Generalitat de Catalunya
Curs
2017-2018

Contingut

Enginyeria de sistemes biològics/Escola Superior d'Agricultura de Barcelona (Castelldefels)

Universitat: Universitat Politècnica de Catalunya

Afegir
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en enginyeria de sistemes biològics per la Universitat Politècnica de Catalunya
Branca de coneixement principal:Enginyeria i arquitectura
Branca de coneixement secundària:Ciències
Objectius de l'estudi

Oferir els coneixements científics i tecnològics necessaris per dissenyar, planificar, dirigir i gestionar processos orientats a la producció i la transformació de materials biològics per utilitzar-los a la indústria, la producció d'energia i la recuperació i la millora ambiental. Tot plegat, des de la perspectiva de la innovació i el desenvolupament tecnològic i el respecte al medi ambient.

Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Semestral
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès5%
Castellà15%
Català80%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries132.0
Optatives24.0
Treball fi de grau24.0
Total240.0
Període de pràctiques:
12.0 crèdits optatius.

Les pràctiques es realitzaran en empreses privades, instituts d'investigació o associacions cooperatives vinculades al sector alimentari, proporcionant a l'estudiantat la possibilitat d'aproximar-se a l'exercici professional. Aquest tipus de pràctiques es programaran a la segona meitat del pla d'estudis i preferentment al setè quadrimestre.

Tronc comú amb altres titulacions
TitulacióCrèdits compartits
Enginyeria agrícola120.0
Enginyeria agroambiental i del paisatge120.0
Enginyeria alimentària120.0
Accés i notes de tall
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • · Enginyeria de Sistemes Biològics
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2017-2018 :7,35     |    Codi PIN:31011     |    Places orientatives:50
  • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
   • Nom de l'assignaturaCoeficient
    Biologia0.2
    Ciències de la Terra i mediambientals / Geologia0.1
    Dibuix Tècnic0.1
    Disseny0.1
    Economia0.1
    Economia de l'Empresa0.1
    Electrotècnia0.1
    Física0.2
    Matemàtiques0.2
    Química0.2
    Tecnologia Industrial0.1
On s'imparteix
Escola Superior d'Agricultura de Barcelona (UPC)
(Centre propi)
Campus Baix Llobregat
Edifici D4
C. Esteve Terradas, 8
08860  Castelldefels
www.esab.upc.edu
Telèfon: 93 552 10 00
Fax: 93 552 10 01


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat
 • Coneixements bàsics de ciències del medi natural, química, física, matemàtiques i expressió gràfica i les seves aplicacions a l'enginyeria.
 • Coneixements sobre les bases i les tècniques de producció vegetal i animal.
 • Disseny i gestió de bioprocessos dirigits a la bioremediació ambiental, el tractament d'aigües, la producció d'organismes aquàtics, els bioproductes industrials i el cultiu in vitro de teixits vegetals.
 • Aplicació dels fonaments tecnològics de l'enginyeria al disseny i al maneig d'instal·lacionsi d'equipaments per a la producció i la transformació de material biològic.
 • Anàlisi i avaluació de l'impacte mediambiental dels processos i la gestió dels residus que es generen.
Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades
 • Producció de biocombustibles i bioproductes industrials.
 • Tractament biològic i valorització de residus.
 • Bioremediació ambiental.
 • Tractament d'aigües residuals.
 • Bioinstrumentació.
 • Disseny i operació de bioreactors.
 • Disseny i maneig d'instal·lacionsper a la producció, l'emmagatzematge i la transformació de material vegetal.
 • Disseny i maneig d'instal·lacions aqüícoles.
Institucions d'interès
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Generalitat de Catalunya
http://agricultura.gencat.cat/ca/inici/
Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi ambient. Govern d'Espanya
http://www.magrama.gob.es
ASEBIO - Associació Espanyola de Bioempreses
Agrupa empreses, associacions, fundacions, universitats, centres tecnològics i d'investigació que desenvolupen les seves activitats de manera directa o indirecta en relació amb la biotecnologia a Espanya.
http://www.asebio.com
EuropaBio - Associació Europea de Bioindústries
Portal en anglès d'una organització europea que promou l'assistència sanitària i industrial des d'una perspectiva biotecnològica i de consum de cultius utilitzant biotecnologia verda. El portal ofereix notícies, informació sectorial, reportatges, vídeos, enllaços d'interès, seguiment a les xarxes socials, etc.
http://www.europabio.org
Bio - Organització Biotecnològica Industrial
Portal en anglès de l'organització biotecnològica més gran del món. Proporciona als seus membres suport jurídic, desenvolupament de negocis i serveis de comunicacions, i participa en la recerca i el desenvolupament innovadors de l'assistència sanitària, els productes agrícoles, i la biotecnologia industrial i ambiental.
http://www.bio.org
CNB - Centre Nacional de Biotecnologia
http://www.cnb.csic.es/index.php/es/
IATA - Institut d'Agroquímica i Tecnologia dels Aliments
http://www.iata.csic.es
IREC - Institut de Recerca en Energia de Catalunya
http://www.irec.cat
Agència de Residus de Catalunya
http://www20.gencat.cat/portal/site/arc
IAEG - Associació Internacional per a l'Enginyeria Geològica i el Medi Ambient
Portal en anglès d'una organització científica mundial que promou l'avenç de l'enginyeria geològica mitjançant activitats tecnològiques, la recerca i la formació avançada. El portal ofereix notícies, calendari d'esdeveniments, enllaços d'interès, informació de grups geològics nacionals, butlletí, documentació específica, etc.
http://www.iaeg.info
Porta 22
Espai de noves ocupacions
http://w27.bcn.cat/porta22/cat
Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal | Sobre gencat | Enquesta