Generalitat de Catalunya
Curs
2014-2015

Contingut

Enginyeria mecànica/Escola d'Enginyeria de Terrassa (Terrassa)

Universitat:Universitat Politècnica de Catalunya

Afegir al llibre
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en enginyeria mecànica per la Universitat Politècnica de Catalunya
Branca de coneixement principal:Enginyeria i arquitectura
Branca de coneixement secundària:Ciències de la salut
Objectius de l'estudi

Oferir coneixement en profunditat de les disciplines comunes a l'enginyeria industrial, els sistemes de producció, la selecció de materials, la representació gràfica dels sistemes, els sistemes hidràulics i tèrmics, l'àmbit de la construcció industrial i el disseny de màquines i dels aspectes de l'electrotècnia en què són competents. Proporcionar l'entorn necessari per assolir destresa en la gestió de projectes, el tractament normatiu i la gestió sostenible.

Estudis que s'extingeixen amb la impartició d'aquest grau
UniversitatCentreEstudi
UPCEscola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de TerrassaEnginyeria tècnica industrial, especialitat en mecànica
Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Semestral
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès10%
Castellà25%
Català65%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques66.0
Obligatòries126.0
Optatives24.0
Treball fi de grau24.0
Total240.0
Període de pràctiques:
12.0 crèdits optatius.
Tronc comú amb altres titulacions
TitulacióCrèdits compartits
Enginyeria de tecnologia i disseny tèxtil126.0
Enginyeria electrònica industrial i automàtica126.0
Enginyeria química126.0
Enginyeria elèctrica126.0
Aquesta titulació habilita per exercir la següent professió regulada: Enginyer/a tècnic/a industrial
Com s'accedeix
Ofertes
 • Enginyeria de tecnologia i disseny tèxtil/Enginyeria elèctrica/Enginyeria electrònica industrial i automàtica/Enginyeria mecànica/Enginyeria química
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2014-2015 :5.995     | Codi PIN:31015     | Places orientatives:270
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
On s'imparteix
Escola d'Enginyeria de Terrassa (UPC)
(Centre propi)
Campus Terrassa
C. Colom, 1
08222  Terrassa
www.eet.upc.edu
Telèfon: 93 739 82 00
Fax: 93 739 82 25


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat establertes a la normativa
 • Capacitat per a la redacció, la signatura i el desenvolupament de projectes en l'àmbit de l'enginyeria industrial que tinguin com a objecte la construcció, reforma, reparació, conservació, enderroc, fabricació, instal·lació, muntatge o explotació d'estructures, equips mecànics, instal·lacions energètiques, instal·lacions elèctriques i electròniques, instal·lacions i plantes industrials i processos de fabricació i automatització.
 • Capacitat per a la direcció de les activitats objecte dels projectes d'enginyeria descrits en l'apartat anterior.
 • Coneixement en matèries bàsiques i tecnològiques, que els capaciti per a l'aprenentatge de nous mètodes i teories, i els doti de versatilitat per adaptar-se a noves situacions.
 • Capacitat per resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat, raonament crític i per comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses en el camp de l'enginyeria industrial.
 • Coneixements per realitzar mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, planificacions de tasques i altres treballs anàlegs.
 • Capacitat per a l'ús d'especificacions, reglaments i normes de compliment obligatori.
 • Capacitat per analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques.
 • Capacitat per aplicar els principis i mètodes de la qualitat.
 • Capacitat d'organització i planificació en l'àmbit de l'empresa, i altres institucions i organitzacions.
 • Capacitat per treballar en un entorn multilingüe i multidisciplinari.
 • Coneixement, comprensió i capacitat per aplicar la legislació necessària en l'exercici de la professió d'enginyer tècnic industrial.
Mecànica
 • Coneixements i capacitats per aplicar les tècniques d'enginyeria gràfica.
 • Coneixements i capacitats per al càlcul, el disseny i l'assaig de màquines.
 • Coneixements aplicats d'enginyeria tèrmica.
 • Coneixements i capacitats per aplicar els fonaments de l'elasticitat i la resistència de materials en el comportament de sòlids reals.
 • Coneixements i capacitat per al càlcul i el disseny d'estructures i construccions industrials.
 • Coneixement aplicat dels fonaments dels sistemes i màquines fluidomecàniques.
 • Coneixements i capacitats per a l'aplicació de l'enginyeria de materials.
 • Coneixement aplicat de sistemes i processos de fabricació, metrologia i control de qualitat.
Competències a assolir per l'estudiantat específiques per a aquesta universitat
 • Capacitat per a l'anàlisi, el disseny i l'assaig de màquines
 • Càlcul i disseny d'instal·lacions industrials
 • Càlcul i disseny de motors hidràulics i tèrmics
 • Càlcul i disseny d'estructures i construccions industrials
 • Anàlisi i disseny de sistemes productius
 • Gestió i control de la qualitat
 • Capacitat per a l'estimació i la programació del treball i per a la presa de decisions.
Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades
 • Empreses dedicades a l'elaboració de projectes tècnics, mesures, taxacions, valoracions, peritatges, estudis i informes a l'àmbit de l'enginyeria mecànica, a consultoria i serveis, de serveis de distribució, d'instal·lacions i manteniment electromecànic, de fabricació i disseny de maquinària, automòbils i accessoris, siderometal·lúrgica, matriceria, caldereria, etc.
 • disseny i direcció d'obra d'instal·lacions domèstiques i industrials
 • gestió mediambiental
 • manteniment d'indústries
 • construcció industrial, producció industrial, a indústries de calor i fred industrial, climatització i refrigeració, tractament i transport de fluids.
Institucions d'interès
Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona
http://www.cetib.cat
Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Girona
http://www.cetig.es
Col·legi/Associació d'Enginyers Tècnics Industrials de Lleida
http://www.cetill.cat
Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Manresa
http://www.cetim.cat
Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Tarragona / Associació d'Enginyers Tècnics Industrials i de Grau de Tarragona
http://www.cetit.es
Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Vilanova i la Geltrú
http://www.cetivg.es
Federació Mundial de les Associacions d'Enginyers
Portal d'una organització internacional no governamental que representa els interessos de l'enginyeria arreu del món i que ofereix informació, notícies, esdeveniments, arxius i documentació, enllaços d'interès, vídeos, etc.
http://www.wfeo.org
Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal| Sobre gencat