Generalitat de Catalunya
Curs
2017-2018

Contingut

Ciències ambientals/Facultat de Ciències (Girona)

Universitat: Universitat de Girona

Afegir
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en ciències ambientals per la Universitat de Girona
Branca de coneixement principal:Ciències
Objectius de l'estudi

Oferir als estudiants els conceptes i els mètodes per analitzar els problemes ambientals associats a un món en creixement continu que té la responsabilitat de preservar els valors del medi natural. La perspectiva multidisciplinària d'aquests estudis permet assolir un coneixement integrat de la complexitat relacionada amb el medi ambient i aportar propostes innovadores en el context del desenvolupament sostenible.

Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Semestral
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès20%
Castellà20%
Català60%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries126.0
Optatives42.0
Treball fi de grau12.0
Total240.0
Període de pràctiques:
6.0 crèdits optatius.
Accés i notes de tall
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • · Ciències Ambientals
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2017-2018 :5     |    Codi PIN:81008     |    Places orientatives:60
 • · Biologia / Ciències Ambientals (Simultaneïtat)
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2017-2018 :9,912     |    Codi PIN:81048     |    Places orientatives:20
On s'imparteix
Facultat de Ciències (UdG)
(Centre propi)
Campus Montilivi
17071  Girona
Telèfon: 972 41 87 20
Fax: 972 41 81 50


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat
 • Adquisició dels coneixements necessaris per a una visió plural i multidisciplinària de la complexitat ambiental associada al nostre àmbit socioeconòmic.
 • Adquisició de conceptes i de metodologies d'anàlisi i de resolució de problemes, de forma objectiva i fonamentada científicament.
 • Adquisició d'habilitats per al treball en equip, la discussió i la integració de múltiples punts de vista que permeten actuar en diverses àrees i amb diferents funcions en l'àmbit públic o privat, exercint tasques de gestió, anàlisi o tecnologia. 
Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades
 • Àmbit de l'Administració local o supralocal
 • empreses industrials
 • àmbit educatiu
Sortides professionals
 • Gestors/ores de l'ús òptim dels recursos i l'energia, del tractament i la minimització de residus i emissions, i de l'establiment de programes de seguretat ambiental.
 • Investigadors/ores i gestors/ores dels espais naturals i de projectes d'educació i comunicació ambiental.
Institucions d'interès
Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya
http://www.coamb.cat/
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Generalitat de Catalunya
http://agricultura.gencat.cat/ca/inici/
Fundació Biodiversitat
http://fundacion-biodiversidad.es/
ICM - Institut de Ciències del Mar
http://www.icm.csic.es/
Agència Europea de Medi Ambient
http://www.eea.europa.eu
Xarxa de Custòdia del Territori
http://www.xct.cat/ca/
Ciemat. Centre de Recerca Energètica, Mediambiental i Tecnològica. Ministerio d'Economia i Competitivitat. Govern d'Espanya
http://www.ciemat.es
IREC - Institut de Recerca en Energia de Catalunya
http://www.irec.cat
Agència de Residus de Catalunya
http://www20.gencat.cat/portal/site/arc
IDAE - Institut per a la Diversificació i l'Estalvi Energètic. Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital. Govern d'Espanya
http://www.idae.es/
Porta 22
Espai de noves ocupacions
http://w27.bcn.cat/porta22/cat
Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal | Sobre gencat | Enquesta