Generalitat de Catalunya
Curs
2015-2016

Contingut

Enginyeria de sistemes biològics/Escola Superior d'Agricultura de Barcelona (Castelldefels)

Universitat:Universitat Politècnica de Catalunya

Afegir al llibre
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en enginyeria de sistemes biològics per la Universitat Politècnica de Catalunya
Branca de coneixement principal:Enginyeria i arquitectura
Branca de coneixement secundària:Ciències
Objectius de l'estudi

Oferir els coneixements científics i tecnològics necessaris per dissenyar, planificar, dirigir i gestionar processos orientats a la producció i la transformació de materials biològics per utilitzar-los a la indústria, la producció d'energia i la recuperació i la millora ambiental. Tot plegat, des de la perspectiva de la innovació i el desenvolupament tecnològic i el respecte al medi ambient.

Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Semestral
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès5%
Castellà15%
Català80%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries132.0
Optatives24.0
Treball fi de grau24.0
Total240.0
Període de pràctiques:
12.0 crèdits optatius.

Les pràctiques es realitzaran en empreses privades, instituts d'investigació o associacions cooperatives vinculades al sector alimentari, proporcionant a l'estudiantat la possibilitat d'aproximar-se a l'exercici professional. Aquest tipus de pràctiques es programaran a la segona meitat del pla d'estudis i preferentment al setè quadrimestre.

Tronc comú amb altres titulacions
TitulacióCrèdits compartits
Enginyeria agrícola120.0
Enginyeria agroambiental i del paisatge120.0
Enginyeria alimentària120.0
Com s'accedeix
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • Enginyeria de sistemes biològics
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2015-2016 :5.54     | Codi PIN:31011     | Places orientatives:50
On s'imparteix
Escola Superior d'Agricultura de Barcelona (UPC)
(Centre propi)
Campus Baix Llobregat
Edifici D4
C. Esteve Terradas, 8
08860  Castelldefels
www.esab.upc.edu
Telèfon: 93 552 10 00
Fax: 93 552 10 01


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat
 • Coneixements bàsics de ciències del medi natural, química, física, matemàtiques i expressió gràfica i les seves aplicacions a l'enginyeria.
 • Coneixements sobre les bases i les tècniques de producció vegetal i animal.
 • Disseny i gestió de bioprocessos dirigits a la bioremediació ambiental, el tractament d'aigües, la producció d'organismes aquàtics, els bioproductes industrials i el cultiu in vitro de teixits vegetals.
 • Aplicació dels fonaments tecnològics de l'enginyeria al disseny i al maneig d'instal·lacionsi d'equipaments per a la producció i la transformació de material biològic.
 • Anàlisi i avaluació de l'impacte mediambiental dels processos i la gestió dels residus que es generen.
Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades
 • Producció de biocombustibles i bioproductes industrials.
 • Tractament biològic i valorització de residus.
 • Bioremediació ambiental.
 • Tractament d'aigües residuals.
 • Bioinstrumentació.
 • Disseny i operació de bioreactors.
 • Disseny i maneig d'instal·lacionsper a la producció, l'emmagatzematge i la transformació de material vegetal.
 • Disseny i maneig d'instal·lacions aqüícoles.
Institucions d'interès
Agència de Residus de Catalunya
http://www20.gencat.cat/portal/site/arc
Avís legal| Sobre gencat