Generalitat de Catalunya
Curs
2017-2018

Contingut

Biotecnologia/Facultat de Ciències (Girona)

Universitat: Universitat de Girona

Afegir
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en biotecnologia per la Universitat de Girona
Branca de coneixement principal:Ciències
Objectius de l'estudi
 • Transmetre interès per l'aprenentatge i l'aplicació dels coneixements de l'àrea en diferents situacions i contextos.
 • Establir les bases per permetre el desenvolupament de processos biotecnològics, basant-se en el coneixement i la millora de les transformacions que duen a terme els éssers vius.
 • Fomentar l'aprenentatge de les eines conceptuals, manuals i tècniques per millorar processos industrials ja existents.
 • Dotar els estudiants de la capacitat d'aplicar els coneixements adquirits a diferents problemàtiques i àrees de coneixement (química, agricultura, sanitat, alimentació, etc.) per a la producció de béns i serveis. 
Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Semestral
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès20%
Castellà20%
Català60%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries126.0
Optatives42.0
Treball fi de grau12.0
Total240.0
Període de pràctiques:
6.0 crèdits optatius.
Accés i notes de tall
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • · Biotecnologia
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2017-2018 :10,01     |    Codi PIN:81007     |    Places orientatives:60
 • · Biologia / Biotecnologia (Simultaneïtat)
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2017-2018 :11,75     |    Codi PIN:81047     |    Places orientatives:10
On s'imparteix
Facultat de Ciències (UdG)
(Centre propi)
Campus Montilivi
17071  Girona
Telèfon: 972 41 87 20
Fax: 972 41 81 50


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat
 • Coneixement de matèries bàsiques en biotecnologia com la química, la física, la biologia, les matemàtiques i la geologia.
 • Comprensió de l'estructura dels éssers vius des del punt de vista cel·lular i molecular, i quins són els principis termodinàmics que els governen, i iniciació en els principis de l'enginyeria química.
 • Coneixement dels processos que utilitzen els éssers vius per transformar la matèria i quins són els fluxos d'ener­gia associats a aquestes transformacions, i també comprensió de la utilització de l'enginyeria química per simular o reproduir aquests processos amb una finalitat determinada.
 • Coneixement de les metodologies experimentals, desenvolupament i adquisició de les competències i habilitats relacionades amb el treball experimental, tan de laboratori com de camp.
 • Habilitat en l'ús d'eines bioinformàtiques de gestió del banc de dades, que permet disposar d'una gran quantitat d'informació sobre els éssers vius, la seva estructura i les seves funcions.
 • Aplicació del raonament científic al disseny, la recollida i interpretació de dades i, el seu processament i anàlisi posterior.
 • Capacitat per de dur a terme tasques de responsabilitat en el disseny, la producció i la gestió, com també, conèixer els aspectes socials, legals, econòmics i de gestió vinculats amb la biotecnologia.
Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades
 • Indústria farmacèutica, veterinària, de química fina, agroalimentària, microelectrònica i relacionada amb el medi ambient en les àrees de: laboratoris d'R+D per al desenvolupament de nous processos i productes, plantes de producció, laboratoris d'anàlisi i de control de qualitat, gestió, documentació, màrqueting i comercialització, tramitació de patents i aspectes legals.
 • Centres biosanitaris: centres de recerca en salut humana, laboratoris d'anàlisi i de diagnòstic molecular.
 • Administració pública i serveis: en tasques relacionades amb el tractament d'aigües o de residus, com a tècnics/tècniques de medi ambient.
 • Consultories o empreses de disseny de processos.
 • Recerca pública en universitats o centres del CSIC.
 • Docència en l'ensenyament secundari i universitats.
Institucions d'interès
ASBTEC - Associació de Biotecnòlegs de Catalunya
http://www.asbtec.org/
FEBiotec - Federació Espanyola de Biotecnòlegs
http://www.febiotec.es/
CNB - Centre Nacional de Biotecnologia
http://www.cnb.csic.es/index.php/es/
ASEBIO - Associació Espanyola de Bioempreses
Agrupa empreses, associacions, fundacions, universitats, centres tecnològics i d'investigació que desenvolupen les seves activitats de manera directa o indirecta en relació amb la biotecnologia a Espanya.
http://www.asebio.com
Bio - Organització Biotecnològica Industrial
Portal en anglès de l'organització biotecnològica més gran del món. Proporciona als seus membres suport jurídic, desenvolupament de negocis i serveis de comunicacions, i participa en la recerca i el desenvolupament innovadors de l'assistència sanitària, els productes agrícoles, i la biotecnologia industrial i ambiental.
http://www.bio.org
EuropaBio - Associació Europea de Bioindústries
Portal en anglès d'una organització europea que promou l'assistència sanitària i industrial des d'una perspectiva biotecnològica i de consum de cultius utilitzant biotecnologia verda. El portal ofereix notícies, informació sectorial, reportatges, vídeos, enllaços d'interès, seguiment a les xarxes socials, etc.
http://www.europabio.org
DECHEMA - Associació per a l'Enginyeria Química i la Biotecnologia
Portal d'una societat científica i tècnica sense ànim de lucre membres, els membres de la qual són científics, enginyers, empreses, organitzacions i instituts de recerca, que te la missió de promoure i donar suport a la recerca i el desenvolupament en tecnologia química i biotecnologia.
http://www.dechema.de
SEBBM - Societat Espanyola de Bioquímica i Biologia Molecular
http://www.sebbm.es
Institució CERCA. Centres de Recerca de Catalunya
http://cerca.cat
CSIC - Consell Superior d'Investigacions Científiques. Ministeri d'Economia i Competitivitat. Govern d'Espanya
http://www.csic.es
CDTI - Centre per el Desenvolupament Tecnològic Industrial
Portal d'una entitat pública empresarial dependent del Ministeri de Ciència i Innovació que té la missió de prestar una atenció integral a l'empresa innovadora. Ofereix notícies, esdeveniments, beques i premis, ofertes de treball, enllaços d'interès, publicacions, serveis, informació sobre la financiació de projectes i la seva internacionalització, etc.
http://www.cdti.es/index.asp?TR=C&IDR=1687
gmo answers
Portal, en anglès, on s'informa dels organismes genèticament alterats, aliments, agricultura i biotecnologia.
http://gmoanswers.com
Porta 22
Espai de noves ocupacions
http://w27.bcn.cat/porta22/cat
Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal | Sobre gencat | Enquesta