fòrum, enllaços d'interès, publicacions, esdeveniments, etc.
http://www.gdch.de
CO-LaN - Xarxa de Laboratoris Cape-Open
Portal d'una associació industrial i acadèmica que promou la interacció oberta de processos de simulació de programari. Ofereix informació, notícies, bloc, eines específiques, revista de l'associació, recursos, baixades de programari, catàlegs, serveis de suport, enllaços d'interès, fòrums, etc.
http://www.colan.org
IchemE - Institució d'Enginyers Químics. Avançar en l'Enginyeria Química a Escala Mundial
Portal en anglès d'una organització de professionals amb experiència rellevant en enginyeria química, que ofereix informació, notícies, esdeveniments, formació, cursos presencials i no presencials, publicacions, fòrums, recursos, eines i serveis, enllaços d'interès, etc.
http://www.icheme.org
Engineers Australia
Portal en anglès, especialitzat en enginyeria, que ofereix informació, notícies, serveis, esdeveniments, desenvolupament professional, publicacions, etc.
http://www.engineersaustralia.org.au
raci - Reial Institut Australià de Química
Portal d'una institució que defensa i promou l'ensenyament de la química a tots els nivells educatius i ajuda els interessos dels professionals de la química. El portal ofereix informació per seccions, notícies, formació, centre de recursos, ofertes de treball, cerques per paraules clau, enllaços d'interès, esdeveniments, premis, etc.
http://www.raci.org.au
Reial Societat de Química
Portal d'una organització europea que promou l'avenç de les ciències químiques, i que ofereix informació, publicacions, desenvolupament educatiu i professional, llibreria virtual, centre d'informació, conferències, esdeveniments, bases de dades, etc.
http://www.rsc.org
SCI - Associació de la Indústria Química. Quan la ciència s'uneix amb el negoci
Portal en anglès especialitzat en la indústria i la ciència químiques que ofereix notícies, informació sobre esdeveniments, publicacions, revista C&I, fòrum dividit en seccions, serveis, etc.
http://www.soci.org
essenscia. On la química s'uneix a la ciència de la vida
Portal especialitzat en el sector de la química i de les ciències de la vida, que ofereix notícies, informació per sectors professionals, publicacions, ofertes de treball, enllaços d'interès, cerques per companyies, sectors d'activitats, publicacions, etc.
http://www.essenscia.be/en
IUPAC - Unió Internacional de la Química Pura i Aplicada
Portal en anglès, d'una organització científica internacional no governamental, que contribueix a l'avenç de les ciències químiques i a l'aplicació de la química al servei de la humanitat. Ofereix projectes, publicacions, recursos electrònics, eines per a totes les àrees de la química, notícies, conferències, enllaços d'interès, etc.
http://www.iupac.org
Institut de l'Enginyeria d'Espanya
http://www.iies.es
Porta 22
Espai de noves ocupacions
http://w27.bcn.cat/porta22/cat
Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal| Sobre gencat