Generalitat de Catalunya
Curs
2016-2017

Contingut

Enginyeria mecànica/Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (Manresa)

Universitat:Universitat Politècnica de Catalunya

Afegir
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en enginyeria mecànica per la Universitat Politècnica de Catalunya
Branca de coneixement principal:Enginyeria i arquitectura
Objectius de l'estudi
 • Formar professionals amb uns coneixements sòlids en el disseny, el desenvolupament i l'ús de maquinària, processos i sistemes mecànics, criteris de selecció de materials i disseny estructural de sistemes i processos de producció.
 • Proporcionar a l'estudiantat els coneixements necessaris per a l'anàlisi, el càlcul, el disseny i l'assaig de màquines, instal·lacions industrials, motors hidràulics i tèrmics, estructures i construccions industrials i sistemes productius.
 • Aportar a l'estudiantat una formació multidisciplinària en els àmbits de la mecànica de fluids, la termotècnia, l'electricitat, l'automatització, el disseny i la construcció de sistemes de climatització i refrigeració industrial i les tècniques d'enginyeria gràfica.
Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Semestral
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès10%
Català90%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries126.0
Optatives30.0
Treball fi de grau24.0
Total240.0
Període de pràctiques:
18.0 crèdits optatius.
Tronc comú amb altres titulacions
TitulacióCrèdits compartits
Enginyeria química120.0
Enginyeria electrònica industrial i automàtica120.0
Aquesta titulació habilita per exercir la següent professió regulada: Enginyer/a tècnic/a industrial
Accés i notes de tall
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • · Enginyeria electrònica industrial i automàtica / Enginyeria mecànica / Enginyeria química (agrupació)
  • |    Codi PIN:31020    
  On s'imparteix
  Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (UPC)
  (Centre propi)
  Av. de les Bases de Manresa, 61-73
  08242  Manresa
  www.epsem.upc.edu
  Telèfon: 93 877 72 00
  Fax: 93 877 72 02


  Món laboral
  Competències a assolir per l'estudiantat establertes a la normativa
  • Capacitat per a la redacció, la signatura i el desenvolupament de projectes en l'àmbit de l'enginyeria industrial que tinguin com a objecte la construcció, reforma, reparació, conservació, enderroc, fabricació, instal·lació, muntatge o explotació d'estructures, equips mecànics, instal·lacions energètiques, instal·lacions elèctriques i electròniques, instal·lacions i plantes industrials i processos de fabricació i automatització.
  • Capacitat per a la direcció de les activitats objecte dels projectes d'enginyeria descrits en l'apartat anterior.
  • Coneixement en matèries bàsiques i tecnològiques, que els capaciti per a l'aprenentatge de nous mètodes i teories, i els doti de versatilitat per adaptar-se a noves situacions.
  • Capacitat per resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat, raonament crític i per comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses en el camp de l'enginyeria industrial.
  • Coneixements per realitzar mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, planificacions de tasques i altres treballs anàlegs.
  • Capacitat per a l'ús d'especificacions, reglaments i normes de compliment obligatori.
  • Capacitat per analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques.
  • Capacitat per aplicar els principis i mètodes de la qualitat.
  • Capacitat d'organització i planificació en l'àmbit de l'empresa, i altres institucions i organitzacions.
  • Capacitat per treballar en un entorn multilingüe i multidisciplinari.
  • Coneixement, comprensió i capacitat per aplicar la legislació necessària en l'exercici de la professió d'enginyer tècnic industrial.
  Mecànica
  • Coneixements i capacitats per aplicar les tècniques d'enginyeria gràfica.
  • Coneixements i capacitats per al càlcul, el disseny i l'assaig de màquines.
  • Coneixements aplicats d'enginyeria tèrmica.
  • Coneixements i capacitats per aplicar els fonaments de l'elasticitat i la resistència de materials en el comportament de sòlids reals.
  • Coneixements i capacitat per al càlcul i el disseny d'estructures i construccions industrials.
  • Coneixement aplicat dels fonaments dels sistemes i màquines fluidomecàniques.
  • Coneixements i capacitats per a l'aplicació de l'enginyeria de materials.
  • Coneixement aplicat de sistemes i processos de fabricació, metrologia i control de qualitat.
  Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades
  • Empreses dedicades a l'elaboració de projectes tècnics, mesuraments, taxacions, valoracions, peritatges, estudis i informes en l'àmbit de l'enginyeria mecànica (serveis de distribució, d'instal·lacions i manteniment electromecànic; de fabricació i disseny de maquinària, automòbils i accessoris; siderometal·lúrgica, matriceria, caldereria, etc.)
  • Disseny i direcció d'obra d'instal·lacions domèstiques i industrials.
  • Gestió mediambiental.
  • Manteniment industrial.
  • Construcció industrial, producció industrial en indústries de calor i fred industrial, climatització i refrigeració, tractament i transport de fluids.
  Institucions d'interès
  Consell de Col·legis d'Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya
  http://www.ccetic.cat
  COGITI - Consell General de l'Enginyeria Tècnica Industrial
  http://www.cogiti.es
  Enginyers Industrials de Catalunya. Associació/Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya
  http://www.eic.cat
  Enginyers Industrials d'Espanya
  http://www.ingenierosindustriales.net
  ISA - Societat Internacional d'Automàtica. Secció Espanyola
  http://www.isa-spain.org
  Institut de l'Enginyeria d'Espanya
  http://www.iies.es
  Revista Automàtica i Instrumentació
  http://www.automaticaeinstrumentacion.com
  Federació Mundial de les Associacions d'Enginyers
  Portal d'una organització internacional no governamental que representa els interessos de l'enginyeria arreu del món i que ofereix informació, notícies, esdeveniments, arxius i documentació, enllaços d'interès, vídeos, etc.
  http://www.wfeo.org
  Porta 22
  Espai de noves ocupacions
  http://w27.bcn.cat/porta22/cat
  Els estudis amb * estan en procés de validació
  Avís legal| Sobre gencat| Enquesta