Generalitat de Catalunya
Curs
2016-2017

Contingut

Enginyeria en sistemes audiovisuals/Escola Superior Politècnica (Barcelona)

Universitat:Universitat Pompeu Fabra

Afegir
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en enginyeria en sistemes audiovisuals per la Universitat Pompeu Fabra
Branca de coneixement principal:Enginyeria i arquitectura
Objectius de l'estudi

Preparar professionals polivalents, flexibles, creatius i competitius, amb capacitat per concebre i dissenyar sistemes d'àudio, vídeo i multimèdia, col·laborar amb professionals de tecnologies afins, i que siguin capaços de prendre decisions tecnològiques d'acord amb criteris de costos, qualitat, seguretat, temps i respecte envers els principis propis de la professió.

Amb aquesta formació es pretén que els graduats i les graduades estiguin preparats per exercir la professió en l'àmbit més tècnic, però també per assumir tasques de responsabilitat de direcció a les organitzacions i per treballar a l'Administració pública, amb plena consciència de les dimensions humana, econòmica, social, legal i ètica que el desenvolupament de la professió comporta.

Igualment, és imprescindible dotar les persones graduades de les capacitats necessàries que els permetin adquirir nous coneixements autònomament al llarg de la vida, i que puguin incorporar les noves tècniques i eines que sorgeixin en el futur.

Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Trimestral
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès10%
Castellà40%
Català50%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries112.0
Optatives48.0
Treball fi de grau20.0
Total240.0
Període de pràctiques:
20.0 crèdits optatius.
Aquesta titulació habilita per exercir la següent professió regulada: Enginyer/a tècnic/a de telecomunicació
Accés i notes de tall
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • · Enginyeria en sistemes audiovisuals
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2015-2016 :6.566     |    Codi PIN:41018     |    Places orientatives:75
  • · Grau Obert, Programa de (agrupació)
   • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2015-2016 :11.454     |    Codi PIN:41050    
   • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
    • Nom de l'assignaturaCoeficient
     Anàlisi musical0.1
     Anatomia aplicada0.1
     Arts escèniques0.1
     Biologia0.2
     Ciències de la Terra i mediambientals0.2
     Cultura audiovisual0.2
     Dibuix artístic0.2
     Dibuix tècnic0.2
     Disseny0.2
     Economia0.1
     Economia de l'empresa0.2
     Electrotècnia0.2
     Física0.2
     Geografia0.2
     Grec0.2
     Història de la música i de la dansa0.1
     Història de l'art0.2
     Història del món contemporani0.1
     Literatura castellana0.2
     Literatura catalana0.2
     Literatura universal0.2
     Llatí0.2
     Llenguatge i pràctica musical0.1
     Matemàtiques0.2
     Matemàtiques aplicades ciències socials0.2
     Química0.2
     Tècniques d'expressió graficoplàstica0.1
     Tecnologia industrial0.2
     Volum0.1
   Observacions

   El grau obert permet cursar assignatures de diferents estudis de grau durant el primer any i el primer trimestre del segon any.

   On s'imparteix
   Escola Superior Politècnica (UPF)
   (Centre propi)
   Campus de la Comunicació Poblenou
   Edifici Roc Boronat
   C. de Roc Boronat, 138
   08018  Barcelona
   www.upf.edu/esup
   Telèfon: 93 542 20 00
   Fax: 93 542 24 49


   Món laboral
   Competències a assolir per l'estudiantat establertes a la normativa
   • Capacitat per redactar, desenvolupar i signar projectes en l'àmbit de l'enginyeria de telecomunicació que tinguin com a objecte la concepció i el desenvolupament o l'explotació de xarxes, serveis i aplicacions de telecomunicació i electrònica.
   • Coneixement, comprensió i capacitat per aplicar la legislació necessària durant el desenvolupament de la professió d'enginyer tècnic de telecomunicació i facilitat per a l'ús d'especificacions, reglaments i normes de compliment obligatori.
   • Coneixement de matèries bàsiques i tecnologies que el capaciti per a l'aprenentatge de nous mètodes i tecnologies, i que, a més, el doti d'una gran versatilitat per adaptar-se a noves situacions.
   • Capacitat per resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat, i també per comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses, comprenent la responsabilitat ètica i professional de l'activitat de l'enginyer tècnic de telecomunicació.
   • Coneixements per realitzar mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, planificació de tasques i altres treballs anàlegs en el seu àmbit específic de la telecomunicació.
   • Facilitat per a l'ús d'especificacions, reglaments i normes de compliment obligatori.
   • Capacitat per analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques.
   • Conèixer i aplicar elements bàsics d'economia i de gestió de recursos humans, organització i planificació de projectes, així com de legislació, regulació i normalització en les telecomunicacions.
   • Capacitat per treballar en un grup multidisciplinari i en un entorn multilingüe, i també per comunicar, tant per escrit com de forma oral, coneixements, procediments, resultats i idees relacionades amb les telecomunicacions i l'electrònica.
   So i imatge
   • Capacitat per construir, explotar i gestionar serveis i aplicacions de telecomunicacions, enteses com a sistemes de captació, tractament analògic i digital, codificació, transport, representació, processament, emmagatzematge, reproducció, gestió i presentació de serveis audiovisuals i informació multimèdia.
   • Capacitat per analitzar, especificar, realitzar i mantenir sistemes, equips, capçaleres i instal·lacions de televisió, àudio i vídeo, tant en entorns fixos com mòbils.
   • Capacitat per fer projectes de locals i instal·lacions destinats a la producció i l'enregistrament de senyals d'àudio i vídeo.
   • Capacitat per realitzar projectes d'enginyeria acústica sobre aïllament i condicionament acústic de locals; instal·lacions de megafonia; especificació, anàlisi i selecció de transductors electroacústics; sistemes de mesura, anàlisi i control de soroll i vibracions; acústica mediambiental; sistemes d'acústica submarina.
   • Capacitat per crear, codificar, gestionar, difondre i distribuir continguts multimèdia, considerant criteris d'usabilitat i accessibilitat dels serveis audiovisuals, de difusió i interactius.
   Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades
   • Empreses de televisió
   • emissores de ràdio
   • empreses productores
   • empreses operadores de continguts
   • estudis de gravació musical
   • empreses distribuïdores d'equipament d'àudio i vídeo
   • empreses de multimèdia i internet
   • indústria electroacústica
   Sortides professionals

   L'exercici de la professió regulada d'enginyer/a tècnic/a de telecomunicacions.

   Institucions d'interès
   Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics i Pèrits de Telecomunicació de Catalunya
   http://www.coettc.com
   Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics de Telecomunicació
   http://www.coitt.es/
   ASTEL - Associació d'Empreses Operadores i de Serveis de Telecomunicació
   http://www.astel.es
   AMETIC -Associació d'Empreses d'Electrònica, Tecnologies de la Informació, Telecomunicacions i Continguts Digitals
   Portal especialitzat en electrònica, tecnologies de la informació, telecomunicacions i continguts digitals, que ofereix activitats, notícies, butlletí corporatiu, revista electrònica sectorial, serveis, publicacions, enllaços d'interès, etc.
   http://www.ametic.es
   CTTC - Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya
   http://www.cttc.es/
   AHCIET - Associació Hispanoamericana de Centres d'Investigació i Empreses de Telecomunicacions
   http://www.ahciet.net
   ITU - Unió Internacional de Telecomunicacions
   Portal d'un organisme de les Nacions Unides especialitzat en les tecnologies de la informació i la comunicació, que desenvolupa les seves activitats en els sectors de les radiocomunicacions, la normalització i el desenvolupament de les telecomunicacions. Ofereix informació, esdeveniments, publicacions, estadístiques, etc.
   http://www.itu.ch
   CESICAT. Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya
   https://www.cesicat.cat/
   Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació. Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. Govern d'Espanya
   http://www.minetur.gob.es/telecomunicaciones/ca-es/Paginas/index.aspx
   CENELEC - Comitè Europeu de Normalització Electrotècnica
   http://www.cenelec.eu
   ETSI - Institut Europeu de Normalització de les Telecomunicacions. Estàndards mundials
   http://www.etsi.org
   iasa - Associació Internacional d'Arxius Sonors i Audiovisuals
   http://www.iasa-web.org
   AENOR - Associació Espanyola de Normalització i Certificació
   http://www.ca.aenor.es/aenor/inicio/home/home.asp
   Porta 22
   Espai de noves ocupacions
   http://w27.bcn.cat/porta22/cat
   Els estudis amb * estan en procés de validació
   Avís legal| Sobre gencat| Enquesta