Generalitat de Catalunya
Curs
2016-2017

Contingut

Enginyeria de sistemes audiovisuals/Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (Terrassa)

Universitat:Universitat Politècnica de Catalunya

Afegir
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en enginyeria de sistemes audiovisuals per la Universitat Politècnica de Catalunya
Branca de coneixement principal:Enginyeria i arquitectura
Objectius de l'estudi

Preparar professionals polivalents, amb una formació genèrica en enginyeria de telecomunicacions i amb capacitat per concebre, dissenyar, implementar i operar productes, sistemes i serveis en el camp de l'enginyeria de sistemes audiovisuals, inclosos els camps de l'acústica, la imatge, l'àudio, el vídeo i els entorns multimèdia.

Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Semestral
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès10%
Castellà25%
Català65%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques66.0
Obligatòries126.0
Optatives24.0
Treball fi de grau24.0
Total240.0
Període de pràctiques:
12.0 crèdits optatius.
Aquesta titulació habilita per exercir la següent professió regulada: Enginyer/a tècnic/a de telecomunicació
Accés i notes de tall
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • · Enginyeria de sistemes audiovisuals
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2016-2017 :5     |    Codi PIN:31010     |    Places orientatives:60
  On s'imparteix
  Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (UPC)
  (Centre propi)
  C. de Colom, 1-11
  08222  Terrassa


  Món laboral
  Competències a assolir per l'estudiantat establertes a la normativa
  • Capacitat per redactar, desenvolupar i signar projectes en l'àmbit de l'enginyeria de telecomunicació que tinguin com a objecte la concepció i el desenvolupament o l'explotació de xarxes, serveis i aplicacions de telecomunicació i electrònica.
  • Coneixement, comprensió i capacitat per aplicar la legislació necessària durant el desenvolupament de la professió d'enginyer tècnic de telecomunicació i facilitat per a l'ús d'especificacions, reglaments i normes de compliment obligatori.
  • Coneixement de matèries bàsiques i tecnologies que el capaciti per a l'aprenentatge de nous mètodes i tecnologies, i que, a més, el doti d'una gran versatilitat per adaptar-se a noves situacions.
  • Capacitat per resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat, i també per comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses, comprenent la responsabilitat ètica i professional de l'activitat de l'enginyer tècnic de telecomunicació.
  • Coneixements per realitzar mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, planificació de tasques i altres treballs anàlegs en el seu àmbit específic de la telecomunicació.
  • Facilitat per a l'ús d'especificacions, reglaments i normes de compliment obligatori.
  • Capacitat per analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques.
  • Conèixer i aplicar elements bàsics d'economia i de gestió de recursos humans, organització i planificació de projectes, així com de legislació, regulació i normalització en les telecomunicacions.
  • Capacitat per treballar en un grup multidisciplinari i en un entorn multilingüe, i també per comunicar, tant per escrit com de forma oral, coneixements, procediments, resultats i idees relacionades amb les telecomunicacions i l'electrònica.
  Sortides professionals
  • Disseny, desenvolupament i gestió de sistemes per a la captació, el processament, la transmissió i la recepció de continguts d'àudio o vídeo.
  • Projecció i gestió de l'execució d'instal·lacions de telecomunicació públiques i privades, i de solucions d'acústica arquitectònica i acústica ambiental.
  • Empreses d'equips electrònics i informàtics per al sector audiovisual.
  • Disseny de continguts multimèdia en instal·lacions de gravació i difusió de ràdio i televisió.
  Institucions d'interès
  Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics i Pèrits de Telecomunicació de Catalunya
  http://www.coettc.com
  Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics de Telecomunicació
  http://www.coitt.es/
  ASTEL - Associació d'Empreses Operadores i de Serveis de Telecomunicació
  http://www.astel.es
  AMETIC -Associació d'Empreses d'Electrònica, Tecnologies de la Informació, Telecomunicacions i Continguts Digitals
  Portal especialitzat en electrònica, tecnologies de la informació, telecomunicacions i continguts digitals, que ofereix activitats, notícies, butlletí corporatiu, revista electrònica sectorial, serveis, publicacions, enllaços d'interès, etc.
  http://www.ametic.es
  CTTC - Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya
  http://www.cttc.es/
  AHCIET - Associació Hispanoamericana de Centres d'Investigació i Empreses de Telecomunicacions
  http://www.ahciet.net
  ITU - Unió Internacional de Telecomunicacions
  Portal d'un organisme de les Nacions Unides especialitzat en les tecnologies de la informació i la comunicació, que desenvolupa les seves activitats en els sectors de les radiocomunicacions, la normalització i el desenvolupament de les telecomunicacions. Ofereix informació, esdeveniments, publicacions, estadístiques, etc.
  http://www.itu.ch
  CESICAT. Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya
  https://www.cesicat.cat/
  Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació. Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. Govern d'Espanya
  http://www.minetur.gob.es/telecomunicaciones/ca-es/Paginas/index.aspx
  CENELEC - Comitè Europeu de Normalització Electrotècnica
  http://www.cenelec.eu
  ETSI - Institut Europeu de Normalització de les Telecomunicacions. Estàndards mundials
  http://www.etsi.org
  iasa - Associació Internacional d'Arxius Sonors i Audiovisuals
  http://www.iasa-web.org
  AENOR - Associació Espanyola de Normalització i Certificació
  http://www.ca.aenor.es/aenor/inicio/home/home.asp
  Porta 22
  Espai de noves ocupacions
  http://w27.bcn.cat/porta22/cat
  Els estudis amb * estan en procés de validació
  Avís legal| Sobre gencat| Enquesta