Generalitat de Catalunya
Curs
2016-2017

Contingut

Enginyeria elèctrica/Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (Vilanova i la Geltrú)

Universitat:Universitat Politècnica de Catalunya

Afegir
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en enginyeria elèctrica per la Universitat Politècnica de Catalunya
Branca de coneixement principal:Enginyeria i arquitectura
Objectius de l'estudi

Donar a conèixer en profunditat, a més de les disciplines comunes a l'enginyeria industrial, les màquines elèctriques, les instal·lacions d'alta, de mitjana i de baixa tensió, la regulació i el control de dispositius elèctrics, l'electrònica per a aquest control, tant si és per a baixa com per a alta potència, centrals elèctriques, energies renovables, sistemes hidràulics i tèrmics i electrotècnia. 

Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Semestral
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès5%
Castellà20%
Català75%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries126.0
Optatives30.0
Treball fi de grau24.0
Total240.0
Període de pràctiques:
12.0 crèdits optatius.
Tronc comú amb altres titulacions
TitulacióCrèdits compartits
Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte120.0
Enginyeria electrònica industrial i automàtica120.0
Enginyeria mecànica120.0
Aquesta titulació habilita per exercir la següent professió regulada: Enginyer/a tècnic/a industrial
Accés i notes de tall
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • · Enginyeria elèctrica / Enginyeria electrònica industrial i automàtica / Enginyeria mecànica (agrupació)
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2016-2017 :5     |    Codi PIN:31021     |    Places orientatives:200
  On s'imparteix
  Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (UPC)
  (Centre propi)
  Campus Vilanova i la Geltrú
  Edifici VG2
  Av. de Víctor Balaguer, 1
  08800  Vilanova i la Geltrú
  www.epsevg.upc.edu
  Telèfon: 93 896 77 01
  Fax: 93 896 77 00


  Món laboral
  Competències a assolir per l'estudiantat establertes a la normativa
  • Capacitat per a la redacció, la signatura i el desenvolupament de projectes en l'àmbit de l'enginyeria industrial que tinguin com a objecte la construcció, reforma, reparació, conservació, enderroc, fabricació, instal·lació, muntatge o explotació d'estructures, equips mecànics, instal·lacions energètiques, instal·lacions elèctriques i electròniques, instal·lacions i plantes industrials i processos de fabricació i automatització.
  • Capacitat per a la direcció de les activitats objecte dels projectes d'enginyeria descrits en l'apartat anterior.
  • Coneixement en matèries bàsiques i tecnològiques, que els capaciti per a l'aprenentatge de nous mètodes i teories, i els doti de versatilitat per adaptar-se a noves situacions.
  • Capacitat per resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat, raonament crític i per comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses en el camp de l'enginyeria industrial.
  • Coneixements per realitzar mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, planificacions de tasques i altres treballs anàlegs.
  • Capacitat per a l'ús d'especificacions, reglaments i normes de compliment obligatori.
  • Capacitat per analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques.
  • Capacitat per aplicar els principis i mètodes de la qualitat.
  • Capacitat d'organització i planificació en l'àmbit de l'empresa, i altres institucions i organitzacions.
  • Capacitat per treballar en un entorn multilingüe i multidisciplinari.
  • Coneixement, comprensió i capacitat per aplicar la legislació necessària en l'exercici de la professió d'enginyer tècnic industrial.
  Elèctrica
  • Capacitat per al càlcul i el disseny de màquines elèctriques.
  • Coneixements sobre control de màquines i accionaments elèctrics i les seves aplicacions.
  • Capacitat per al càlcul i el disseny d'instal·lacions elèctriques de baixa i mitjana tensió.
  • Capacitat per al càlcul i el disseny d'instal·lacions elèctriques d'alta tensió.
  • Capacitat per al càlcul i el disseny de línies elèctriques i el transport d'energia elèctrica.
  • Coneixement sobre sistemes elèctrics de potència i les seves aplicacions.
  • Coneixement aplicat d'electrònica de potència.
  • Coneixement dels principis de la regulació automàtica i la seva aplicació en l'automatització industrial.
  • Capacitat per al disseny de centrals elèctriques.
  • Coneixement aplicat sobre energies renovables.
  Competències a assolir per l'estudiantat específiques per a aquesta universitat
  • Anàlisi, disseny i assaig de màquines elèctriques.
  • Càlcul i disseny d'instal·lacions elèctriques de baixa, de mitjana i d'alta tensió.
  • Anàlisi dels principis d'operació de màquines i de motors hidràulics i tèrmics.
  • Anàlisi dels mecanismes de transformació energètica.
  • Realització de balanços d'energia
  • Coneixement i utilització de les energies renovables, la reglamentació elèctrica, la conversió d'energia elèctrica, els dispositius semiconductors, les instal·lacions elèctriques de transport, el comportament dels circuits elèctrics, i la seva anàlisi i disseny
  • Disseny de sistemes de control.
  Sortides professionals
  • Empreses dedicades a l'elaboració de projectes tècnics, mesuraments, taxacions, valoracions, peritatges, estudis i informes en l'àmbit de l'enginyeria elèctrica, la consultoria i els serveis, la construcció i les obres públiques, la distribució d'aigua, gas i electricitat, la instal·lació i el manteniment electromecànic, la fabricació de maquinària elèctrica, electrònica i mecànica, els productes químics, els automòbils i accessoris, la siderometal·lúrgia, la matriceria i la caldereria.
  • Disseny i direcció d'obra d'instal·lacions domèstiques i industrials.
  • Gestió energètica i mediambiental.
  • Manteniment de qualsevol tipus d'indústries.
  • Producció d'una gran varietat de productes industrials.
  • Centrals elèctriques.
  Institucions d'interès
  Consell de Col·legis d'Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya
  http://www.ccetic.cat
  COGITI - Consell General de l'Enginyeria Tècnica Industrial
  http://www.cogiti.es
  Departament d'Empresa i Coneixement. Generalitat de Catalunya
  http://empresaiocupacio.gencat.cat/ca/inici/index.html
  Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. Govern d'Espanya
  http://www.minetur.gob.es
  IREC - Institut de Recerca en Energia de Catalunya
  http://www.irec.cat
  IDAE - Institut per a la Diversificació i l'Estalvi Energètic. Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. Govern d'Espanya
  http://www.idae.es/index.php/lang.ca
  Ciemat. Centre de Recerca Energètica, Mediambiental i Tecnològica. Ministerio d'Economia i Competitivitat. Govern d'Espanya
  http://www.ciemat.es
  Xarxa Elèctrica d'Espanya
  http://www.ree.es/es/
  Institut de l'Enginyeria d'Espanya
  http://www.iies.es
  AMETIC -Associació d'Empreses d'Electrònica, Tecnologies de la Informació, Telecomunicacions i Continguts Digitals
  Portal especialitzat en electrònica, tecnologies de la informació, telecomunicacions i continguts digitals, que ofereix activitats, notícies, butlletí corporatiu, revista electrònica sectorial, serveis, publicacions, enllaços d'interès, etc.
  http://www.ametic.es
  IEEE - Institut d'Enginyers Elèctrics i Electrònics
  Portal en anglès d'una associació professional mundial que es dedica a l'avenç de la innovació tecnològica en benefici de la humanitat. Ofereix serveis, ofertes de treball, participació i oportunitats de voluntariat, publicacions, conferències i esdeveniments, formació, guies d'aprenentatge, educació tècnica i recursos educatius preuniversitaris, recursos per al desenvolupament professional, enllaços d'interès, etc.
  http://www.ieee.org
  AFME - Associació de Fabricants de Material Elèctric
  http://www.afme.es
  CENER - Centre Nacional d'Energies Renovables
  http://www.cener.com/es
  CENELEC - Comitè Europeu de Normalització Electrotècnica
  http://www.cenelec.eu
  Porta 22
  Espai de noves ocupacions
  http://w27.bcn.cat/porta22/cat
  Els estudis amb * estan en procés de validació
  Avís legal| Sobre gencat| Enquesta