Generalitat de Catalunya
Curs
2016-2017

Contingut

Ciències ambientals/Facultat de Ciències (Girona)

Universitat:Universitat de Girona

Afegir
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en ciències ambientals per la Universitat de Girona
Branca de coneixement principal:Ciències
Objectius de l'estudi

Oferir als estudiants els conceptes i els mètodes per analitzar els problemes ambientals associats a un món en creixement continu que té la responsabilitat de preservar els valors del medi natural. La perspectiva multidisciplinària d'aquests estudis permet assolir un coneixement integrat de la complexitat relacionada amb el medi ambient i aportar propostes innovadores en el context del desenvolupament sostenible.

Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Semestral
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès20%
Castellà20%
Català60%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries126.0
Optatives42.0
Treball fi de grau12.0
Total240.0
Període de pràctiques:
6.0 crèdits optatius.
Accés i notes de tall
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • · Ciències ambientals
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2016-2017 :7,246     |    Codi PIN:81008     |    Places orientatives:60
  • · Biologia / Ciències ambientals (simultaneïtat)
   • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2016-2017 :10,322     |    Codi PIN:81048     |    Places orientatives:20
   On s'imparteix
   Facultat de Ciències (UdG)
   (Centre propi)
   Campus Montilivi
   17071  Girona
   Telèfon: 972 41 87 20
   Fax: 972 41 81 50


   Món laboral
   Competències a assolir per l'estudiantat
   • Adquisició dels coneixements necessaris per a una visió plural i multidisciplinària de la complexitat ambiental associada al nostre àmbit socioeconòmic.
   • Adquisició de conceptes i de metodologies d'anàlisi i de resolució de problemes, de forma objectiva i fonamentada científicament.
   • Adquisició d'habilitats per al treball en equip, la discussió i la integració de múltiples punts de vista que permeten actuar en diverses àrees i amb diferents funcions en l'àmbit públic o privat, exercint tasques de gestió, anàlisi o tecnologia. 
   Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades
   • Àmbit de l'Administració local o supralocal
   • empreses industrials
   • àmbit educatiu
   Sortides professionals
   • Gestors/ores de l'ús òptim dels recursos i l'energia, del tractament i la minimització de residus i emissions, i de l'establiment de programes de seguretat ambiental.
   • Investigadors/ores i gestors/ores dels espais naturals i de projectes d'educació i comunicació ambiental.
   Institucions d'interès
   Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya
   http://www.coamb.cat/
   Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Generalitat de Catalunya
   http://agricultura.gencat.cat/ca/inici/
   Fundació Biodiversitat
   http://fundacion-biodiversidad.es/
   ICM - Institut de Ciències del Mar
   http://www.icm.csic.es/
   Agència Europea de Medi Ambient
   http://www.eea.europa.eu
   Xarxa de Custòdia del Territori
   http://www.xct.cat/ca/
   Ciemat. Centre de Recerca Energètica, Mediambiental i Tecnològica. Ministerio d'Economia i Competitivitat. Govern d'Espanya
   http://www.ciemat.es
   IREC - Institut de Recerca en Energia de Catalunya
   http://www.irec.cat
   Agència de Residus de Catalunya
   http://www20.gencat.cat/portal/site/arc
   IDAE - Institut per a la Diversificació i l'Estalvi Energètic. Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. Govern d'Espanya
   http://www.idae.es/index.php/lang.ca
   Porta 22
   Espai de noves ocupacions
   http://w27.bcn.cat/porta22/cat
   Els estudis amb * estan en procés de validació
   Avís legal| Sobre gencat| Enquesta