Generalitat de Catalunya
Curs
2015-2016

Contingut

Biotecnologia/Facultat de Ciències (Girona)

Universitat:Universitat de Girona

Afegir al llibre
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en biotecnologia per la Universitat de Girona
Branca de coneixement principal:Ciències
Objectius de l'estudi
 • Transmetre interès per l'aprenentatge i l'aplicació dels coneixements de l'àrea en diferents situacions i contextos.
 • Establir les bases per permetre el desenvolupament de processos biotecnològics, basant-se en el coneixement i la millora de les transformacions que duen a terme els éssers vius.
 • Fomentar l'aprenentatge de les eines conceptuals, manuals i tècniques per millorar processos industrials ja existents.
 • Dotar els estudiants de la capacitat d'aplicar els coneixements adquirits a diferents problemàtiques i àrees de coneixement (química, agricultura, sanitat, alimentació, etc.) per a la producció de béns i serveis. 
Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Semestral
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès20%
Castellà20%
Català60%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries126.0
Optatives42.0
Treball fi de grau12.0
Total240.0
Període de pràctiques:
6.0 crèdits optatius.
Com s'accedeix
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • Biotecnologia
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2015-2016 :10.161     | Codi PIN:81007     | Places orientatives:60
 • Biologia / Biotecnologia (simultaneïtat)
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2015-2016 :11.408     | Codi PIN:81047     | Places orientatives:10
On s'imparteix
Facultat de Ciències (UdG)
(Centre propi)
Campus Montilivi
17071  Girona
Telèfon: 972 41 87 20
Fax: 972 41 81 50


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat
 • Coneixement de matèries bàsiques en biotecnologia com la química, la física, la biologia, les matemàtiques i la geologia.
 • Comprensió de l'estructura dels éssers vius des del punt de vista cel·lular i molecular, i quins són els principis termodinàmics que els governen, i iniciació en els principis de l'enginyeria química.
 • Coneixement dels processos que utilitzen els éssers vius per transformar la matèria i quins són els fluxos d'ener­gia associats a aquestes transformacions, i també comprensió de la utilització de l'enginyeria química per simular o reproduir aquests processos amb una finalitat determinada.
 • Coneixement de les metodologies experimentals, desenvolupament i adquisició de les competències i habilitats relacionades amb el treball experimental, tan de laboratori com de camp.
 • Habilitat en l'ús d'eines bioinformàtiques de gestió del banc de dades, que permet disposar d'una gran quantitat d'informació sobre els éssers vius, la seva estructura i les seves funcions.
 • Aplicació del raonament científic al disseny, la recollida i interpretació de dades i, el seu processament i anàlisi posterior.
 • Capacitat per de dur a terme tasques de responsabilitat en el disseny, la producció i la gestió, com també, conèixer els aspectes socials, legals, econòmics i de gestió vinculats amb la biotecnologia.
Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades
 • Indústria farmacèutica, veterinària, de química fina, agroalimentària, microelectrònica i relacionada amb el medi ambient en les àrees de: laboratoris d'R+D per al desenvolupament de nous processos i productes, plantes de producció, laboratoris d'anàlisi i de control de qualitat, gestió, documentació, màrqueting i comercialització, tramitació de patents i aspectes legals.
 • Centres biosanitaris: centres de recerca en salut humana, laboratoris d'anàlisi i de diagnòstic molecular.
 • Administració pública i serveis: en tasques relacionades amb el tractament d'aigües o de residus, com a tècnics/tècniques de medi ambient.
 • Consultories o empreses de disseny de processos.
 • Recerca pública en universitats o centres del CSIC.
 • Docència en l'ensenyament secundari i universitats.
Avís legal| Sobre gencat