Generalitat de Catalunya
Curs
2015-2016

Contingut

Biologia/Facultat de Ciències (Girona)

Universitat:Universitat de Girona

Afegir al llibre
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en biologia per la Universitat de Girona
Branca de coneixement principal:Ciències
Mencions:Biologia en organismes i sistemes/ Biologia fonamental
Objectius de l'estudi

Aconseguir una base àmplia i generalista de coneixements de biologia i una formació experimental sòlida. Es pretén estimular l'interès per l'aprenentatge i l'aplicació dels coneixements assolits en diferents entorns i problemàtiques. Aquest grau ha de garantir l'adquisició de coneixements en morfologia, sistemàtica, estructura, funció i interacció dels éssers vius, i de les anàlisis relacionades amb aquests aspectes, tant des del punt de vista docent i investigador com de l'aplicació d'aquests coneixements.

Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Semestral
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès20%
Castellà20%
Català60%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries111.0
Optatives57.0
Treball fi de grau12.0
Total240.0
Període de pràctiques:
6.0 crèdits optatius.
Com s'accedeix
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • Biologia
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2015-2016 :9.588     | Codi PIN:81006     | Places orientatives:95
 • Biologia / Biotecnologia (simultaneïtat)
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2015-2016 :11.408     | Codi PIN:81047     | Places orientatives:10
 • Biologia / Ciències ambientals (simultaneïtat)
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2015-2016 :10.236     | Codi PIN:81048     | Places orientatives:10
On s'imparteix
Facultat de Ciències (UdG)
(Centre propi)
Campus Montilivi
17071  Girona
Telèfon: 972 41 87 20
Fax: 972 41 81 50


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat
 • Realització d'estudis d'identificació, anàlisi i classificació dels organismes vius i dels agents i els materials biològics, i també de les seves restes i senyals d'activitat.
 • Investigació, desenvolupament i establiment de sistemes de control de processos biològics.
 • Producció, transformació, manipulació, conservació, identificació i realització de controls de qualitat de mostres d'origen biològic.
 • Estudi dels efectes biològics de productes de qualsevol naturalesa i control de l'acció.
 • Realització d'estudis genètics i determinació de la seva aplicabilitat.
 • Realització d'estudis ecològics, avaluació de l'impacte ambiental i planificació, gestió, explotació i conservació de poblacions, ecosistemes i recursos naturals terrestres i marins.
 • Assessorament científic i tècnic sobre temes biològics i ensenyament d'aquests temes en els nivells educatius on s'exigeixi la titulació mínima de graduat/ada.
Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades
 • Sector industrial.
 • Assessories.
 • Sector sanitari (biologia humana, vegetal, animal).
 • Administració pública.
Sortides professionals
 • Analista de qualitat.
 • Controlador/a de processos industrials, de productes d'origen biològic.
 • Controlador/a demogràfic/a.
 • Gestor/a i pèrit.
 • Assessor/a.
 • Investigador/a (organismes vius).
 • Formador/a i docent.
 • Comercial.
Perspectives de futur de la titulació

Les ofertes professionals a biòlogues i biòlegs estan en augment continu, tot i que molt lluny de donar ocupació a un percentatge significatiu dels professionals que surten de les universitats catalanes.

Tanmateix, els coneixements en aquests estudis proporcionen una bona base a persones emprenedores per a la creació de petites empreses. La polivalència de les biòlogues i els biòlegs els proporciona la possibilitat d'optar a àmbits professionals molt diversos.

Avís legal| Sobre gencat