Generalitat de Catalunya
Curs
2016-2017

Contingut

Enginyeria en informàtica/Escola Superior Politècnica (Barcelona)

Universitat:Universitat Pompeu Fabra

Afegir
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en enginyeria en informàtica per la Universitat Pompeu Fabra
Branca de coneixement principal:Enginyeria i arquitectura
Objectius de l'estudi

Dotar les persones graduades d'una formació científica i tecnològica àmplia i sòlida que les prepari per dirigir i realitzar les tasques pròpies de totes les fases del cicle de vida de les aplicacions, els productes i els sistemes que es poden utilitzar en qualsevol àmbit de les tecnologies de la informació i les comunicacions.

Amb aquesta formació, es pretén que estiguin preparades per exercir la professió en l'àmbit més tècnic, però també per assumir tasques de responsabilitat directiva en les organitzacions i per treballar a l'Administració pública, amb consciència de les dimensions humana, social, econòmica, legal i ètica que comporta el desenvolupament de la seva professió.

Igualment, és imprescindible dotar les persones graduades de les capacitats necessàries que els permetin adquirir nous coneixements autònomament al llarg de la seva vida, i incorporar en el decurs de la seva vida laboral les noves tècniques i eines que sorgeixin en el futur.

Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Trimestral
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès10%
Castellà40%
Català50%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries100.0
Optatives60.0
Treball fi de grau20.0
Total240.0
Període de pràctiques:
20.0 crèdits optatius.
Accés i notes de tall
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • · Enginyeria informàtica
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2015-2016 :7.072     |    Codi PIN:41019     |    Places orientatives:75
  • · Grau Obert, Programa de (agrupació)
   • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2015-2016 :11.454     |    Codi PIN:41050    
   • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
    • Nom de l'assignaturaCoeficient
     Anàlisi musical0.1
     Anatomia aplicada0.1
     Arts escèniques0.1
     Biologia0.2
     Ciències de la Terra i mediambientals0.2
     Cultura audiovisual0.2
     Dibuix artístic0.2
     Dibuix tècnic0.2
     Disseny0.2
     Economia0.1
     Economia de l'empresa0.2
     Electrotècnia0.2
     Física0.2
     Geografia0.2
     Grec0.2
     Història de la música i de la dansa0.1
     Història de l'art0.2
     Història del món contemporani0.1
     Literatura castellana0.2
     Literatura catalana0.2
     Literatura universal0.2
     Llatí0.2
     Llenguatge i pràctica musical0.1
     Matemàtiques0.2
     Matemàtiques aplicades ciències socials0.2
     Química0.2
     Tècniques d'expressió graficoplàstica0.1
     Tecnologia industrial0.2
     Volum0.1
   • · Enginyeria informàtica (internacional)|    Codi PIN:44009|    Places orientatives:2
    Observacions

    El grau obert permet cursar assignatures de diferents estudis de grau durant el primer any i el primer trimestre del segon any.

    On s'imparteix
    Escola Superior Politècnica (UPF)
    (Centre propi)
    Campus de la Comunicació Poblenou
    Edifici Roc Boronat
    C. de Roc Boronat, 138
    08018  Barcelona
    www.upf.edu/esup
    Telèfon: 93 542 20 00
    Fax: 93 542 24 49


    Món laboral
    Competències a assolir per l'estudiantat
    • Coneixement de l'àlgebra de Boole i aplicació al disseny de sistemes lògics.
    • Coneixement de l'arquitectura i el funcionament dels ordinadors i dels seus components: processador, memòria i subsistema d'entrada/sortida.
    • Coneixement de les arquitectures avançades dels ordinadors i les seves aplicacions en àmbits industrials i d'investigació.
    • Coneixement dels components d'un sistema operatiu i dels diferents mecanismes de gestió de processos, memòria, entrada/sortida i fitxers.
    • Coneixement i aplicació dels patrons de disseny de programari.
    Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades
    • Innovació i desenvolupament per a empreses del sector de les TIC.
    • Investigació en TIC.
    • Empreses d'enginyeria dedicades a la direcció, el disseny i el desenvolupament de projectes de TIC.
    • Empreses de gestió, explotació i avaluació de comunicacions, xarxes i serveis relacionats amb les TIC.
    • Departaments d'R+D+I.
    • Departaments d'informàtica d'empreses de qualsevol sector amb implantació de TIC.
    • Centres de càlcul d'empreses, entitats financeres i institucions.
    Institucions d'interès
    Col·legi Oficial d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Catalunya
    http://www.coetic.org
    AEPI - Associació Espanyola de Programadors Informàtics
    http://www.asociacionaepi.es
    Cat PL - Associació d'Empreses per al Programari Lliure
    http://catpl.cat
    AMETIC -Associació d'Empreses d'Electrònica, Tecnologies de la Informació, Telecomunicacions i Continguts Digitals
    Portal especialitzat en electrònica, tecnologies de la informació, telecomunicacions i continguts digitals, que ofereix activitats, notícies, butlletí corporatiu, revista electrònica sectorial, serveis, publicacions, enllaços d'interès, etc.
    http://www.ametic.es
    CTTC - Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya
    http://www.cttc.es/
    ASTEL - Associació d'Empreses Operadores i de Serveis de Telecomunicació
    http://www.astel.es
    AHCIET - Associació Hispanoamericana de Centres d'Investigació i Empreses de Telecomunicacions
    http://www.ahciet.net
    ETSI - Institut Europeu de Normalització de les Telecomunicacions. Estàndards mundials
    http://www.etsi.org
    ITU - Unió Internacional de Telecomunicacions
    Portal d'un organisme de les Nacions Unides especialitzat en les tecnologies de la informació i la comunicació, que desenvolupa les seves activitats en els sectors de les radiocomunicacions, la normalització i el desenvolupament de les telecomunicacions. Ofereix informació, esdeveniments, publicacions, estadístiques, etc.
    http://www.itu.ch
    Porta 22
    Espai de noves ocupacions
    http://w27.bcn.cat/porta22/cat
    Els estudis amb * estan en procés de validació
    Avís legal| Sobre gencat| Enquesta