Generalitat de Catalunya
Curs
2014-2015

Contingut

Enginyeria química/Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (Manresa)

Universitat:Universitat Politècnica de Catalunya

Afegir al llibre
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en enginyeria química per la Universitat Politècnica de Catalunya
Branca de coneixement principal:Enginyeria i arquitectura
Objectius de l'estudi

Formar enginyers i enginyeres amb un coneixement profund, a més de les disciplines comuns a l'enginyeria industrial, dels fonaments dels processos de transformació de matèria i energia, amb i sense reacció química, de la concepció, el càlcul, el disseny, la construcció i l'operació d'instal·lacions o equips en els quals la matèria experimenta un canvi d'estat, de contingut d'energia o de composició.

Amb aquesta titulació s'adquiriran els coneixements tècnics i les competències professionals necessàries per organitzar, dissenyar i controlar la producció de plantes químiques, i per gestionar i desenvolupar plans de control de qualitat i de gestió mediambiental, propis de la indústria química i sectors relacionats, com el farmacèutic, biotecnològic, alimentari o mediambiental.

Estudis que s'extingeixen amb la impartició d'aquest grau
UniversitatCentreEstudi
UPCEscola Politècnica Superior d'Enginyeria de ManresaEnginyeria tècnica industrial, especialitat en química industrial
Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Semestral
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès10%
Català90%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries126.0
Optatives30.0
Treball fi de grau24.0
Total240.0
Període de pràctiques:
18.0 crèdits optatius.
Tronc comú amb altres titulacions
TitulacióCrèdits compartits
Enginyeria elèctrica120.0
Enginyeria mecànica120.0
Enginyeria electrònica industrial i automàtica120.0
Aquesta titulació habilita per exercir la següent professió regulada: Enginyer/a tècnic/a industrial
Com s'accedeix
Ofertes
 • Enginyeria de recursos energètics i miners/Enginyeria elèctrica/Enginyeria electrònica industrial i automàtica/Enginyeria mecànica/Enginyeria química
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2014-2015 :5.0     | Codi PIN:31071     | Places orientatives:235
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
On s'imparteix
Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (UPC)
(Centre propi)
Av. de les Bases de Manresa, 61-73
08242  Manresa
www.epsem.upc.edu
Telèfon: 93 877 72 00
Fax: 93 877 72 02


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat establertes a la normativa
 • Capacitat per a la redacció, la signatura i el desenvolupament de projectes en l'àmbit de l'enginyeria industrial que tinguin com a objecte la construcció, reforma, reparació, conservació, enderroc, fabricació, instal·lació, muntatge o explotació d'estructures, equips mecànics, instal·lacions energètiques, instal·lacions elèctriques i electròniques, instal·lacions i plantes industrials i processos de fabricació i automatització.
 • Capacitat per a la direcció de les activitats objecte dels projectes d'enginyeria descrits en l'apartat anterior.
 • Coneixement en matèries bàsiques i tecnològiques, que els capaciti per a l'aprenentatge de nous mètodes i teories, i els doti de versatilitat per adaptar-se a noves situacions.
 • Capacitat per resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat, raonament crític i per comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses en el camp de l'enginyeria industrial.
 • Coneixements per realitzar mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, planificacions de tasques i altres treballs anàlegs.
 • Capacitat per a l'ús d'especificacions, reglaments i normes de compliment obligatori.
 • Capacitat per analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques.
 • Capacitat per aplicar els principis i mètodes de la qualitat.
 • Capacitat d'organització i planificació en l'àmbit de l'empresa, i altres institucions i organitzacions.
 • Capacitat per treballar en un entorn multilingüe i multidisciplinari.
 • Coneixement, comprensió i capacitat per aplicar la legislació necessària en l'exercici de la professió d'enginyer tècnic industrial.
Competències a assolir per l'estudiantat específiques per a aquesta universitat
 • Capacitat per a la concepció, el càlcul, el disseny, la construcció i l'operació d'instal·lacions o equips en els quals la matèria experimenta un canvi d'estat, de contingut d'energia o de composició
 • Capacitat per analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques.
Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades
 • Indústries farmacèutiques
 • papereres
 • petroquímiques
 • laboratoris d'anàlisi química, d'assajos i de control de qualitat
 • empreses consultores i assessories
 • indústries d'alimentació, de metall, d'energia, i l'Administració pública (en medi ambient, ensenyament, universitat, etc.).
Institucions d'interès
Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona
http://www.cetib.cat
Agència de Residus de Catalunya
http://www20.gencat.cat/portal/site/arc
Chemical Engineering
Portal especialitzat en enginyeria química, on s'ofereixen notícies, informació sobre enginyeria, disseny i construcció relacionats amb processos químics, ofertes de treball, conferències, revista electrònica, seminaris, etc.
http://www.che.com
DECHEMA - Associació per a l'Enginyeria Química i la Biotecnologia
Portal d'una societat científica i tècnica sense ànim de lucre membres, els membres de la qual són científics, enginyers, empreses, organitzacions i instituts de recerca, que te la missió de promoure i donar suport a la recerca i el desenvolupament en tecnologia química i biotecnologia.
http://www.dechema.de
Polymer-Search.com
Portal d'un directori i motor de recerca dedicat a la indústria dels polímers, amb informació específica sobre plàstics, gomes, adhesius, manufactura i processos industrials.
http://www.polymer-search.com
BCIT Chemistry - El Centre de Recursos Químics
http://nobel.scas.bcit.ca/resource
Chemical Search
Portal especialitzat que ofereix serveis, ofertes de treball, notícies, enllaços d'interès i solucions per a les diverses àrees que formen el món de la química.
http://www.chemicalsearch.co.uk
IUPAC - Unió Internacional de la Química Pura i Aplicada
Portal en anglès, d'una organització científica internacional no governamental, que contribueix a l'avenç de les ciències químiques i a l'aplicació de la química al servei de la humanitat. Ofereix projectes, publicacions, recursos electrònics, eines per a totes les àrees de la química, notícies, conferències, enllaços d'interès, etc.
http://www.iupac.org
AlChE - Institut Americà d'Enginyers Químics. La Casa Global dels Enginyers Químics
http://www.aiche.org
Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits Agrícoles de Catalunya
http://www.agricoles.org
Federació Mundial de les Associacions d'Enginyers
Portal d'una organització internacional no governamental que representa els interessos de l'enginyeria arreu del món i que ofereix informació, notícies, esdeveniments, arxius i documentació, enllaços d'interès, vídeos, etc.
http://www.wfeo.org
Institut de l'Enginyeria d'Espanya
http://www.iies.es
Enginyers Industrials d'Espanya
http://www.ingenierosindustriales.net
ANQUE - Associació Nacional de Químics d'Espanya / Consell General de Col·legis de Químics d'Espanya
http://www.anque.es
FeiQue - Federació Empresarial de la Indústria Química Espanyola
http://www.feique.org
Reial Societat de Química
Portal d'una organització europea que promou l'avenç de les ciències químiques, i que ofereix informació, publicacions, desenvolupament educatiu i professional, llibreria virtual, centre d'informació, conferències, esdeveniments, bases de dades, etc.
http://www.rsc.org
Porta 22
Espai de noves ocupacions
http://w27.bcn.cat/porta22/cat
Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal| Sobre gencat