Generalitat de Catalunya
Curs
2015-2016

Contingut

Enginyeria biomèdica/Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (Barcelona)

Universitat:Universitat Politècnica de Catalunya

Afegir al llibre
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en enginyeria biomèdica per la Universitat Politècnica de Catalunya
Branca de coneixement principal:Enginyeria i arquitectura
Branca de coneixement secundària:Ciències de la salut
Objectius de l'estudi

Formar professionals capaços de projectar, dirigir i coordinar activitats relacionades amb els productes i serveis sociosanitaris pel que fa a concepció, disseny, fabricació, avaluació i certificació, entre altres.

Com s'imparteix
Preu privat fixat per la universitat.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Semestral
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès10%
Castellà25%
Català65%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries126.0
Optatives30.0
Treball fi de grau24.0
Total240.0
Període de pràctiques:
30.0 crèdits optatius.
Tronc comú amb altres titulacions
TitulacióCrèdits compartits
Enginyeria química120.0
Enginyeria electrònica industrial i automàtica120.0
Enginyeria de l'energia120.0
Enginyeria mecànica120.0
Enginyeria elèctrica120.0
Com s'accedeix
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
  • Enginyeria biomèdica
    • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2015-2016 :11.13     | Codi PIN:31051     | Places orientatives:50
On s'imparteix
Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (UPC)
(Centre adscrit)
C. del Comte d'Urgell, 187
08036  Barcelona
www.euetib.upc.edu
Telèfon: 93 413 74 00
Fax: 93 413 74 01


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat
  • Coneixement de tècniques d'anàlisi i interpretació de senyals i imatges biomèdics, biomecànica i biomaterials, sensors, condicionadors i sistemes d'adquisició de senyals biomèdics, equips de monitorització, diagnòstic i teràpia, seguretat hospitalària, entre d'altres, i aplicació dels coneixements adquirits.
  • Comprensió de l'organització, l'administració i el funcionament de l'empresa.
  • Capacitat de síntesi i anàlisi de realitats tècnicament complexes en què el factor humà té un efecte notable en els resultats.
  • Solvència en l'ús dels recursos d'informació oral i escrita.
  • Emprenedoria i innovació.
Sortides professionals
  • Tècnic/a en diagnòstic in vitro, nefrologia, cirurgia cardiovascular, neurocirurgia i tractament del dolor, implants per a cirurgia ortopèdica i traumatologia, ortopèdia, productes sanitaris d'un sol ús, serveis sanitaris, tecnologia dental, òptica i oftalmologia.
  • Especialista en adquisició d'equipament, utilització adequada d'equips, racionalització d'ús, actualització, augment d'eficàcia de processos, millora de la qualitat assistencial, telemedicina, monitorització remota, etc.
Institucions d'interès
Departament de Salut. Generalitat de Catalunya
http://salutweb.gencat.cat/ca/inici/
Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. Govern d'Espanya
http://www.msssi.gob.es
SEIB - Societat Espanyola d'Enginyeria Biomèdica
http://seib.org.es/
CREB - Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica. Universitat Politècnica de Catalunya
http://www.creb.upc.es
ciber - Centre d'Investigació Biomèdica en Xarxa
http://www.ciberisciii.es/
PRBB - Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona
http://www.prbb.org/ca
Institut de Salut Carlos III. Ministeri d'Economia i Competitivitat. Govern d'Espanya
Portal del principal organisme públic d'investigació que finança, gestiona i executa la investigació biomèdica a Espanya. Les seves funcions principals són la investigació biomèdica, la prestació de serveis científics i tècnics i la formació científica-tècnica sanitària.
http://www.cat.isciii.es
Institució CERCA. Centres de Recerca de Catalunya
http://cerca.cat
CSIC - Consell Superior d'Investigacions Científiques. Ministeri d'Economia i Competitivitat. Govern d'Espanya
http://www.csic.es
CNB - Centre Nacional de Biotecnologia
http://www.cnb.csic.es/index.php/es/
Bio - Organització Biotecnològica Industrial
Portal en anglès de l'organització biotecnològica més gran del món. Proporciona als seus membres suport jurídic, desenvolupament de negocis i serveis de comunicacions, i participa en la recerca i el desenvolupament innovadors de l'assistència sanitària, els productes agrícoles, i la biotecnologia industrial i ambiental.
http://www.bio.org
ASBTEC - Associació de Biotecnòlegs de Catalunya
http://www.asbtec.org/
SEBBM - Societat Espanyola de Bioquímica i Biologia Molecular
http://www.sebbm.es
DECHEMA - Associació per a l'Enginyeria Química i la Biotecnologia
Portal d'una societat científica i tècnica sense ànim de lucre membres, els membres de la qual són científics, enginyers, empreses, organitzacions i instituts de recerca, que te la missió de promoure i donar suport a la recerca i el desenvolupament en tecnologia química i biotecnologia.
http://www.dechema.de
FEBiotec - Federació Espanyola de Biotecnòlegs
http://www.febiotec.es/
Institut Curie
Portal d'una fundació privada sense ànim de lucre on opera un centre d'investigació sobre biofísica, biologia cel·lular i oncologia, i un hospital especialitzat en el tractament per al càncer. S'ofereix notícies, informació, ofertes de treball, pràctiques, formació, seminaris i conferències, enllaços d'interès, etc.
http://curie.fr/fr/fondation
Porta 22
Espai de noves ocupacions
http://w27.bcn.cat/porta22/cat
Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal| Sobre gencat