Generalitat de Catalunya
Curs
2016-2017

Contingut

Biologia/Facultat de Ciències (Girona)

Universitat:Universitat de Girona

Afegir
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en biologia per la Universitat de Girona
Branca de coneixement principal:Ciències
Mencions:Biologia en organismes i sistemes/ Biologia fonamental
Objectius de l'estudi

Aconseguir una base àmplia i generalista de coneixements de biologia i una formació experimental sòlida. Es pretén estimular l'interès per l'aprenentatge i l'aplicació dels coneixements assolits en diferents entorns i problemàtiques. Aquest grau ha de garantir l'adquisició de coneixements en morfologia, sistemàtica, estructura, funció i interacció dels éssers vius, i de les anàlisis relacionades amb aquests aspectes, tant des del punt de vista docent i investigador com de l'aplicació d'aquests coneixements.

Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Semestral
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès20%
Castellà20%
Català60%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries111.0
Optatives57.0
Treball fi de grau12.0
Total240.0
Període de pràctiques:
6.0 crèdits optatius.
Accés i notes de tall
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • · Biologia
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2015-2016 :9.588     |    Codi PIN:81006     |    Places orientatives:95
  • · Biologia / Biotecnologia (simultaneïtat)
   • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2015-2016 :11.408     |    Codi PIN:81047     |    Places orientatives:10
   • · Biologia / Ciències ambientals (simultaneïtat)
    • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2015-2016 :10.236     |    Codi PIN:81048     |    Places orientatives:10
    On s'imparteix
    Facultat de Ciències (UdG)
    (Centre propi)
    Campus Montilivi
    17071  Girona
    Telèfon: 972 41 87 20
    Fax: 972 41 81 50


    Món laboral
    Competències a assolir per l'estudiantat
    • Realització d'estudis d'identificació, anàlisi i classificació dels organismes vius i dels agents i els materials biològics, i també de les seves restes i senyals d'activitat.
    • Investigació, desenvolupament i establiment de sistemes de control de processos biològics.
    • Producció, transformació, manipulació, conservació, identificació i realització de controls de qualitat de mostres d'origen biològic.
    • Estudi dels efectes biològics de productes de qualsevol naturalesa i control de l'acció.
    • Realització d'estudis genètics i determinació de la seva aplicabilitat.
    • Realització d'estudis ecològics, avaluació de l'impacte ambiental i planificació, gestió, explotació i conservació de poblacions, ecosistemes i recursos naturals terrestres i marins.
    • Assessorament científic i tècnic sobre temes biològics i ensenyament d'aquests temes en els nivells educatius on s'exigeixi la titulació mínima de graduat/ada.
    Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades
    • Sector industrial.
    • Assessories.
    • Sector sanitari (biologia humana, vegetal, animal).
    • Administració pública.
    Sortides professionals
    • Analista de qualitat.
    • Controlador/a de processos industrials, de productes d'origen biològic.
    • Controlador/a demogràfic/a.
    • Gestor/a i pèrit.
    • Assessor/a.
    • Investigador/a (organismes vius).
    • Formador/a i docent.
    • Comercial.
    Perspectives de futur de la titulació

    Les ofertes professionals a biòlogues i biòlegs estan en augment continu, tot i que molt lluny de donar ocupació a un percentatge significatiu dels professionals que surten de les universitats catalanes.

    Tanmateix, els coneixements en aquests estudis proporcionen una bona base a persones emprenedores per a la creació de petites empreses. La polivalència de les biòlogues i els biòlegs els proporciona la possibilitat d'optar a àmbits professionals molt diversos.

    Institucions d'interès
    Col·legi de Biòlegs de Catalunya
    http://www.cbcat.net
    Col·legi Oficial de Biòlegs
    http://www.cob.es
    Societat Catalana de Biologia
    http://blogs.iec.cat/scb/
    Societat Espanyola de Biologia Cel·lular
    http://www.sebc.es
    SEBBM - Societat Espanyola de Bioquímica i Biologia Molecular
    http://www.sebbm.es
    AEGH.ORG - Associació Espanyola de Genètica Humana
    http://www.aegh.org
    ESHG - Societat Europea de Genètica Humana
    https://www.eshg.org
    EMBL - Laboratori de Biologia Molecular Europeu
    http://www.embl.de/
    SEM - Societat Espanyola de Microbiologia
    http://www.semicrobiologia.org
    SENC - Societat Espanyola de NeuroCiència
    http://www.senc.es
    EuCheMS - Associació Europea per a les Ciències Químiques i Moleculars
    Portal en anglès d'una associació que reuneix altres organitzacions europees relacionades amb el món de la química, i que té com a objectiu proporcionar una veu única sobre assumptes científics. Ofereix notícies, esdeveniments, enllaços d'interès, informació dividida per temàtiques químiques, publicacions, etc.
    http://www.euchems.org
    SEQC - Societat Espanyola de Bioquímica Clínica i Patologia Molecular
    http://www.seqc.es
    Porta 22
    Espai de noves ocupacions
    http://w27.bcn.cat/porta22/cat
    Els estudis amb * estan en procés de validació
    Avís legal| Sobre gencat| Enquesta